Hent hele pressemeddelelsen her (pdf) - Danica Pension

danicapension.dk

Hent hele pressemeddelelsen her (pdf) - Danica Pension

Pressemeddelelse

Kvartalsregnskab for Danica Pension – 3. kvartal 2011 1. november 2011

K V A R T A L S R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E

D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R

F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I

D A N M A R K , S V E R I G E , N O R G E O G I R L A N D .

D A N I C A P E N SI O N E R E T A F NO R D E N S

F Ø R E N D E S E L S K A B E R I N D E N F O R

P E N S I O N SO R D N I NG E R , L I V S F O R SI K R I N G E R

O G S U N D H E D SF O R SI K R I N G E R . V O R E S

K U N D E R T Æ L L E R O V E R 1 3 . 0 0 0 V I R K S O M -

H E D E R O G 8 5 0 . 0 0 0 E N K E L T P E R S O N E R .

Indbetalinger og omkostninger på rette kurs

Stigning i indbetalingerne i Danica Koncernen på 13 procent til 20,0

mia. kroner.

Fald i omkostningsprocenten fra 5,1 i 3. kvartal 2010 til 4,7 procent i

3. kvartal 2011.

Markant prisfald på Danica Balance på op til 20 procent fra den 1. januar

2012.

Resultat før skat på -0,3 mia. kroner efter 3. kvartal 2011 mod 1,6

mia. kroner i samme periode sidste år.

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Pensionsindbetalinger (mia. kr.)

5,8

2,6

5,3

1,2

3,2

5,3

7,9

5,5

7,2

6,3

8,9

6,9

5,0

5,8

4,8

Tilfredsstillende fremgang i indbetalingerne

Administrerende direktør Per Klitgård siger: ”Vi har i løbet af årets tre første

kvartaler fået en række nye firmakunder, og det er baggrunden for en stigning i

indbetalingerne i Danmark på 14 procent. At indbetalingerne vokser i en periode

med fyringer, konkurser og en vis løntilbageholdenhed understreger, at Danica

Pension klarer sig godt i den skærpede konkurrence. Det er markedsprodukterne,

der bidrager mest til indbetalingerne. I Danmark har vi således oplevet

en stigning på 29 procent på indbetalingerne til Danica Balance og Danica

Link til nu 8,9 mia. kroner. Allerede i dag har mere end 100.000 kunder valgt

Danica Balance, og godt 50.000 har valgt Danica Link.”

Lavere priser takket være lavere omkostninger

Udland

Danica Traditionel

Danica Balance og Danica Link

”Vi har styr på omkostningerne, der ligger på det laveste niveau nogensinde.

Derfor sænker vi også priserne på Danica Balance fra den 1. januar 2012 med

8,0

7,5

7,0

Omkostningsprocent (%)

7,4

op til 20 procent. Det øger kundernes opsparing med 300 mio. kroner over de

næste fem år,” siger Per Klitgård.

Danica Pension lancerer billige indeksfonde

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

6,0

6,2

5,1

4,7

”Samtidig lancerer vi nu også to såkaldte indeksfonde i Danica Link. Investeringsomkostningerne

er helt nede på 0,1 og 0,2 procent for henholdsvis obligations-

og aktiefonden. Indeksfonde er baseret på passiv forvaltning, hvor afkastet

følger et simpelt indeks. Vi tror dog på, at aktiv forvaltning på nye markeder

og inden for specialiserede segmenter vil give et bedre investeringsafkast i

længden til vores kunder. Det kender vi fra Danica Balance. Men er der nogle

kunder, som ønsker et lavprisprodukt, skal de selvfølgelig have det,” forklarer

Per Klitgård.


100% Obligationer

Lav risiko

Middel risiko

Høj risiko

100% Aktier

Danica Valg med garanti

Forsigtig

Lav

Middel

Høj

Aggressiv

Forsigtig

Lav

Middel

Høj

Aggressiv

Forsigtig

Lav

Middel

Høj

Aggressiv

Digitalisering med udgangspunkt i kundernes behov

Danicas omkostninger er nedbragt ved at digitalisere administrationen, kundebetjeningen

og den daglige drift. Det betyder, at det i dag kun tager 12 minutter

for Danica Pensions kunder selv at oprette deres pensionsordning online.

For fire år siden tog det ca. 10 dage i alt. Ved at optimere vores processer har

vi samtidig nedbragt og skærpet vores egne krav til leveringstiderne over for

vores kunder. Som det eneste pensionsselskab pålægger vi os selv bøder, som

vi betaler til kunderne, hvis vi ikke overholder leveringstiderne,” siger Per Klitgård

og fortsætter:

”Kunderne hjælper også selv til med effektiv service. Via vores hjemmeside

anmelder over halvdelen af vores kunder nu selv deres skader, og halvdelen af

disse får også svar online, så de kan gå videre til konsulenter, kiropraktorer og

lignende. Digitaliseringen er en af grundene til, at vi løbende kan sænke priserne.”

Afkastene på markedsprodukterne ramt af aktieuro

August og september bød på markante nedture på aktiemarkederne. Det kan

også aflæses i afkastene på Danica Balance og Danica Link, hvor afkastet i år er

på -7,4 procent i gennemsnit. Ser vi på de seneste tre år, har afkastene dog

samlet været positive for vores kunder med Danica Balance – selvom der både

har været en finanskrise og nu en gældskrise. Specielt kunder med kort tid til

pension har fået et godt afkast, da investeringsstrategien her er forsigtig.

