20.01.2015 Views

Patienten får lægens øje med hjem / 14 - Region Midtjylland

Patienten får lægens øje med hjem / 14 - Region Midtjylland

Patienten får lægens øje med hjem / 14 - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

#9/11<br />

TEMA Digitalisering<br />

Magasin for <strong>Region</strong>al Udvik ling<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

<strong>Patienten</strong><br />

<strong>får</strong> <strong>lægens</strong><br />

<strong>øje</strong> <strong>med</strong> <strong>hjem</strong> / <strong>14</strong><br />

Der er salg i fremtidsbilleder / 6<br />

Agenter <strong>med</strong> store ører /8<br />

De bruger kun papir på toilettet /12


6<br />

8<br />

10<br />

12<br />

Der er salg i<br />

fremtidsbilleder<br />

Indhold Forord<br />

Luxion er verdensførende <strong>med</strong><br />

software, der skaber livagtige fotos<br />

af ting, som endnu ikke findes.<br />

Agenter <strong>med</strong> store ører<br />

Fem iKRAFT-agenter skal fremme<br />

virksomheders vækst og udvikling<br />

gennem innovativ brug af it.<br />

Det starter <strong>med</strong> kundens<br />

behov<br />

Formanden for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s<br />

it-råd ser store forretningsmuligheder<br />

i offentlig-private samarbejder. Hans<br />

egen virksomhed Systematic går forrest.<br />

Tele<strong>med</strong>icin<br />

- en vindersag<br />

<strong>Region</strong>en kan højne kvaliteten af<br />

behandlingen, gøre patienterne<br />

mere tilfredse og give erhvervslivet<br />

nye forretningsmuligheder.<br />

Hvis vi her i regionen forstår at forene kræfterne i erhvervslivet,<br />

i det offentlige og blandt engagerede borgere, har vi et godt<br />

”potentiale til at blive en digital foregangsregion.<br />

På vej til en Smart <strong>Region</strong><br />

Engang hed det it, nu taler vi om digitalisering. Det handler ikke længere<br />

blot om en avanceret teknologi, der kan gøre vores arbejdsprocesser<br />

lettere eller hurtigere. Men om stærke mekanismer, der dramatisk<br />

ændrer samfundets dynamikker. Digitaliseringen er gennemgribende og<br />

regnes af OECD som den stærkeste drivkraft i den økonomiske udvikling.<br />

Den er <strong>med</strong> i vores hverdag – privat og på arbejdet. Vi kan dårligt klare os<br />

igennem en enkelt dag uden vores bærbare eller smartphonen, og vi kan<br />

næsten ikke huske, hvordan det var, da vi ikke kunne betale regninger<br />

efter klokken fire.<br />

Vi ser traditionelle erhverv udvikle sig i uventede retninger, og vi ser nye<br />

virksomhedstyper dukke op – hvem havde drømt om, at man kunne bygge<br />

en forretning på computersimulering af lys.<br />

Samtidig er der udfordringer. Store dele af regionen er uden ordentlig<br />

mobildækning, samtidig <strong>med</strong> at udbuddet af digitale teletjenester stiger<br />

eksplosivt. Men måske er den allerstørste udfordring, at vi endnu ikke for<br />

alvor har forstået den strategiske betydning af digitaliseringen. Vi skal<br />

flytte den ud fra isolerede it-afdelinger og frem på direktionsgangene og<br />

de store dagsordner.<br />

Det gælder også i den offentlige sektor. Og det handler ikke kun om<br />

effektivisering. Vi kan tilbyde borgerne bedre service og livskvalitet ved<br />

at bruge den nye teknologi intelligent. I regionen er vi i fuld gang <strong>med</strong> at<br />

udvikle tele<strong>med</strong>icinske løsninger, der kan spare patienter for mange ture<br />

til undersøgelser og kontrol.<br />

I Danmark og i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har vi et godt udgangspunkt. Itvidenmiljøer<br />

i verdensklasse, højtuddannede talenter, en stærk itbranche<br />

og en offentlig sektor, der tør spille <strong>med</strong>. Og ikke mindst en<br />

befolkning, der tager teknologien til sig. Men vi skal forstå at udnytte<br />

vores forspring, som formanden for IT-Branchen Jørgen Bardenfleth så<br />

rigtigt siger.<br />

Hvis vi her i regionen forstår at forene kræfterne i erhvervslivet, i det<br />

offentlige og blandt engagerede borgere, har vi et godt potentiale til<br />

at blive en digital foregangsregion – en ”Smart <strong>Region</strong>”. Naturligvis<br />

skal it være <strong>med</strong> til at forme fremtidens energinet, uddannelses- og<br />

sundhedssystem. På den måde kan digitaliseringen være <strong>med</strong> til at bringe<br />

os ud af økonomiske og velfærdsmæssige kriser og godt ind i fremtiden.<br />

18<br />

Tryghed ved<br />

verdens ende<br />

På Svalbard, på grænsen af den civiliserede<br />

verden, er det afgørende<br />

at have adgang til et godt sundhedssystem<br />

og beredskab.<br />

BENT HANSEN<br />

TEMA<br />

digitalisering<br />

Udgives af: <strong>Region</strong>al Udvikling,<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

Ansvarshavende redaktør: Lars Hansson<br />

Redaktør: Marianne Harbo<br />

Mariannestovring.Harbo@ru.rm.dk<br />

Grafisk Produktion: Grafisk Service<br />

Forsidefoto: Niels Åge Skovbo<br />

#9/11


Kalender<br />

3. maj, Skive, 9:00-15:15<br />

Seminar om vand og forretningsudvikling.<br />

Kom og bliv inspireret, og giv os inspiration via<br />

debatten: Hvordan styrkes samspil og nye partnerskaber<br />

mellem det offentlige, interessenter<br />

og virksomheder. Hvad skal der til for at vende<br />

trusler til muligheder<br />

Info: hanne.juel@ru.rm.dk<br />

Arrangør: MEA<br />

3. maj, Skanderborg<br />

MEA kursus: Videninstitutioner og erhvervsfremme<br />

Program og tilmelding på www.meamidt.dk<br />

Arrangør: MEA<br />

3. maj, Silkeborg, <strong>Region</strong>shospitalet<br />

13:00 -16:30<br />

Innovationstræf: Find penge til dit projekt.<br />

Innovationsservice afholder minikursus i at<br />

skrive den gode ansøgning.<br />

Du vil også få mulighed for at tale <strong>med</strong> ligesindede<br />

– og måske endda finde nye partnere eller<br />

få flere vinkler på dit projekt.<br />

Info: www.innovationsservice.rm.dk<br />

Arrangør: Innovationsservice, <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

OBS: 15:00-16:30 Oplæg fra en innovationsfond.<br />

5. maj, Aarhus, Aarhus Rådhus<br />

I anledning af det ungarske EU-formandskab<br />

afholder <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> sammen Generalkonsul<br />

Heine Sveistrup-Jensen et seminar<br />

om samarbejdet mellem ungarske og danske<br />

regioner set i et europæisk perspektiv.<br />

Info: peder.bang@ru.rm.dk<br />

Arrangør: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

5. maj, Herning, Handels- og Ingeniørhøjskolen<br />

i Herning, 13:00 - 16.30<br />

Lav forretning <strong>med</strong> mobile applikationer<br />

– et iKraft arrangement<br />

Info: ikraft.dk<br />

9.- 11. maj,Tampere, Finland<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s finske partner i netværket<br />

Districts of Creativity holder ”Reverse Mission<br />

2011” og viser tiltag for innovationsfremme.<br />

Åbent for alle.<br />

Arrangør: Organisationen creative tampere<br />

Info: morten.falbe-hansen@ru.rm.dk<br />

11. maj, København, 9:00 - 16:00, Eigtveds<br />

Pakhus<br />

REGLAB årskonference ”Spræng rammerne”<br />

- bl.a. om vækst, innovationskraft og offentligtprivat<br />

samarbejde<br />

Info: niels.dahl@ru.rm.dk<br />

Kommende arrangementer i 2011<br />

11. maj, Aarhus Musikhus, 9:00 - 16:00<br />

IDNA Iværksætterfestival<br />

Info: firstmover@forum.dk<br />

Hans Christian Johansen<br />

Mobil: 2129 4182<br />

13. maj, Silkeborg, Hotel Scandic,<br />

12:30 - 15:30<br />

Politisk konference om kollektiv trafik i <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Målgruppe: Repræsentantskabet for<br />

Midttrafik samt øvrige politikere fra stat, kommunerne<br />

og regionen <strong>med</strong> interesse for den<br />

kollektive trafik i <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Info og tilmelding: dgj@midttrafik.dk<br />

Arrangører: Bestyrelsen for Midttrafik<br />

24. maj, Skive<br />

MEA kursus: OPP i praksis<br />

Program og tilmelding på www.meamidt.dk<br />

Arrangør: MEA, Midtjysk Erhvervsudviklings-<br />

Akademi<br />

7. juni, Randers<br />

MEA kursus: Hvordan arbejder den gode bestyrelse<br />

Program og tilmelding på www.meamidt.dk<br />

Arrangør: MEA, Midtjysk Erhvervsudviklings-<br />

Akademi<br />

7. juni, Aarhus, Aarhus<br />

Universitetshospital, Risskov 13:00 - 15:00<br />

Innovationstræf: Find penge til dit projekt.<br />

16. juni, Horsens<br />

MEA kursus: Hvordan sikres at virksomhederne<br />

kommer tidligt i gang ved generationsskifter<br />

Program og tilmelding på www.meamidt.dk<br />

Arrangør: MEA, Midtjysk Erhvervsudviklings-<br />

Akademi<br />

20. juni, Ringkøbing, Hotel Fjordgården<br />

9:30 - <strong>14</strong>:45<br />

Konference om badesikkerhed og præsentation<br />

af koncept for de nye superstrande.<br />

Info: sh.brandstrup@ru.rm.dk<br />

Arrangør: Midt-og Vestjyllands politi, <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong> m.fl.<br />

