Per Meilstrup - Mandag Morgen

mm.dk

Per Meilstrup - Mandag Morgen

www.mm.dk

Danskernes holdning til klimaet

Klima-workshop 1

1. februar 2011


Program

www.mm.dk

1400-1410 Velkomst

1410-1415 ”Mød naboen”

1415-1435 Danskernes holdning – præsentation af resultater

1435-1505 Refleksioner - Danskernes holdning

1505-1520 Danskerne vs. Amerikanerne

1520-1545 Pause

1545-1550 ”Mød naboen”

1550-1605 Virksomhedernes og kommunernes holdning

1605-1620 Hvad siger kommunerne og virksomhederne til Klimakommissionens anbefalinger

1620-1635 Refleksioner – kommunerne og virksomhederne

1635-1700 Opsamling og konklusioner


www.mm.dk

• Hvorfor er du her og hvad forventer du at få

ud af dagen i dag


www.mm.dk

Danskernes holdning til klimaet

Meningsmåling udført af Epinion for Mandag Morgen og DONG Energy

2010


www.mm.dk


www.mm.dk


www.mm.dk


www.mm.dk


www.mm.dk


www.mm.dk

Efter din mening, hvilket af følgende betragter du som

det mest alvorlige problem, verden som helhed står

overfor

Klima

Int. Terrorisme

Fattigdom m.v.

Sygdom

Økonomisk krise

Atomvåben

Væbnede konflikter

Befolkingsvækst

Ved ikke


www.mm.dk

Er du mere, mindre eller lige så bekymret over

klimaændringerne, som du var for et år siden

Mere bekymret

Lige så bekymret

Mindre bekymret

Ved ikke


www.mm.dk

Har du mere, mindre eller uændret tiltro til at det er

muligt at bremse klimaændringerne end du havde for et

år siden

Mere tiltro

Uændret tiltro

Mindre tiltro

Ved ikke


www.mm.dk

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Hvem mener du først og

fremmest har ansvar for at

bremse klimaændringer


www.mm.dk

60

50

40

30

20

10

0

Hvem mener du gør mest

for at bremse

klimaændringer


www.mm.dk

”Det er snarere et tegn på, at kommunerne er

for dårlige til at inddrage borgerne og fortælle

om, hvor meget de rent faktisk gør på

området.”

Jens Hoff, Københavns Universitet


www.mm.dk

Lægger du større, mindre eller uændret vægt på at agere

klimavenligt i din hverdag sammenlignet med for et år

siden

Mere

Uændret

Mindre

Ved ikke


www.mm.dk

I hvor høj grad lægger du vægt på om en vare eller et

produkt er klimavenligt

Meget høj grad

Høj grad

Nogen grad

mindre grad

ringe/slet ikke

Ved ikke


www.mm.dk

Er det vigtigt for dig som borger at din kommune tager et

aktivt medansvar for klimaudviklingen

Ja

Nej

Ved ikke


www.mm.dk

Er det vigtigt for dig som forbruger at de virksomheder,

du handler med, tager medansvar for klimaudviklingen

Ja

Nej

Ved ikke


www.mm.dk

Hvor vigtigt er det for dig, at et produkt er

klimavenligt/økologisk (på en skala fra 1-10

10

8

6

4

2

Hvor vigtigt er det for dig,

at et produkt er

klimavenligt/økologisk (på

en skala fra 1-10

0

Klima

Økologisk


Konklusioner

www.mm.dk

• Danskerne anser klimaændringer for et meget

væsentligt problem – COP15 og klimakvalmen har

ikke fået interessen til at dale

• Bekymringen er stigende

• Danskerne siger, de lægger større vægt på det i

forbrug og valg af kommune

• Danskerne mener, at klimaet er deres eget ansvar –

og de synes også de gør meget

• De mener, at også politikere, virksomheder og

kommuner har et stort ansvar – men gør for lidt


www.mm.dk

“Der er mange lavthængende frugter, borgerne

selv kan række ud efter, f.eks.

energirenovering af boliger.”

Lykke Friis, Klima- og Energiminister


Refleksioner

www.mm.dk

• Hvilken betydning kan danskernes holdning få

for din organisations arbejde fremover Hvad

bør I evt overveje at gøre anderledes

• Hver gruppe identificerer 3 hovedudfordringer

for jeres organisationer på baggrund af de

holdninger til klimaet, som danskerne har


www.mm.dk

Et amerikansk perspektiv

• Befolkningen

• Regeringen

• Erhvervslivet

• Nationalt vs. regionalt

Et amerikansk perspektiv


www.mm.dk

HVOR ER BEFOLKNINGEN

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


www.mm.dk

Is there solid evidence the earth is warming

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

July 06 Jan 06 Apr 08 Oct 09 Oct 10

Yes

Because of human

activity

Because of natural

patterns

No

Kilde: Pew Research Center,

October 2010

Titel mmmmm på foredrag

Datot

Dato


www.mm.dk

Supplerende undersøgelser:

George Mason University:

‣Amerikanere der tror på, at klimaforandringer ikke er et

presserende problem er steget til 27% siden 2008 hvor den var på

19%

Yale University: Household behaviors:

‣ Siden 2008 er der sket et markant fald i ”positive household

behaviors” (slukke lyset, off transport etc.)

