Efterår 2013 - Brylle Kirke

bryllekirke.dk

Efterår 2013 - Brylle Kirke

Brylle kirke

Kirkeblad efterår 2013

www.bryllekirke.dk

Brylle Kirke

Kirkestræde 1 A, Brylle

5690 Tommerup

Torsdag 19. sep.

19.00 Brylle Kirke

Kierkegaard, musik

& sandhed

I

ord og toner udforsker violinisten

Herbert Boersma og idehistorikeren/

pianisten Christian Verdoner Larsen

forholdet mellem musik og det virkelige

liv. Se omtale på næste side.

Konfirmation

2014

Der vil være indskrivning af nye

konfirmander onsdag 4. sep.

kl. 17.00 i Brylle Sognehus. Medbring

dåbsattest.

Der bliver i år to hold, så alle kan

komme til at gå til præst i Brylle,

uanset om de har fri onsdag eller

torsdag morgen.

Undervisningen foregår i Brylle

Sognehus onsdag og

torsdag 8.00 – 9.30.

Konfirmationen foregår i Brylle Kirke

søndag 11. maj 2014 kl. 10.00.


Salmemaraton efterår 2013

Alle dage kl. 19.00. Hvis man gerne vil med, men ikke selv

bryder sig om at køre, kan man bare møde op på Brylle

Kirkes parkeringsplads kl. 18.20. Så får man kørelejlighed.

10. september - Sønderby Kirke

1. oktober - Gamtofte Kirke

22. oktober - Turup Kirke

12. november - Skydebjerg Kirke

3. december - Orte Kirke

Tirsdag 3. sep KL. 19.00

Fællessang i sognehuset

Vor organist Peter Thomsen har igen taget initiativ til en

meget velbesøgt sangaften. Hver af de fremmødte kan

bestemme en sang eller salme, der skal synges, og det

sker, mens Peter akkompagnerer på klaveret. Det er en

bred vifte af ønsker, der præsenteres. De har rakt lige fra

”Sov sødt lille Jumbo” over ”Fo’ ajle di små blomster dæ´

dov æ´te´i år” til ”Jeg elsker den brogede verden” og ”Du

som har tændt millioner af Stjerner”. Der er plads til flere

deltagere – også dig. Kom og præsenter dit valg og få en

hyggelig aften. Tilmelding er ikke nødvendig - bare duk op

med godt humør og vær klar til at synge. Naturligvis er der

også en pause med tid til snak, kaffe og småkager. Vi er

færdige kl. 21.00.

torsdag 12 sep. kl. 14.00

John Skovhus´ liv med

hjemløse

Tidligere forstander John Skovhus Nielsen arbejdede

gennem 28 år på Kirkens Korshærs herberg i

Benediktsgade. I alt 40 år har Skovhus arbejdet med

hjemløse i Århus og Odense og det kommer han til

Sognehuset og fortæller om.

arrangementer

Tirsdag 17. sep. kl. 19.00

Sognemøde

Der vil være en orientering om fremtidsplaner for Brylle

Kirkegård, samt orientering om eftermiddags- og aftenmøder.

Budget og regnskab vil blive fremlagt. Alle er meget

velkomne. Mød op, lyt og stil spørgsmål til en aktiv kirke.

Torsdag 26. sep. kl. 19.00

Filmaften

Vi viser filmen ”Sorte kugler”, en moderne (og morsom!)

fortælling om dommedag. Filmen introduceres af Dorthe

Terp Dahl. Når filmen er vist, drikker vi kaffe, spiser kage og

snakker om filmen. Alle er velkomne!

Søndag 29. sep. kl. 10.30

Høstgudstjeneste

Så er det blevet tid til den årlige høstgudstjeneste. Alle

der har lyst til at være med til at pynte kirken er meget

velkomne, ring til Birte tlf. 24463856 så vil hun koordinere

Se også kalender på www.sogn.dk under Brylle Kirke

pyntningen. Gudstjenesten begynder kl 10.30. Efter

gudstjenesten er der spisning. Prisen for spisningen er 25 kr.

Vi håber at se rigtig mange til nogle hyggelige timer.

torsdag 10. okt. kl. 14.00

Eftermiddagsmøde

med tidligere studielektor på Sct Knuds Gymnasium:

Hans Jørgen Petersen. HJP har sønderjysk baggrund

og vil holde et underholdende causeri om sønderjyder

og Sønderjylland. Han inddrager en bred vifte af emner

som f.eks. sprog, flagtradition, krig og fred, mindretal,

malerkunst, mad og drikke, orgelbyggeri m.m.