23. august, Holstebro<br />

MEA kursus: Er bæredygtighed og forretningsudvikling<br />

et umage par<br />

Program og tilmelding på www.meamidt.dk<br />

Arrangør: MEA, Midtjysk Erhvervsudviklings-<br />

Akademi<br />

6. - 7. september, Horsens, Vitus Bering<br />

Innovation Park, 8:00 - 16:00<br />

Konference: Naturfagene ud af boksen - lærerkonference<br />

for regionens undervisere inden<br />

for teknisk-naturvidenskabelige fag på tværs<br />

af grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående<br />

uddannelser<br />

Tema: Pigerne mod drengene ^ drengene mod<br />

pigerne<br />

Info: www.energihorsens.dk/udafboksen<br />

Arrangør: Energi Horsens Fonden og VIA University<br />

College<br />

22. - 23. september, Aarhus,<br />

SAS Radisson Blu<br />

Generalforsamling i Conference of Peripheral<br />

and Maritime <strong>Region</strong>s (CPMR).<br />

Arrangører: <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, <strong>Region</strong> Nordjylland,<br />

<strong>Region</strong> Syddanmark og Bornholms<br />

<strong>Region</strong>skommune.<br />

CPMR samler omkring 160 europæiske regioner,<br />

der er beliggende langs Europas kyster.<br />

<strong>Region</strong>erne kommer fra 28 lande og repræsenterer<br />

næsten 200 millioner mennesker. CPMR<br />

arbejder på at varetage regionernes interesser<br />

generelt og i særdeleshed i relation til EU.<br />

Info: peder.bang@ru.rm.dk<br />

2. - 5. oktober, München, Tyskland<br />

2.oktober 08:00 - 5.oktober 17:00<br />

Laptop og Lederhosen – en erhvervsoplevelse<br />

i München<br />

Tag <strong>med</strong> til en af Tysklands stærkeste erhvervsbyer<br />

München og få en erhvervsoplevelse,<br />

der inspirerer dig og din virksomhed til<br />

at fremme vækst og innovation.<br />

Info: www.ikraft.dk/kalender<br />

Arrangør: iKRAFT, it-forum midtjylland<br />

og erhvervSilkeborg<br />

8. - 12. oktober, Köln, Tyskland<br />

Bustur til ANUGA, verdens største fødevaremesse.<br />

Her kan virksomheder samle inspiration,<br />

få nye ideer, samt finde nye kunder<br />

og leverandører. Blandt temaerne i år er:<br />

Gourmetprodukter og regionale specialiteter,<br />

halalmad, økologiske produkter, vegetarmad,<br />

sundhed og funktionelle fødevarer.<br />

Arrangør af busturen: Future Food Innovation,<br />

en del af Vækstforum for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s<br />

fødevaresatsning Klog hverdagsmad som sund<br />

forretning.<br />

Info: Innovationschef Gyda Bay,<br />

gb@agropark.dk<br />

www.futurefoodinnovation.dk<br />

Her <strong>får</strong> du mere at vide<br />

www.dialog.rm.dk<br />

dialog tema: Digitalisering 3


Grib<br />

Hvis Danmark skal have<br />

del i den digitale vækst, er<br />

bedre kompetencer til at<br />

bruge og udvikle digitale<br />

løsninger nødvendige.<br />

forspringet<br />

TEKST: LOTTE WINKLER<br />

Skal det digitale marked være springbræt for vækst og<br />

nye arbejdspladser i Danmark, må to væsentlige faktorer<br />

på plads i en fart: Flere unge ind på it-uddannelserne<br />

og endnu mere it-fortrolige borgere, der kan finde<br />

ud af at bruge de digitale muligheder.<br />

Det mener formanden for brancheforeningen IT-Branchen,<br />

Jørgen Bardenfleth, der også er administrerende direktør i Microsoft<br />

Danmark.<br />

”Det kan godt være, at Danmark i dag ligger i front, men hvis<br />

ikke vi vedvarende gør noget for at blive der, sakker vi bagud”,<br />

siger han og henviser til internationale benchmark-analyser, der<br />

placerer Danmark i toppen <strong>med</strong> hensyn til ”digital economy”.<br />

I modsætning til flere andre lande har vi i Danmark rullet<br />

bredbånd ud i alle kroge af nationen, og som borgere er vi flittige<br />

gæster på internettet, og generelt fortrolige <strong>med</strong> it. Vi har<br />

gode it-uddannelser og vores offentlige, digitale forvaltning er<br />

også fremme i førerfeltet. Både virksomheder og borgere kan<br />

benytte offentlige online selvbetjeningsydelser i døgnets 24<br />

timer, og der<strong>med</strong> er vi længere fremme end lande som Finland,<br />

Frankrig og Tyskland.<br />

”Men det er jo ikke kun os, der har fokus på vækstmulighederne<br />

inden for digitalisering. Alle lande taler om det. Det er<br />

den samme agenda overalt”, siger Jørgen Bardenfleth.<br />

Udnyt forspringet<br />

Det er nu, vi skal udnytte det digitale forspring, vi har som nation,<br />

siger Jørgen Bardenfleth. Vi må udvikle endnu flere og endnu<br />

bedre digitale løsninger på samfunds- og erhvervsmæssige<br />

udfordringer, som andre vil efterspørge. Og vi må skabe flere<br />

digitale arbejdsgange, der fremmer produktivitet og effektivitet.<br />

Og så skal vi være dygtige til at udtænke nyt og attraktivt indhold<br />

til internettet og avancerede ydelser.<br />

”Derfor har vi behov for flere veluddannede unge, der kan udbygge<br />

de digitale services. Hvis ikke vi <strong>får</strong> lokket unge nok til ituddannelserne,<br />

bliver de smarte it-løsninger lavet andre steder<br />

i verden”.<br />

Borgerne til tasterne<br />

Han mener, at Danmark gør for lidt for at få unge til at vælge en<br />

it-karriere.<br />

”En it-uddannelse er en billet til et meget stort arbejdsmarked<br />

<strong>med</strong> et væld af forskellige muligheder i modsætning til, hvis man<br />

for eksempel bliver uddannet som tandlæge. Det skal vi blive<br />

bedre til at forklare de unge”, siger han.<br />

Dernæst mener Jørgen Bardenfleth, at danskernes kompetenceniveau<br />

som it-brugere skal løftes. Hvis ikke befolkningen i<br />

stigende grad efterspørger og bruger de digitale muligheder, som<br />

dygtige it-udviklere lancerer, kan vi skyde en hvid pil efter vækst.<br />

”Undersøgelser viser, at udnyttelsesgraden af flere borgervendte,<br />

digitale serviceydelser i gennemsnit kun er 10 procent.<br />

Hvis udnyttelsesgraden skal stige, må borgernes it-kompetencer<br />

styrkes”, siger Jørgen Bardenfleth.<br />

Smart digitalisering<br />

Han foreslår bedre integreret it-undervisning i folkeskolerne og i<br />

det hele taget mere brugervenlige digitale services.<br />

4 dialog tema: Digitalisering


faktam<br />

HVAD ER DIGITALISERING<br />

Digitalisering drejer sig om at udvikle processer ved hjælp af it. Det kan<br />

være at digitalisere administrative opgaver og kommunikation, men<br />

det kan også være udviklingen og anvendelsen af nye it-produkter og<br />

løsninger, som skaber grundlag for nye måder at organisere sig på.<br />

Her<strong>med</strong> kan it være <strong>med</strong> til at udvikle helt nye forretningsmodeller og<br />

servicekoncepter. It og digitalisering er derfor ikke et mål i sig selv, men<br />

et middel til at skabe udvikling og innovation i både den offentlige og<br />

private sektor.<br />

”Hvis vi skal have flere danskere til at bruge mulighederne på<br />

nettet, kræver det, at de services, der ligger der, er godt lavet”,<br />

siger han.<br />

For eksempel er det ikke smart digitalisering at sætte strøm<br />

til en standardformular om forskudsskat, som borgeren så kan<br />

udfylde på skærmen.<br />

”Det skal tænkes helt om og gøres smartere og lettere”, siger<br />

Jørgen Bardenfleth og peger igen på behovet for veluddannede,<br />

innovative it-hjerner.<br />

”Vi skal både bruge og skabe bedre it-kompetencer for at<br />

skabe vækst igennem digitalisering”, konkluderer han.<br />

Skridt i rigtig retning<br />

Videnskabsministeriet har netop søsat et projekt, der skal<br />

afdække motivation og barrierer for danskernes brug af it.<br />

Formålet er at finde frem til, hvordan danskerne i endnu h<strong>øje</strong>re<br />

grad bliver habile brugere af digitale tilbud og der<strong>med</strong> understøtter<br />

grundlaget for at udvikle nye services.<br />

Også EU’s IKT-strategi fokuserer på borgernes digitale færdigheder<br />

foruden hurtigt bredbånd til alle kroge af Europa og et<br />

mere dynamisk, digitalt indre marked. Tiltag, som Jørgen Bardenfleth<br />

ser som skridt i den rigtige retning.<br />

Han opfordrer desuden store brancheforeninger til at tage<br />

it-strategier op <strong>med</strong> deres <strong>med</strong>lemmer og skubbe på øget brug<br />

af digitale løsninger, ligesom han ser det offentlige spille en<br />

væsentlig rolle.<br />

”Det offentlige kan løfte en udvikling ved at udtænke flere<br />

smarte løsninger sammen <strong>med</strong> erhvervslivet inden for eksempel<br />

sundhed. Disse løsninger kan sidenhen kommercialiseres og<br />

skabe vækst”, foreslår han og fortsætter:<br />

”Og så skal det offentlige blive bedre til at lære af borgernes<br />

brug af de eksisterende, digitale services. Trafikken skal måles,<br />

så vi bedre kan se mulighederne for forbedringer”.<br />

TOP 10 – Digital økonomi<br />

2010 2009 Land 2010 point (af 10) 2009 point<br />

1 2 Sverige 8,49 8,67<br />

2 1 Danmark 8,41 8,87<br />

3 5 USA 8,41 8,60<br />

4 10 Finland 8,36 8,30<br />

5 3 Holland 8,36 8,64<br />

6 4 Norge 8,24 8,62<br />

7 8 Hong Kong 8,22 8,33<br />

8 7 Singapore 8,22 8,35<br />

9 6 Australien 8,21 8,45<br />

10 11 New Zealand 8,07 8,21<br />

Kilde: Economist Intelligence Unit, 2010.


