24.01.2015 Views

TEMA: ALFA-1-MANGEL - Danmarks Lungeforening

TEMA: ALFA-1-MANGEL - Danmarks Lungeforening

TEMA: ALFA-1-MANGEL - Danmarks Lungeforening

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UNGENYT<br />

<strong>TEMA</strong>: <strong>ALFA</strong>-1-<strong>MANGEL</strong><br />

# 2, 2006<br />

Læs også:<br />

- KOL-patienter mangler genoptræning: Side 15<br />

- Kom til årsmøde 2006: Side 18<br />

DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMDSBLAD


INDHOLD<br />

Tema: Alfa-1-mangel 4-14<br />

Mangelfuld genoptræning 15<br />

Kort nyt 16-17<br />

Årsmøde 2006 18-19<br />

Flere får lungebetændelse 20<br />

8. marts for kvinder 21<br />

Nyt fra lokalforeningerne 22-23<br />

Design og tryk: Elbo Grafisk A/S Fredericia. Forsidefoto: Alex Tran<br />

DANMARKS LUNGEFORENING<br />

Administration<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s hovedkontor<br />

er åbent for henvendelser<br />

mandag-torsdag kl. 9.00 - 16.00,<br />

fredag kl. 9.00 - 15.00<br />

Herlufsholmvej 37, DK-2720 Vanløse<br />

Telefon +45 38 74 55 44. Fax: +45 38 74 03 13. Giro: 757-2700<br />

info@lunge.dk, www.lungeforening.dk<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s Kystsanatorium i Hjerting<br />

Sanatorievej 6, 6710 Esbjerg V<br />

Forstander: Dorte Kristensen<br />

Telefon +45 75 11 50 03 Fax: 75 11 79 09<br />

kystsanatoriet@mail.tele.dk<br />

LOKALFORENINGER:<br />

Lokalforeningen for Bornholm<br />

Formand: Bjarne Westerdahl<br />

Klintebovej 3, 3720 Aakirkeby. Telefon 56 96 49 66<br />

westdahl@post8.tele.dk<br />

Lokalforeningen for Brande og det midtjyske område<br />

Formand: Sonia Baggesgaard<br />

Blomstertoften 96, 7400 Herning. Telefon 97 26 97 15<br />

Lokalforeningen for Frederiksberg<br />

Formand: Flemming Brank, MFK<br />

Grøndalsvej 38, st. tv., 2000 Frederiksberg<br />

brank@frederiksberg.dk<br />

Lokalforeningen for Københavns Amt<br />

Formand: Nina Berrig<br />

Syvhøjvænge 133 , 2625 Vallensbæk. Telefon 43 64 37 60<br />

berrig@inet.uni2.dk<br />

Lokalforeningen for Nordjyllands Amt<br />

Formand: Carl Nielsen<br />

Frederikshavn-Skagen Sygehus, Medicinsk afdeling,<br />

9900 Frederikshavn<br />

Lokalforeningen for Storstrøms Amt<br />

Formand: Edvard Traberg<br />

Sullerupvej 12, Sullerup, 4850 Stubbekøbing.<br />

Telefon 54 43 33 38<br />

edvardtraberg@hotmail.com<br />

Lokalforeningen for Sønderjyllands Amt<br />

Formand: Birte Thyssen<br />

Mariavænget 2, 6520 Toftlund. Telefon 74 83 14 21<br />

ba.thyssen@toftlund.net<br />

Lokalforeningen for Vejle Amt<br />

Formand: Mette Thyssen<br />

Nørrekær 32, 7100 Vejle. Telefon 75 82 12 66<br />

mmt@noerre.dk<br />

Lokalforeningen for Århus Amt<br />

Formand: Eva Ryberg<br />

Ålundsvej 14, 8250 Egå. Telefon 86 74 10 01<br />

ery@ag.aaa.dk<br />

PU alluutinik AKiuiniaqatigiiffik (Grønlands <strong>Lungeforening</strong>)<br />

Formand: Redaktør, fagkonsulent Abia Abelsen<br />

Tuapannaguit 52, 3900 Nuuk. Telefon (299) 32 87 57<br />

Fax: (299) 32 21 22 (arb.)<br />

aama@greennet.gl<br />

Føroya Lungnafelag (Færøsk <strong>Lungeforening</strong>)<br />

Formand: Landsstyrekvinde Helena Dam a Neystabø<br />

Børkugøta 29, FO-100 Tórshavn<br />

<strong>Danmarks</strong> Sarkoidosenetværk<br />

Formand: Brian Kalleshave<br />

Tibirkegade 13. st. th., 2200 København N. Telefon 35 39 99 16<br />

brian.kalleshave@mail.tele.dk<br />

www.sarkoidosenet.dk<br />

LTX VEST<br />

Lungetransplantationskomitéen i Vestdanmark<br />

Lis Pilemand Ottesen<br />

lispo@as.aaa.dk<br />

LTX ØST<br />

Lungetransplantationskomitéen i Østdanmark<br />

Formand: Johanne Larsen<br />

Salbjergvej 22, 4622 Havdrup.<br />

Telefon 46 18 66 70. Fax 46 18 76 75<br />

hkbaps@msn.com<br />

2 LUNGENYT nr. 2 2006


Alfa-1-mangel:<br />

En sjælden sygdom kommer frem i lyset<br />

Alfa-1-antitrypsin-mangel. Eller skulle vi bare kalde den for<br />

Alfa-1 mangel, eller måske for ”ZZ”, som nogle gør Under alle<br />

omstændigheder er der tale om en sjælden gen-fejl, der gør patienterne<br />

meget udsatte for skadelige stoffer som støv, forurening<br />

og cigaretrøg. Mange Alfa-1-patienter udvikler KOL allerede i<br />

en alder af 30-35 år, på grund af deres gen-fejl.<br />

Vi har i dette nummer af Lungenyt valgt at give plads til en<br />

lungesygdom, som omkring 2000 danskere er ramt af. En kronisk<br />

sygdom, som sætter mange tanker og bekymringer i gang hos patienterne<br />

og ikke mindst deres pårørende. Og en sjælden sygdom<br />

som ofte ikke får meget omtale eller opmærksomhed.<br />

Men de små sygdomme har også brug for opmærksomhed og<br />

brug for, at samfundet, sundhedsvæsnet og patientforeninger tager<br />

dem alvorligt. Derfor arbejder Alfa-1-foreningen for at udbrede<br />

kendskabet og øge opmærksomheden overfor Alfa-1-mangel.<br />

Foreningen tæller 460 medlemmer og <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

har siden 1995 været sekretariat for Alfa-1-foreningen.<br />

Røgen på retræte<br />

Så kom regeringens forslag til rygelov endelig. Ifølge forslaget<br />

skal rygning på restauranter, cafeer, indkøbscentre, banegårde<br />

og andre steder i det offentlige rum begrænses – et tiltag som alle<br />

lungesyge, ikke mindst Alfa-1-patienterne kan få glæde af. Dog<br />

ser det ud til, at regeringen vil foreslå, at man fortsat kan ryge i<br />

små aflukkede rygerum, og at ansatte på private arbejdspladser<br />

ikke får hjælp af den nye lov.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> er tilfredse med, at der nu kommer et<br />