Causeriet er en blanding af personlige erindringer og en

rejse fra Skamlingsbanken i nord til Okseøerne i Flensborg

Fjord. Kan fint bruges som inspiration til udflugter i

Sønderjylland.

Torsdag 24. okt kl. 19:00

Andagt og foredrag med

Kristian Bøcker

Aftenen indledes med en andagt i Brylle Kirke, hvorefter

vi går over i Sognehuset, hvor Kristian Bøcker holder et

foredrag:

Gud er død - og vi keder os!

”Intelligente mennesker keder sig aldrig”, siger man.

Men det passer ikke; de fleste af os kan sagtens kede os

alligevel! Men hvad vil det egentlig sige at kede sig Hvorfor

har de fleste af os det svært med kedsomheden og skynder

os væk fra den Og hvad mister vi, hvis vi ikke tør tage

ophold i kedsomheden Og til slut: Findes der en dybere,

eksistentiel kedsomhed, som kun Vor Herre kan hjælpe os

med at tage livtag med

Kristian Bøcker er født 1966, tidligere højskolelærer

og viceforstander på Brandbjerg Højskole. Siden 2006

sognepræst i Randbøl. 2013: Sognepræst i Jelling.

Torsdag 7. nov. kl. 19.00

Karen Blixen og

kristendommen

Med cand.teol. Peter Værum.

Karen Blixen fik mange hårde slag af skæbnen, men hendes

livssyn - og ikke mindst hendes stærke gudstro - bar

hende igennem. Selv sagde hun om sig selv: ”Jeg er ikke

kristen”; men bl.a. den præst fra folkekirken, som efter

hendes ønske begravede hende i 1962, mente noget andet.

Blixen-kenderen Peter Værum, teolog og fortæller, Ry,

giver i foredraget eksempler på hendes fortællekunst og

dybe optagethed af påskebegivenhederne og skikkelserne

omkring Jesus i Det nye Testamente.

Torsdag 28. nov. kl. 19.00

Filmaften

Vi viser Antichrist, en smuk og uhyggelig film med mange

kristne facetter. Filmen introduceres af Dorthe Terp Dahl.

Når filmen er vist, drikker vi kaffe, spiser kage og snakker

om filmen. Alle er velkomne!


Torsdag 19. sep. kl. 19.00 Brylle Kirke

Kierkegaard, musik & sandhed

I

ord og toner udforsker violinisten Herbert Boersma og idehistorikeren/pianisten

Christian Verdoner Larsen forholdet mellem musik og det virkelige liv. Er der

sandhed i musikken eller er den ren underholdning og forførelse Og er tilværelsen

smuk, eller er den en jammerdal

Kierkegaard havde et ambivalent forhold til musikken, fordi han mente, at den

abstraherede fra livets alvor. I en berømt tekst om Mozarts opera Don Giovanni

bliver musikken og den musikalske livsform karakteriseret som ”dæmonisk”. Denne

musikforståelse er barn af en sekulær tidsalder og er forskellig fra en lang tradition

i kristendommen for at sætte musikken direkte i forbindelse med Guds rige og

herlighed. Så hvor stiller det os i dag

I koncertforedraget vil der indgå værker af blandt andre Bach, Mozart,

Tchaikovsky og Nordentoft. Den filosoferende del vil ud over Kierkegaard inddrage

tænkere som Thomas Mann, T. W. Adorno og K. E. Løgstrup. I forsøget på at kaste

lys over tilværelsens afgørende spørgsmål vil koncertforedraget alt i alt udgøre en

skøn blanding af musik og ord. Se mere på musikogsandhed.dk

SOGNEUDFLUGT

af Inge og Ole Sand

Tidligere afholdt menighedsrådet en årlig udflugt for interesserede. Grundet

manglende tilslutning ophørte det. I år ville menighedsrådet atter forsøge

sig, for der kunne jo være mange, der kunne have glæde af en sådan tur. Rasmus

Laursen, der har stor rutine i at arrangere vellykkede ture, stod for udflugten.

