Πρότυπος Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδίου

aspete.gr

Πρότυπος Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.............................................................54

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ..............................................54

Η σπουδαιότητα της τιμολόγησης....................................................54

Παράγοντες κόστους στην τιμολόγηση.............................................54

Η τιμολόγηση των προϊόντων/ υπηρεσιών.......................................59

Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών προϊόντων / υπηρεσιών .................60

Επιλογή της τελικής τιμής για το προϊόν..........................................61

Πίνακας επιλογής της τιμολογιακής πολιτικής.................................62

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.................................................................63

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ.........................................................................63

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΊ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ...........................................................................63

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΎ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ........................................65

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΜΗΝΎΜΑΤΟΣ....................................................................66

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ (ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΒΟΛΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ).......................................................................68

ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ.........................................................68

ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ.............................................................................................70

Διαδικασίες Έναρξης Ανώνυμης Εταιρίας ......................................70

Διαδικασίες Έναρξης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.................71

Διαδικασίες Έναρξης Ομόρρυθμης Εταιρίας...................................73

Διαδικασίες Έναρξης Ετερόρρυθμης Εταιρίας .............................74

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ................................................................................75

ΑΣΦΑΛΙΣΗ.........................................................................................80

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)..........................................81

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (TEBE) ................82

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (OAEE ).........82

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων..............................................82

Ταμείο Συνταξιοδότησης Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ).............................83

Ταμείο Εμπόρων (ΤΑΕ)...................................................................83

Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων

(ΤΣΜΕΔΕ).......................................................................................84

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ FRANCHISE....89

5

More magazines by this user
Similar magazines