konkret udspil fra regeringen til at begrænse røgen i vores hverdag.<br />

Men samtidig mener vi, at udspillet på flere punkter er for slapt,<br />

og at regeringen skulle have haft mod til at tage skridtet fuldt ud<br />

og forbyde rygning helt og aldeles indendørs i det offentlige rum.<br />

Vi arbejder derfor fortsat på at få strammet den nye rygelov, inden<br />

regeringen udsender et lovforslag til efteråret 2006.<br />

Charlotte Fuglsang<br />

Direktør<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

3


Tema: Alfa-1-mangel<br />

AF Overlæge Niels Seersolm<br />

Alfa-1-antitrypsinmangel<br />

– en lille genfejl, der giver store problemer<br />

Alfa-1-antitrypsin (alfa-1) tilhører en gruppe<br />

af enzymer kaldet anti-elastaser. Elastaser<br />

er nogle proteiner, som angriber fremmede<br />

stoffer, når de kommer ind i kroppen, for<br />

eksempel tobaksrøg. Imidlertid kan elastaser<br />

ikke kende forskel på kroppens eget væv og<br />

fremmede stoffer, og de angriber begge<br />

dele med vævsskade til følge. Derfor findes<br />

der i blodet nogle anti-elastaser, som forhindrer,<br />

at elastaserne nedbryder kroppens eget<br />

væv. Alfa-1 er en sådan anti-elastase.<br />

Alfa-1 produceres i leveren, hvorfra det<br />

sendes ud i blodet og videre ud i lungerne,<br />

når der er brug for det. Ved sygdommen<br />

alfa-1-mangel bliver der egentlig produceret<br />

nok alfa-1, men uheldigvis er der en lille<br />

defekt på enzymet, således at det ikke kan<br />

komme ud af leveren. Det ophobes i leveren<br />

og kan ikke komme ud i blodet og videre til<br />

lungerne, hvor det skal neutralisere elastaserne.<br />

Alfa-1-patienter, har altså det problem,<br />

at elastaserne går til kamp mod både de<br />

fremmede stoffer i lungerne (cigaretrøg og<br />

støv) og selve lungevævet, og der er ikke<br />

noget anti-elastase til at beskytte lungerne<br />

mod skaderne. Der vil derfor ske en gradvis<br />

nedbrydning af lungerne, når kroppen forsøger<br />

at bekæmpe tobaksrøg.<br />

Arvegang<br />

Alfa-1-mangel er en af de hyppigste arvelige<br />

sygdomme i den vestlige verden. Man mener<br />

sygdommen startede som en mutation (ændring)<br />

i et enkelt gen et sted midt i Sverige<br />

for ca. 5000 år siden. Sygdommen har siden<br />

spredt sig ned gennem Europa og videre til<br />

Nordamerika, men den er fortsat hyppigst i<br />

Norden. I Danmark fødes en ud af hver 1500<br />

børn med Alfa-1-mangel, og det svarer til<br />

ca. 40 børn om året. I alt er der mellem 2000<br />

og 3000 med alfa1-mangel i Danmark, men<br />

kun 500 er registreret. Mange med Alfa1-<br />

mangel er aldrig blevet undersøgt, fordi det<br />

ikke har været nødvendigt, da de er raske.<br />

De enkelte gener benævnes med bogstaver,<br />

og undertyper med bogstaver og tal (se<br />

figur 1). Den normale type kaldes M og den<br />

alvorligste defekte type hedder Z. Genet<br />

sidder på kromosom nr. 14. For at få alfa-1-<br />

mangel, skal man arve et Z fra begge forældre.<br />

Så har man type ZZ. Den normale type<br />

hedder MM. Har man arvet et Z fra den ene<br />

forælder og et M fra den anden, har man<br />

typen MZ og er bærer af alfa-1-mangel.<br />

Alfa-1 er let nedsat i blodet, men det betyder<br />

ikke noget, og der er ikke øget risiko for at<br />

blive syg. Fem procent af den danske befolkning<br />

har type MZ.<br />

Kan give KOL og leversygdom<br />

Alfa-1-mangel giver risiko for to forskellige<br />

slags sygdomme. Nyfødte kan få gulsot og i<br />

værste fald fatal leversygdom. Desuden er der<br />

en lille risiko for at få skrumpelever i tresårsalderen.<br />

Voksne har risiko for at få lungesygdommen<br />

emfysem, som er en slags kronisk<br />

obstruktiv lungesygdom (KOL). Risikoen er<br />

langt større, hvis patienterne ryger.<br />

Af en eller anden grund er det kun en<br />

lille del af de nyfødte, der får leverproblemer.<br />

I Sverige undersøgte man i begyndelsen af<br />

halvfjerdserne gennem to år samtlige nyfødte<br />

for alfa1-mangel. Ud af 127 børn med<br />

alfa-1-mangel fik toogtyve af børnene gulsot,<br />

men efter seks måneder var de 20 raske. To<br />

børn fik leversvigt og døde. De svenske børn<br />

er nu blevet 30 år, og ingen af dem har fået<br />

lever – eller lungesygdom, og ingen af dem<br />

ryger.<br />

Rygere, der ikke har alfa-1-mangel, har<br />

en risiko for at udvikle KOL på omkring 20<br />

% i løbet af deres liv. Rygere med alfa-1-<br />

mangel type ZZ har en meget større risiko<br />

for at få KOL, og sygdommen viser sig oftest<br />

i 30-40 års alderen, hvor den ved almindelig<br />

KOL ses i halvtredsårsalderen. Hvor stor<br />

risikoen er, ved man ikke, men den er ikke<br />

100 %. Der er enkelte alfa-1-patienter, som<br />

kan ryge uden at få lungesygdom. Alfa-1-<br />

patienter, som aldrig har røget har en lille<br />

risiko for at få KOL, men heller ikke her<br />

kendes størrelsen af risikoen.<br />

Behandling<br />

Børn med gulsot behøver som regel ingen<br />

behandling, idet det oftest går over af sig selv.<br />

Ved leversvigt er den eneste behandling levertransplantation.<br />

Behandlingen af emfysem er som ved<br />

almindelig KOL. Det vigtigste er straks at<br />

stoppe med at ryge, hvis man ryger. Man<br />

skal undgå infektioner ved at blive vaccineret<br />

mod influenza og lungebetændelse. Er der<br />

tegn på lungeinfektion, skal der startes behandling<br />

med antibiotika hurtigt. Åndenød<br />

4 LUNGENYT nr. 2 2006


M Z<br />

M Z<br />

FAR<br />

MOR<br />

BØRN<br />

25 % 25 % 25 % 25 %<br />

Figur 1: Stamtræ som viser arvegangen ved alfa-1-mangel. Det viser en mor og en<br />

far, som ikke selv er alfa-1-patienter, men begge er bærere af Z-genet (det sorte<br />

gen). Kun hvis et barn får et Z-gen fra både sin far og sin mor, bliver personen en<br />