Den fandt sted lørdag 8. juni, og de godt 30 tilmeldte steg på bussen på Brylle

Kirkeplads kl. 8. Undervejs fik vi serveret kaffe og foccaciabrød, som Birthe

Sørensen havde bagt. Første mål var Horsens gamle fængsel, der nu er indrettet

som museum. Fra kl. 10 fik vi en meget grundig rundvisning. Vi så de forskellige

afsnit, bl.a. det for de stærke fanger, isolationsafdelingen, sygeafdelingen og

fængselskirken. Vi så også den store økse, som skarpretteren, en slagteruddannet,

havde brugt til at kappe hovedet af den sidste dødsdømte i Danmark, når vi ser

bort fra dødsdommene under besættelsen.

Herfra gik turen til Vær Kirke, hvor Struense ligger begravet. Kirken ligger højt

placeret med en smukt nyindrettet skovkirkegård. Så kørte bussen videre til Bjerre

Kro, hvor vi indtog er herligt måltid. Vi vil undlade at fortælle menuen, så I slipper

for at lade for meget mundvand sive. Godt fyldte steg forsamlingen atter i bussen

for at blive fragtet rundt i det nærliggende smukke område omkring Juelsminde. På

hele turen fortalte en meget vidende og sprudlende Rasmus om det gennemkørte

område og dets seværdigheder. Vi så den skole, han havde gået i de første år, og

også den næste skole i rækkefølgen. Han udpegede den kirke, hvor Lilly og han

var blevet gift. Ved 14-tiden nåede vi Hotel Vejlefjord, hvorfra der er en pragtfuld

udsigt over den stærkt skrånende grund med mange rhododendron ud mod Vejle

Fjord. Her blev eftermiddagskaffen med kage indtaget. Heldigvis var der også tid

til en gåtur i det fantastisk smukke landskab, inden vi steg i bussen med kurs mod

Brylle.

Undervejs, både ud og hjem, blev der sunget sange. Dem stod Svend Aage

for. Det var en herlig tur, der sluttede ca. kl. 18. Vi kan håbe, at Menighedsrådet

vil gentage den slags ture. Stor tak til arrangørerne for et ovenud vellykket

arrangement.

Kredse

Brylle læsekreds mødes i Sognehuset

den første tirsdag i måneden kl. 14,

hvor man drøfter en bog, som er læst i

forvejen.

Tirsdag den 3.september 2013

Linda Olsson : ” Astrid og Veronika”

Tirsdag den 1.oktober 2013

Irene Dische: ”Flugten til Amerika”

Tirsdag den 5.november 2013

Per Petterson: ” Til Sibirien”

Tirsdag den 3. december 2013

H.C.Andersen: ” Hvad fatter gør”

Tirsdag den 7.januar 2014

Karen Blixen: ” Den afrikanske farm”

Tirsdag den 4.februar 2014

Daniel Meldelsson: ” De mistede”

Tirsdag den 4.marts 2014

Kirsten Thorup: ” Før krigstid”

Tirsdag den 1.april 2014

Bjarne Reuter: ” Løgnhalsen fra

Umbrien”

Tirsdag den 6.maj 2014

Morten Sabro: ”Os”

Nye medlemmer er velkomne.

Kontaktperson er Vera Foermose

Tlf. 64 75 15 16

FDF Kredsen er et børne- og

ungdomsarbejde for både piger og

drenge på folkekirkelig grund. Der er

faste møder med mange forskellige

aktiviteter, weekend ture m.v.

Kontaktperson er

Peter Bechsgaard tlf. 40 36 19 87. Se

program i Brylleborgeren.

Børneklubben

(Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler)

Tilbyder alle børn et åbent samvær med

aktivitet, bibelhistorie m.v. fredag i ulige

uger fra kl. 15.30 - 16.45 i Rytterskolen

eller Skovstrupvej 8 i Tommerup.

Kontaktperson er Irene Bjørnholt

tlf. 63 76 60 60

Ovenstående kredse er ikke under

menighedsrådets eller præstens tilsyn,

og hverken rådet eller præsten kan

derfor stilles til ansvar for indhold eller

afvikling.