Der er salg i<br />

Luxion er verdensførende <strong>med</strong> software,<br />

der skaber livagtige fotos af ting, som endnu<br />

ikke findes. Med støtte fra iKRAFT kan den<br />

lille it-virksomhed videreudvikle sit guldæg.<br />

TEKST: LOTTE WINKLER<br />

FOTO: NIELS ÅGE SKOVBO<br />

Kundelisten er både imponerende og luksuriøs hos den lille it-virksomhed<br />

Luxion: Rolex, Bvlgari, Mercedes, Porsche Design, BMW og Tiffany for<br />

bare at nævne nogle få af de store.<br />

Knap så luksuriøs er indretningen i Luxions kontor i Incuba Science<br />

Park i Aarhus. Den består stort set af tre skriveborde, en sofa og en kaffemaskine.<br />

”Vi er udviklingsafdelingen”, fortæller CEO Claus Wann Jensen, der tydeligt befinder<br />

sig godt i det livlige miljø i Incuba Science Park efter at have startet virksomheden i privaten<br />

<strong>hjem</strong>me i Silkeborg.<br />

I Californien har Luxion sit andet kontor, hvor otte <strong>med</strong>arbejdere tager sig af salg,<br />

markedsføring og support under ledelse af Claus Wann Jensens bror, Henrik Wann Jensen.<br />

På tværs af Atlanten har de to brødre skabt en it-baseret erhvervssucces, der kan tage<br />

kampen op <strong>med</strong> de helt store konkurrenter. Og vinde.<br />

Ønskefotos<br />

Virksomhedens guldæg er KeyShot – et software-program, der simulerer et kamera. Med<br />

KeyShot kan man lave modelfotos af endnu ikke eksisterende bilmodeller, ure og smykker og<br />

”fotografere” dem, så lys, skygge og materiale er fuldstændig virkelighedstro.<br />

Den danske virksomhed Velux bruger f.eks. Luxions teknologi til at visualisere lysindfald i<br />

endnu uopførte bygninger. Og den verdenskendte bilfotograf David Burgess bruger KeyShot til<br />

at skabe PR-billeder af den nye Ford Focus 2012 – inden første prototype er skabt.<br />

Teknologien er så banebrydende, at prestigefyldte kæmpekoncerner af sig selv kommer til<br />

Luxion for at købe KeyShot til deres markedsføring.<br />

”Ja, nu ruller snebolden. Med de store kunder kommer flere store kunder til”, siger Claus<br />

Wann Jensen synligt tilfreds over virksomhedens internationale succes.<br />

En Oscar for Ringenes Herre<br />

Storebror Henrik Wann Jensen er Ph.D og professor ved University of California i San Diego. Han<br />

er internationalt anerkendt for sin ekspertise i fotorealistisk simulation af lys og materiale – også<br />

kaldet rendering.<br />

Luxions succes fik en kickstart, da Henrik Wann Jensen modtog en Oscar i 2004 for sit bidrag til<br />

filmatiseringen af Ringenes Herre. På baggrund af hans forskning lykkedes det at få huden på den<br />

computeranimerede figur Gollum til at se livagtig ud.<br />

6 dialog tema: Digitalisering


fremtidsbilleder<br />

Siden har store Hollywood-produktioner som<br />

Avatar også gjort brug af Henrik Wann Jensens<br />

forskning.<br />

I 2003 besluttede de to brødre at udnytte den<br />

specialiserede viden kommercielt. Begge har<br />

en baggrund som civilingeniører, og afstanden<br />

mellem de to brødres kontorer er ikke noget<br />

problem.<br />

”Mens de ligger og sover i USA, har vi arbejdsro<br />

til at videreudvikle vores produkt”, siger<br />

Claus Wann Jensen. Han tilf<strong>øje</strong>r, at den store<br />

tidsforskel også giver Luxion mulighed for at<br />

supportere de internationale kunder 24 timer<br />

i døgnet.<br />

Støtte fra iKRAFT<br />

Fra privaten i Silkeborg har Claus Wann Jensen flyttet sin halvdel<br />

af virksomheden Luxion til Incuba Science Park i Aarhus. Herfra<br />

samarbejder han og kollegerne <strong>med</strong> Alexandra Instituttet og servicerer<br />

kunder over hele verden.<br />

Kort før nytår søgte og modtog Luxion knap<br />

en million kroner fra Innovationspuljen under<br />

iKRAFT-satsningen. Puljen er finansieret<br />

af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> for at fremme mere innovativ<br />

brug af it i midtjyske virksomheder.<br />

Luxion bruger pengene sammen <strong>med</strong> Alexandra<br />

Instituttet i et fælles projekt, der<br />

skal gøre de massive matematiske beregninger<br />

i KeyShot-programmet endnu hurtigere.<br />

Lykkes det, kan KeyShot også bruges<br />

til at lave naturtro animationer af kundernes<br />

produkter i realtid. Altså en videreudvikling<br />

<strong>med</strong> nye muligheder for KeyShots<br />

anvendelse.<br />

”Man kan godt sige, at vi har købt os til en<br />

ekstern forskningsafdeling. Uden pengene<br />

fra Innovationspuljen havde vi ikke selv<br />

haft mulighed for at afprøve teknologierne<br />

så grundigt, for vi har jo også det daglige<br />

arbejde at passe, siger Claus Wann Jensen.<br />

Her i foråret forventer Luxion at få de<br />

første forskningsresultater fra Alexandra<br />

Instituttet. Resultater, der kan hjælpe<br />

Luxion <strong>med</strong> at beholde førertr<strong>øje</strong>n på.<br />

”Vi <strong>får</strong> sommetider forespørgsler fra<br />

større virksomheder, der vil købe os. Men<br />

det har vi ikke lyst til. Vi har det sjovt og<br />

har stadig masser af ideer, som vi gerne<br />

vil ud <strong>med</strong>”, siger Claus Wann Jensen.<br />

dialog tema: Digitalisering 7


TEKST: LOTTE WINKLER FOTO: NIELS ÅGE SKOVBO<br />

Agenter <strong>med</strong><br />

store ører<br />

Fem<br />

iKRAFTagenter<br />

arbejder i hver<br />

sin del af regionen.<br />

Deres fælles mission<br />

er at fremme virksomheders<br />

vækst og udvikling<br />

gennem innovativ brug af ny it.<br />

faktam<br />

iKRAFT-agent Jan Lindegaard lytter<br />

sig frem til, hvilke innovative<br />

it-løsninger, der kan bane vejen for<br />

vækst og muligheder i virksomheder<br />

i regionen. Sammen <strong>med</strong> fire andre<br />

iKRAFT-agenter har han skabt flotte<br />

resultater.<br />

»»kort nyt<br />

Nyt perspektiv på fremtidens sygehuse<br />

Forum for Sygehusteknik og –arkitektur (FSTA) er et nyt<br />

tværfagligt samarbejde, der består af en bred vifte af fag,<br />

foreninger og virksomheder <strong>med</strong> interesse for byggeri og drift<br />

af hospitaler. Netværket er det første samarbejde af sin art i<br />

8 dialog tema: Digitalisering<br />

IKRAFT AGENTER<br />

Agenternes vigtigste opgave er at udfordre og inspirere regionens<br />

erhvervsliv til at anvende it strategisk og innovativt. Det sker i dialog<br />

<strong>med</strong> virksomhederne og ved at bygge netværk og broer mellem<br />

virksomheder og videnmiljøer. Agenterne er placeret decentralt i<br />

henholdsvis Silkeborg, Holstebro, Horsens-Hedensted, Viborg og<br />

Randers.<br />

Læs mere om iKRAFT på www.ikraft.dk<br />

Danmark, og det vil give et nyt tværfagligt perspektiv på de<br />

kommende sygehusbyggerier.<br />

FSTA så dagens lys onsdag den 16. marts 2011 ved en stiftende<br />

generalforsamling, hvor 125 mennesker <strong>med</strong> vidt forskellige<br />

faglige baggrunde var mødt op.<br />

Yderligere info: hans-ulrik.rasmussen@dnu.rm.dk


Det kan være<br />

svært at se,<br />

hvordan ny<br />

teknologi kan<br />

få ens virksomhed til at vokse. Eller<br />

bare få et overblik over mulighederne.<br />

Derfor er iKRAFT sat i søen som et tilbud<br />

til alle virksomheder i regionen uanset<br />

branche. En stor satsning, som Vækstforum<br />

og <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> netop har vedtaget at forlænge<br />