Alfa-1-patient – en ZZ´er.<br />

Overlæge Niels Seersolm<br />

kan behandles med bronkieudvidende medicin<br />

og binyrebarkhormon, og hvis der er<br />

for lidt ilt i blodet, er der mulighed for hjemmeilt.<br />

Derudover er det vigtigt at holde sig i<br />

form ved fysisk aktivet f.eks. stavgang. Ved<br />

meget fremskreden lungesygdom er der<br />

mulighed for lungetransplantation.<br />

Forsøgsmedicin<br />

Man arbejder i disse år på at udvikle forskellige<br />

former for medicin mod alfa-1-mangel.<br />

Når lungesygdommen skyldes manglende<br />

alfa-1-protein i blodet og lungerne, er den<br />

mest oplagte behandling at sprøjte alfa-1 ind<br />

i blodårerne. Det mest udbredte produkt<br />

hedder Prolastin og produceres af Talecris.<br />

Prolastin er flydende og indeholder alfa-1<br />

udvundet fra donorblod. Stoffet skal sprøjtes<br />

ind i en blodåre én til to gange om ugen.<br />

Prolastin bruges i mange lande, men er<br />

ikke registreret til rutinebrug i Danmark.<br />

Dog kan der søges om individuel tilladelse<br />

hos Sundhedsstyrelsen, og det er så op til<br />

det enkelte lokalsygehus om det vil betale<br />

for behandlingen. Årsagen til, at Prolastin<br />

ikke er registreret til rutinebrug i Danmark,<br />

er, at der ikke er dokumentation for, at det<br />

bremser udviklingen af lungesygdommen.<br />

Der har været flere undersøgelser, som tyder<br />

på, at Prolastin har en gavnlig effekt, men<br />

det er ikke endeligt bevist.<br />

Der er i øjeblikket et forsøg i gang med<br />

patienter fra Sverige, England og Danmark.<br />

Patienterne får enten Prolastin eller snydemedicin<br />

(placebo) sprøjtet ind i en blodåre<br />

en gang om ugen. Hverken patient eller<br />

læge ved hvem, der får aktiv medicin og hvem<br />

der får snydemedicin. Forsøget varer to år<br />

og er færdigt i slutningen af dette år. Effekten<br />

af behandlingen vurderes på en CT-scanning.<br />

På en sådan scanning kan man måle, hvor<br />

meget lungevæv, der er. Måler man før og<br />

efter behandling, kan man se, om der er<br />

nogen ændring hos de patienter, som får<br />

aktiv medicin. Resultatet imødeses naturligvis<br />

med stor spænding, idet et positivt udfald<br />

vil bane vejen for en registrering af stoffet i<br />

Danmark.<br />

Nyt stof: ATRA<br />

Der er muligvis en helt ny type behandling<br />

på vej til alfa-1-patienter med emfysem. Det<br />

nye stof hedder ATRA (all-trans-retinoidacid)<br />

og er en variant af vitamin A. I forsøg<br />

på rotter med emfysem har behandling med<br />

ATRA vist sig at kunne reparere de ødelagte<br />

lunger. Det er derfor nærliggende at<br />

tro, at ATRA til mennesker med emfysem<br />

kan have en gavnlig effekt.<br />

Forsøgsmedicinen er en variant af ATRA<br />

og kaldes RO3300074. Det har været testet<br />

i flere forskellige doser, og der er ikke rapporteret<br />

alvorlige bivirkninger. Der har været<br />

problemer med tør hud og sprukne læber,<br />

som har været forbigående og har kunnet<br />

behandles med fugtighedscreme.<br />

Forsøget forventes at gå i gang i begyndelsen<br />

af maj i år og vil foregå på Gentofte<br />

sygehus ●<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

5


Tema: Alfa-1-mangel<br />

AF Ulla Lund. Fotos: Alex Tran<br />

En ny verden med ZZ<br />

En ny verden er for alvor ved at åbne sig for Annette Bach, efter at hun for ét år siden<br />

fik sin diagnose på Alfa-1-mangel. Hun betragter sig selv som heldig, fordi der kun<br />

gik knap et år fra hun for alvor begyndte at blive syg, til der var sat navn på.<br />

