Ulykker til søs 2006 - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk

Ulykker til søs 2006 - Søfartsstyrelsen

- 24 -

SØULYKKER MED FISKESKIBE

Søulykker med fiskeskibe

Søulykker med fiskeskibe er opdelt i følgende grupper:

• Søulykker i dansk registrerede fiskeskibe

o Erhvervsfartøjer

o Bierhvervsfartøjer

• Søulykker i grønlandsk registrerede fiskeskibe

Søulykker med fiskeskibe i Danmark og Grønland

I dette afsnit vises data for fiskeskibe hjemhørende i Danmark og Grønland. Kapitlet er struktureret med

nogle få overordnede tabeller for alle søulykker. De mere uddybende tabeller for fiskeskibe i Danmark er

specificeret i senere afsnit. Disse er ikke lavet for Grønland, da datagrundlaget i forbindelse med søulykker

på grønlandske skibe har været mangelfuldt. Søfartsstyrelsen er opmærksom herpå og arbejder for, at få forbedret

datagrundlaget, så det grønlandske bliver tilsvarende det danske.

Tabel 31: Søulykker med fiskeskibe

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Alvorlig ulykke 8 3 7 8 7 3 3 7 4 3

Heraf i Grønland 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Mindre ulykke 23 11 11 17 18 11 20 22 15 26

Heraf i Grønland 6 1 1 3 4 1 2 0 1 5

Forlis 12 7 19 10 17 21 6 10 6 6

Heraf i Grønland 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0

I alt 43 21 37 35 42 35 29 39 25 35

More magazines by this user
Similar magazines