Digitalisering og IT skaffer besparelse i kommunal ... - Trapeze Group

trapezegroup.com
  • No tags were found...

Digitalisering og IT skaffer besparelse i kommunal ... - Trapeze Group

Analyse

– Få udarbejdet en analyse,

der tydeligt viser omfanget af

kommunens kørsel inden for

alle områder, og få afdækket

hvor der kan optimeres.

1

Afdæk

nuværende

niveau

= Baseline

2

3

Simulering og

planlægning

af kørsel

Fastsæt ønsket

serviceniveau:

• Maks. transporttid

• Maks. betjeningstider

• Samkørselsrestriktioner

• Vognrestriktioner

• Maksimale ventetider

4

Evaluering

mod baseline

• Kilometer

• Timer

• Kapacitet

Konsekvens

& handling

Vælg Trapeze System – Cloud-løsning – og vælg moduler efter jeres behov:

Digitalisering af kørselsforvaltning

Besparelser

– Vores erfaringer fra analyser viser, at der

kan spares 15-25% inden for områderne:

• visitering • planlægning • udbud

• serviceniveau • daglig drift

1 2

3

4


Halsnæs kommune har i samarbejde med Trapeze

gennemført individuelle analyser i 2012 og 2013 på

delmængder af kommunens specialkørsel. Analyserne

gav hver især et virkeligt godt overblik over den

udvalgte kørsel og anskueliggjorde, at der ligger

væsentlige og realiserbare besparelsespotentialer

på kørselsområdet. På baggrund af analysernes

resultater arbejdes der videre med realiseringen

af besparelsespotentialet. I dette samarbejde vil

Trapeze være en naturlig partner.

Søren Holst Rasmussen

Økonomi og analysekonsulent, Halsnæs kommune


Nøglen til effektivisering og besparelser

– uden forringelser i serviceniveauet

dagcentre

Skoler

institutioner

Specialskoler

Indkøb

kommunal

kørsel

REgional

kørsel

Eksternt

kørselskontor

integreret, digitalt kørselskontor

Ansøgninger

Visitering

Planlægning

Udbud

Daglig drift

Udførelse

Afregning

Statistik

Web-baseret visitering

Optimal planlægning

Overblik og effektivitet

Kontrol og nøgletal

Få strømlinet ansøgnings- og visiteringsprocedurer ved at

lade ét it-understøttet, integreret kørselskontor have det

overordnede ansvar – men lad visiteringen forgå, hvor borgerne

er – på sygehus, lægehus, institution, skole mm.

Enkelt og ressourcebesparende

sagsbehandling

Trapezes visiteringsmodul hjælper blandt andet med:

• Registrering af kunder

• Geokodning af kundeaddresser og lokationer

• Visitering / sagsbehandling

• Dokumentation

• Korrespondance

• Påmindelser om fornyelser

• Visitationsregler

• Behandling af klager og henvendelser

• Individuelle køremønstre

Nogle kommuner udfører al kørsel selv, andre sender det

hele eller dele i udbud. Uanset den valgte løsning kan kommunen

spare 15-25% ved at optimere kørselsplanerne.

Hvordan opnår I denne besparelse

i planlægningen

Trapeze planlægningsmodul sikrer optimerede planer, så

der anvendes færrest mulige vogne til at udføre kørslen.

Alle kørselsopgaver kan tages med i planlægningen.

Ud fra parametre som kommunens valgte serviceniveau,

den enkelte borgers behov, samordning, samkørsel, fordeling

på døgnet, typen af kørsel, chaufførkvalifikationer og

vogntyper, udarbejder Trapeze System de mest effektive

planer, som kommunen selv kan udføre eller sende i udbud.

Udbudene kan sammensættes i aftaler baseret på fast/

variabel kørsel, som erfaringsmæssigt giver mere konkurrencedygtige

priser.

Personalet, der i det daglige skal håndtere bestillinger, afvigelser, ændringer,

forespørgsler og planlægge dagens kørsel, har de allerbedste

værktøjer til rådighed i Trapeze System. Alle oplysninger om kunden:

adresser, køremønstre, behov etc, vises i overskuelige skærmbilleder.

Integreret kortangivelse og GIS-funktioner giver personalet i borgerservice

og disponenterne på driftskontorene et omfattende og effektivt

værktøj til den daglige turplanlægning og disponering.

Information i realtid og integration til flådestyring

Trapezes cloud-løsning kan udbygges med modul til flådestyring. Dette

modul kan hente data fra mobile enheder i vognen f.eks. en buscomputer,

en PDA eller smartphones, og give en opdateret oversigt over antal

passagerer i vognen, hændelsesforløb, automatisk vognlokalisering og

kørselsforløb – alt sammen i realtid. Realtids-data kan tillige bruges til

at informere kunder om ankomsttider. En automatisk SMS funktion, kan

sende besked om ankomsttid. En enkelt, men effektiv kommunikation,

der medvirker til større kundetilfredshed og reducerer spildtid.

Få styr på kontrakter, betalingsmyndigheder

og afregning med Trapeze System. Afregning

foregår enkelt og sikkert på baggrund af data

opsamlet i systemet, samt aftaler med operatører

og betalingsmyndigheder.

Kend værdikæderne

og planlæg ud fra fakta

En væsentlig faktor for at få styr på økonomien

og forretningen er analyser og statistikker. Trapeze

System opsamler data, som kan anvendes

til rapporter, dashboards, ”hvad-hvis”-scenarier

og til opfølgning på kontrakter. På baggrund

af opsamlet data kan der træffes beslutninger

om det fremtidige serviceniveau, vognkrav,

chaufførkrav, køreplaner, udbudspakker og meget

mere, der sikrer den bedst mulige økonomi

ud fra valgte parametre.

More magazines by this user
Similar magazines