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


www.mm.dk

“Currently I think it is ranked

with where your cousin's

secondary school football team

is placed”

John Zysman, Professor, UC Berkeley

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


www.mm.dk

DET POLITISKE KLIMA

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


www.mm.dk

Is climate change a problem requiring immediate

government action

70%

60%

50%

40%

30%

Yes

No

Not a problem

20%

10%

0%

July 06 Jan 06 Oct 10

Kilde: Pew Research Center,

October 2010

Titel mmmmm på foredrag

Datot

Dato


Markante partipolitiske skel

www.mm.dk

• Demokratiske vælgere

– 79% tror på klimaforandringer

– 53% mener, at de er menneskeskabte

• Republikanske vælgere

– 38% tror på klimaforandringer

– 16% mener, at de er menneskeskabte

Kilde: Pew Research Center,

October 2010


www.mm.dk

HVOR ER ERHVERVSLIVET

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


www.mm.dk

Argumenter for implementering af klimavenlig strategi

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


www.mm.dk

Tendenser: Markant ændring i den strategiske tilgang

‣ Medarbejder involvering: Intern struktur og programmer

‣ Øget forståelse af forretningspotentialet

‣ Integreret strategisk element - ikke et add-on

‣ Green LEAN programmer

‣ Øget samarbejde med NGO’er

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


www.mm.dk

Nationalt vs. regionalt

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


www.mm.dk

Markant forskel på regionalt og federalt niveau

De grønneste stater:

1. Washington

2. Colorado

3. Massachusetts

4. New York

5. California

De mindst grønne stater:

1. Virginia

2. South Carolina

3. Ohio

4. Georgia

5. Indiana

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


www.mm.dk

“Green is as Good as Gold in State Government”

“Green state agency practices that cut costs and save taxpayer dollars”:

• Reduce travel mileage

• Green Buildings

• Adjusting thermostats

• Green Commuting

• Energy-Efficient appliances

• Increased use of renewable energy

• Purchasing hybrid vehicles

• Reduce paper consumption

• Promoting sustainable land use and development

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


www.mm.dk

Nye signaler fra den amerikanske regering

President Obama’s State of the Union speech:

”…to create more of these clean energy jobs, we need more

production, more efficiency, more incentives. That means

building a new generation of safe, clean nuclear power plants

in this country. It means making tough decisions about opening

new offshore areas for oil and gas development. It means

continued investment in advanced biofuels and clean coal

technologies. And yes, it means passing a comprehensive

energy and climate bill with incentives that will finally make clean

energy the profitable kind of energy in America”.

Titel mmmmm på foredrag

Et amerikansk perspektiv

Datot

Dato


Pause

www.mm.dk

Pause


• Hvad har overrasket dig ved danskernes

holdning til klimaet

www.mm.dk


www.mm.dk

Virksomhedernes og kommunernes

holdning til klimaet


www.mm.dk

Kommunerne kæmper for klimaet…

De danske kommuner er i dag mere bekymrede for klimaet, tager større medansvar end

tidligere, og peger på sig selv som dem der gør mest for klimaet.

39 pct. er mere bekymrede for klimaforandringerne end for et år siden. (Kun 4 pct. er

mindre bekymrede).

23 pct. af kommunerne siger, at COP15 havde en positiv effekt på kommunens

klimaindsats. (12 pct. siger det modsatte).

Hele 96 pct. siger, at deres kommune i dag tager et aktivt medansvar for

klimaudviklingen.

70 pct. af kommunerne peger på byrådet, som dem der gør mest for at bremse

klimaændringerne.

Titel mmmmm på foredrag

Landskabet efter COP15 - Kommunerne

Datot

Dato


www.mm.dk

…og forventer at kæmpe endnu hårdere i fremtiden

Kommunerne vil tage et endnu større medansvar, forventer endnu skrappere lovgivning og

klimaopmærksomme borgere og vil sætte større pres på deres leverandører.

68 pct. forventer at deres kommune vil tage et større medansvar for klimaudviklingen

end de gør i dag. (0 pct. forventer, at de vil tage et mindre medsvar.)

