Digitalisering og IT skaffer besparelse i kommunal ... - Trapeze Group

trapezegroup.com
  • No tags were found...

Digitalisering og IT skaffer besparelse i kommunal ... - Trapeze Group

Hvordan kommer I i gang med at få

besparelser på 15-25%

Jo bedre overblik kommunen har over de samlede kørselsopgaver,

jo nemmere er det at få opgaverne organiseret, koordineret og

struktureret. Jo bedre datagrundlaget er, jo bedre er grundlaget

også for at finde områder, hvor der kan spares og effektiviseres.

Af den grund, kan det være en fordel at starte med en analyse.

Vores erfaringer viser, at der er store besparelser at hente ved

at få organiseret og koordineret kørslen og efterfølgende få

digitaliseret forvaltningen.

1 2

Analyseprojekt

Et analyseprojekt tager udgangspunkt i de kørselsområder,

I ønsker skal indgå. Det kan være kørsel til specialundervisning,

dagcenter, daghjem og genoptræning såvel som

handicap- og lægekørsel samt personalebefordring. Andre

typer kørsel, som kørsel med hjælpemidler, mad og biblioteksbøger,

kan også indgå i analysen.

Digitalisering

Implementering af en IT-løsning kan foretages efter et

analyseprojekt er gennemført men kan også iværksættes

uden. Kommunen har måske et overblik over, hvor de ønsker

at sætte ind med digitalisering. Tre oplagte områder

kan være: sagsbehandlingen og visiteringen, planlægningen

og udbudsforberedelse samt bestilling og daglig drift.

Analyseopgaven udføres i tæt samarbejde med jer. I samarbejde

med en projektgruppe, vil Trapeze bidrage med mange

års erfaring og ekspertise. Vi vil kunne agere som styregruppe,

bearbejde data, udarbejde kvalitative simuleringer,

beregne konsekvenser, præsentere ”hvad-hvis”-analyser og

endelig komme med anbefalinger til afdækning af besparelsesmuligheder

ud fra de parametre, som I fastsætter.

Kommunen kan vælge at starte med ét område og senere

udbygge digitaliseringen til andre områder. Trapezes it-løsning

til kommunerne er en modulopbygget cloud-løsning,

og giver derved kommunen mulighed for at udbygge og

skalere efter behov.

TRAPEZE GROUP

www@trapezegroup.eu | www.trapezegroup.com

Trapeze Group er en international IT-virksomhed, der leverer innovative

løsninger, som dækker behovet, 360 grader rundt om passagertransport.

Fra starten i Canada, har Trapeze Group udviklet sin produktportefølje og

udvidet sin globale tilstedeværelse på markedet, til at være en af verdens førende

leverandører af software-løsninger og intelligente transportsystemer.

Trapezes kundegruppe omfatter offentlige og private transportvirksomheder

og -myndigheder i Nordamerika, Stillehavsområdet og Europa.

Canada +1 905 627 8400 info.trapezegroup.com

Danmark +45 8744 1600 info@trapezegroup.eu

Schweiz (ITS) +41 58 911 11 11 info.ch@trapezegroup.com

UK +44 (0) 1225 784200 info.trapezegroup.com

UK, York (Rail) +44 (0) 1904 639091 info@trapezegroup.eu

Sverige +46 08 122 016 30 info@trapezegroup.se

Tyskland, Berlin (ITS) +49 30 3862 07-72 info.ch@trapezegroup.com

Tyskland, Hamburg +49 40 5300 31-0 info@trapezegroup.de

@trapezegroup twitter.com/trapezegroup

facebook.com/trapezegroup

linkedin.com/company/trapeze-group

More magazines by this user
Similar magazines