(Microsoft PowerPoint - Idr\346tsl\346rernes forum ...

files.conferencemanager.dk

(Microsoft PowerPoint - Idr\346tsl\346rernes forum ...

31-10-2012

Hvad vil vi gerne opnå

• At kvalificere de studerendes

sundhedspædagogiske kompetencer,

til i fællesskab og på tværs af

professioner at arbejde med

elevernes handleevne indenfor

sundhed.

• På baggrund af dette ønsker vi at

skabe mulighed for at sundhed/trivsel

bliver en del af skolens hverdag og

ikke ‘kun’ placeret i uge 41☺

Antonovsky

Hvordan kan man lære at

svømme, og hvordan kan

man lære denne evne fra

sig

Glæde, mening og tid/varighed

• For at motivere børn (og voksne), så

skal aktiviteterne være sjove og

meningsfulde, gerne med mulighed

for udvikling.

• Undersøgelser viser, at én eller to

timers ekstra idræt i skolen har

begrænset virkning, mens fysisk

aktivitet hver eneste skoledag virker

og især for de svageste børn.

• Vedvarende tiltag – for at skabe

vaner og ‘hverdag’ omkring fysisk

aktivitet, så de kan blive

meningsskabende.

Den ekspressive fortælling,

begejstringen og motivationen

Sundhedsundervisningen handler om at skabe mening i

den enkelte elevs liv.

Den ekspressive fortællings betydning er ikke at afsløre

eller gøre os klogere på tilværelsen, men mere at forlene

vores liv med betydning.

Astrup, P. (2007): Idræt skal fortælles fremad’, in.: Brock, S. (red): Elitesportens virkelighed. Aarhus Universitetsforlag.

Hvis vi glemmer denne fortællings betydning og dermed

forelskelsen, og som voksne fastholdes i realiteterne og

søgning efter erkendelse og faktualitet, hvilken betydning

får det så for vores begejstring for idrætten.

7

More magazines by this user
Similar magazines