75 pct. af kommunerne forventer, at de i de næste to år vil stille krav til deres

leverandører om, at de skal tage et medansvar for klimaudviklingen.

81 pct. af kommunerne forventer, at borgerne i de næste to år vil lægge større vægt

på at kommunen agerer klimavenligt.

71 pct. af kommunerne forventer at lovgivningen og offentlige myndigheder i de

næste to år vil lægge større vægt på at kommunen agerer klimavenligt.

Titel mmmmm på foredrag

Landskabet efter COP15 - Kommunerne

Datot

Dato


www.mm.dk

Større klimaansvarlighed blandt virksomheder

De danske virksomheder tager ansvar for klimaet, er bekymrede, og forventer at tage endnu

større medansvar.

39 pct. mener, at det er virksomhederne der først og fremmest har ansvaret for at

bremse klimaforandringerne

79 pct. af virksomhederne tager i dag et aktivt medansvar for klimaudviklingen.

20 pct. af virksomhederne er mere bekymrede for klimaforandringerne end for et år

siden.

14 pct. af virksomhederne siger, at COP15 havde en positiv effekt på virksomhedens

klimaindsats. (2 pct. siger COP15 havde en negativ indsats).

58 pct. forventer at virksomheden vil tage et større medansvar for klimaudviklingen i

de næste to år end de gør i dag. (0 pct. forventer det modsatte).

Titel mmmmm på foredrag

Landskabet efter COP15 - Virksomhederne

Datot

Dato


www.mm.dk

Krav om klimavenlighed kommer

Virksomhederne vil i stigende grad blive afkrævet at agere klimavenligt og stille krav til

deres leverandører.

44 pct. forventer at investorer, aktionærer eller ejere i de næste to år vil lægge større

vægt på at virksomheden agerer klimavenligt. (1 pct. forventer det modsatte).

47 pct. af virksomhederne forventer, at deres kunder i de næste to år vil lægge større

vægt på at virksomheden agerer klimavenligt. (0 pct. tror på at kunderne vil lægge

mindre vægt på det).

74 pct. af virksomhederne forventer, at lovgivningen og offentlige myndigheder i de

næste to år vil lægge større vægt på, at virksomheden agerer klimavenligt. (0 pct.

forventer det modsatte).

49 pct. af virksomhederne forventer i løbet af de næste to år at stille krav til deres

leverandører om at de skal tage medansvar for klimaudviklingen.

Titel mmmmm på foredrag

Landskabet efter COP15 - Virksomhederne

Datot

Dato


Hvem mener du gør mest for at

bremse klimaændringer

www.mm.dk

70

60

50

40

30

20

10

0

Borgerne

Kommunerne


Hvem mener du gør mest for at

bremse klimaændringer

www.mm.dk

60

50

40

30

20

10

0

Borgerne

Virksomhederne


Refleksion

www.mm.dk

• Et stort flertal kommuner og virksomheder

siger at de fremover vil tage et endnu større

ansvar for klimaet. Men hvad holder jer

tilbage


www.mm.dk

Afslutningsvis har jeg nogle generelle spørgsmål, om jeres syn på

klimakommissionens anbefalinger og deres mulige afledte effekter på dansk

økonomi, med videre, hvis de blev implementeret som reel politik

54 Implementeringen af Klimakommissionens anbefalinger vil styrke

Danmarks eksport

37%

31%

16%

5% 1% 9%

55 Implementeringen af Klimakommissionens anbefalinger vil skabe flere

danske arbejdspladser

40%

27%

19%

5% 1% 8%

56 Implementeringen af Klimakommissionens anbefalinger vil styrke

Danmarks økonomi

32%

35%

20%

3% 3% 8%

57 Regeringen bør skabe det bredest mulige forlig omkring

Klimakommissionens anbefalinger

75%

19%

3%

0% 4%

58 Implementeringen af Klimakommissionens anbefalinger vil forbedre

Danmarks internationale anseelse

61%

21%

8% 0% 3% 7%

59 Implementeringen af Klimakommissionens anbefalinger bør ske

uafhængigt af de øvrige EU landes politik på området

20%

27%

3%

13%

33%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig

Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke


Opsummering

www.mm.dk

• De tre vigtigste udfordringer, som danskernes

holdning til klimaet stiller jer overfor

• De tre bedste bud på Best Practice, der kan

overvinde disse udfordringer


www.mm.dk

"People don't care how much you know until

they know how much you care…"

Robert Cavett


www.mm.dk

Tak for i dag – og på gensyn til workshop II

Følg den grønne dagsorden på mm.dk og greengrowthleaders.org

More magazines by this user
Similar magazines