Gudstjenester Brylle Kirke

Søndag 4. august 10.s.e.trinitatis kl. 10.30 (NL)

Søndag 11. august 11.s.e.trinitatis kl. 9.15 (NL)

Søndag 18. august 12.s.e.trinitatis kl. 10.30 (NL)

Søndag 25. august 13.s.e.trinitatis kl. 9.15

Søndag 1. september 14.s.e.trinitatis kl. 10.30 (Verninge kl. 9.15)

Søndag 8. september 15.s.e.trinitatis kl. 9.15 (Verninge kl. 10.30)

Søndag 15. september 16.s.e.trinitatis kl. 10.30 (NL)

Søndag 22. september 17.s.e.trinitatis kl. 9.15

Søndag 29. september 18.s.e.trinitatis kl. 10.30 Høstgudstjeneste

Søndag 6. oktober 19.s.e.trinitatis kl. 9.15

Søndag 13. oktober 20.s.e.trinitatis kl. 10.30 (Verninge 9.15)

Søndag 20. oktober 21.s.e.trinitatis kl. 9.15 (NL)

Søndag 27. oktober 22.s.e.trinitatis kl. 10.30

Søndag3. november Alle helgens dag kl. 17.00

Søndag 10. november 24.s.e.trinitatis kl. 10.30

Søndag 17. november 25.s.e.trinitatis kl. 9.15

Søndag 24. november Sidste s. i kirkeåret kl. 10.30 (NL)

Prædikantlisten efter den røde linje kommer i næste kirkeblad

Søndag. 1. december 1.s. i advent kl. 10.30

Søndag 8. december 2.s. i advent kl. 10.30

Søndag 15 december 3.s. i advent kl. 9.15

Søndag 22. december 4.s. i advent kl. 10.30

Hvor andet ikke er nævnt, er det sognepræst Dorthe Terp Dahl.

Møder i

Menighedsrådet

Brylle Kirke

Møderne er offentlige,

og holdes i det nye

sognehus ved kirken. Alle

der har lyst til at overvære

møderne er velkomne.

Referater fra tidligere møder

kan ses på kirkens hjemmeside

www.bryllekirke.dk. Referater

kan også ses i våbenhuset i

Brylle Kirke.

Menighedsrådsmøder

2013:

29. august kl. 10.00

17. september kl. 16.30

30. oktober kl. 19.00

14. november kl. 18.30

(incl. spisning for

menighedsrådet)

12. december kl. 16.00

Kirkelige

handlinger

Dåb/fremstilling

19. maj - Theodor Holmskov

9. juni - Rosa Skovløkke

Paarup Slot

28. juli - Jill Pia Sioson

Ebba Christin Sioson

Begravelser/bisættelser

29. maj - Kurt Verning Jensen

31. maj - Poul Andersen

27. juni - Gunner Larsen

26. juni - Kjeld Eilertsen

Nyhedsbrev

Der er mulighed for at modtage

et månedligt nyhedsbrev fra

Brylle Kirke, direkte i din mailboks.

Brevet indeholder oplysninger

om hvilke aktiviteter der er i den

kommende måned. Send en mail

til webbryllekirke@gmail.com

hvor du skriver ”Nyhedsbrev”

i emnelinjen. Tilmelding

kan ligeledes ske via kirkens

hjemmeside - www.bryllekirke.dk

Navne og adresser

Sognepræst: Dorthe Terp Dahl, Birkevej 2, Brylle, 5690 Tommerup. Tlf. 64 75 13 17

E-mail: dtd@km.dk - Træffetid: Alle dage undtagen mandag.

Graver: Kristian Skytte, Tværskovvej 27, 5462 Morud, tlf. 40 37 29 52

E-mail: graverbrylle@gmail.com - Træffes tirsdag-fredag

Organist: Peter Thomsen, Kamgårdsvej 51, Tommerup, tlf. 20 44 82 77

E-mail: hanspeterthomsen@gmail.com

Kirkesanger: Louise Odgaard, Rughavevej 14, 5230 Odense M, tlf. 20 71 70 20

Menighedsrådsformand: Vagn Top, Vesterlaugsvej 7, Brylle, tlf. 22 47 07 77

Kasserer: Hanne Lena Rasmussen, Ryttergade 11, Brylle, tlf. 22 29 19 58

Kirkeværge: Birthe Pilekær Sørensen, Mågevej 18, Brylle, tlf. 64 75 18 71

E-mail: birthesoerensen@gmail.com

Kirkekontoret: Birkevej 2, Brylle, 5690 Tommerup

Brylle Kirke: Kirkestræde 1 A, Brylle, 5690 Tommerup

Benyt kirkebil

Alle i Brylle Sogn er velkomne

til at benytte kirkebilen til

gudstjenesterne i Brylle kirke og

til møder i sognehuset. Ring helst

dagen før til Tommerup Taxi/

Servicebussen -

tlf. 64 75 19 19

Kirkens

hjemmeside

www.bryllekirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines