Nyt og enkelt busnet - Movia

moviatrafik.dk

Nyt og enkelt busnet - Movia

Annoncetillæg til Rudersdal Avis uge 49 år 2011

Kære læsere

Brug din

mobil

Find bussen på mobilen

Hent Movias nye app

Med app’en har du overblikket lige ved

hånden. App’en viser dig nærmeste

stoppesteder, bussens næste afgange,

og sidder du i bussen, kan du

se forventet ankomst på resten af

ruten. Du kan også se hvilke bus-,

tog- og metrolinjer, der er forbindelse

til ved det enkelte stoppested. Hent

den på App Store, Android Market eller

brug QR-koden her på siden.

Scan

koden

SMS din næste bus

Få besked på din mobiltelefon om hvornår næste bus kører.

Så slipper du for at vente mere end højst nødvendigt ved

stoppestedet.

Søg på et bestemt stoppested ved at sende en sms til 1250

med teksten ’S efterfulgt af stoppestedsnavnet’ (Eks. ’S

Lagergårdsvej’).

Du modtager nu en sms med de næste busafgange fra

stoppestedet på Lagergårdsvej. Koster alm. sms-takst.

Fra og med den 11. december 2011 starter en ny og forbedret

busbetjening i Birkerød.

På disse sider har Rudersdal Kommune fornøjelsen af at

præsentere den nye betjening. Formålet med den nye

betjening er at tilbyde en så god busbetjening som muligt

indenfor de afsatte økonomiske rammer. Med den nye

busbetjening vil vi sikre et overskueligt linjenet med faste

afgangstider.

Rudersdal Kommune ønsker:

· Flere passagerer i busserne.

· Et højt serviceniveau.

· En forbedret betjening på tværs af kommunen.

· God sammenhæng mellem bus og tog.

· Holdbar økonomi for busdriften.

Det er ønsket, at det enkle og let overskuelige

net vil betyde flere passagerer, der giver

mulighed for at udvikle bustrafikken fremover.

Rudersdal Kommune og Movia vil løbende

evaluere den nye betjening for at sikre, at vi

hele tiden har den bedst mulige busbetjening.

De nye køreplaner er udarbejdet i samarbejde

med Movia og De Blaa Omnibusser.

Velkommen i bussen.

Med venlig hilsen

Rudersdal Kommune

Køb på mobilen

Husk at du kan købe billet eller klippekort til bus og tog

din mobil. Køb din mobilbillet ved at sende en sms til 1415

med startzone, antal zoner og billettype.

Eks. 30 3 voksen (startzone 30, 3 zoner, billettype voksen)

Køb mobilklippekort ved at sende en sms med teksten

“klippekort” til 1415.

Du kan også købe din billet eller klippekort på 1415.dk. Her kan

du bl.a. se tidligere køb, genbestille billetter og betale med

betalingskort. Billetter eller klippekort købt via mobiltelefonen

koster alm. sms- eller datatakst + billet-/klippekortpris.

Drop ventetiden på bussen

Tilmeld dig MitMovia, og få skræddersyet trafikinfo nemt og

hurtigt! Se opdateret info om dine foretrukne buslinjer, og

tjek, hvornår bussen kører fra netop dit stoppested. Du kan

også få besked direkte på mail og sms, hvis bussen er mere

end 20 minutter forsinket eller hvis der er ændringer i køreplanen.

Tilmeld dig på mitmovia.dk

Få flere svar på Rejseplanen.dk

Rejseplanen leverer hvert år mere end 13 mio. rejseforslag til

danskerne. Den er et besøg værd, når du vil planlægge din

rejse. Siden er netop blevet justeret og forbedret for at leve

op til den store efterspørgsel.

Køreplan

170

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

Ta’

folderen i

bussen

Nyt og

enkelt

busnet

Gyldig fra 11. december 2011

30

Forsider H 2011.indd 33 03-11-2011 10:52:45

Movia Kundecenter

Tlf. 36 13 14 15

www.moviatrafik.dk


388

ej

381

152

385

Nyt og enkelt

381

busnet

382E

i Rudersdal Kommune

Sjælsmark

381

Sandholmgårdsvej

385

381 385

Sortemosevej

1

152

Borgm.

