Emne: politiske og økonomiske revolutioner - historiedidaktik.dk

historiedidaktik.dk

Emne: politiske og økonomiske revolutioner - historiedidaktik.dk

Forløbsbeskrivelse hi (didaktik)

Niveau: 2g. (evt. efter revolutionsforløb)

Emne: National identitet. Danmarkshistorie (dansk fokus).

Overbliksforløb. Diakront forløb.

Periode: 1700 – 2011 (med tilbageblik)

Krav:

- Forløbet skal tydeligt relateres til - eller tage udgangspunkt i - elevernes samtid

(bl.a. 1. modul)

- Brug af internet, sociale medier eller konferencesystem indtænkes i forløbet

- Forløbet skal gøre brug af ny skriftlighed

- Forløbet skal være enten et tematiseret overbliksforløb eller et fordybelsesforløb.

Mål og faglige mål:

‣ indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden

‣ reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende

‣ demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Materialer:

Lektio Tema Materiale/lektie Arbejsform/metode

n

1. Hvad er

nationalitet,

hvad definerer

nationalitetsfølel

se

Tysk og fransk

definition.

Begrebsdefinitio

Eleverne skal medbringe noget de

forbinder med deres nationalitet.

(alle medier mulige)

Evt. PPT slide m. ét slide med

symbol eller genstand.

Del indenfor konference system,

(send til lærer dagen inden som

samles til ét ppt.) Til brug senere.

n:

Nationsbegrebet. Til læreren 2 definitioner:

Tysk og fransk http://www.denstoredanske.dk/S

definition. amfund,_jura_og_politik/Samfund

Hvornår er man /Statsbegrebet_og_suver%C3%A

dansker

6nitet/nation

Relation til Historieafsnit. (evt. kun før.)

Nationen. (stat

og nation) linjer

til fransk

revolution.

Debat om opfattelse af

begreber.

Snak/diskussion om

genstande og national

følelse.

-Fremlæg i grupper hvad man

har taget med og hvorfor

- lav en definition på hvordan

man definerer nationalitet. –i

samme grupper. (induktiv

metode)

- Opsamling af definition på

klassen

- Præsentation af de to

nationsbegreber.

- diskussion i forhold til deres

definitioner. Er den tysk eller

fransk.

2. ) Opståen af

ideologi/tanke i

udblik til Europa.

Fokus 2 s. 88 + tekstbox s. 89. +

s. 72 – 74.

I timen:

Kobling til

revolutionsforløb/tid.

Referencer til oplysningstid.


Begrebsbeskrivel

se/anvendelse.

3. Start 1800 tal,

napoleonskrige.

1801- 1864

Tyskland, fra rødhætte til

Rammstein; s. 38-39. tekst 3

befrielseskrigene.

Frederiksen: Grundbog til

danmarkshistorien s.129 – 132 +

135 - 138.

(eller i søndberg: Danmarks

Historie 72 – 74, 78 – 81.)

Krige og betydning for for

nationalismen.

Nationalisme, krig og demokrati.

Fædrelandssange og billeder.

(kong Kristian, langt højere

bjerge, i Danmark er jeg født, der

er et yndigt land, St. st. Blicher.

(billede: moder Danmark))

4. DK 1864 - 1920 Fokus s. 98 – 101

Danmark i verden. fortid, nutid

fremtid. 136 – 138.

Kilde i timen: Uddrag af A.D.

Jørgensen: 40 fortællinger om

fædrelandets historie. Kapitlet om

vikinger.

5. DK besættelse Matsen, Vikinger 132-134.

(billedkilder på disse sider. )

Modstandsbev., nazistbev., SS

som alle benytter vikingen som

symbol.

Alsang.

Kongen som symbol. 1920 og

under besættelsen bliver kongen

nationalt symbol på national

identitet.

Nationalisme under besættelse

http://danmarkshistorien.dk/perio

der/besaettelsestiden-1940-

45/den-nationale-samling/

Høres i timen:Hyldestdigt til Chr.X

http://danmarkshistorien.dk/leksi

kon-og-kilder/vis/materiale/-

d297216d57/

Kort klasseuv. Om faglig

baggrund i historien.

grupper.

En sang hver. Symboler i

sangene.

Matrixgrupper:

På baggrund af lektie og

gennemgang

Udvikling i fædrelandsfølelsen.

Udvikling i symbolikken.

Billedarbejde.

A.D. Jørgensen

Heimdal: vaagn op og stem for

Danmark.

- Digt høres.

- Kilder udleveres/vises

- Grupper, hvad handler

kilderne om. Hvad sker

der omkring national

identitet under

besættelsen. (induktiv

tilgang)

- Opsamling og samling

af trådene.

- 5 -10 ting på tavlen

relateret til national

samling under

besættelse.

6. Globalisering.

(EF, EU plakater

)

7. DF,

muhammedkrise

,

Indvandrerdebat

Fokus 3. s. 90 – 91.

(eksempel: derfor nej til EF (Giro

47), Holger og konen siger nej til

unionen.

Fokus 3 s. 140.

Isam B

http://www.myspace.com/video/i

CL omkring kilder.

hurtigskrivning

Inddrag objekt vi har med.

Trad. Kildeanalyse af kilderne.


, økonomisk

krise.

Evt. Disk. Om

udviskning af

nationalitet. (

bl.a. pga. sociale

medier mm.)

sam-b/i-danmark-er-jeg-fdt/23323947

Jyllandspostens begrundelse for

muhammedkrisen:

http://danmarkshistorien.dk/leksi

kon-ogkilder/vis/materiale/jyllandspostens-begrundelse-for-atbringe-muhammed-tegningerne-

2005/

DF Valgsang

http://danskfolkeparti.dk/herfra_

min_verden_gaar_sang.asp

DF 2007

http://www.youtube.com/watchv

=jBSoMiG94Es

8. Projekt. Video/

billedkollage

med holdning fra

bestemt tid.

Gerne med

musik og tekst.

9. Projekt synopsis

mm.

10. fremlæggelser

11. Evaluering.

1800-1864, 1864-1920,

besættelse, globalisering.

Udarbejd video/billedkollage.

Gerne med

musikunderlægning.

More magazines by this user
Similar magazines