- Da jeg første gang hørte om ZZ troede jeg,<br />

at det havde noget med motorcykler at gøre<br />

og ikke arveligheden for Alfa-1, fortæller 49-<br />

årige psykolog Annette Bach fra sit kontor i<br />

Odense.<br />

Bemærkningen fortæller noget om, hvor<br />

fremmed hele sygdomsverdenen omkring<br />

Alfa-1-antitrypsin-mangel – i kort udgave<br />

kaldet ZZ. – er for folk, når de får deres<br />

diagnose. Også for Annette Bach:<br />

- Jeg har aldrig rigtig været syg; og heller<br />

ikke svagelig med en masse småskavanker og<br />

forkølelser. Og selv om sygdommen jo var<br />

brudt ud på diagnosetidspunktet følte – og<br />

føler – jeg mig jo stadig ikke sådan rigtig<br />

syg.<br />

Annette Bach føler sig meget heldig over,<br />

at forløbet fra symptomer til diagnose var<br />

kort.<br />

- Mange mennesker går i årevis uden at<br />

ane, hvad der er galt. Kun fordi der var en i<br />

min familie, der nævnte for mig, at der måske<br />

var denne sygdom i familie, kunne jeg selv<br />

spore systemet ind på det. Mine forældre er<br />

for længst døde og ingen af dem havde symptomer,<br />

men man kan jo godt være rask bærer.<br />

Derfor kan sygdommen være svær at opdage,<br />

hvis man slet ikke har nogen anelse, siger<br />

Annette Bach.<br />

Tilbudt lykkepiller<br />

Annette mærkede de første tydelige symptomer<br />

på en rejse til Bombay i Indien i år 2003,<br />

hvor hun besøgte sin voksne datter. Alle var<br />

naturligvis generet af byens ekstreme luftforurening,<br />

men specielt Annette, som følte, at<br />

hun var ved at blive kvalt og måtte hive efter<br />

vejret. Dette fortsatte, da hun kom hjem:<br />

- Vores hus er på tre etager og pludselig<br />

kunne jeg ikke længere bare spæne op og ned.<br />

Det lignede bestemt ikke mig. Jeg prøvede at<br />

løbe nogle lange ture, men det gik rigtig skidt.<br />

Jeg tænkte dog bare, at min form måtte være<br />

virkelig dårlig, og at jeg sikkert også arbejdede<br />

for meget og nok var lidt stresset. Det<br />

mærkelige var dog, at jeg ikke fik hyppige<br />

lungebetændelser eller infektioner, fortæller<br />

Annette Bach.<br />

Næste trin var naturligvis at gå til læge.<br />

Han mente, at Annette hyperventilerede og<br />

var deprimeret. Derfor var hans forslag en<br />

periode på ”lykkepiller”.<br />

- Gud, jeg – deprimeret! Det kunne jeg<br />

virkelig ikke tro på og sagde nej tak, fortæller<br />

Annette Bach.<br />

Troede det var astma<br />

Derefter fik hun målt sin lungefunktion, der<br />

var tydeligt nedsat. Turen gik derefter til en<br />

lungespecialitet, der ikke var i tvivl efter, at<br />

hun havde fået taget en ny omgang prøver:<br />

Der var tale om astma, der krævede medicin<br />

og recepten inkluderede også, at Annette<br />

måtte træne noget mere og forbedre sin<br />

kondition.<br />

- Det blev alt dog bare værre af, og jeg fik<br />

ofte næseblod. Specialisten havde jeg ikke<br />

længere tiltro, til for jeg følte instinktivt selv,<br />

at astma var en forkert diagnose. Da mit familiemedlem<br />

fortalte mig om Alfa-1 var jeg<br />

selv med det samme helt sikker ”det er jo<br />

det”. Og en efterfølgende blodprøve på lungemedicinsk<br />

klinik i år 2005 bekræftede det,<br />

siger Annette Bach og understreger, at det i<br />

sig selv var en lettelse at få navn på. I bagklogskabens<br />

klare lys kan hun i dag se, at<br />

sygdomsforløbet så småt startede flere år før.<br />

Annette Bach syntes, det var hårdt at forholde<br />

sig til diagnosen og samtidig berolige<br />

børn og familie.<br />

Lige i synet<br />

Men lettelsen holdt kun kort, for klinikken<br />

havde ikke mange oplysninger at give hende<br />

– ud over at der ikke fandtes en helbredende<br />

behandling. Derfor gik Annette Bach selv gik<br />

på internettet og søgte oplysninger. Der fik<br />

hun et chok:<br />

- Så får man i den grad et mareridt lige i<br />

synet, og først der blev jeg frygtelig bange.<br />

Det havde været rart, hvis sundhedssystemet<br />

vidste noget mere om sygdommen og kunne<br />

fortælle nydiagnosticerede om den – med<br />

flere nuancer end de meget negative som jeg<br />

selv fandt, fortæller Annette Bach. Hendes<br />

angst gik ikke på at dø<br />

- Men jeg frygtede at blive handicappet<br />

og totalt afhængig af andre. Men nu slapper<br />

jeg mere af. Mine lungetal ser rimelige ud. I<br />

hvert fald bedre end folk der ryger – så alt er<br />

jo relativt, siger Annette Bach med et tøvende<br />

smil og trækker på skuldrene.<br />

Passer på sig selv<br />

Da Annette i forvejen lever rimeligt sundt,<br />

har der indtil videre ikke været de store ting,<br />

hun har skulle lave om i sin levevis. Løbningen<br />

er dog helt slut, men er blevet erstattet<br />

af stavgang, lidt yoga og hyppigere gåture<br />

med hunden:<br />

- Jeg er dog noget mere træt end tidligere<br />

og derfor også mere påpasselig med mine<br />

sengetider og i det hele taget at passe lidt på<br />

mig selv. Jeg undgår også støv og røg. Jeg<br />

kunne fore eksempel ikke drømme om at<br />

spise på en restaurant, hvor der må ryges,<br />

forklarer Annette Bach.<br />

Det kan man også se på hendes kontor.<br />

Det er ryddet for alt overflødigt – ikke noget<br />

pynt og nips. Der er heller ingen tæpper til<br />

at samle støv og det er i det hele taget meget<br />

nemt at holde rent. På arbejdspladsen, der<br />

er den kommunale lokale ungdomsrådgivning,<br />

har Annette Bach kun valgt at orientere sin<br />

chef om diagnosen:<br />

- Ingen kollegaer – endnu. For min sygdom<br />

6 LUNGENYT nr. 2 2006


Tema: Alfa-1-mangel<br />

Annette Bach ved, at det er vigtigt at holde sig i<br />

gang, så hun laver yoga-øvelser<br />

og giver hendes hund får masser af frisk luft.<br />

har heldigvis ikke betydning for mit arbejde.<br />

Men hvis det skulle komme til, at jeg må gå<br />

på deltid, vil jeg selvfølgelig fortælle dem om<br />

Alfa-1.<br />

Tag imod en psykolog<br />

I dag er Annette, hendes mand og de to<br />

børn på 19 og 26 år ”landet” psykologisk<br />

set. Begge børnene valgte at lade sig teste<br />

og er erklæret som raske bærere, og kan<br />

derfor være opmærksomme når de selv får<br />

børn.<br />

- Nu har patientforeningen lavet en<br />

rigtig god bog om sygdommen. Den ville<br />

jeg gerne have haft at læse i, da jeg fik min<br />

diagnose. Min familie er beroliget, og jeg<br />

har fået styr på mine egne følelser og forventninger<br />

til livet. Når man får konstateret<br />

sygdommen, har man ret til nogle gratis<br />

samtaler med en psykolog, og det kan jeg<br />

virkelig kun anbefale. For selv havde jeg<br />

det sådan ”hold da op, hvad er det egentlig,<br />

at jeg står overfor, fortæller Annette<br />

Bach.<br />

Her bagefter er Annette Bach stadig meget<br />

uforstående overfor, hvordan en meget<br />

anerkendt specialist så sikkert via test kunne<br />

sige, at hun havde astma og fremvise vise<br />

nogle helt andre tal for hendes lungemålinger<br />

end der ganske kort tid før var taget på lungeklinikken.<br />

- Men jeg lå som så mange andre under<br />

for den der med, at han er jo specialisten.<br />

Men man skal bevare sin sunde fornuft og<br />

evne til at vurdere undervejs. Heldigvis var<br />

noget af det første jeg gjorde at finde frem<br />

til Alfa-1-foreningen. Den hjælp jeg har<br />

fået her, har virkelig hjulpet mig og derfor<br />

vil jeg også gerne være med til at støtte<br />

andre, fortæller Annette Bach, der nu også<br />

selv er gået ind i arbejdet i bestyrelsen ●<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