indtil udgangen af 2013.<br />

”iKRAFT har to helt unikke karakteristika, der adskiller<br />

initiativet fra andre projekter”, fortæller lederen<br />

af iKRAFT, Palle Nowack fra Alexandra Instituttet.<br />

Han nævner dels iKRAFTs fem agenter, der arbejder i hver<br />

sin del af regionen tæt på virksomheder, erhvervsråd og kommuner,<br />

og dels agenternes evne til at lytte sig til virksomhedernes<br />

behov.<br />

”Agenterne sætter sig i den enkelte virksomheds situation<br />

og finder frem til, hvordan innovativ brug af it kan styrke deres<br />

forretning. De vender faktisk den traditionelle vejledningsproces<br />

på hovedet, fordi de ikke tager udgangspunkt i udbuddet af<br />

finansieringsmuligheder, men i virksomheden selv”, siger Palle<br />

Nowack.<br />

Netværk i tasken<br />

Med i tasken har agenterne et omfattende netværk og den<br />

nyeste viden om it, som kan skabe vækst og nye forretningsmuligheder<br />

i virksomhederne. Det kan være smartphone applikationer,<br />

digitale serviceydelser eller sociale <strong>med</strong>ier til interaktion<br />

<strong>med</strong> kunderne. I samarbejde <strong>med</strong> virksomheden finder<br />

agenten frem til digitale udviklingsmuligheder, der matcher<br />

virksomhedens behov og potentialer.<br />

Nogle gange kan virksomheden gå direkte videre til en privat<br />

leverandør. Andre gange hjælper agenten virksomheden<br />

videre ved at skabe kontakt til forskere eller virksomhedsnetværk.<br />

erhvervsudvikling siden 1992 og fortæller, at han <strong>med</strong> iKRAFT<br />

har ændret sin praksis.<br />

Bygger bro<br />

”Jeg møder virksomheder <strong>med</strong> et åbent sind og tager ikke noter<br />

i første omgang. Jeg lytter efter, hvad virksomheden selv har<br />

tænkt i stedet for bare at trække en finansieringsmulighed op<br />

af tasken”, siger han.<br />

Behovet kan være sparring <strong>med</strong> andre virksomheder, et<br />

overblik over relevante rådgivere, adgang til mere viden eller<br />

måske bare inspiration. Jan Lindegaard er især opmærksom på<br />

muligheden for at matche virksomheder <strong>med</strong> videnmiljøer, så<br />

ideer kan skabe nye resultater hos begge parter.<br />

”De fleste virksomheder holder sig godt orienteret og har<br />

en fin fornemmelse for, hvad der er på vej på markedet, men de<br />

har ikke tradition for at samarbejde <strong>med</strong> videninstitutioner. Der<br />

kan jeg hjælpe <strong>med</strong> at bygge bro”, fortæller Jan Lindegaard.<br />

Tema-arrangementer<br />

iKRAFT er også vært for større arrangementer, hvor virksomheder<br />

kan få oplæg om det nyeste inden for bestemte emner. For<br />

eksempel har iKRAFT for nylig indledt en temarække af seminarer<br />

og workshops om Mobile Computing, fordi emnet bugner af<br />

forretningsmuligheder. Tilslutningen har været overvældende.<br />

Over 50 virksomheder har givet tilsagn om, at de ønsker at<br />

indgå i samarbejder om at udvikle forretningsmuligheder via<br />

applikationer til smartphones.<br />

Også emner som Cloud Computing, Tagging & Tracking og<br />

digital markedsføring har iKRAFT sat fokus på <strong>med</strong> informationsmøder<br />

for virksomheder i regionen. Her har flere end 3.000<br />

mennesker deltaget.<br />

Når iKRAFT udløber <strong>med</strong> 2013, håber parterne bag, at der er<br />

opbygget et dynamisk miljø, hvor virksomheder, forskere og offentlige<br />

institutioner løbende indgår i innovative samarbejder<br />

om it og forretning.<br />

Flotte resultater<br />

Metoden virker. På kun to år har iKRAFT-agenterne besøgt 700<br />

virksomheder i regionen. En evaluering fra efteråret 2010 viser,<br />

at to ud af tre af de besøgte virksomheder nu samarbejder<br />

<strong>med</strong> andre virksomheder eller leverandører om it. Og endnu<br />

bedre: En ud af fem besøgte virksomheder samarbejder i dag<br />

<strong>med</strong> et videnmiljø om udvikling eller innovativ brug af it.<br />

”Det er meget flotte resultater. Det er generelt en udfordring<br />

for små og mellemstore virksomheder i Danmark at tage kontakt<br />

til videnmiljøer, men <strong>med</strong> iKRAFT er vi nået et godt stykke”,<br />

siger Palle Nowack.<br />

En af iKRAFTs fem er agenter er Jan Lindegaard, der arbejder<br />

i Horsens-Hedensted området. Han har arbejdet <strong>med</strong><br />

faktam<br />

IKRAFT-KONSORTIET<br />

Bag iKRAFT står:<br />

Alexandra Instituttet, der bygger bro mellem forskning, erhvervsliv, offentlige institutioner<br />

og borgere.<br />

Innovation Lab, der er et internationalt videncenter <strong>med</strong> overblik over, hvilke teknologier,<br />

der er på vej, og hvad de kan bruges til.<br />

it-forum midtjylland, der er et vidennetværk for it-interesserede private og offentlige<br />

organisationer og virksomheder i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Lige op af jorden og i computeren<br />

Et projekt, der bygger på brugerdrevet innovation, skal sløjfe<br />

det ofte omstændelige papirarbejde, når der tages jordprøver.<br />

På baggrund af de erfaringer, som geologer, brøndborere og<br />

sagsbehandlere kommer <strong>med</strong>, skal så forskellige fagfolk som<br />

en industridesigner, en programmør og en facilitator udvikle<br />

et instrument, der – eventuelt <strong>med</strong> indbygget GPS - kan føre<br />

alle boredata over i en database - helt derude i felten, hvor<br />

virkeligheden kan bestå af en mand <strong>med</strong> lerede handsker<br />

stående på en pløret mark i ruskende regnvejr.<br />

Udviklingsprojektet er budgetteret til 200.000 kroner og<br />

forventes afsluttet i efteråret 2011.<br />

Yderligere info: holger.stroem@ru.rm.dk<br />

dialog tema: Digitalisering 9


TEKST: LOTTE WINKLER FOTO: NIELS ÅGE SKOVBO<br />

Det starter<br />

<strong>med</strong><br />

kundens<br />

behov<br />

Formanden for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s<br />

it-råd ser store forretningsmuligheder<br />

i offentligprivate<br />

samarbejder. Hans<br />

egen virksomhed Systematic<br />

er eksempelvis på vej ud på<br />

verdensmarkedet <strong>med</strong> den<br />

elektroniske patientjournal.<br />

»»kort nyt<br />

Vækstforum sætter handling bag ordene<br />

Vækstforum vedtog 2. marts 2011 sin handlingsplan for 2011-<br />

2012. Planens initiativer skal bidrage til at virkeliggøre visionen<br />

om, at <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> i 2020 er en globalt konkurrencedygtig<br />

region - blandt de bedste i Europa. Handlingsplanen rummer<br />

otte indsatsområder, hvoraf fire sigter mod at skabe bedre<br />

generelle rammebetingelser<br />

for innovation og<br />

forretningsudvikling,<br />

digitalisering,<br />

iværksætteri samt<br />

uddannelse og<br />

kompetenceudvikling<br />

10 dialog tema: Digitalisering


Michael Holm er stærkt optaget af digitalisering.<br />

Ikke kun fordi han er ejer af den største privatejede<br />

software- og it-virksomhed i Danmark <strong>med</strong> mere<br />

end 450 ansatte i Aarhus, USA, Finland og England.<br />

Han er også formand for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s it-råd, som er en<br />

videreudvikling af Aarhus-regionens it-råd fra 1999.<br />

”Hvor meget en fokuseret it-indsats rykker, er Katrinebjerg<br />

i Aarhus et lysende eksempel på. Det er fantastisk, hvad der er<br />

sket, fra visionen blev født til i dag, hvor der er flere tusinde arbejdspladser<br />

på stedet”, siger Michael Holm.<br />

Det samme håber han bliver effekten af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s<br />

it-råd. Og han ser masser af muligheder for at udvikle<br />

digitaliserings-løsninger <strong>med</strong> forretningspotentiale i et samarbejde<br />

mellem private virksomheder og offentlige institutioner i<br />

regionen.<br />

Sådan et samarbejde er hans egen virksomhed Systematic<br />

dybt involveret i. Virksomheden er valgt som leverandør af elektroniske<br />

patientjournaler til alle <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s sygehuse<br />

efter 10 års satsning på sundheds-it.<br />

Håb om eksport<br />

”Vi har i samarbejde <strong>med</strong> de sundhedsfaglige specialister i regionen<br />

udviklet et system, der giver bedre flow for sygehuset og<br />

større sikkerhed for patienterne. Columna samler alle oplysninger<br />

om patienternes behandling i een it-løsning”.<br />

”Siden sidste sommer har den elektroniske patientjournal<br />

været fuldt implementeret i Randers. Og vi har <strong>med</strong> glæde konstateret,<br />

