Opsigelse af lejemål - Boligkontoret

boligfa.dk

Opsigelse af lejemål - Boligkontoret

Opsigelse af lejemål

Lejemål nr.:

Navn:

Navn ægtefælle/samlever:

Til fremvisning af boligen:

Tlf.nr.: ___________________________

Bedste træffetid:

Mailadresse:

Adresse på lejemål der opsiges:

Antal værelser: Antal m 2 :

Er der etableret åbning mellem 2 rum i lejemålet: ja □ nej □

Ny adresse:______________________________________

Postnr.:

By:

Vigtig ved dødsbo:

Oplys navn, adresse, postnr/by og telefonnummer på kontaktperson:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Boligen er fraflyttet, rengjort og klar til syn den:_______________(den 1.eller 15. i måneden)

Lejemålet forsøges genudlejet 14 dage efter fraflytningsdato.

Frigørelsesdato (3 m opsigelse til den 1. hverdag i en måned):

Indkaldelse til synet bedes sendt til flg. adresse: _______________________________

Postnr.:

By:

Til brug for afregning af flytteopgørelsen oplys din bankkonto.

Reg.nr.

konto nr.:

Evt. andre lejemål. Carport/garage/p-plads/loftrum/kælderrum nr:_________________

Antal nøgler til ekstrarum:

afleveres til fraflytningssynet

Print, underskriv og send opsigelsesblanketten. Blanketten sendes, mailes eller faxes.

Fredericia den_____________________

_____________________________

Lejer underskrift

_____________________________

Ægtefælle/saml. underskrift

Se bagsiden

Boligkontoret Fredericia Telefon: Bank: Hjemmeside: Åbningstider: Telefontider:

Vesterbrogade 4 76 22 12 00 3205-3205943145 www.boligfa.dk Man – ons. 10.00 – 12.30 9.00 – 15.30

7000 Fredericia Telefax: CVR-nummer: E-mail: Torsdag 15.00 – 17.30 9.00 – 17.00

76 22 12 12 27 00 65 31 post@boligfa.dk Fredag 10.00 – 12.30 9.00 – 12.00


Opsigelse af lejemål

Opsigelse:

Lejer kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den 1. eller 15. i en måned, jf. lov om

leje af almene boliger §88 st. 1. Opsigelsen skal være skriftligt og med underskrives af

eventuel samlever/ægtefælle eller personer der er tilmeldt folkeregisteradressen.

Bemærk:

Opsigelse af et dødsbo, kontakt venligst skifteretten om boet er frigjort til opsigelse.

Opsigelse af ungdomsbolig, lejer kan opsige lejemålet med 6 ugers varsel til den 1. i en

måned.

Fraflytningssyn:

Tidspunkt for afholdelse af syn af lejligheden vil blive fremsendt 8 dage før fraflytningsdato.

Boligen skal være ryddet og rengjort til synet, nøgler, vaskekort mv. skal afleveres senest på

synsdatoen.

Istandsættelse:

Istandsættelse af boligen vil ske på LAB, Andelsboligforeningen, Selvbyggerbo og

Arbejdernes Boligforening`s foranledning efter gældende regler.

Genudlejning/Eksempel:

Du ønsker f.eks. at opsige din bolig pr. 1. januar, men ønsker boligen genudlejet hurtigst

muligt, hvilket er til den 15. februar. Du skal være ude af boligen den 1. februar (fra den 1.

februar til den 15. februar bruges til istandsættelse, du hæfter for lejen i istandsættelses

perioden). Frigørelsesdatoen bliver den 1. april. Bliver boligen udlejet før, vil du blive frigjort

tidligere, dog tidligst pr. 15. februar. Bemærk som udgangspunkt, er der altid 3 måneders

opsigelse. Huslejen skal betales indtil lejemålets udløb.

Aflæsning af målere:

Boligkontoret sørger for aflæsning af varme i de fleste afdelingen, kontakt varmemesteren i

din afdeling om yderligere information.

Hvis der i den pågældende afdeling forefindes varmeregnskab/vandregnskab/elregnskab

med forskudt regnskabsår, vil opgørelsen først foreligge det efterfølgende år.

Fremvisning af din bolig:

Du har pligt til at fremvise boligen til de ansøgere, som får boligen tilbudt af Boligkontoret

Fredericia.

Overslag/Flytteopgørelse:

Overslag over istandsættelsen vil blive fremsendt senest 14 dage efter synsdatoen. Den

endelige flytteopgørelse vil normalt kunne forventes fremsendt 6 uger efter

genudlejningsdatoen eller ved lejemålets udløb.

