Hent Når bygherren går foran - BAR Bygge & Anlæg

bar.ba.dk
  • No tags were found...

Hent Når bygherren går foran - BAR Bygge & Anlæg

Når bygherren går foran

I 2002 gik Forsvarets Bygningstjeneste i gang med at renovere Spanteloftbygningen på Holmen.

Forsvaret besluttede at bruge dette byggeri til at teste en model, kaldet ”Foregangsbygherre”,

hvor bygherren i både projekterings- og udførelsesfasen stiller krav til arbejdsmiljøet, som går

ud over lovens krav. Det skete i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet Bygge & Anlæg.

Projektet gav erfaringer med, hvordan bygherren kan styrke arbejdsmiljøet på byggepladsen ved

at gå foran og stille konsekvente krav til arbejdsmiljøet.

Erfaringerne viser, at det kræver viden og et personligt engagement hos mellemledere og håndværkere,

klare procedurer for kontrol og sanktioner samt ikke mindst at bygherren holder konstant

fokus på arbejdsmiljøet i hele byggeprocessen.

Spanteloftbygningen

Spanteloftbygningen på Holmen er opført i 1742-43. Inden renoveringen blev den anvendt til

dykkerskole og kontorer, og renoveringen skulle bl.a. stabilisere den nordlige del af bygningen,

som var sunket kraftigt gennem tiden. Det skyldtes, at nogle træpæle, der bar dele af fundamenterne,

var ramt af mastesvamp på grund af faldende vandstand.

En anden hovedbegrundelse for renoveringen var, at taget var utæt mange steder.

Budgettet på renoveringen var på 40 millioner kroner. Forsvarets Bygningstjeneste, som siden har

skiftet navn til Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste, var bygherren og stod for byggeprogram

og byggeledelse.

3

More magazines by this user
Similar magazines