7


Tema: Alfa-1-mangel<br />

Niels holder stadig fast i sit arbejde som arkitekt.<br />

AF Ulla Lund. Tak til Lars Frølund / Fotos: Alex Tran<br />

Ny forsøgsmedicin gav livet et løft<br />

Alfa-1 patienten Niels Frithiof Truelsen er ikke i tvivl.<br />

Når han i dag er i stand til at leve nogenlunde godt og<br />

arbejde trods sin sygdom skyldes det stoffet Prolastin,<br />

som endnu ikke er godkendt til brug herhjemme.<br />

Foråret spirer i have og skov uden for det<br />

gamle charmerende bondehus ved Dyreborg<br />

udi det Sydfynske. Inden for i privaten bag<br />

tegnestuen har 67-årige arkitekt Niels Frithiof<br />

Truelsen også genfundet sin livsgnist. Ikke at<br />

han springer rundt som en ung vårhare, men<br />

nu kan han gå mellem tegnestuen overfor og<br />

privaten - uden at kollapse og måtte kravle hen<br />

til iltapparatet efter en livgivende dosis.<br />

- Jeg tvivler ikke et øjeblik på, at Prolastin<br />

hjælper. Jeg mærker det jo på min egen krop.<br />

Hvor havde jeg været i dag uden Prolastin,<br />

og den hjælp jeg får gennem min læge Lars<br />

Frølund, ved jeg ikke. Langt om længe var<br />

der nogen, der tog mine udsagn alvorligt og<br />

vurderede mig, sygdommen og min daværende<br />

medicin med alle bivirkninger som en helhed,<br />

siger Niels Frithiof Truelsen.<br />

Hans kone Susanne Truelsen nikker samtykkende<br />

og supplerer:<br />

- Niels sidder kun her i dag fordi han ganske<br />

simpelt er så sej, og ikke vil lade sig slå ud.<br />

Susanne har fulgt hele forløbet ganske tæt<br />

og fungerer i dag også som ”felt-sygeplejerske”.<br />

Hun hjælper Niels med at blande Prolastinen<br />

i den rigtige dosis og giver injektionen i den<br />

kapsel kaldet Porta Cath, der nu er indopereret<br />

oppe ved hans ene kraveben.<br />

Onsdag og søndag slår parret sig ned<br />

ved langbordet sammen, mens Prolastinen<br />

henover halvanden time arbejder sig rundt i<br />

kroppen. Da han startede med Prolastin kørte<br />

parret en gang om ugen til Helsingør, hvor<br />

han fik en stor dosis. Nu gives behandlingen<br />

to gange om ugen, og det sikrer en optimal<br />

koncentration, ingen særlige bivirkninger og<br />

mindre forbrug af Prolastin.<br />

- Vi forsøger at gøre det til en fælles hyggestund,<br />

hvor vi snakker eller planlægger for,<br />

at det ikke skal blive for surt og medicinsk,<br />

forklarer Niels.<br />

På kanten af ”hullet”<br />

- Da vi nåede frem til 2003 var jeg langt<br />

nede helbredsmæssigt og en af vores venner<br />

var så chokeret over min helbredstilstand,<br />

og sagde med stor dramatik i stemmen:<br />

”Jamen, du står på kanten af hullet – nu må<br />

der ske noget”. Vennerne satte mig på sporet<br />

af alternativer til den daværende behandling<br />

og anbefalede mig lægen Lars Frølund fra<br />

Helsingør, fortæller Niels.<br />

Han understreger, at Prolastinen har rigtig<br />

god effekt, men også suppleres godt af de<br />

andre forandringer, som Lars Frølund har<br />

været med til at foretage i behandlingen. Niels<br />

har fået stoffet siden 2004 i pæne høje doser;<br />

på niveau, som det bruges i Sverige. Prolastin<br />

indgår i et dansk forsøg, men er endnu ikke<br />

godkendt til rutinebrug i Danmark.<br />

- De færre lungebetændelser har betydet,<br />

at jeg kunne blive fri for den prednisolon, som<br />

jeg har fået meget af gennem årene. Det har<br />

desværre som bivirkning givet begyndende<br />

sammenfald i rygsøjlen. Derfor tager jeg nu<br />

Fosamax en gang ugentligt og kalktabletter<br />

dagligt. Når jeg nu heldigvis sjældent får lungebetændelse,<br />

tager jeg penicillin intravenøst<br />

i Porta Cath’en i samarbejde med Faaborg<br />

Sygehus’s dagafsnit. Vi har også reguleret<br />

min øvrige medicin. Jeg får dagligt Spiriva<br />

om morgenen og Pulmicort og Oxis morgen<br />

8 LUNGENYT nr. 2 2006


Niels foran sit hus på Sydfyn.<br />

FAKTA OM PROLASTIN<br />

Prolastin består af koncentreret alfa-1<br />

protein i flydende form. Den simple<br />

tanke bag er, at eftersom alfa-1-patienter<br />

mangler proteinet alfa-1 i deres<br />

lunger, så må det kunne gavne dem at<br />

få tilført ekstra alfa-1-protein, idet at<br />

tilførelsen af alfa-1-protein øger koncentrationen<br />

af proteinet i lungevævet.<br />

Stoffet skal sprøjtes ind i en blodåre<br />

1-2 gange om ugen, og dette kaldes<br />

substitutions-behandling.<br />

Der foregår stadigvæk undersøgelser<br />

for at vurdere substitutions-behandlingens<br />

effekt på patienter med alfa-<br />

1-antitrypsin. Man regner ikke med,<br />

at præparatet kan helbrede de skader<br />

på lungerne, der allerede er sket, men<br />

meget tyder på, at præparatet kan<br />

bremse udviklingen af sygdommen<br />

og forebygge akutte forværringer af<br />

sygdommen.<br />

Præparatet er udvundet fra donorblod,<br />

og der er flere andre mærker på vej<br />

udover Prolastin.<br />

Læs mere om Prolastin på side 5<br />

og aften - gennem inhalator. Og via samarbejde<br />

med en diætist har jeg fået lidt mere<br />

sul på kroppen og sundere kost indenbords<br />

og deltager regelmæssigt i motion.<br />

Oxis er langtidsvirkende bronkieudvidende<br />

medicin – mens Spiriva er en symptomlindrende<br />

bronkieudvidende vedligeholdelsesbehandling,<br />

som bedrer funktionsniveauet.<br />

Pulmicort forebygger forværringer af åndenøden.<br />

Sidst men ikke mindst gør Niels flittig<br />

brug af ”pepfløjten”. Niels fortæller også,<br />

at han har lært at være mere opmærksom<br />

overfor begyndende infektioner ”og slå dem<br />

hurtigt ned frem for at vente for længe i håb<br />

om naturlig bedring”.<br />

Uvilje og lukkethed<br />

Både Susanne og Niels Frithiof er meget<br />

forbavsede over mange af de forhold og i<br />

det hele taget den holdning, de har mødt<br />

undervejs i sygdomsforløbet – specielt over<br />

for Prolastin.<br />

- Sundhedssystemet ved utroligt lidt om<br />

Alfa-1. Jeg ved godt, at der er tale om en lille<br />

sygdomsgruppe. Men jeg undrer mig over,<br />

at når det er så simpelt at stille diagnosen,<br />

hvorfor man ikke som standard undersøger<br />

for det på de lungemedicinske klinikker, siger<br />

Susanne Truelsen.<br />

Efter læge Lars Frølund har overtaget helhedsbehandlingen<br />

af Niels Frithiof har visse<br />

dele af den etablerede medicinske omverden<br />

reageret negativt:<br />

- Lars Frølund bliver nogle steder mødt<br />

med uvilje og modstand. Jeg fatter det ikke.<br />

For når man ikke endnu har nogen anden og<br />

bedre behandling at tilbyde, burde man da for<br />

patienternes skyld være åbne overfor alle nye<br />

muligheder og for at medvirke til alternativer,<br />

ligesom man gør det ved andre sygdomme f.<br />

eks. kræftsygdomme. Og så er det endda en<br />

behandling, som har en vis dokumenteret effekt,<br />

og derfor anbefales bl.a. i USA, Canada<br />

og flere lande i Europa, som vi normalt sammenligner<br />

os med, siger Niels.<br />

Han undrer sig også over, hvorfor man<br />

herhjemme ikke i højere grad skeler til international<br />

praksis, viden og forsøg ”så man ikke<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