Boligkontoret Fredericia Telefon: Bank: Hjemmeside: Åbningstider: Telefontider:

Vesterbrogade 4 76 22 12 00 3205-3205943145 www.boligfa.dk Man – ons. 10.00 – 12.30 9.00 – 15.30

7000 Fredericia Telefax: CVR-nummer: E-mail: Torsdag 15.00 – 17.30 9.00 – 17.00

76 22 12 12 27 00 65 31 post@boligfa.dk Fredag 10.00 – 12.30 9.00 – 12.00


Opsigelse af lejemål

Fredericia den ______________

Lejenr:_________________________________

Adresse:________________________________

Navn:___________________________________

Du har netop opsagt en bolig administreret af

Boligkontoret Fredericia. Vi håber, at duhar været

tilfreds med din bolig, og at din fraflytning vil

forløbe uden problemer.

Vi vil gerne have din vurdering af boligen,og vi

beder dig derfor, sammen med os, at svare på

nogle spørgsmål. Du er velkommen til at uddybe

dine svar.

Tak for hjælpen.

Boligkontoret Fredericia Telefon: Bank: Hjemmeside: Åbningstider: Telefontider:

Vesterbrogade 4 76 22 12 00 3205-3205943145 www.boligfa.dk Man – ons. 10.00 – 12.30 9.00 – 15.30

7000 Fredericia Telefax: CVR-nummer: E-mail: Torsdag 15.00 – 17.30 9.00 – 17.00

76 22 12 12 27 00 65 31 post@boligfa.dk Fredag 10.00 – 12.30 9.00 – 12.00


Opsigelse af lejemål

Spørgeskema ved opsigelse

Hvor længe har du boet i boligen

_______ år.

Hvor mange personer er i husstanden _________

Hvor tilfreds var du med

lejemålet overordnet set

Meget Godt Delvis Ikke

tilfreds tilfreds tilfreds tilfreds

Hvad synes du om: Meget Godt Delvis Ikke

tilfreds tilfreds tilfreds tilfreds

Boligens vedligeholdelsesstand:

Boligens indretning og udstyr:

Boligens indeklima:

Boligens muligheder for udluftning:

Har vindueslysningerne normalt

udseende og fastsiddende tapet

(der forefindes ikke sorte/mørke

pletter/skjolder og løstsiddende

tapet)

Ja Nej indgået aftale

Har vægge normalt udseende

(der forefindes ikke sorte/mørke

pletter eller skjolder og

løstsiddende tapet)

Aftalt førsyn den ____________

kl. ____________ Telefon________________

Fraflytters underskrift: _________________________________________

Boligkontoret Fredericia Telefon: Bank: Hjemmeside: Åbningstider: Telefontider:

Vesterbrogade 4 76 22 12 00 3205-3205943145 www.boligfa.dk Man – ons. 10.00 – 12.30 9.00 – 15.30

7000 Fredericia Telefax: CVR-nummer: E-mail: Torsdag 15.00 – 17.30 9.00 – 17.00

76 22 12 12 27 00 65 31 post@boligfa.dk Fredag 10.00 – 12.30 9.00 – 12.00


Opsigelse af lejemål

Hvorfor har du valgt at flytte

(Sæt gerne flere krydser)

Jeg havde brug for en større bolig

Jag havde brug for en mindre bolig

Jeg ønskede at bo i et andet kvarter

end tidligere

Jeg ville bo mere centralt i forhold

til mit arbejde

Jeg ville have en billigere bolig

Jeg ville hellere købe en ejer-/andelsbolig

Hvor meget koster din nye bolig pr. måned (incl. varme o.l.) i forhold til din

tidligere bolig

Den er dyrere: Mere end 500 kr. Mindre end 500 kr.

Den er billigere: Mere end 500 kr. Mindre end 500 kr.

Hvor flytter du hen

(Sæt kun et kryds)

Til en anden bolig i samme afdeling/boligselskab

Til en bolig i et andet alment boligselskab

Til en privat udlejningsbolig

Til et privat udlejet værelse

Til en ungdomsbolig eller kollegium

Til ældrebolig/ plejehjem

Til ejerlejlighed eller andelsbolig

Til eget hus eller rækkehus

Til bolig i udlandet

Boligkontoret Fredericia Telefon: Bank: Hjemmeside: Åbningstider: Telefontider:

Vesterbrogade 4 76 22 12 00 3205-3205943145 www.boligfa.dk Man – ons. 10.00 – 12.30 9.00 – 15.30

7000 Fredericia Telefax: CVR-nummer: E-mail: Torsdag 15.00 – 17.30 9.00 – 17.00

76 22 12 12 27 00 65 31 post@boligfa.dk Fredag 10.00 – 12.30 9.00 – 12.00

More magazines by this user
Similar magazines