Hvor er vi nu!

staff.iha.dk

Hvor er vi nu!

Hvor er vi nu!

R(s)

+


Controller

Process

C(s)

R(s)

+


Controller

D/A

Process

C(s)

PSoC, µC, DSP

sensor

A/D

sensor

s-domain

ω-domain

z-domain

Dynamic and

static

demands

s-domain

ω-domain

z-domain

Physical

system

Mathematical

Model of

system

+

Mathematical

solution

Physical implementation

Analog or digital

Slide 1


Kap.13 Digitale reguleringssystemer

Noten Modeling Sample and Hold

Husk:

I det følgende er e(t) et signal

Є er eksponentialfunktionen.

Jeg bruger samme

Slide 2


Model af sample / hold

Slide 3


Vi ser nærmere på:

(samplings processen)

Eksempel hvor e(t) = step = u(t)

Slide 4


Hvornår kan e(t) fuldstændig rekonstrueres fra e*(t) uden tab af information

Kan nogen af betingelserne opfyldes

Hvorfor går det så godt

Slide 5


Det samplede signals oprindelige spekter

Efter sampling repeteres spektret

Ideel filtrering

Aliasering

Slide 6


Holde processen: rekonstruktion ud fra Taylor-udvikling i punktet t = nT

ω s /2

Slide 7


Slide 8


Slide 9


Med sampling og 0’te ordens holdenetværk, indføres i vores signalvej:

C(s)= G(s)·G hold (s) ·R*(s),

1

e

C(

z)

{

s

Ts

G(

s)}

R(

z)

(1 z

1

G(

s)

) {

} R(

z)

s

C(

z)

Gc

( z)

GhG(

z)


R(

z)

1

G ( z)

G

G(

z)

c

h

Slide 10

More magazines by this user
Similar magazines