Engelsk A, mediefag B, samfundsfag B

rungsted.gym.dk

Engelsk A, mediefag B, samfundsfag B

Engelsk A, mediefag B, samfundsfag B

I denne studieretning vil du med udgangspunkt i studieretningsfagene engelsk, samfundsfag og mediefag

især komme til at beskæftige dig med medieverdenen i Danmark, USA, Storbritannien og andre

engelsktalende lande. Fagene vil samarbejde om emner som fx nyhedsformidling, integration, politik og

medier, kriminalitet, den medieskabte frygt og ungdomskulturer.

Engelsk

Engelsk er det vigtigste internationale kommunikationssprog. I en

globaliseret verden, hvor de internationale medier i høj grad er

på engelsk, er forståelse af talt og skrevet engelsk en nødvendighed.

På A-niveau videreudvikler du din evne til præcis

mundtlig og skriftlig formulering og formidling på engelsk. Du får

desuden et grundigt kendskab til kulturelle, historiske og

samfundsmæssige forhold i England, USA og andre

engelsksprogede områder bl.a. gennem læsning af

skønlitteratur, faglige tekster og ved anvendelse af de

elektroniske medier. Arbejdssproget er overvejende engelsk.

Mediefag

Mediefaget handler om film og tv. Faget beskæftiger sig både

teoretisk og praktisk med levende billeder. Mediefag giver dig

redskaber til at analysere levende billeder, så du bliver i stand til at forholde dig kritisk til de informationer og

påvirkninger du møder i medierne. Desuden får du indsigt i film og tv´s udtryksformer, så du bliver i stand til at

lave din egen filmproduktion i form af nyhedsindslag, små novellefilm, dokumentarfilm eller reklamespots.

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder man med økonomiske sammenhænge, med politiske holdninger og med, hvordan individet

påvirkes og skaber sin identitet.

Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger arbejder vi med emner som ungdomskulturer, sociale forskelle og

uligheder samt økonomiske modeller for kriseløsning. Vi undersøger velfærdssamfundet og arbejder med EU og

europæisk samarbejde i en globaliseret verden.

Ved hjælp af samfundsfaglige metoder og teorier får du redskaber til at forstå den komplicerede verden, du er en del af.

Hvordan samarbejder fagene - fordybelse på tværs

Undervisningen går på tværs af studieretningsfagene

og de obligatoriske fag som dansk, historie,

oldtidskundskab og religion. Du vil derfor møde emner,

der rækker ud over fagenes traditionelle grænser.

Du vil arbejde med flere sider af samme emne og

dermed få større forståelse af både danske og globale

problemstillinger. På den måde bliver du klogere på din

egen rolle som verdensborger.

Særlige aktiviteter

På denne studieretning er der mange muligheder for

aktiviteter uden for skolen. Vi går i biografen og besøger

medieinstitutioner, folketinget, virksomheder mm. Vi får

besøg af gæstelærere, fx politikere, journalister og

andre repræsentanter fra medieverden.


Engelsk A, mediefag B, samfundsfag B

Studierejse: Som på de øvrige studieretninger vil der være en studierejse til udlandet.

Sproglig studieretning med engelsk på A-niveau, mediefag på B-niveau og samfundsfag på B-

niveau

Grund-

forløb

Studieretnings-

Forløb

1.G 2.G 3.G

Almen studieforberedelse

Dansk A

Idræt C

NV*, AP**

Historie A

2. Fremmedsprog B Studieretningsprojekt

Matematik C Oldtidskundskab C AT-synopsis***

Biologi C

Religion C

Fysik C

Kemi C

Engelsk B

Engelsk A

Kunstnerisk fag C

Mediefag B

Samfundsfag C

Samfundsfag B

Fys./ Bio./ kemi B

Valgfag C

*NV: Naturvidenskabeligt grundforløb, **AP: Almen sprogforståelse, ***AT: Almen studieforberedelse

Valgfag A

I denne studieretning har du tre valgfagsblokke. I 2.g skal du vælge et fag på minimum C-niveau. I 3.g skal du

vælge et fag på A-niveau og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

More magazines by this user
Similar magazines