Geo-forskning i ulande - Geocenter København

geocenter.dk
  • No tags were found...

Geo-forskning i ulande - Geocenter København

En gruppe kvinder interviewes om hvordan

de mener klimaændringerne påvirker landbruget.

En gruppe unge står og diskuterer klimaændringer og landbrug. De store

træer – Faidherbia albida – taber bladene i regntiden, og skygger således ikke

for afgrøderne. Samtidig bidrager bladene med en naturlig gødning af

jorden.

kalbefolkningen mente, at begge dele var blevet

kraftigere. De vigtigste konsekvenser i tørtiden

var, at husdyr oftere blev syge (kulde om

natten, højt indhold af støv), mens meget kraftige

vindstød i regntiden kunne ødelægge hele

marker med hirse og sorghum. For meget eller

for lidt nedbør er selvfølgelig også ofte et problem,

men holdningen var generelt, at man altid

har levet med en ustabil nedbør, mens vindforholdene

synes at have ændret sig mere

markant. Der findes desværre ikke meteorologiske

data fra regionen, der kan be- eller afkræfte

dette. En del af årsagen kan være den intensive

landbrugsudnyttelse, der gennem årene har reduceret

antallet af træer og buske, der kan give

læ for dyr og planter.

Et andet overraskende resultat var, at de fleste

ændringer i landbrugsstrategier, som bønderne

nævnte, viste sig ikke at have klimaet

som primær årsag. For eksempel var der kommet

en række nye afgrøder til i de senere år,

bl.a. vandmelon, sesam og vignabønne. Landmændene

gav en lang række årsager til, at de

afprøvede disse afgrøder: ønsket om en tidlig

høst for at have mad eller penge i den kritiske

periode inden kornet modnes; højere indkomst

fra afgrøder, der kan sælges; eller simpelthen

fordi frø var blevet uddelt gratis fra landbrugskonsulenten.

Det var tilsyneladende ikke kendt

i landsbyerne, at den statsstyrede satsning på

at få landmænd til at dyrke nye og mere varierede

afgrøder indgår som en del af Senegals program

for klimatilpasning. Man kunne også forvente,

at de generelle klimatendenser ville på -

virke landmændenes beslutning om, hvor stort

et areal de vil dyrke om året (kun få dyrker hele

deres tilgængelige areal). Dette viste sig dog

primært at være styret af tilgængeligheden af

såsæd, landbrugsmateriel som oksetrukne plove

samt tilgængelighed af gødning.

De ovenstående resultater er primært indsamlet

gennem husstandsundersøgelser. Når

informationen blev hentet fra samtaler, som foregik

i større grupper, fremstod klimaet med en

helt anden markant position som den vigtigste

faktor for livet i landsbyen – og samtidig en faktor

man i sagens natur ikke kan gøre så meget

ved. Dette skyldes formentligt, at det generelle

billede af Sahels klima og miljø, der blev tegnet

i indledningen, også har rodfæstet sig på landsbyplan.

Man kan derfor nemt bekræfte hinanden

– og ikke mindst den besøgende – i, at der

er behov for hjælp til at modstå klimaets negative

konsekvenser. Dermed ikke være sagt at

behovet er opdigtet, men årsagerne er næppe

så entydige. En generel landbrugs- og økonomisk

udvikling med bedre tilgængelighed af de

almindeligste produktionsmidler vil kunne afhjælpe

meget. Det skal også nævnes at 2007-

studiet var baseret på et lille antal husstande –

det større regionale studie, der er i gang nu vil

vise om tendenserne bliver bekræftet.

Lugning af mark med bønner

og korn. Burkina Faso.

Fotos: Ole Mertz, Københavns Universitet.

Ole Mertz

...............................................

Lektor, Københavns Universitet

(om@geo.ku.dk)

Inge Sandholt

...............................................

Lektor, Københavns Universitet

(is@geo.ku.dk)

Kjeld Rasmussen

...............................................

Lektor, Københavns Universitet

(kr@geo.ku.dk)

Anette Reenberg

...............................................

Professor, Københavns Universitet

(ar@geo.ku.dk)

Cheikh Mbow

...............................................

Lektor, Institute des Sciences

de l’Environnement, Université

Cheikh Anta Diop de Dakar

............................

NR. 2 2008 5

More magazines by this user
Similar magazines