at Randers er blevet et af de mest effektive sygehuse i<br />

landet”.<br />

Udrulningen til regionens øvrige sygehuse startede i marts,<br />

og Systematic satser på at sælge den digitale løsning til andre<br />

danske regioner og til udlandet.<br />

”Vi har udviklet en .dk-løsning og går i gang <strong>med</strong> at sælge<br />

en .com-løsning. Vi kan <strong>med</strong> justeringer forhåbentlig sælge til<br />

lande, hvis sundhedsvæsen minder om det danske ”, siger koncernchefen.<br />

Øremærket til innovation<br />

For at fremme innovative digitale løsninger og innovation i det<br />

hele taget foreslår Michael Holm, at minimum 1,5 procent af<br />

budgettet ved alle større offentlige projekter øremærkes til innovation.<br />

Det kan være sygehuse, motorveje, havneanlæg og<br />

meget mere. Præcis som det er <strong>med</strong> kunst, hvor staten er forpligtet<br />

til at bruge 1,5 procent af anlægssummen på kunst.<br />

Det vil skabe vækst og arbejdspladser, vurderer Michael<br />

Holm. Pengene kan bruges til at udskrive konkurrencer om for<br />

eksempel den smarte <strong>med</strong>icinbakke, eller hvad der nu er behov<br />

for i det pågældende projekt.<br />

”Det kan udvikle nye løsninger <strong>med</strong> forretningspotentiale,<br />

fordi innovationen drives af et konkret behov. Gevinsten er, at<br />

nye kunder kan se løsninger, der fungerer i praksis, hvilket betyder<br />

rigtig meget i en salgssituation”, siger han.<br />

Den digitale dagsorden i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> ser Michael<br />

Holm frem til at påvirke som formand for it-rådet.<br />

Det første trin<br />

”Jeg tror, vi kan gøre en forskel i rådet. Vi er ikke politikere og<br />

skal ikke tage alle de hensyn, de er nødt til. Vi er rådgivere og<br />

skal sige tingene, som vi ser dem. Og så skal vi bidrage <strong>med</strong><br />

it-input, for it spiller en afgørende rolle, uanset om det gælder<br />

energi og miljø eller turisme. It går på tværs af alt.”<br />

It skal ikke være på støtten. I stedet bør fokus være på væksten<br />

og bundlinjen. Og fundamentet for at skabe nye digitale<br />

arbejdspladser, øget omsætning og eksport er til stede i <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong>, lyder vurderingen fra It-rådets formand.<br />

”Vi har en stærk digital platform på universitetet, og den<br />

styrke skal vi bruge til at bygge bro mellem forskningen og virksomhederne.<br />

Men det første trin op ad trappen til det store universitet<br />

er alt for højt for mange af de mindre virksomheder”.<br />

”Vi har brug for, at erhvervsfolk og forskningsmiljøet arbejder<br />

tæt sammen og driver forskning ud fra kundedrevne behov.<br />

I en ligeværdig dialog, så parterne løfter hinanden. Professoren<br />

er ikke smartere end s<strong>med</strong>en”, lyder det fra Michael Holm.<br />

faktam<br />

It-råd Midt er et fagligt ekspertråd, der rådgiver Vækstforum.<br />

Rådet har 15 <strong>med</strong>lemmer.<br />

Formand er koncernchef Michael Holm, Systematic.<br />

Næstformand er chefrådgiver ved Aarhus Universitet, Erik Meineche Schmidt.<br />

i det midtjyske erhvervsliv. De øvrige fire indsatsområder stiller<br />

skarpt på de strategiske områder energi/miljø, fødevarer,<br />

velfærdsinnovation og turisme.<br />

Yderligere info: ina.drejer@ru.rm.dk<br />

Værktøjskasse for iværksættere<br />

Erhvervsakademi Dania har <strong>med</strong> støtte fra blandt andre <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong> etableret www.innofactory.dk som et virtuelt<br />

studentervæksthus for studerende i hele <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

Her findes en digital redskabskasse fyldt <strong>med</strong> kreative teknikker<br />

og modeller - for alle, der arbejder <strong>med</strong> iværksætteri og<br />

innovation. Yderligere info: http://digibox.innofactory.dk<br />

dialog tema: Digitalisering 11


TEKST: MARIANNE GREGERSEN FOTO: NIELS ÅGE SKOVBO<br />

De bruger<br />

kun papir på<br />

toilettet<br />

1.y på Århus Statsgymnasium må gerne skrive<br />

i bøgerne, for alle deres lærebøger, ordbøger<br />

og lommeregner ligger på den bærbare computer.<br />

Eleverne behøver kun pakke computer<br />

og oplader i tasken om morgenen, for klassen<br />

er papirløs som et forsøgsprojekt.<br />

»»kort nyt<br />

Ny bog om midtjysk fremtid<br />

Den OECD-prisbelønnede klyngeekspert Rodin Genoff fra<br />

Australien har netop udgivet sin bog om forretningsbaseret<br />

klyngesamarbejde og avanceret fremstillingsteknologi i <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong>. Bogen hedder ”Engineering the Future”. Rodin<br />

Genoff har gennem flere år studeret midtjyske virksomheder<br />

og deres samarbejde <strong>med</strong> andre<br />

virksomheder inden for blandt andet<br />

avanceret fremstillingsteknologi.<br />

Få bogen gratis ved henvendelse til<br />

britta.madsen@ru.rm.dk<br />

12 dialog tema: Digitalisering


Digitalisering motiverer og er der<strong>med</strong> en genvej til vækst og<br />

velfærd. 1.y på Århus Statsgymnasium har skiftet bøger og<br />

hæfter ud <strong>med</strong> den bærbare, og de klarer sig godt fagligt.<br />

Eleverne myldrer ind i lokale 28 på Århus Statsgymnasium<br />

og hiver straks deres computere op af taskerne. De<br />

tunge, blå gardiner trækkes hurtigt for vinduerne for<br />

at holde den skinnende forårssol væk fra skærmene.<br />

”Vi går nu i gang <strong>med</strong> en opsamling på dansk og historieforløbet.<br />

I skal to og to lave en tidslinje <strong>med</strong> mindmapværkt<strong>øje</strong>t.<br />

Start <strong>med</strong> vikingetiden, og så sætter I for eksempel barokken<br />

og renæssancen ind i bobler der, hvor det passer”, instruerer<br />

dansklærer Jytte Petersen.<br />

Hendes egen computer volder lidt besvær. ”Tryk F5, Jytte”,<br />

råber en af eleverne. Det hjælper ikke, og Jonas går op og assisterer<br />

læreren, og efter et par minutter er computeren klar.<br />

Mens eleverne fordyber sig i opgaven, fortæller Jytte Petersen,<br />

at de digitale muligheder er en gevinst for dansk og musik,<br />

som hun underviser i.<br />

”De aktiverer eleverne, som er mere på banen og mere motiverede<br />

for at lære, end når jeg står og taler oppe ved tavlen. Så<br />

kan de godt sidde og småsove. Se, hvor godt de arbejder. Der er<br />

ingen på Facebook nu”, påpeger hun.<br />

Sjovt og stressende<br />

Det er mere sjovt at undervise i en digital klasse, mener Jytte<br />

Petersen. Men lidt stressende, hvis systemet ikke kører perfekt.<br />

”Se Jytte. Man kan også gøre sådan her”, siger to elever og viser<br />

en anden tidslinje. Lærerne i den papirløse klasse oplever<br />

jævnligt, at eleverne er mere computer-kloge end de selv.<br />

Århus Statsgymnasium har i et par år haft digitalisering på<br />

dagsordenen. Skolen har investeret i digitale tavler, haft digitale<br />

eksamener, og eleverne kobler sig på skolens net for at se<br />

skema, lektier og karakterer.<br />

Med forsøgsprojektet ”Den papirløse klasse” <strong>med</strong> 1.y som<br />

forsøgskaniner er gymnasiet gået skridtet videre. 1.y udarbejder<br />

nemlig også alle opgaver, afleverer dem og <strong>får</strong> rettelserne<br />

elektronisk. Klassen blev bedt om at møde op første dag <strong>med</strong><br />

en bærbar computer. Og da de fleste i forvejen har en, er det<br />

billigere end investeringen i lommeregner og bøger, som typisk<br />

løber op i 2.500 kroner.<br />

De andre vil også<br />

”De unge er digitale indfødte. Projektet <strong>med</strong> den papirløse klasse<br />

vil give dem en digital dannelse, som de andre klasser ikke<br />

<strong>får</strong> <strong>med</strong> ud i verden. Men jeg tror, der kommer et pres fra de<br />

andre klasser om også at blive digitale”, siger skolens it-ansvarlige<br />

Kaare Petersen, der er matematik- og teamlærer i 1. y.<br />

Klassen klarer sig godt fagligt og er mere aktiv end andre<br />

klasser. Om det skyldes, at den er papirløs, er ifølge lærerne for<br />

tidligt at konkludere, for projektet afsluttes først efter tre år.<br />

Men alt tyder på, at digitalisering engagerer unge og skærper<br />

deres interesse for fagene. Især drengene, som overordnet<br />

set halter efter pigerne på uddannelsesfronten, bliver motiveret.<br />

Og hvis flere danske unge <strong>får</strong> en uddannelse, er digitalisering<br />

en genvej til vækst og velfærd.<br />

At digitalisering motiverer er også delkonklusionen i en<br />

kvalitativ undersøgelse ”Den digitale skole”, som er finansieret<br />

af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s forsknings- og innovationspulje. Undersøgelsen<br />

handler om folkeskolen og bygger på interviews <strong>med</strong><br />

lærere og skoleledere i Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Viborg, Holstebro<br />

og Skive.<br />

Orden i noterne<br />

På Århus Statsgymnasium kan fysiklærer i 1. y Jesper Nymann<br />

også se mange kvaliteter ved computeren frem for bøger.<br />

”Af alle de klasser jeg har undervist, er 1. y den <strong>med</strong> de mest<br />

velorganiserede noter. Selv drengene har orden i deres noter”,<br />

påpeger Jesper Nymann begejstret og fortsætter:<br />

”Computeren er et yderst værdifuldt værktøj, for jeg kan hurtigt<br />

finde ud af, om eleverne har læst lektier og forstået dem<br />

ved at give dem en hurtig online quiz <strong>med</strong> multiple-choice”.<br />

