Når journalisten ringer… – en tjekliste - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Når journalisten ringer… – en tjekliste - Hans Mogensen

Når journalisten ringer…

en tjekliste

Vejen til journalisternes hjerter

går via de gode historier!


Kan jeg udtale mig til medierne

Energinet.dk er en offentlig virksomhed

som varetager en række vigtige samfundsopgaver.

Derfor skal næsten al vores

virksomhed foregå i fuld åbenhed og med

stor gennemsigtighed.

I Energinet.dk kan alle medarbejdere derfor

udtale sig til medierne …

• Når de udtaler sig inden for deres eget

ansvarsområde/fagområde

• Når de står ved det, de siger

• Når de gør det på en måde, så det ikke

strider mod tavshedspligten i forhold til

fortrolig kundeinformation og virksomhedens

forretningshemmeligheder

• Når de efterfølgende informerer Kommunikationsafdelingen

om kontakten og om

nødvendigt drøfter budskaber og får sparring

eller medietræning før interviewet.

Hvem må udtale sig Faktiske Holdninger, Politiske Kriser

i Energinet.dk oplysninger vurderinger og holdninger og issues

kommentarer

Alle medarbejdere

Ledere, andre

bemyndigede og

bestyrelsesformandenMinisteren ✓ ✓ ✓ ✓

TalsmandAlle medarbejdere og ledere i Energinet.dk

har et ansvar for at skabe god kommunikation.

Faktiske oplysninger: Kan gives af alle

medarbejdere.

Holdninger, vurderinger og kommentarer:

Gives som udgangspunkt af bestyrelsesformanden,

den adm. direktør, afdelingsdirektører

og sektionsledere og de medarbejdere

– eksperter og projektledere – som har fået

beføjelse til det.

Politiske holdninger: Gives kun af vores ejer,

ministeren.

Kriser og potentielle kriser (issues): Kommunikationsdirektøren,

andre direktører

eller en talsmand udpeget af krisestaben.

Uddrag af Energinet.dk’s pressepolitik

Din rolle i interviewet

Erfarings-interview Ekspert-interview Parts-interview

Din rolle Fortæller Hjælper Modstander

Journalistens Fødselshjælper Dummepeter Djævelens advokat

rolle

Skeptiker

Rasmus Modsat

Typer af Åbne spørgsmål: Åbne hv-spørgsmål: Men... Jamen...

spørgsmål Fortæl mig om... Hvem, hvad, hvor, Din modpart siger...

Beskriv... hvornår og hvorfor Rapporten siger jo

det modsatte...

Opklarede eller

ledende, lukkede

spørgsmål:

Vil det sige... (ja/nej)

Det betyder altså...

(ja/nej)


God forberedelse er vejen

til et vellykket interview

• Hvad kan journalisten finde på at spørge

om

• Hvad vil jeg gerne sige (budskaber)

• Har jeg brug for at drøfte budskaber med

min chef eller med Kommunikation

• Har jeg brug for sparring eller medietræning

før interviewet

Under interviewet…

• Husk dit hovedbudskab!

• Start med det væsentligste

• Tal altid sandhed

• Lad være med at gætte om ting, du kan

tjekke

• Støt dig til dine facts

• Svar kort og konkret

• Undgå fagudtryk

• Det er ikke nogen synd eller en katastrofe

at begå fejl eller huske forkert – hvis du

blot erkender det!

Og husk…

• Bevar roen og tænk før du svarer!

• Glem frygten for pauser

• Vær dig selv – men vær i “topform”

At tale “uden for referat”…

• En simpel regel: Alle udtalelser er til citat…

• Hvis du ønsker, at en journalist skal skrive

om det, så fortæl ham det

• Er der noget, du ikke vil citeres for, så hold

din mund!

Særligt på tv…

• Korte budskaber: Journalisten bruger kun

en lille kort bid på måske 10-15 sekunder

fra interviewet med dig i det endelige

tv-indslag

• Tv er kun interesseret i holdninger og

følelser. Fakta bliver kun brugt til journalistens

speak i indslaget eller udelades

helt

• Tjek at optagestedet giver “et godt billede”

• Tjek frisuren og tøjet, inden du “går på tv”

• Se på den, du taler med. Hold øjenkontakt.

• Bed om at få det første spørgsmål på

forhånd, så du ikke bliver overrumplet.

En fair eller en god pressedækning

• Det første har du krav på…

• Det sidste skal du gøre dig fortjent til!


Vejledning om fotografering

og tv-optagelser af anlæg

Som udgangspunkt er vi positive over for

mediernes ønsker om fotomuligheder.

