Genopretningsplan presser friskolerne - Friskolebladet.dk

friskolebladet.dk

Genopretningsplan presser friskolerne - Friskolebladet.dk

Nyt fra

Landsformand Ebbe Lilliendal

jen har dog stort set været uændret i over 10 år, så skulle

der bare på dette område have været tale om genopretning,

skulle der tilføres adskillige gange 5 mio. kr.

»Gaven« sælges med, at der på den måde er taget højde

for de svageste grupper. Men når man lige har taget

20 mio. kr. i befordring og kompenserer med 5 mio. kr.,

siger det sig selv, at regnestykket langt fra stemmer!

Kan der gøres noget

Vi må nok konstatere, at regeringen og Dansk Folkeparti

vil dette indgreb. I begrundelsen står der, at de frie

grundskoler har haft stor elevtilgang, og skolerne generelt

har en god økonomi, og at vi har frihed til at undgå

optag af ressourcekrævende elever. Myten om, at friskolerne

er for de velbjærgede, kan på sigt vise sig at blive

sandheden, når virkningerne af »genopretningsplanen«

slår igennem. En retning vi ikke på nogen måde ønsker i

friskolerne!

Sammen med lilleskolerne, de kristne friskoler og privatskolerne

har vi bestilt en analyse i Danmarks Statistik.

Den skal vise, i hvor høj grad de frie grundskoler bidrager

til at opfylde målsætningen om, at 95% af en årgang

får en ungdomsuddannelse. Vi har en formodning om, at

de frie grundskoler under ingen omstændigheder bidrager

mindre end folkeskolen.

Vi mangler fortsat et svar fra regeringen og Dansk Folkeparti

på, hvorfor de så drastisk vil forringe vilkårene

for de frie grundskoler. Ser vi på karakterniveauet ved afgangsprøverne,

opnår eleverne hos os et bedre resultat.

Ser vi på undervisningseffekten, løser vi i høj grad opgaven.

Ser vi på specialundervisningsopgaver, viser alle tal,

at vi i væsentlig grad påtager os vores andel. Og ser vi

på friskoleforældrene i forhold til folkeskoleforældrene,

så er der langt flere ligheder end forskelle i de socioøkonomiske

forhold, hvilket en analyse fra Danmarks Statistik

fra 2009 tydeligt viser.

»Hvorfor er det så, at børnefamilierne på friskolerne

skal presses yderligere på pengepungen«

Fakta
På 25 fri- og privatskoler vil forældrene miste

mellem 2.500 og 10.000 kr. pr. barn i befordringstilskud.

Skolerne ligger i udkant-Danmark.

De gennemsnitlige skolepenge risikerer at stige

med cirka 10 pct.

10 pct. af familierne i de frie grundskoler søger

hvert år nedsættelse af skolepengene via en

fripladspulje. Puljen dækker kun en tredjedel af

behovet. Der mangler dermed 40 mio. kr. i

puljen.

9

More magazines by this user
Similar magazines