Kunsten at ride på to heste - Guldborgsund-bibliotekerne

guldborgsundbib.dk

Kunsten at ride på to heste - Guldborgsund-bibliotekerne

Kunsten at rideto heste -

eller historien om materialevalget i Guldborgsund kommune.

Guldborgsund-bibliotekerne er resultatet af sammenlægningen af Nykøbing Falster Centralbibliotek og bibliotekerne i

5 byer på Falster og Østlolland; Nysted, Sakskøbing, Stubbekøbing, Væggerløse og Nørre Alslev.

At få 5 tidligere selvstændige biblioteker og et hovedbibliotek til at svinge sammen på

materialevalgsområdet er i høj grad en fortløbende proces, som bl.a. handler om konduite og viljen

til at flette forskellige rutiner og kutymer sammen.

For os er det balancegangen mellem arbejdsgange på det store bibliotek og på de små.

Der ligger udfordringen – det kan føles som at rideto heste.

Kommissorium og arbejdsgruppe

Rammen for materialevalget var et kommissorium og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra

hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne.

Kommissoriet bød især på følgende udfordring:

At beskrive et fremtidigt fælles elektronisk materialevalg, hvor der bliver taget hensyn til

rationalitet og sammenhæng, samtidig med at de enkelte biblioteker bevarer muligheden for et

selvstændigt image.

Principper

Vi nåede frem til følgende principper for det fælles materialevalg

• Brugerne sættes i centrum.

• Bibliotekerne i Guldborgsund kommune ønsker en stærk fælles profil og en stærk lokal

profil for materialevalget.

• Materialerne indkøbes efter bibliotekslovens krav om aktualitet, kvalitet, alsidighed mv.

• Vi ønsker en bred, aktuel materialebestand, hvor valget ligger lokalt, men koordineringen

foregår centralt.

• Vi er ét biblioteksfællesskab med én fælles materialesamling.

Disse principper betyder, at vi arbejder med centralisering på det tekniske og indkøbsmæssige

område, men med en høj grad af decentralisering mht. det biblioteksfaglige i materialevalget på de

enkelte biblioteker. Hovedbiblioteket styrer indkøbsprocesserne, mens lokalbibliotekerne stadig

klarer udvælgelsen af egne materialer.

Indkøbsprofiler

Alle biblioteker har udarbejdet en indkøbsprofil for alle materialer. Profilerne synliggør vægtning

og prioritering af indkøb indenfor hver materialetype og dk5 klasse.

Profilerne har følgende formål:

• At sikre kontinuiteten i materialevalget.

• At lokalbibliotekerne skal have mulighed for at lade hovedbiblioteket varetage indkøb af

materialer (f.eks. PC–spil, DVD, musik).

• At hovedbiblioteket eller et andet lokalbibliotek kan overtage materialevalget under ferie,

sygdom, møder mv.


To heste eller en helikopter.

Samarbejdet om materialevalget giver mulighed for et fagligt løft, da det elektroniske materialevalg

giver åbenhed om indkøb og fri adgang til kommunikation omkring materialevalget.

For de fleste af lokalbibliotekerne har sammenlægningen også betydet et skift af bibliotekssystem

og dermed også materialevalgssystem. Dette har dannet basis for en løbende sidemandsoplæring og

erfaringsudveksling, hvilket har fremmet sammenlægningsprocessen og hjulpet den gensidige

forståelse.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en tidsplan for indkøringsfasen og vi står p.t. overfor vores første

evalueringsmøde.

Fremover skal fællesmøder sikre løbende justering af arbejdsgange og formidlingsmetoder.

Vi planlægger fremtidige indkøbsgrupper, hvor ekspertgrupper på tværs af bibliotekerne har

ansvaret for fælles indkøb af f.eks. nye medier.

Vi kan allerede nu se fordelen for brugerne, at alle bibliotekers materialer er synlige i den fælles

base. Det giver via en kørselsordning god cirkulation af materialerne. På længere sigt kan det måske

komme til at påvirke materialevalget, f.eks. ved at omfordele titelspredningen eller ved særlige

indkøb til depoter, der kan cirkulere mellem bibliotekerne.

Vi er ved en fælles begyndelse og er i gang med at udvikle materialevalget på bibliotekerne i

Guldborgsund kommune.

Kunsten er i fællesskab at flette flere kulturer sammen, at bytte ”dem og os” ud med følelsen af

fællesskab og skifte de 2 heste ud med en flyvende helikopter.

Anne Otkjær

Annalise Bylling

Guldborgsund-bibliotekerne

Hovedbiblioteket

Nykøbing Falster

OBS: Yderligere oplysninger sendes gerne f.eks. indkøbsprofiler

Kontakt: aby@guldborgsund.dk

More magazines by this user
Similar magazines