datahæfte grundfos alpha2

dvcenter.dk

datahæfte grundfos alpha2

6

Produktdata

I et anlæg med en GRUNDFOS ALPHA2-pumpe vil

trykket blive reduceret med ΔH 2 .

ΔH2

H

Fig. 8 Proportionaltrykreguleret pumpe

I et anlæg med en ikke-reguleret pumpe vil en trykstigning

ofte medføre strømningsstøj i termostatventilerne.

Denne støj bliver reduceret væsentligt med

GRUNDFOS ALPHA2.

Automatisk natsænkning

A2

GRUNDFOS ALPHA2 har valgfri automatisk natsænkning.

Automatisk natsænkning aktiveres med -knappen på

kontrolboksen.

Fabriksindstilling for automatisk natsænkning:

Ikke aktiv.

A3

Q2

Bemærk: Hvis pumpen er indstillet til hastighed I, II

eller III, er natsænkningsfunktionen deaktiveret.

Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen

automatisk mellem normal drift og natsænkning.

Omskiftningen afhænger af fremløbstemperaturen som

måles af den indbyggede temperaturføler.

1

Q1

A1

Q

TM01 9120 5002

GRUNDFOS ALPHA2

More magazines by this user
Similar magazines