Afkast i Danica Link (%)

Afkast i Danica Balance (%)

10,0

5,0

0,0

7,4 7,0

3,5

5,8

3,7

1,9

5,4

10,0

5,0

0,0

5,6

3,3

1,5

0,3 0,3

7,3 6,5

5,6

4,3

3,0

7,5 7,0

0,1

6,4

5,4

4,5

-5,0

-10,0

-1,7

-6,6

-4,0

-5,0

-10,0

-5,8

-0,9

-3,4

-5,8

-8,2

-1,9

-3,8

-5,7

-7,6

-15,0

-20,0

-11,1

-16,0

-15,0

-20,0

-10,5

-13,2 -15,0 -15,0

-10,6

30 år til pension 15 år til pension 5 år til pension

Afkast over tre år (1. oktober 2008 - 30. september 2011)

ÅTD (1. januar 2011 - 30. september 2011)

Afkast over tre år (1. oktober 2008 - 30.september 2011)

ÅTD (1. januar 2011 - 30. september 2011)

Kursværn på Danica Traditionel

Det gennemsnitlige afkast i Danica Traditionel har henover årets tre kvartaler

været på 4,5 procent, men efter forøgede hensættelser til dækning af garantierne

over for kunderne udgjorde afkastet 0,4 procent. Da kontorenten er højere

end dette, er det kollektive bonuspotentiale brugt op i alle fire rentegrupper.

Derfor indførte vi et midlertidigt kursværn i Danica Traditionel den 8. september

2011. Desuden blev kontorenten den 1. oktober 2011 sat ned til 2,25

procent for kunder med lave garantier.


Administrerende direktør Per Klitgård siger: ”Gældskrisen har ført til meget

store fald på aktiemarkederne og samtidig en lavere rente. Derfor var vi nødt til

at indføre et kursværn. Et kursværn har alene betydning for de kunder, der

ophæver deres pensionsordninger i utide, og har hverken betydning for pensionsudbetalingerne

eller de garantier, som kunderne har på deres pensionsopsparinger.

Med en egenkapital på 19 mia. kroner lever vi til enhver tid op til

garantierne over for vores kunder.”

”Vi vil nu bestræbe os på at løfte investeringsafkastet ved at satse på flere

alternative investeringer over en bred front som blandt andet nye energiformer,

infrastruktur samt investeringer i mindre og mellemstore virksomheder,” siger

Per Klitgård.

Kontorenter og investeringsafkast i Danica Traditionel

Rentegruppe Kontorente før skat Investeringsafkast ÅTD

Rentegruppe 1 (nye kunder) 2,25 % -0,9 %

Rentegruppe 2 (lav garanti) 2,25 % -0,6 %

Rentegruppe 3 (middel garanti) 3,25 % 9,5 %

Rentegruppe 4 (høj garanti) 3,25 % 8,0 %

Resultat

Om resultatet for de tre første kvartaler siger Per Klitgård: ”Resultatet før skat

blev -0,3 mia. kroner efter 3. kvartal 2011 mod 1,6 mia. kroner i samme periode

året før. Det er naturligvis ikke et tilfredsstillende resultat, men når vi dykker

ned i tallene, dækker det over en velfungerende forretning med stor kundetilgang

og styr på omkostningerne. Nedgangen i Danicas resultat skyldes alene et

lavere afkast som følge af gældskrisen og den politiske usikkerhed om, hvordan

krisen løses. Afkastet af investeringerne fra vores egenkapital er derfor faldet

med 0,5 mia. kroner. Herudover er der en teknisk overførsel til en såkaldt skyggekonto

på 1,6 mia. kroner.”

For yderligere information:

Per Klitgård

Adm. direktør, Danica Pension

Tel: (+45) 20 90 29 32

E-mail: pkli@danicapension.dk

Jens Christian Nielsen

Cheføkonom, Danica Pension

Tel: (+45) 45 13 14 14

Mob: (+45) 25 55 63 96

E-mail: jenscn@danicapension.dk

Danica Pensions regnskab for 3. kvartal 2011

indgår i kvartalsregnskabet for Danske Bank

Koncernen.

Skyggekontoen er et tilgodehavende til Danske Bank, der først kan blive indtægtsført,

når Danica Pension opnår et investeringsafkast ud over det, der skal

gives til kunderne.

Hovedtal for Danica Pension (Koncernen) 3. kvt. 2011 3. kvt 2010

Indbetalinger 20,0 mia. kr. 17,7 mia. kr.

- heraf indbetalinger i Danmark 14,0 mia. kr. 12,3 mia. kr.

Omkostninger i procent af indbetalinger 4,7 % 5,1 %

Omkostninger i procent af hensættelser* 0,52 % 0,52 %

Resultat før skat -0,3 mia. kr. 1,6 mia. kr.

Egenkapital 19,0 mia. kr. 20,4 mia. kr.

Pensionsformue (aktiver i alt) 296 mia. kr. 296 mia. kr.

Merhensættelser** 23,9 mia. kr. 21,1 mia. kr.

Afkast af kundernes midler** 4,5 % 9,8 %

Afkast af kundernes midler efter merhensættelser** 0,4 % 4,7 %

*Annualiseret

**Gælder kun for kunder med Danica Traditionel

More magazines by this user
Similar magazines