9


Niels’ kone Susanne er en god<br />

støtte for ham i hverdagen.<br />

behøver starte med igen at opfinde den dybe<br />

tallerken, men kan gå videre på grundlag af<br />

eksisterende viden”. Og i hvert fald oplyser<br />

om, at der er alternativer.<br />

Fra verdensmand til patient<br />

For Niels har den mentale og fysiske vej fra<br />

omkringfarende verdensmand til langsomt<br />

gående sårbar patient været hård. Nedturen<br />

begyndte gradvist i løbet af 1980´erne. De<br />

første markante symptomer kom på nogle<br />

rejser – efter ture i lukkede bacillefyldte<br />

flykabiner.<br />

- Tidligere spurtede jeg op og ned af<br />

Den spanske Trappe i Rom, men pludselig<br />

kunne jeg ikke det mere og fik en ordentlig<br />

gang lungebetændelse. Det fik mig straks<br />

allerede dengang til at holde op med den<br />

smule pibe, jeg røg.<br />

Først blev Niels behandlet med astmamedicin,<br />

som blot fik ham til at få det værre<br />

– hvorefter han blev sat op til endnu højere<br />

doser, og fik det endnu værre. I efteråret 1993<br />

kom den korrekte diagnose stillet af hans<br />

egen praktiserende læge, der havde læst om<br />

Alfa-1-mangel. Han sørgede derefter for, at<br />

der blev taget en blodprøve.<br />

En ny epoke<br />

I starten gik turen til Sjælland hver uge. Og<br />

selv om det også var hårdt for hans fysiske<br />

system, var det virkelig besværet værd.<br />

- Forbedringen kom meget hurtigt, da<br />

jeg fik Prolastin, og desuden fik styr på<br />

den øvrige medicin. I halvandet år derefter<br />

var jeg ikke akut syg og min tilstand blev<br />

stabiliseret, fortæller Niels.<br />

Helbredet fik det så markant bedre, at<br />

parret sidste år kunne tage på flere lange rejser<br />

sydpå i bil – både til Pisa og Paris. Det foregår<br />

med stativ til medicin, transportabelt køleskab<br />

til medicinen, foruden transportabelt<br />

iltapparat og en sammenklappelig rollator,<br />

der også kan fungere som en kørestol.<br />

- Så vi kørte ”kørestolsræs” ned af store<br />

boulevarder. Det var herligt, fortæller Susanne.<br />

På hjemmefronten er det Susanne, der må<br />

tage sig af alt det praktiske i hus og have.<br />

- Men i dag har jeg et godt liv, der er<br />

værd at leve. Og jeg værdsætter den hjælp,<br />

vi får fra det offentlige også til den dyre<br />

medicin. Og fra mine gode medarbejdere<br />

på tegnestuen, der har holdt den i gang. Vi<br />

har masser af opgaver, og jeg kan stadig<br />

være med, siger Niels.<br />

- Det er da meget godt gået af en syg mand<br />

på 67 år, ikke! siger Susanne Truelsen ●<br />

10 LUNGENYT nr. 2 2006


Tema: Alfa-1-mangel<br />

AF overlæge dr. med. Martin Iversen,<br />

Leder af afsnit for lungetransplantation, Hjertecentret, Rigshospitalet.<br />

Martin Iversen.<br />

Transplantation og alfa-1-mangel<br />

Lungetransplantation har været foretaget i Danmark<br />

siden 1992 og der foretages årligt ca. 35 lungetransplantationer<br />

ved Rigshospitalet, som er dansk center<br />

for lungetransplantation. Patienter henvises fra lungemedicinske<br />

afdelinger i hele Danmark.<br />

Hvilke Alfa-1-patienter<br />

transplanteres<br />

Alfa-1-mangel er en patientgruppe, som har været<br />

med i transplantationsprogrammet siden starten i<br />

1990, og ca. 95 patienter med alfa-1 mangel har<br />

fået en lungetransplantation. På det tidspunkt, hvor<br />

patienterne indstilles til lungetransplantation, har de<br />

alle meget dårlige lunger og får åndenød selv ved de<br />

mindste aktiviteter. De har meget lav lungefunktion<br />

med FEV1 på 0,5-0,6 l, hvilket svarer til 20 procent<br />

af den forventede lungefunktion, og de har brug for<br />

iltbehandling. Patienterne kan kun gå korte afstande<br />

og kan kun færdes udendørs i kørestol.<br />

Aldersgennemsnittet ved transplantation er 49<br />

år, men patienterne har været syge i mange år<br />

inden. De yngste patienter er omkring 30 år på<br />

transplantationstidspunktet og de ældste patienter<br />

omkring 60 år.<br />

Før, under og efter transplantation<br />

Patienter forundersøges på lungemedicinsk afdeling,<br />

Århus sygehus, lungemedicinsk afdeling Gentofte<br />

amtssygehus og lungetransplantationsafsnittet ved<br />

Hjertecentret Rigshospitalet. Alle patienter vurderes<br />

på Rigshospitalet før endelig stillingtagen til lunge-<br />

transplantation. Alle lungetransplantationer finder<br />

sted på Rigshospitalet, og også al efterbehandling i<br />

den første tid efter transplantationen.<br />

Selve transplantationen kræver i gennemsnit tre<br />

ugers indlæggelse og hyppige kontrolindlæggelser<br />

det første år samt kontrol hver måned ambulant.<br />

Patienterne med alfa-1-mangel får efter transplantationen<br />

den samme behandling som de andre lungetransplanterede<br />

patienter, dvs. livslang behandling<br />

med immunundertrykkende medicin.<br />

Resultaterne er generelt gode og lige så gode som<br />

for andre transplanterede patienter. Overlevelsen<br />

efter 1 år er 89 % og efter 5 år 70 %, men er dog<br />

afhængig af alderen således, at overlevelsen er endnu<br />

højere for de yngre patienter.<br />

Patienterne får generelt en enkelt-lungetransplantation,<br />

idet det øger muligheden for at blive<br />

transplanteret. Den fysiske formåen bliver højere<br />

med en dobbelt-lunge transplantation end med en<br />

enkelt-lunge transplantation, men patienterne lever<br />

lige så længe med en enkelt-lunge som en dobbeltlungetransplantation.<br />

Sammenholdt med det høje tal<br />

af lungetransplantationer i Danmark internationalt set,<br />

er Danmark et af de lande i verden, hvor en person<br />

med alfa-1-mangel har den højeste sandsynlighed<br />

for at få en lungetransplantation.<br />

Der indstilles stadig patienter med alfa-1-mangel til<br />

lungetransplantation, men man må håbe og forvente,<br />

at et faldende antal rygere med tiden vil bevirke et<br />

fald i antallet af unge patienter med alfa-1-mangel<br />

henvist til lungetransplantation ●<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