Han har sagt til eleverne, at hvis han ser et stykke papir, kommer<br />

han <strong>med</strong> fluesmækkeren. 1.y må ikke skrive formler ned på<br />

papir, selvom det er hurtigere, og alle tests foregår på computeren.<br />

Selv lange tekster læses på computeren, selvom det har<br />

været svært for nogle at vænne sig til.<br />

”Vi kører den papirløse klasse ret ekstremt for at få indblik i,<br />

om vi helt kan undvære papir og bøger. Men vi er parate til at<br />

justere hen ad vejen, hvis det bliver nødvendigt”, siger Kaare<br />

Petersen.<br />

Deler dokumenterne<br />

Statsgymnasiet samarbejder <strong>med</strong> forlaget Systime, der stiller<br />

e-bøger, undervisningswebsites og den i-bog, de har udviklet,<br />

til rådighed for 1.y. Eleverne har et personligt log in til i-bogen,<br />

som de kan tage noter i. Og de kan dele noter <strong>med</strong> hinanden.<br />

”Den pædagogiske styrke ligger i, at 1.y deler alle dokumenter,<br />

for de ligger ude i skyen, som vi kalder cyberspace. De kan se de<br />

andres afleveringer og lærerens kommentarer og resultatet.<br />

Det er der læringspotentiale i”, siger Kaare Petersen.<br />

faktam<br />

Århus Statsgymnasium er et af 12 gymnasier, som deltager i et tre-årigt forskningsprojekt<br />

på Aarhus Universitet. Undervisningsministeriet har bevilget 100.000 kr. til<br />

”Den papirløse klasse” på Århus Statsgymnasium. Projektet undersøger muligheder<br />

og begrænsninger i digitale <strong>med</strong>ier.<br />

9 procent flere vil i gymnasiet<br />

De unge i <strong>Midtjylland</strong> er glade for de almene gymnasier, der i år<br />

er mere eftertragtede end nogensinde. 600 ekstra ansøgere i<br />

forhold til i fjor svarer til en fremgang på 9 procent.<br />

De 7.000 unge ansøgere fordeler sig pænt på gymnasierne i<br />

regionen - dog har Silkeborg Gymnasium i år sprængt alle<br />

rammer <strong>med</strong> 544 ansøgere og er der<strong>med</strong> helt i top på landsplan.<br />

176 unge går efter den internationale studentereksamen<br />

(IB), der kan tages på Ikast-Brande Gymnasium, Langkær<br />

Gymnasium i Aarhus, Struer Statsgymnasium og Grenå<br />

Gymnasium.<br />

Yderligere info: simon.frost@ru.rm.dk<br />

dialog tema: Digitalisering 13


<strong>Patienten</strong> <strong>får</strong><br />

<strong>lægens</strong> <strong>øje</strong> <strong>med</strong><br />

<strong>hjem</strong><br />

TEKST: MARIANNE GREGERSEN FOTO: NIELS ÅGE SKOVBO<br />

Et tele<strong>med</strong>icinsk projekt sender hoftepatienter<br />

hurtigt <strong>hjem</strong> <strong>med</strong> en genoptræningsløsning,<br />

som amerikanske<br />

Kaiser Permanente viser interesse for.<br />

Et produkt, som kan sælges. Ikke bare i Danmark, men<br />

også i udlandet. Det forventer læge Martin Vesterby<br />

fra <strong>Region</strong>shospitalet i Silkeborg bliver resultatet af et<br />

tele<strong>med</strong>icinsk projekt, han er på vej til at afslutte.<br />

Og han har noget at have sin optimisme i, for der er allerede<br />

interesse fra USA. Endda fra den velrenommerede amerikanske<br />

sundhedsorganisation Kaiser Permanente. En delegation fra<br />

Kaiser Permanente har bedt om en præsentation af den tele<strong>med</strong>icinske<br />

løsning, der er udviklet til projektet i Silkeborg.<br />

Et web-camera, en mini fjernbetjening og en boks <strong>med</strong> et<br />

scartstik er den pakkeløsning, som 37 hoftepatienter i projektet<br />

har fået <strong>med</strong> <strong>hjem</strong> det seneste år. Kun et døgn efter at de har<br />

fået en ny hofte.<br />

”Hvis delegationen fra Kaiser Permanente bliver begejstret,<br />

betyder det gode muligheder for at komme ind på det amerikanske<br />

marked”, siger Martin Vesterby.<br />

Samarbejde <strong>med</strong> Stanford<br />

Han er netop på vej til Stanford University i USA, for på opfordring<br />

af professor Allan Flyvbjerg fra Aarhus Universitet arbejder<br />

Martin Vesterby sammen <strong>med</strong> andre forskere på at skaffe<br />

penge til en forskningsenhed mellem universiteterne i Aarhus<br />

og Stanford.<br />

”Vi er i en situation, hvor der bliver bygget kæmpestore sygehuse<br />

i Danmark, og patienterne er indlagt i stadig kortere tid.<br />

Derfor er der brug for en innovations- og forskningsenhed, som<br />

kan være <strong>med</strong> til at udvikle løsninger, vi ikke har i dag”, mener<br />

Martin Vesterby og fortsætter:<br />

”Vi tror på, det kan skabe gode forretninger. Amerikanerne<br />

står midt i en stor omstilling af deres sundhedsvæsen, og de<br />

vil meget gerne lære af os. Hvis vi kan udvikle løsninger, der er<br />

gode nok, vil de også gerne købe dem af os”.<br />

Det tele<strong>med</strong>icinske projekt på <strong>Region</strong>shospitalet i Silkeborg<br />

følger patienterne et år efter operationen og er endnu ikke<br />

afsluttet. Derfor er der ingen konklusion, men Martin Vesterby<br />

siger alligevel:<br />

”Vi har lært rigtig meget om organisering af patientforløb.<br />

Og ortopædkirurgisk afdeling har sidste år sparet 3,6 mio. kroner<br />

på indlæggelser som et spin-off af forskningsprojektet”.<br />

Billigere og bedre<br />

På baggrund af patienternes positive oplevelser <strong>med</strong> udskrivning<br />

efter et døgn har sygehuset indført nye standarder. De<br />

betyder, at patienterne som hovedregel udskrives et døgn efter<br />

operationen. Og det sparer mange penge, for en sygehusseng<br />

koster ca. 3.500 kroner - i døgnet.<br />

”Det er ikke bare billigere, men samtidig et bedre tilbud for<br />

nogle, for det er stressende at være indlagt. For de fleste gælder,<br />

at jo før de kommer <strong>hjem</strong>, jo før <strong>får</strong> de deres livskvalitet tilbage<br />

og vender eventuelt også tilbage til jobbet”, påpeger Martin Vesterby.<br />

At få en ny hofte er en stor operation, og for ti år siden var<br />

hoftepatienter indlagt en uge. Nu er det et enkelt døgn. Ikke alle<br />

patienter er egnede til at komme <strong>hjem</strong> så hurtigt, men de fleste<br />

er, understreger han.<br />

Før operationen <strong>får</strong> patienterne en invitation til et to timer<br />

langt informationsmøde.<br />

”Vi understreger, at vi har styr på operationen, mens de selv<br />

skal arbejde efter indgrebet. Det mobiliserer patienternes egne<br />

ressourcer og er <strong>med</strong> til at berolige de mest nervøse. Og jo min-<br />

»»kort nyt<br />

<strong>Region</strong>ale busruter faldt på plads<br />

<strong>14</strong> dialog tema: Digitalisering<br />

Efter halvandets års udsættelse, dialog <strong>med</strong> kommuner, mere<br />

end 1.000 indvendinger fra borgere og uddannelsesinstitutioner<br />

og justeringer af den oprindelige plan vedtog <strong>Region</strong>srådet<br />

for <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> 23. marts en omstrukturering af det<br />

regionale busrutenet. Ændringerne træder i kraft 26. juni 2011.<br />

Ændringerne bliver knap så omfattende, som <strong>Region</strong>srådet


faktam<br />

dre nervøse patienterne er, jo før er de klar til at komme <strong>hjem</strong>”, siger Martin<br />

Vesterby.<br />

Tegnefilm<br />

Med den prototype, som er udviklet til projektet, kan patienterne og deres<br />

pårørende <strong>hjem</strong>me i stuen få adgang til informationer, de ellers ville få under<br />

indlæggelsen. De kan også se en tegnefilm, som Mark Film i Viborg har produceret<br />

for at give patienter og pårørende forståelse for selve operationen og<br />

tiden efter.<br />

”For patienterne er det afgørende, at der er en person i den anden ende,<br />

som kan svare på spørgsmål og berolige. At de kan komme i kontakt <strong>med</strong> fysioterapeuten,<br />

som de møder allerede ved informationsmødet før operationen og<br />

på afdelingen efter operationen”, fremhæver Martin Vesterby.<br />

Hvis den nyopererede patient er i tvivl om noget eller for eksempel bekymret<br />

over sit operationssår, kan hun holde web-cameraet tæt på såret og tage<br />

et billede, som fysioterapeuten viser til en læge.<br />

Projektet har et budget på to millioner kr. og løber fra<br />

marts 2009 til august 2011. 74 hoftepatienter deltager.<br />

Halvdelen udskrives efter et døgn <strong>med</strong> en tele<strong>med</strong>icinsk<br />

løsning, der hjælper dem <strong>med</strong> genoptræningen.<br />

Partnere i projektet er <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg,<br />