Jespersens

Vej

arum

idtpunkt

j

st.

334

310R

333

Paltholmvej

334

152

381

Bistrupvej

Stavnsholtvej

Frederiksborgvej

Fiskebækvej

Skovgårds

Allé

Stiager

Kollekolle

vej

Sjælsø

Allé

Blovstrød Allé

333

Hillerødmotorvejen

Værløse st.

151 152

Skovlinien

Blovstrød

381 385

Kongevejen

385

Samme antal afgange

i erhvervsområdet,

men færre

afgange via Blokken

i myldretiden.

Også betjening midt

på dagen

199

Bregnerødvej

199

Blokken

52

196

198 199

Duemose

vej

Stavnsholt

Afgange i timen

Hverdage myldretider

Hverdage dagtimer

Hverdage aften

381

Sjælsmarkvej

Forbindelse fra

Soldraget til Hovedgaden

og Bistrup

Trafikplads

Byagervej

Vestervang

198

334

197

199

Birkerød

Parkvej

Bedre betjening af

Birkerød Parkvej

Bistrupvej

Furesø

Se detaljeret køreplan på moviatrafik.dk

Soldraget

196

500S

197

Bakkevej

198 199

385

Grønnegade

Nørrevang

Ravnsnæsvej

Sjælsø

Flere afgange pr.

time i myldretiden

Birkerød st.

196 197

198 199

500S

Vasevej

334

Furesøvej

Frederiksdal

Ravnsnæsvej

197

500S

385

61

382E

381

197

Dele af

Ravnsnæsvej mister

buslinje 197

Bistrup

Trafikplads

198 199

334 500S

170

191

197

Birkerød Kongevej

Dronninggårds

Højdevej

Isterødvejen

Parcelvej

191

334 354 385

190

51

Frederiks

Virumvej

Nybrovej

170

354

Grønnevej

197

500S

Høsterkøbvej

dalsvej

Ravnsnæsvej

Længere gangafstand

til Sjælsøskolen

Ebberød

197

Allé

Vejlesøvej

197

197 194

170

191

Hørsholm Kongevej

Rudersdalvej

Kaplevej

Kongevejen

Agiltevej

Rudersdal

Grønnevej ej

170

184 4

Vestre

Paradisvej

191

pevej

197

193

191

173E

170 191

381

197 354

Vangebovej

Skovbrynet

sserød Kongevej

190

382E

Frederiksborgvej

Holte st.

170 184 190

193 195 197

334 354 385

Geelskov

Sorgenfri st.

170 191

Hørsholm

173E

Høsterkøb

197

Bedre busbetjening

Linje 193 linje 195

Holte – Trørød – Vedbæk – Holte

Virumvej

353 354

194

353 354 388

353

150S

197

150S 500S

Gøngehusvej

Borgmester

Schneiders Vej

Øverød

Virum st.

170 190

3 gange i timen 3 gange i timen

3 gange i timen 3 gange i timen

1 gang i timen 1 gang i timen

193 195

182 183

381 388

194

388

382E

195 193 195 197

Skodsborgvej

Lyngby Hovedgade

170 184 194

388

Gl. Holtevej

Øverødvej

Søllerødvej

Caroline

Amalie Vej

Rungstedvej

Helsingørmotorvejen

Nattergalevej

Bakkefaldet

Ingen bus ad Vejdammen.

Tag linje

197 på Gl. Holtevej

Holte – Vedbæk – Trørød – Holte

Bolbrovej

Alsvej

Gl. Holte

Søllerød

193 195

M Mothsvej

190

Ørholmvej

353

193

Lystoftevej

Brede st.

Fuglevad st.

