Hent Når bygherren går foran - BAR Bygge & Anlæg

bar.ba.dk
  • No tags were found...

Hent Når bygherren går foran - BAR Bygge & Anlæg

Model for foregangsbygherre

Modellen deler bygherrens indsats op i tre områder.

Mål for arbejdsmiljøindsatsen

Målene skal fastlægges med udgangspunkt i en vurdering af

byggeprojektets arbejdsmiljørisici. Målene skal være konkrete,

så projekterende og udførende kan dokumentere, at de er indfriet.

Målene kan fx være:

ª Ingen (alvorlige) ulykker.

ª Ingen manuelle, tunge løft.

ª Minimal støvbelastning.

ª Minimale støj- og vibrationsbelastninger.

ª Minimal udsættelse for stoffer og materialer.

ª Arbejdsmiljø behandles på alle planlægnings- og

koordineringsmøder.

Opgaver og virkemidler i byggeriets faser

Projekterende, rådgivende og udførende firmaer skal kunne dokumentere,

at de bruger metoder, der sikrer, at projekteringsarbejdet

og udførelsen bliver gennemført i overensstemmelse

med de opstillede mål for arbejdsmiljøet.

Bygherrerådgiver og projekterende skal kunne dokumentere erfaringer

med arbejdsmiljøarbejdet. Fx firmaets ekspertise inden

for arbejdsmiljørådgivning og referencer på projekteringsopgaver,

hvor der er taget væsentlige hensyn til arbejdsmiljøet.

Kontrakten skal beskrive de krav, der stilles til det projekterende

eller rådgivende firmas arbejdsmiljøindsats.

Udbudsmaterialet til entreprenøren skal indeholde bygherrens

mål og ambitioner for arbejdsmiljøet, der beskrives i kontrakten.

Bygherren skal være synlig i projekterings- og udførelsesfasen.

Det kan for eksempel være ved at lave informationsmøder

og workshops, skriftlig information og ved at præmiere

gode forslag.

Metoder til vurdering af arbejdsmiljøindsatsen

Det er vigtigt, at bygherren kontrollerer, at mål og planer for

arbejdsmiljøet bliver fulgt på byggepladsen. Som metoder til

måling af indsatsen kan bl.a. benyttes:

ª Mønsterarbejdsplads eller anden sikkerhedsrundering.

ª Spørgeskemaundersøgelser og interview.

ª Nøgletal fra virksomheden.

ª Resultater fra Arbejdstilsynets og andre eksterne parters besøg

på byggeriet.

5

More magazines by this user
Similar magazines