I krisesitationer skal adgang til kontrolrum

og anlæg godkendes af krisestaben.

Journalister og tv-holds

adgang til kontrolrum

Såfremt det ikke forstyrrer arbejdet kan

journalister og tv-hold få adgang til kontrolrummet

i kortere tidsrum.

• Kontrolrumschefen eller dennes stedfortræder

skal være indforstået

• Kommunikationsdirektøren, adm. direktør

eller fagdirektør skal godkende

• Kun et tv-hold/journalist ad gangen

• Tv-hold og journalist må ikke forstyrre

arbejdet unødigt

• Evt. interviews i kontrolrummet sker med

Energinet.dk’s talsmand.

Ved live indslag skal der sættes vagter ved

alle adgangsdøre, da der rulles kabler ud

fra sendevogn op til kontrolrummet, som

forhindrer døre i at lukke.

Journalister og tv-holds adgang til anlæg

Adgang aftales med den ansvarlige afdelingsdirektør

og kommunikationsdirektøren.


Når krisen indtræffer…

– håndtering af medierne

• Vær tilgængelig!

• ”Ingen kommentarer” er tegn på, at ledelsen

har mistet kontrollen. Hvis du ønsker

din version af sandheden repræsenteret

– så tal!

• Krisen er ofte ikke selve problemet, men

det faktum, at nogen har forsøgt at

dække over problemet: “I did not have a

sexual relationship with that woman…

Ms. Lewinsky”

• Vent ikke på at blive taget med bukserne

nede. Få det overstået. Konfronter problemet

på dag ét, så det ikke udvikler sig til

en regulær tv-serie

• Husk, at en beslutning, du ikke kan forklare,

kan du heller ikke forsvare

• Fortæl sandheden og kun sandheden

• Gæt aldrig om noget, du har mulighed for

at undersøge

• Find fakta i sagen – og baser dig på dem

• Gør din holdning til problemet klart – før

du bliver spurgt!

• Ved interviews: Tag initiativet. Tag dit

beskidte vasketøj frem i lyset og svar på

indlysende, kritiske spørgsmål INDEN

journalisten får lejlighed til at konfrontere

dig med en skov af ubehagelige og

aggressive spørgsmål

• Til de skrevne medier: Giv detaljer. Masser

af detaljer! Detaljer skaber troværdighed.

På tv: Lever dit budskab kort og præcist

• Dit budskab skal være enkelt – og let

forståeligt – især på tv!

• Vis et menneskeligt ansigt – sympati,

bekymring, forståelse, måske fortrydelse,

måske endda “undskyld”. Det viser, at vi

“bekymrer os”, f.eks.: “Jeg er personlig meget

ked af det, der er sket, men… (og her

kommer så din version af historien)

• Giv forsikringer: Ingen yderligere fare; ikke

skadeligt; hvad kan man gøre, hvis man er

bekymret; en ud af en million; osv.

• Tre krisebudskaber (nøglebudskaber):

Beroligelse. Det gør vi ved problemet! Det

menneskelige ansigt.


Når journalisten ringer…

en tjekliste

…når journalisten ringer:

• Hvad er journalistens navn

• Hvilken avis/medie

• Hvad vil journalisten interviewe dig om

• Hvorfor ringer journalisten til dig

• Hvad skal interviewet bruges til

• Hvornår (deadline)

• Ved du nok om emnet eller skal journalisten

tale med en anden

• Har du brug for at købe dig tid: “Giv mig

lige tid til at undersøge sagen, så vender

jeg tilbage”.

…inden interviewet går i gang:

• Har journalisten interviewet/talt med

andre om emnet – eller vil han

…inden du afslutter samtalen med journalisten:

• Hvad bliver du citeret for

… efter interviewet:

• Er der andre end kommunikationsdirektøren

og din egen chef, du skal orientere

om interviewet

…i tænkepausen:

• Betyder det noget for dig, hvis journalisten

optager samtalen på bånd

• Hvilke konsekvenser kan det få at udtale sig

• Hvilke facts bør du have på plads inden

interviewet

• Hvad er dine nøglebudskaber i interviewet

• Hvem kan du evt. hente hjælp hos

• Kontakt Energinet.dk’s kommunikationsafdeling!


ENERGINET.DK

Fjordvejen 1-11

7000 Fredericia

Tlf. 70 10 22 44

Fax 76 24 51 80

info@energinet.dk

www.energinet.dk

Ny adresse fra 1. januar 2008

Tonne Kjærsvej 65

7000 Fredericia

0907-1/1-60 Mogensen

More magazines by this user
Similar magazines