Capgemini, SAS Institute, Mark Film A/S, Datalogisk<br />

Institut Aarhus Universitet, TDC, The Animation Hub,<br />

Caretech Innovation og Alexandra Instituttet A/S.<br />

Tv er bedre end pc<br />

Tele<strong>med</strong>icin tager højde for, at patienter bliver mere individuelt krævende,<br />

mener Martin Vesterby. Nogle patienter fanger straks de<br />

genoptræningsøvelser, de skal lave efter operationen, mens andre<br />

har brug for mange gentagelser. Via fjernbetjeningen kan de finde<br />

øvelserne i menuen på tv-skærmen og se dem så mange gange,<br />

de har brug for.<br />

”Elektronik virker angstprovokerende på nogle. Derfor har vi<br />

valgt at give patienterne en boks til at koble til deres tv, for det<br />

afskrækker dem mindre end en pc. At de kan se alle informationer<br />

på tv fjerner mange barrierer”, fortæller Martin Vesterby om<br />

de digitale overvejelser.<br />

Andre patientgrupper<br />

Han har en klar forventning om, at læren fra hoftepatient-projektet<br />

kan bruges i forhold til andre patientgrupper som for eksempel ryg- og<br />

knæ-patienter. Ikke bare i Silkeborg, men også på andre sygehuse.<br />

”Den tele<strong>med</strong>icinske løsning er ikke diagnosespecifik, men patient-specifik.<br />

Nogle patienter er for nervøse og angste og vil have behov for at være indlagt<br />

i mere end et døgn. Men for flertallet af patienterne og<br />

specielt for fremtidens patienter er det et fremskridt”,<br />

siger Martin Vesterby.<br />

Et webcam og en boks fyldt <strong>med</strong> elektronik har fungeret<br />

som hospitalets <strong>øje</strong> <strong>hjem</strong>me hos 37 hoftepatienter<br />

i et tele<strong>med</strong>icinsk projekt på <strong>Region</strong>shospitalet i Silkeborg.<br />

Hjemme fra stuen har patienterne haft hul igennem<br />

til en fysioterapeut på hospitalet, og det giver<br />

tryghed, fortæller læge Martin Vesterby.<br />

oprindelig havde lagt op til. For at sikre, at elever på<br />

ungdomsuddannelserne kan komme til og fra deres skole <strong>med</strong><br />

bus, har rådet nemlig valgt at betale for at bibeholde særlige<br />

afgange morgen og eftermiddag på ruter, der ellers stod til at<br />

blive nedlagt. Også selv om lovgivningen ikke specifikt forpligter<br />

regionen til at betale for denne kørsel.<br />

Yderligere info: per.holm@ru.rm.dk<br />

dialog tema: Digitalisering 15


Tele<strong>med</strong>icin<br />

Med tele<strong>med</strong>icin kan<br />

regionen højne kvaliteten af behandlingen,<br />

gøre patienterne mere tilfredse<br />

og give erhvervslivet nye forretningsmuligheder.<br />

Nu skal der styr på en stor<br />

underskov af ukoordinerede projekter.<br />

TEKST: MARIANNE GREGERSEN FOTO: NIELS ÅGE SKOVBO<br />

Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S<br />

»»kort nyt<br />

Boligejere <strong>får</strong> vished om forurening<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> vil i 2011 udføre indledende undersøgelser<br />

på 80 boliggrunde, som er under mistanke for at være<br />

forurenede. Grundene er omfattet af en 1-års regel, som giver<br />

ejerne ret til at få afklaret mistanken inden for år. Derudover<br />

kaster regionen søgelyset på tidligere renserigrunde og deres<br />

nabogrunde, fordi jordforurening fra renserier ofte spredes over<br />

betydelige afstande. <strong>Region</strong>en har også planlagt at undersøge<br />

cirka 60 lokaliteter, hvor der kan være risiko for grundvandet.<br />

Se mere på www.jordmidt.dk.<br />

16 dialog tema: Digitalisering


– en vindersag<br />

Afstand er ingen hindring for, at patienter kan få lægen<br />

til at se på deres sår og vurdere, om det heler fint. For<br />

tele<strong>med</strong>icinske løsninger kan bringe sundhedspersonale<br />

tæt på patienter langt væk.<br />

Den slags løsninger vil vinde større indpas de kommende år<br />

og spare patienterne for indlæggelser og transport og samfundet<br />

for penge.<br />

Tele<strong>med</strong>icin kommer også til at spille en afgørende rolle på<br />

de nye supersygehuse, som <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> bygger i Skejby<br />

og Gødstrup.<br />

De vil få langt flere patienter, som dårligt når at varme hospitalssengen<br />

op, før de er på vej <strong>hjem</strong> igen. Og nogle patienter<br />

bliver slet ikke indlagt, for korte indlæggelser på 1-2 dage bliver<br />

omlagt til ambulant behandling.<br />

Ifølge Lars G. Knudsen, it-projektchef ved Det Nye Universitetshospital<br />

(DNU) i Aarhus, er tele<strong>med</strong>icin et af flere strategiske<br />

redskaber i planlægningen af DNU, hvor der bygges knap<br />

200.000 kvadratmeter til de eksisterende 160.000 kvadratmeter<br />

i Skejby.<br />

”Vi har ikke uanede mængder af penge – snarere tværtimod.<br />

Derfor er vi afhængige af, at tele<strong>med</strong>icin er mere end en drøm,<br />

og derfor tager vi højde for tele<strong>med</strong>icinske løsninger i planlægningen<br />

af det nye sygehus”, siger Lars G. Knudsen.<br />

Kortere indlæggelse<br />

Som eksempel på en patientgruppe, som vil blive indlagt markant<br />

mindre på det nye hospital på grund af tele<strong>med</strong>icin, nævner<br />

han patienter <strong>med</strong> lungesygdommen KOL.<br />

”Med tele<strong>med</strong>icin kan det nye universitetshospital dimensioneres<br />

til, at visse typer af KOL-patienter kun vil være indlagt et<br />

døgn frem for flere dage. Så kommer de <strong>hjem</strong> igen <strong>med</strong> digital<br />

adgang til personale på sygehuset”, fortæller Lars G. Knudsen.<br />

KOL giver patienterne vejrtrækningsbesvær. Med en tele<strong>med</strong>icinsk<br />

løsning kan de <strong>hjem</strong>me fra stuen få kontakt til sundhedspersonale.<br />

De kan også selv måle iltniveauet i fingeren,<br />

tage iltmaske på og dosere <strong>med</strong>icin efter instruktion fra sundhedspersonalet<br />

på skærmen.<br />

”De kan få præcis samme behandling i deres eget <strong>hjem</strong>, som<br />

de ville få, hvis de blev indlagt akut”, fremhæver Lars G. Knudsen.<br />

Partnerskab giver nye løsninger<br />

Han ser gode muligheder for, at regionerne udvikler nye tele<strong>med</strong>icin-løsninger<br />

i et partnerskab mellem offentlige og private<br />

aktører. Han understreger, at DNU ikke er ”driver” men en aktør,<br />

som efterspørger nye løsninger inden for tele<strong>med</strong>icin.<br />

”Hospitalerne skal inden udflytningen til Skejby tilpasse sig<br />

de nye fysiske rammer og begrænsninger som færre senge<br />

ved at tage tele<strong>med</strong>icin i brug til patientgrupper som for<br />

eksempel diabetikere og hjertepatienter”, siger Lars G. Knudsen.<br />

Han påpeger, at DNU samordner konkrete initiativer <strong>med</strong><br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> og det nye supersygehus i Gødstrup.<br />

Også Henrik Bendix ser store perspektiver i tele<strong>med</strong>icin.<br />

Han er leder af MidtLab, <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s katalysator for<br />

innovation, og koordinator for en gruppe, som har til opgave at<br />

få overblik over og komme <strong>med</strong> forslag til fokusering af de tele<strong>med</strong>icinske<br />

aktiviteter i regionen.<br />

”Tele<strong>med</strong>icin vil sikre h<strong>øje</strong>re kvalitet og bedre udnyttelse<br />

af ressourcerne i et sundhedsvæsen under stort udgiftspres”,<br />

siger han.<br />

Mere tilfredse patienter<br />

Tele<strong>med</strong>icin vil både hjælpe regionen <strong>med</strong> at levere sundhedsydelser<br />

i en bedre kvalitet og samtidig gøre patienter og<br />

borgere mere tilfredse, mener Henrik Bendix. Derudover ser<br />

han et forretningspotentiale i tele<strong>med</strong>icin.<br />

”Vi interesserer os først og fremmest for tele<strong>med</strong>icin for<br />

borgernes skyld. Men der er ingen tvivl om, at der er basis for<br />

at udvikle nye løsninger, som forhåbentlig kan blive en god forretning.<br />

Det er der allerede gode eksempler på”, påpeger Henrik<br />

Bendix.<br />

Han nævner sygehuset i Horsens, som i samarbejde <strong>med</strong> det<br />

private firma Cetrea har udviklet i-hospitalet. En løsning, som<br />

er på vej til det amerikanske marked.<br />

I <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> er læger, sygeplejersker og andre af<br />

sundhedsvæsenets faggrupper i færd <strong>med</strong> at høste erfaringer<br />

