Innovativ klimatilpasnings- og spildevandsplanlægning - Vand i Byer

vandibyer.dk

Innovativ klimatilpasnings- og spildevandsplanlægning - Vand i Byer

Vand i byer

Innovativ Klimatilpasnings- og

spildevandsplanlægning

November 2010


Forventet resultat af ∆projektet

1. Udvikling af et paradigma(er) inklusiv

inspirationskatalog for en kommunal

klimatilpasningsplan – med fokus på

vand i byer

2. Udvikling af en drejebog for

planlægningsprocessen - i bred forstand,

herunder forskellige typer af

samarbejder, der er nødvendige

undervejs

3. Input til det nationale niveau, der

beskriver lovgivningsmæssige,

organisatoriske osv. barrierer

4. Læring – udvikling af kompetencer

5. …

www.oerestadgymnasium.dk


Delaktiviteter

• Case-studier af den aktuelle

klimatilpasningsplanlægning i flere udvalgte

kommuner

• Analyse af planlægningens bredde – hvor

mange andre planlægninger og aktører bliver

principielt berørt

• Udvikling af paradigma(er), drejebog(bøger),

rapport om barrierer mv.

• Facilitere eksempler på forsøg på

implementering af de udviklede

planlægningsværktøjer


Væsentlige elementer

• Læring – internt og eksternt, gode eksempler,

best practices

• Organisation – Lovens krav – nye

organisationsformer og ny lovgivning

• Finansiering – barrierer og nyskabelser

• Samarbejdskonstellationer – herunder og

borgerinddragelse

• Scenarier – arbejde med forskellige muligheder

og forskellige tidshorisonter


Tidsplan

• Videre arbejde med projektbeskrivelse – måske i flere

delprojekter i kerneskrivegruppe, med senere høring af

andre interesserede parter

• Vi er i gang med survey – dialog med kommuner og

selvskaber

• Tripple-Helix ansøgninger til februar 2011

• Casestudier osv….

• Udvikling af flere projekter.. Drift, vurderingsværktøjer..

• Måske innovationskonsortium eller andre ansøgninger


Hvad får vi ud af det

Kommuner / offentlige

‣ Velfærd

‣ Udvikling af byer / områder

Innovative løsninger

‣ Klimaplaner

‣ Skabe og sikre værdier

‣ Undgå klima offer-historier

‣ Involverer borgere o.a.

‣ Profilering

‣ Offentlig innovation

‣ Bruger/borgerdreven innov.

‣ Kreative kompetencer

‣ Attraktive arbejdspladser

‣ Tværsektorielt samarbejde

Viden

Cases

Metoder

Services

Markeder

Kontakter

Facilitering

Kompetencer

Kvalitetssikring

Planlov, regulering

Innovationskapacitet

By-elementer, teknologier

Rådgivere / arkitekter

‣ Som kommuner – nye ydelser

‣ Kompetencer

‣ Kontakt til kunder

‣ Nye markeder fx vha. regulering

Producenter/ leverandører

‣ Teknologier

‣ Kompetenceudvikling

‣ Nye / større markeder

Vandselskaber

‣ Klimatilpasning af systemer

‣ Driftsikkerhed

‣ Borgerkommunikation

‣ Afklare rolle

Vidensinst.

‣Viden

‣Velfærd

‣kompetencer

More magazines by this user
Similar magazines