Partikeludskillere_v_UlrikHindsberger - Vand i Byer

vandibyer.dk

Partikeludskillere_v_UlrikHindsberger - Vand i Byer

14

Partikelstørrelsesfordelinger

DPF-ind, Millisil (W6 & W8), Slibekorn (F 400 & F1000)

Volumen (%)

12

10

8

6

DPF-ind

F400

F1000

W6

W8

4

2

0

0,1 1 10 100 1000

Partikeldiameter (µm)

Millisil har en meget skæv fordeling med få partikler i intervallet 2 til 20 µm.

Slibekorn har en smal normalfordelt fordeling.

Slibekorn F1000 ligger tæt på gennemsnit for DPF-ind (vejvand)

More magazines by this user
Similar magazines