11


Tema: Alfa-1-mangel<br />

Alfa-1-foreningen: kurser og gode råd til patienter<br />

AF Ulla Lund<br />

Ole Wayland Hansen er formand for Alfa 1 foreningen og Mona Krog<br />

kasserer og en af de oprindelige medstiftere. Sammen med lægelige<br />

eksperter i foreningen er de klar til at hjælpe andre i samme situation.<br />

Mona og Ole arbejder på de sidste forberedelser<br />

til næste weekendkursus i Alfa -1- foreningen.<br />

Med 460 videbegærlige medlemmer<br />

er der nok at tage sig til, og formand Ole<br />

Wayland Hansen har taget turen fra Sjælland<br />

over til Mona Krog udenfor Odense.<br />

Mona fortæller:<br />

- Jeg er i iltbehandling døgnet rundt, men<br />

min gode og altid hjælpsomme ilt-leverandør,<br />

har udstyret mig med flydende ilt, der bliver<br />

leveret i en stor tank. Fra denne kan vi selv<br />

fylde en lille transportabel mini beholder,<br />

som kan bæres i et bælte omkring livet, eller<br />

i en bærerem på skulderen. Fyldt vejer den<br />

1,5 kg, og der er ilt til ca 10-12 timers forbrug,<br />

så jeg har bevægelsesfrihed til at være<br />

med i de aktiviteter jeg ønsker at deltage i.<br />

Foruden arbejdet i Alfa-1-foreningen, går<br />

jeg til lungegymnastik og spiller bridge et par<br />

gange om ugen.<br />

Ole har også mange omkringfarende gøremål<br />

og har fået langt mere overskud til dem<br />

efter han fik en ny lunge transplanteret ind<br />

i år 2004.<br />

Patienter har brug for støtte<br />

Begge ved kun alt for godt ud fra deres egen<br />

situation, hvad der er vigtigt for Alfa-1- patienter<br />

og pårørende.<br />

- Når en person får stillet diagnosen,<br />

kommer sygdommen til at påvirke hele<br />

familien. I starten mest mentalt men senere<br />

i sygdomsforløbet også praktisk - helt ned<br />

til detaljer i hverdagen. Min mand har nu<br />

måttet overtage alt arbejde herhjemme, jeg<br />

kan intet, fortæller Mona Krog, som var med<br />

til at stifte foreningen i 1995.<br />

En del af arbejdet som bestyrelsesmedlem<br />

i Alfa-1-foreningen er at lytte og videregive<br />

deres erfaringer til andre patienter:<br />

- Det er så uendeligt vigtigt især som<br />

nydiagnosticeret at have et sted at gå hen<br />

med alle sine tanker og sin frygt. Selv fik jeg<br />

i sin tid at vide, at der nok var 7 år tilbage<br />

at leve i og nu er jeg da på femtende år.<br />

Sygdommen er uforudsigelig i sit forløb og<br />

for bastante udmeldinger om levetid hører<br />

ingen steder hjemme og giver kun sorte<br />

tanker, siger Mona Krog.<br />

Ole Wayland Hansen har mere overskud<br />

nu, men har været aktiv i foreningen de sidste<br />

seks år og formand i over fire år. Begge er<br />

uddannede foreningsvejledere og har lært om<br />

såvel den vigtige psykologiske del af personlig<br />

vejledning, ligesom de kan vejlede medlemmerne<br />

om, hvor de skal henvende sig for at<br />

få hjælp til deres aktuelle problemer.<br />

Større fokus på sygdommen<br />

De laver kurser, sørger for at patienternes<br />

stemme bliver hørt og der er pression for<br />

mere forskning og viden i sundhedssystemet.<br />

Foruden patientkurser, informationsmøder<br />

m.m. arrangerer foreningen også kurser for<br />

forældre til børn med alfa-1-mangel. Hos de<br />

børn, der får Alfa-1 i udbrud, kan der udvikle<br />

sig leversygdom. Disse børnekurser sørger<br />

foreningen meget praktisk for at afholde<br />

på Hotel Legoland – med børnepassere til<br />

rådighed, så forældrene har mulighed for at<br />

medvirke i kurset.<br />

- Generelt kan man sige, at vi kæmper<br />

for større fokus på sygdommen og bedre<br />

AF Niels Seersholm & Kim Hovmann fra Alfa-1-foreningens besyrelse<br />

Alfa-1-foreningen: i internationalt samarbejde<br />

Den danske Alfa-1-forening har været aktiv i opstarten af et samarbejde<br />

mellem udenlandske alfa-1-organisationer. Målet er at udbrede kendskabet<br />

til sygdommen og skaffe flere penge til forskning og behandling.<br />

I april 2003 tog den Danske Alfa-1-forening<br />

med sponsorpenge fra AIR initiativ til oprettelse<br />

af en Europæisk alfa-1-forening. Der<br />

blev afholdt et todages-møde i København<br />

med deltagelse af repræsentanter fra Danmark,<br />

Sverige, Holland, Italien og Spanien.<br />

Vi fik dannet foreningen AlfaEurope. Ef-<br />

terfølgende er alfa-1-foreninger i Tyskland,<br />

Østrig, Schweiz og England blevet optaget<br />

som medlemmer.<br />

Med etableringen af et internationalt samarbejde<br />

indenfor alfa-1-antitrypsinmangel er<br />

der håb om at udbrede kendskab til sygdommen,<br />

skabe bedre muligheder for finansiering<br />

af nationale patientforeninger og for forskning<br />

og udvikling af nye behandlingsmuligheder.<br />

Nogle gennemgående træk ved de enkelte<br />

nationale alfa-1-foreninger er, at det<br />

er svært at finde personer med tid, kræfter<br />

og engagement til at få foreningerne til at<br />

køre, at få kontakt med patienter, som kan<br />

12 LUNGENYT nr. 2 2006


Tema: Alfa-1-mangel<br />

hjælp til alle, som er berørt af den, fastslår<br />

Mona Krog.<br />

Derfor er foreningen også engageret i<br />

mange forskellige tiltag. De samarbejder med<br />

Alfa-Europe, og de arbejder med i ”Sjældne<br />

Diagnoser”, i ”Transplantationsgruppen” og<br />

i kampagner for at få flere organdonorer. Der<br />

er dog også helt aktuelle problemstillinger<br />

– som regeringens sundhedsplan fra januar<br />

i år. Den kommer bl.a. med anbefalinger<br />

omkring rehabilitering for lungepatienter.<br />

Træning efter transplantationen<br />

Ole var før sin transplantation på rehabiliteringskursus,<br />

hvor der indgik både fysioterapi<br />

og træning.<br />

- Det er meget vigtigt at holde muskulaturen<br />

ved lige så godt man overhovedet kan,<br />

og træne – uanset hvilket stadie man er på,<br />

siger Ole Wayland Hansen.<br />

Inden transplantationen var han selv på<br />

det stadie, hvor han ikke engang var i stand<br />

til at holde sit lille nye barnebarn i armene.<br />

Resten af sit liv skal han tage medicin, der<br />

FORENINGENS FORMÅL<br />

Alfa-1-foreningen udbreder kendskabet<br />

til alfa-1-mangel og følgesygdomme,<br />

støtter videnskabelig forskning, fremmer<br />

internationalt samarbejde, opretter<br />

netværk for patienter m.m. Mere overordnet<br />

er formålet at bekæmpe sygdommen<br />

og dens følgesygdomme.<br />

Foreningen har 460 medlemmer mens<br />

det offentlige register over danskere, som<br />

ved, at de har alfa-1-mangel er cirka 700.<br />

Ifølge den gængse statistik for Skandinavien<br />

findes der omkring 2000 danskere<br />

med sygdommen.<br />

Foreningen holdt 10-årsjubilæum d. 12.<br />

oktober 2005, hvilket bl.a. blev markeret<br />

med udgivelsen af en patienthåndbog<br />

om sygdommen, sponseret af <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong>.<br />

Foto: Kim Hovmann<br />

dæmper immunforsvaret så hans nye lunge<br />

ikke afstødes. Den giver bivirkninger og<br />

større risiko for infektioner.<br />

- Men uden transplantationen havde jeg<br />

nok ikke siddet her i dag. Det er vigtigt, at<br />

informere folk ordentligt om virkninger af<br />

medicin og i ligeså høj grad bivirkninger;<br />

for meget ofte står valget reelt mellem pest<br />

eller kolera. Derfor er vi også meget glade<br />

for at have to kompetente lungelæger med i<br />

bestyrelsen, som er flinke til også at rådgive<br />

medlemmer, siger Ole Wayland Hansen.<br />

Ole håber også, at der vil komme skub i<br />

de medicinske behandlinger af Alfa-1-mangel<br />

i form af substitutionsbehandling med Prolastin,<br />

som givetvis vil kunne hjælpe mange<br />

Alfa-1-patienter i fremtiden ●<br />

Møde i AlfaEurope i Zurich i 2005<br />

være spredt i et stort land og at få finansieret<br />

foreningsarbejdet.<br />

Møder i Dublin og Zurich<br />

Direkte afledt af det første møde i København<br />

er der nu blevet dannet en svensk patientforening.<br />

Sverige har længe haft et stort register<br />

over patienter men ingen patientforening.<br />

Alpha-1 International Network afholdte<br />

den 8.-10. oktober 2004 i Dublin en stor<br />

patientkongres med ca. 100 deltagere fra 19<br />

forskellige lande. Kongressen blev sponsoreret<br />

af den amerikanske Alpha-1 Foundation og<br />

forskellige medicinalfirmaer, og det var en<br />

enestående chance til at få indblik i de mange<br />

problemer alfa-1 patienter har. Kongressen<br />

bestod af en blanding af lægefaglige foredrag,<br />

præsentationer om patientforhold fra de enkelte<br />

lande og workshops om blandt andet<br />

seksualitet, livet efter en transplantation samt<br />

en afstresningsworkshop. Derudover afholdt<br />

AlfaEurope et separat møde, hvor organisationen<br />

blev konsolideret og der blev valgt en<br />

formand (Larry Warren, Irland).<br />

I 2005 var der et AlfaEurope møde i<br />

Zürich som forløb over 2 dage. Første dag<br />

drejede det sig i store træk om vedtagelsen af<br />

AlfaEuropes vedtægter. Anden dag var mere<br />

intens, da der her var inviteret 2 professionelle<br />

mødeledere. Alt blev skrevet ned og sat op<br />

på plancher. Vi havde et rigtig godt overblik<br />

over dagens forløb. Den sidste del af mødet<br />

gik med at lave nogle grupper, der skulle<br />

tage sig af forskellige projekter, bl.a. en ny<br />

hjemmeside.<br />

Der er møde i Berlin i maj 2006, hvor vi<br />

så ser, hvor langt vi er kommet. Der skal også<br />

vælges en bestyrelse denne gang ●<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

