Bilag 17 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

Bilag 17 - Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

1.0 Baggrund for udarbejdelse af konceptet......................................................................3

2.0 Beskrivelse af tilbudene for traumatiserede flygtninge i Region Midtjylland 4

3.0 Succeskriterier........................................................................................................................4

4.0 Evidens på området..............................................................................................................5

5.0 Målgruppeafgrænsning........................................................................................................6

6.0 Henvisningsprocedure .........................................................................................................7

7.0 Udrednings- og behandlingskoncept .............................................................................7

7.1 Visitation....................................................................................................................................8

7.2 Udredning...................................................................................................................................8

7.3 Behandling .................................................................................................................................8

8.0 Fælles dokumentationsredskab .....................................................................................10

9.0 Personalekompetencer......................................................................................................11

10.0 Forskning..............................................................................................................................11

11.0 Tolke ......................................................................................................................................11

12.0 Samarbejde mellem de to behandlingstilbud ........................................................12

13.0 Ventelisteløsninger...........................................................................................................12

Bilag 1: Kommissorium for arbejdsgruppen.....................................................................13

Bilag 2: Oversigt over de to behandlingstilbud...............................................................15

Bilag 3: Udkast til henvisningsskema .................................................................................16

Bilag 4: ICD-10 klassifikationer.............................................................................................21

Bilag 5: Harvard Trauma Questionnaire (HTQ-R) ..........................................................25

Bilag 6: GAF ..................................................................................................................................35

Bilag 7: HoNOS ............................................................................................................................44

Bilag 8: ICF – udvalgte koder ................................................................................................55

More magazines by this user
Similar magazines