Engelsk A, mediefag B, samfundsfag B

rungsted.gym.dk

Engelsk A, mediefag B, samfundsfag B

Engelsk A, mediefag B, samfundsfag B

Studierejse: Som på de øvrige studieretninger vil der være en studierejse til udlandet.

Sproglig studieretning med engelsk på A-niveau, mediefag på B-niveau og samfundsfag på B-

niveau

Grund-

forløb

Studieretnings-

Forløb

1.G 2.G 3.G

Almen studieforberedelse

Dansk A

Idræt C

NV*, AP**

Historie A

2. Fremmedsprog B Studieretningsprojekt

Matematik C Oldtidskundskab C AT-synopsis***

Biologi C

Religion C

Fysik C

Kemi C

Engelsk B

Engelsk A

Kunstnerisk fag C

Mediefag B

Samfundsfag C

Samfundsfag B

Fys./ Bio./ kemi B

Valgfag C

*NV: Naturvidenskabeligt grundforløb, **AP: Almen sprogforståelse, ***AT: Almen studieforberedelse

Valgfag A

I denne studieretning har du tre valgfagsblokke. I 2.g skal du vælge et fag på minimum C-niveau. I 3.g skal du

vælge et fag på A-niveau og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

More magazines by this user
Similar magazines