<strong>med</strong> tele<strong>med</strong>icin. Omkring 40 projekter er startet af engageret<br />

sundhedspersonale, som har skaffet penge til at eksperimentere<br />

<strong>med</strong> nye løsninger.<br />

”Der er en kraftig underskov af tele<strong>med</strong>icin-projekter. Det<br />

er imidlertid nødvendigt at trimme underskoven og opskalere<br />

de bedste projekter, så de kan spredes. Flere af projekterne<br />

er parallelle og arbejder <strong>med</strong> forskellige løsninger på<br />

samme problemstilling. I et moderne sundhedsvæsen har vi<br />

brug for at samle kræfterne og vælge løsninger, der fungerer<br />

godt sammen, hvis det skal være rationelt”, påpeger Henrik<br />

Bendix.<br />

Vindindustrien sadler om<br />

De midtjyske underleverandører til vindmølleindustrien<br />

er presset af finanskrise og globalisering og har brug<br />

for en større omstilling til fremtiden. Nu kan de få hjælp<br />

fra et ambitiøst program, som brancheforeningen<br />

Vindmølleindustrien står bag, og som Vækstforum for <strong>Region</strong><br />

<strong>Midtjylland</strong> støtter <strong>med</strong> 4,5 mio. kroner. Der er tale om en<br />

målrettet indsats for at udvikle og omlægge den midtjyske<br />

vindmøllesektor. Vindmølleproducenterne og deres store net af<br />

underleverandører udgør en betydningsfuld del af det midtjyske<br />

erhvervsliv. To tredjedele af den danske vindmølleindustri er<br />

således placeret i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> – hvilket svarer til ca.<br />

<strong>14</strong>.000 ansatte.<br />

Yderligere info: nanna.seidelin@ru.rm.dk<br />

dialog tema: Digitalisering 17


TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD<br />

Tryghed<br />

ved verdens ende<br />

På øgruppen Svalbard<br />

arbejder 2.200 mennesker<br />

året rundt, mens andre<br />

tusinder hvert år strømmer<br />

til som turister. Her på<br />

grænsen af den civiliserede<br />

verden er det afgørende at<br />

have adgang til et godt sundhedssystem<br />

og beredskab.<br />

Longyearbyens Sykehus har eksisteret siden 1980, men der har<br />

været sundhedstilbud på øen siden 1906. Lægerne fik i maj 2005<br />

direkte adgang til speciallægerne i Tromsø via en videoskærm<br />

og lydudstyr, og det har de været glade for, siger den<br />

danske afdelingslæge, Søren Nissen.<br />

18 dialog tema: Digitalisering


Minearbejdere, fiskere og turister flokkes hvert år<br />

på Svalbard 80 grader nord. Øgruppen ligger 1.300<br />

kilometer fra Nordnorges kyst, og to tredjedele af<br />

landet er dækket af gletsjere. I sneørkenen, der<br />

starter, hvor Longyearbyens bygrænse slutter, lever lige så<br />

mange isbjørne som fastboende, og de og den hårde natur gør<br />

sundhed til en vigtig del af hverdagen. Longyearbyen er den<br />

eneste større bebyggelse på Svalbard, resten er minesamfund<br />

eller fangsthytter.<br />

I mange år har et lille sygehus i Longyearbyen været det<br />

eneste sted, hvor den service kunne findes. Her skulle sundhedspersonalet<br />

klare de akutte syge, der kom ind, samt tage<br />

sig af hverdagsplejen. Men for fem år siden ønskede man at afprøve<br />

tele<strong>med</strong>icin i form af en skærm, højttalere og et lydanlæg<br />

fra Tromsø for at bedre kommunikationen til speciallægerne<br />

dernede.<br />

En hjælpende hånd<br />

Pilotprojektet blev sat i værk af Nasjonalt senter for samhandling<br />

og tele<strong>med</strong>isin (NST) i Tromsø i maj 2005. Som det første<br />

i Norge blev Longyearbyens Sykehus koblet op til en videoskærm,<br />

hvor igennem speciallæger fra Tromsø Sygehus kunne<br />

følge <strong>med</strong> i akutte behandlinger og yde assistance.<br />

”Der har været flere situationer <strong>med</strong> scooterulykker, et<br />

forulykket skib, en gravid kvinde og en nedkølet patient, hvor<br />

det hjalp at kunne komme i kontakt <strong>med</strong> specialisterne på fastlandet”<br />

siger den danske afdelingslæge i Longyearbyen, Søren<br />

Nissen.<br />

”Førhen ringede vi over telefonen, men så skulle vi gå ud af<br />

rummet. I dag kobler vi os bare på, og så kan lægerne i Tromsø<br />

selv styre kameraet, så de kan følge <strong>med</strong> i skadernes omfang.”<br />

Startproblemer<br />

I starten måtte både lægerne i Tromsø og i Longyearbyen dog<br />

vænne sig til den nye kommunikationsform. Lægerne på Svalbard,<br />

som har den direkte kontakt <strong>med</strong> patienten og behandlingsansvaret,<br />

skulle nemlig ikke svare på alt for mange spørgsmål<br />

via skærmen, men koncentrere sig om personen foran dem.<br />

Derfor blev styringen af kameraet i loftet over sengen også<br />

hurtigt overladt til Tromsø, så lægerne der selv kunne zoome<br />

ind på skaderne.<br />

Netop brugervenligheden har for Søren Nissen og hans kolleger<br />

været altafgørende for, at de efterfølgende sagde ja tak til<br />

at bruge udstyret. For det skal være let i en akut situation, når<br />

der er knaphed på hænder.<br />

Kulminer og skibe<br />

Sidenhen har de dog også fundet andre brugsmuligheder for<br />

tele<strong>med</strong>icinen, for <strong>med</strong> miner spredt ud over Svalbards ca.<br />

62.000 km 2 store areal er der ofte brug for en hjælpende hånd<br />

andre steder. Et af dem er kulminen ved Svea, hvor mellem 200<br />

og 250 minearbejdere bor. Her har nogle få arbejdere fået et<br />

udvidet førstehjælpskursus, men ofte kræves der hjælp udefra.<br />

Via en skærm i sygestuen kan de nu altid komme i kontakt <strong>med</strong><br />

Longyearbyens læger, og netop den brug kan Søren Nissen se<br />

fidusen i.<br />

”Man kunne godt forestille sig at bruge samme system på de<br />

skibe, der sejler heroppe. Mange af dem har ikke læger ombord,<br />

så hvis ulykken er ude, og det er dårligt vejr, kan vi ikke komme<br />

ud til dem. Med en god internetforbindelse kunne de i stedet få<br />

kontakt til os her.”<br />

Mulig eksport<br />

Hos NST udvikler man da også til stadighed nye produkter for<br />

læger og patienter i det vidtstrakte Nordnorge og havet ud for.<br />

Kun fantasien sætter nemlig grænser for, hvor langt tele<strong>med</strong>icinen<br />

kan nå ud, siger kommunikationsleder Elisabeth Jakobsen<br />

fra NST.<br />

”Vi er hele tiden i gang <strong>med</strong> at udvikle nye løsninger. Lige nu<br />

er de største udfordringer kvaliteten af bredbånd, brugerfærdighed<br />

og organisationen i kommunerne, men alt er muligt.”<br />

Elisabeth Jakobsen kan sagtens øjne besparelser forude, for<br />

efterhånden som it-kundskaberne i befolkningen bliver bedre<br />

og brugen af tele<strong>med</strong>icin mere udbredt, vil flere bruge dem<br />

frem for at rejse langt for at komme til en læge, forudser hun.<br />

En anden mulighed for at hive investeringerne <strong>hjem</strong> igen er den<br />

interesse fra udlandet, der er i NSTs teknologiske løsninger.<br />

”Vi har haft besøg fra Grønland og har implementeret systemer<br />

i Rusland. Så længe der findes udkantsområder, vil der<br />

være brug for løsninger som disse. Det vidstrakte landskab<br />

starter lige uden for vores egen hoveddør, og måske er det derfor,<br />

vi har været så gode til at se nye anvendelsesmuligheder.”<br />

dialog tema: Digitalisering 19


Magasinpost UMM<br />

id-nr. 42717<br />

»»kort nyt<br />

Turisme skal stå på tre ben<br />

Tre områder inden for den midtjyske turisme vil få særlig<br />

opmærksomhed i de kommende år. Det er færre, men stærke<br />

feriesteder, erhvervsturisme samt mersalg til den enkelte<br />

turist - alt sammen indeholdt i handlingsplanen ”Ny VÆKST<br />

i turismen”, der samlet set er en satsning til over 200 mio.<br />

kroner. Den midtjyske turisme som forretningsområde har i<br />

de senere år hængt <strong>med</strong> næbbet, og antallet af arbejdspladser<br />

i turismesektoren er bare faldet og faldet. Nu skal udviklingen<br />

imidlertid vendes, og det skal ske igennem en målrettet<br />

satsning på de tre områder, der skal fungere som lokomotiv<br />

for resten af turismesektoren.<br />

Yderligere info: erik.sejersen@ru.rm.dk<br />

NÆSTE NUMMER af Dialog udkommer 1. august og handler om de nye sygehusbyggerier<br />

og den erhvervsmæssige udfordring, der ligger i at tænke langt frem i en foranderlig verden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!