180E

181E

330E

197

194 195

190

190

381

70

197

353

Egebækvej

330E

190

388

Skodsborgvej

Kulsviervej

Lundtoftevej

Solhøjgårdsvej

Hvilebækgårdsvej

DTU

Bolbrovej

353

353

Lundtoftegårdsvej

Lyngby

lokal st.

353

Flere og bedre

forbindelser på

tværs ved busskift

Langhaven

Ørholm st.

300S

150S

353

ved Trørødskolen

195

Helsingørmotorvejen

173E

182 183

193 195

193

193

lsøvang

182 183

182 183

Gøngehusvej

195

193 195

Krogholmgårdsvej

Kohavevej

Malmbergsvej

Helsingørmotorvejen Eremitageparken

gsted Strandvej

Rungsted Kyst st.

388 382E

Trørød

193 195

Her er

skiftemuligheder

mellem linjerne

150S, 173E, 193,

195, 197 og 353

388

193 195

Rævehøjvej

Hjortekærsvej

388

Frydenlundsvej

193 195

Rundforbivej

Nærum st.

193 194 195

353 173E

150S 300S

Ravnholm st.

Svenskevej

Hjortekær

Vedbæk Strandvej

197

Linje 196 linje 197 linje 198

Fortunen

60

Skodsborgvej

194

Vedbæk st.

193 195

193 195

388

50

Rådvad

182 183

Birkerød – Kajerød Birkerød – Holte Birkerød – Datavej – Birkerød

2 gange i timen 3 gange i timen 3 gange i timen

1 gang i timen 2 gange i timen 1 gang i timen

1 gang i timen 1 gang i timen 1 gang i timen

Skodsborg Strandvej

Skodsborg st.

194 388

388

Christian

Taarbæk Strandvej ej

Strandvejen

n

388

14

Taarbæk

388

Øresund

Få det store

overblik

Mere enkel og overskuelig betjening. Køreplaner med faste

minuttal. Afgangstider på alle stoppesteder. Dette

er blot nogle af forbedringerne for busserne i Rudersdal

Kommune fra 11. december 2011. Se mere herunder og

besøg moviatrafik.dk for detaljeret information om de

enkelte linjer eller tag en køreplan i bussen.

Forbedringer fra 11. december

• Faste minuttal i køreplanerne.

• Flere afgange på udvalgte strækninger med mange

passagerer.

• Flere stoppesteder får automatisk nedtælling

til næste bus.

• Informationsskærme med trafikinformation

på Holte st., Birkerød st. og Holte Midtpunkt.

Nyheder i busnettet

• Ny linje 196 mellem Kajerød, Soldraget og

Birkerød st., som delvist erstatter linje 338.

• To nye ringlinjer 198 og 199 lokalt i Birkerød.

• Linje 197 får samme rute på alle afgange.

• Du kan stadig stå af bussen mellem stoppestederne

efter kl. 18 på linje 196, 198 og på dele af linje 197.

Kastrup

Rådhuspladsen

Ændrede buslinjer

Islev

Vanløse

• Linje 192 bliver nedlagt og erstattet af linje 197.

Ålholm Pl.

• Linje 338 bliver nedlagt Islands og erstattet Brygge af de nye linjer 196,

198 og 199.

• Linje 537E og 538E bliver nedlagt og delvist erstattet

af linje 198 og 199.

Linje 199 150S 173E

Birkerød – Blokken – Birkerød Kokkedal – Nørreport Kokkedal – Nørreport

3 gange i timen 12 gange i timen 6 gange i timen

1 gang i timen 6 gange i timen Ingen drift

Ingen drift 3 gange i timen Ingen drift

Klampenborg st.

14 185 388

overblik

Bussernes placering på Birkerød st.

Hillerød

Stationsvej

spor 1

spor 2

197

2A

12

14

26

196

Holte st. Kajerød

Soldraget

Datavej

Birkerød st.

198

199

500S

500S

500S

Københavns

Rådhus

Blokken Kokkedal st. Ørestad st.

Birkerød st.

Jernbanegade

Nord

København H

More magazines by this user
Similar magazines