Πρότυπος Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδίου

aspete.gr

Πρότυπος Οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

Προσδιορισμός και εκτίμηση των ευκαιριών επένδυσης

Οι περισσότεροι από μας είμαστε κάποια στιγμή σίγουροι ότι έχουμε μια

υπέροχη ιδέα για να ιδρύσουμε μια επιχείρηση. Από τη δική μας σκοπιά

τουλάχιστον πιστεύουμε ότι οι άλλοι θα βρουν το προϊόν ελκυστικό ή την

εξυπηρέτηση καλή. Ωστόσο, η πείρα μας διδάσκει ότι μια καλή ιδέα δεν

είναι απαραίτητα καλή ευκαιρία για επένδυση. Στην ουσία, όλοι έχουμε

μια τάση να παρασυρόμαστε από την ιδέα και να υποτιμάμε τη δυσκολία

που θα υπάρξει κατά την εισαγωγή της ιδέας μας στην αγορά. Για να

αποτελεί καλή ευκαιρία επένδυσης, το προϊόν μας πρέπει να

ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες όσον αφορά τη λειτουργικότητα,

την ποιότητα, τη διάρκεια ζωής και την τιμή. Η ευκαιρία εξαρτάται τελικά

από την ικανότητά μας να πείσουμε τους πελάτες (την αγορά) για τα

πλεονεκτήματα του προϊόντος ή της εξυπηρέτησης. "Δεν μπορούμε να

περιμένουμε από μια επιχείρηση που στηρίζεται σε προϊόντα που δεν

εξυπηρετούν ξεκάθαρες και σημαντικές ανάγκες να προσελκύσει πολλούς

πελάτες". Μόνο αν το ενδιαφέρον των πελατών βρίσκεται σε ένα

σημαντικό επίπεδο έχουμε μια καλή ευκαιρία για επένδυση. Γι' αυτόν το

λόγο η αγορά καθορίζει αν μια ιδέα έχει πιθανότητες να αποτελέσει καλή

ευκαιρία για επένδυση. Μόνο η αγορά δηλαδή θα μας πει αν η ιδέα έχει

αξία για τον τελικό χρήστη του προϊόντος ή της εξυπηρέτησης, αξία την

οποία ο καταναλωτής θα πληρώσει πρόθυμα.

Για να αποτελέσει καλή ευκαιρία μια καλή ιδέα πρέπει να λάβουμε

υπόψη μας αρκετούς παράγοντες. Κάποιες από τις θεμελιώδεις

προϋποθέσεις συμπεριλαμβάνουν τους ακόλουθους:

1. Πρέπει να είναι κατάλληλη η χρονική στιγμή. Οι ευκαιρίες

προκύπτουν σ' αυτό που ορισμένοι αποκαλούν "καλή στιγμή". Η ιδέα

του προϊόντος ή της υπηρεσίας μπορεί να είναι καλή αλλά αν η

χρονική στιγμή δεν είναι σωστή δεν πρόκειται να υπάρξει καλή

ευκαιρία για επένδυση. Για να εκμεταλλευτεί ένας επιχειρηματίας μια

ευκαιρία απαιτείται να υπάρχει άμεση επαφή με αυτήν και να

συνεχίσει να υπάρχει η επαφή μέχρι να εξερευνηθεί η ευκαιρία.

7

More magazines by this user
Similar magazines