Studieretning 2 Matematik A – fysik B – kemi B/innovation C

rungsted.gym.dk
  • No tags were found...

Studieretning 2 Matematik A – fysik B – kemi B/innovation C

Studieretning 2

Matematik A – fysik B – kemi B/innovation C

I Denne studieretning lægger vi vægt på matematikkens anvendelse inden for naturvidenskab

og økonomi, og du vil komme til at arbejde tværfagligt med et scienceprojekt,

hvor du skal udvikle ideer til problemløsninger og produktudvikling. Du vil få indsigt i den

naturvidenskabelige verden og i den samfundsmæssige betydning af naturvidenskaben.

Du vil også komme til at arbejde med forretningsplaner.

Matematik

Et vigtigt element i matematik på A-niveau er beviserne, som er med til at højne

abstraktionsniveauet og evnen til logisk tænkning. Du lærer at opstille og analysere

matematiske modeller, og du opnår derved en stor viden om, hvordan faget generelt kan anvendes også i forbindelse

med tværfaglige aktiviteter, og hvordan faget er uundværligt i fysik, der i høj grad opnår sine resultater ved at anvende

og analysere matematiske modeller.

Fysik.

Du lærer om vores omgivelser i verdensrummet og om fysiske emner, som har teknisk betydning, såsom energi, bølger,

elektronik, kvantefysik og mekanik. Ca. 30 % af tiden bliver brugt til valgfrit stof, herunder almen studieforberedelse.

Kemi.

Du lærer om, hvordan stoffer er opbygget, hvordan de fremstilles, og hvordan de reagerer. Gennem både teoretisk og

eksperimentelt arbejde får du oparbejdet en kemisk viden, som bidrager til forståelsen af den verden, vi lever i. Hver en

lille ting i vores hverdag er kemi. Lige fra medicin og kosmetik til madsminke og tilsætningsstoffer. Hvad er det, der står

på en varedeklaration, og hvorfor er vi ikke længere så bekymrede for syreregn

Innovation C er et fag hvor du kommer til at arbejde med idédvikling og opstart af nye virksomheder. Du kommer til

at beskæftige dig med innovationers betydning for samfundsudviklingen,

virksomheders konkurrenceevne og organisationsudvikling. Er der et marked for

et produkt, du har fået ideen til Hvordan er afsætningsforholdende og

økonomien Faget tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger

og der bliver arbejdet med konkrete cases, projekter og iværksætteri.

Det sker i samarbejde med sciencefagene. Der arbejdes f.eks. med en udvikling

af ideer og problemløsninger i fysik og kemi indenfor Science Cup projektet. Her

laves idéudvikling, analyse og forsøg, mens man i innovationsfaget udarbejder

en forretningsplan for ideen. I forretningsplanen udarbejdes markedsanalyser,

strategiplaner og budgetter.

Hvordan samarbejder fagene

Nedenfor kan du se nogle eksempler på samarbejdsmuligheder mellem fagene. Samarbejdet foregår dels mellem

studieretningsfagene matematik, fysik og kemi og dels mellem studieretningsfagene og de øvrige fag som for eksempel

dansk, engelsk, historie, samfundsfag, religion, oldtidskundskab m.fl.

I sciencefag og innovationsfaget kommer du til at arbejde tværfagligt med udvikling af idéer til nye produkter eller

problemløsninger. Men ud over dette samarbejde foregår der også et samarbejde mellem de øvrige fag for eksempel

dansk og historie. Her følger en række oplagte områder, hvor fagene kan samarbejde:

• Kaos, klima og nordboere (fx matematik, fysik, kemi)

• Databehandling, statistik og manipulation (fx matematik, fysik, og samfundsfag)

• Fysiske modeller, religiøse myter og jordens opbygning (fx fysik, religion)

• Den industrielle revolution og moderne litteratur (fx historie, samfundsfag og dansk)

• Sciencesprog (fx matematik, fysik, kemi og engelsk)

• Solsystemets skabelse og opbygning (fx fysik og historie)

• Nanoteknologi (fx fysik og samfundsfag)

• Naturvidenskab og samfund (fx kemi , samfundsfag og innovation)

• Naturvidenskabens historie (fx historie , fysik og innovation)

Z:\Information\informationsavis\Faktaark 07\Faktaark Mogens\2-SR2007 mh 19 jan.doc


Studieretning 2

Særlige aktiviteter

Med udgangspunkt i naturvidenskab åbnes der mulighed for at

besøge en lang række virksomheder i området, som vi allerede har

et spændende samarbejde med.

Der vil være mulighed for at deltage i Scienc-cup projektet, hvor der

arbejdes med idéudvikling og forretningsplaner.

Der vil være mulighed for at besøge uddannelsesinstitutioner, hvor

du fx kan se og eventuelt prøve avanceret apparatur.

Studierejsen vil også komme til at dreje sig om naturvidenskab, man

kunne forestille sig, at vi kikkede på naturvidenskabens rødder i

Firenze.

Naturvidenskabelig studieretning med matematik på A-niveau, fysik

og kemi på B-niveau samt innovation på C-niveau

Grundforløb

Studieretningsforløb

1.g 1.g 2.g 3.g

Obligatoriske fag

Dansk Dansk Dansk Dansk

Historie Historie Historie

Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Idræt Idræt Idræt Idræt

Sprog 2 B Sprog 2 B Sprog 2 B

Samfundsfag Samfundsfag

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag

Naturvidenskabeligt

grundforløb

Almen sprogforståelse

Oldtidskundskab

Religion

Almen studieforberedelse

Biologi C

Studieretningsfag

Matematik C Matematik A Matematik A Matematik A

Fysik C Fysik B Fysik B Fysik B

Kemi B Kemi B Kemi B

Innovation C

Valgfag

Valgfag A

I denne studieretning har du en valgfagsblok.

Hvis du har spansk, skal du bruge din valgfagsblok på spansk A

Ellers kan du vælge mellem følgende valgfag på A-niveau: Engelsk, sprog 2, fysik eller kemi

Z:\Information\informationsavis\Faktaark 07\Faktaark Mogens\2-SR2007 mh 19 jan.doc

More magazines by this user
Similar magazines