13


Tema: Alfa-1-mangel<br />

AF Beatrice Vibe / Morten Linnemann<br />

Et nyt syn på<br />

LIVET<br />

Flemming Justesen på 51 år var<br />

vred på hele verden på grund af<br />

sin sygdom, men har i dag fundet en<br />

ny sindsro og afklarethed, der har<br />

lært ham at fokusere på nye glæder<br />

i tilværelsen.<br />

Flemming Justesen står på venteliste til en ny lunge<br />

Foto: Kim Hovmann<br />

- At få en livstruende diagnose stillet i begyndelsen<br />

af livet - som 35 årig - og få at<br />

vide lige op i ansigtet af en læge, “Du dør af<br />

det inden længe” er et knockout, jeg godt<br />

kunne have været foruden.<br />

Flemming Justesen er Alfa-1-patient og<br />

har KOL i svær grad, hvilket for ham indebærer,<br />

at være afhængig af en iltslange gennem<br />

næsen. Han fortæller videre:<br />

- Med den besked fra lægen fulgte et væld<br />

af problemstillinger, der skulle bearbejdes<br />

og accepteres: Arbejdsophør, førtidspension,<br />

hjælpemuligheder og en helt ny tilværelse.<br />

Man mister sin identitet, og skal til at opbygge<br />

sig selv igen.<br />

Der er et liv efter diagnosen<br />

- Jeg har en god familie, min kone Jytte,<br />

vore to børn og svigerbørn og ikke mindst<br />

vort lille barnebarn er en uvurderlig glæde i<br />

min tilværelse. Jeg synes, jeg har et fantastisk<br />

liv i dag, hvor jeg har lært at fokusere på nye<br />

glæder. Jeg tror, det er Johannes Møllehave,<br />

der siger. ”Livet er højt, det behøver ikke<br />

være langt”, fortæller Flemming.<br />

Flemming er gift, har to børn og et barnebarn,<br />

og har tidligere været køkkenchef på<br />

flyvestation Aalborg.<br />

- Undervejs i sygdomsforløbet var der<br />

kriser, når jeg er afklaret i dag, er det kun<br />

fordi kriserne er gennemlevet. Jeg var indlagt<br />

på sygehus, hvor jeg var fuld af vrede. Jeg var<br />

vred på min kone, vred på hele verden. En<br />

medpatient, som vidste, at han skulle dø,<br />

sagde på det tidspunkt til mig: “ Tror du, at<br />

du er et unikum, fordi du har en speciel<br />

sygdom. Gå ud og lev livet - også for din<br />

kones skyld.<br />

- Et godt råd er at søge viden om sin<br />

sygdom og lære at bede om hjælp, for folk<br />

vil gerne hjælpe. Med ny indsigt kommer<br />

nye facetter. Det er nemlig vigtigt at benytte<br />

sig af de muligheder, der er. Det gør<br />

det langt lettere at se livet på en positiv<br />

måde. Jeg sagde for eksempel længe nej tak<br />

til at blive tilkendt rollator. Men så var der<br />

en dygtig ergoterapeut, der skubbede på.<br />

Jeg fik min rollator, og jeg ringede glad efterfølgende<br />

og sagde hjertelig tak for det<br />

lille skub!<br />

- I dag synes jeg, livet er rigt på bunkevis<br />

af ro og sindsro. Jeg er fuld af taknemmelighed<br />

til omgivelser og familie. Sygdommen<br />

er angstpræget, men netop ens netværk kan<br />

være med til, at man er i stand til at leve livet<br />

her og nu hver eneste dag.<br />

Nu venter jeg ved telefonen<br />

- Så længe man kan holde sig nogenlunde<br />

i gang søger man ikke transplantation. Jeg<br />

er nu på venteliste til en ny lunge, som kan<br />

føje år til livet. Hvornår det bliver, ved jeg<br />

af gode grunde ikke. Der kan gå en tid, men<br />

det kan også blive her og nu. Jeg er selv<br />

instrueret om altid at have en mobiltelefon<br />

på mig, for bliver der ringet, vil jeg blive<br />

afhentet indenfor 25 minutter og på hurtigste<br />

måde transporteres til Rigshospitalet,<br />

for derefter inden for få timer af komme på<br />

operationsbordet.<br />

At melde sig som organdonor<br />

- Det er et fantastisk tilbud at blive skrevet<br />

op til transplantation. Og det er fantastisk,<br />

at der er mennesker, der donerer. Det er<br />

særdeles forståeligt, at det er vanskeligt at<br />

beslutte sig for at blive organdonor. I virkeligheden<br />

sker det ofte først, når man lærer<br />

et menneske at kende, hvis liv er afhængigt<br />

af transplantation, fortæller Flemming.<br />

Man kan i dag melde sig som organdonor<br />

på nettet på www.sundhed.dk eller hente<br />

en tilmeldings-folder på apoteket ●<br />

14 LUNGENYT nr. 2 2006


Genoptræning mangler<br />

De færreste KOL-patienter i Danmark får den genoptræningsplan,<br />

de ifølge loven har krav på. Og det på trods af, at undersøgelser<br />

klart viser, at genoptræning er med til at forbedre patienternes<br />

sygdomsforløb og livskvalitet.<br />

Mangelfuld genoptræning af<br />

KOL-patienter<br />

Det står sløjt til med rehabiliteringen af<br />

KOL-patienter i Danmark. Ifølge tal fra<br />

Landspatientregistret fik kun 1 procent tilbudt<br />

en rehabiliteringsplan, selvom det er<br />

kommunernes og amternes ansvar at sikre<br />

KOL-patienters genoptræning.<br />

Usikre tal<br />

Tallene fra Landpatientregistret er dog allerede<br />

blevet draget i tvivl, fordi hospitalerne<br />

ikke altid er lige dygtige til at rapportere til<br />

Landspatientregistret om deres aktiviteter.<br />

Nogle sygehuse tilrettelægger selv et ambulant<br />

genoptræningsforløb efter indlæggelsen og<br />

indberetter det ikke til Landspatientregistret.<br />

Andre patienter kan også godt have fået en<br />

genoptræningsplan, uden at det er rapporteret<br />

til registret, fortæller overlæge Thomas Lund<br />

Sørensen fra Bispebjerg Hospital, som har<br />

stået bag rapporten ”Genoptræning efter<br />

udskrivelse”. Han vurderer dog, at tallet er<br />

tættere på de 1 procent end på 100 procent,<br />

hvor det burde ligge, så der er tale om et<br />

reelt problem.<br />

National handlingsplan påkrævet<br />

Direktør i Danmark <strong>Lungeforening</strong> Charlotte<br />

Fuglsang mener, at de nye tal giver grund til<br />

alvorlig bekymring:<br />

- Det er dybt utilfredsstilende for de mange<br />

tusinde KOL-patienter i Danmark, at de ikke<br />

bliver tilbudt ordentlig rehabilitering. Vi har i<br />

flere år efterspurgt en national handlingsplan<br />

på KOL-området, hvor bedre rehabilitering<br />

er et centralt element, og vi mener, at sundhedsvæsnet<br />

hurtigst muligt må lægge en<br />

strategi for, hvordan forholdende forbedres.<br />

Kommuner mangler tilbud<br />

Undersøgelsen har også afdækket kommunernes<br />

tilbud og indsats i fire udvalgte amter<br />

over for de patienter, der kommer hjem fra<br />

hospitalet med behov for genoptræning.<br />

Rapporten viser, at nogle kommuner ikke<br />

har noget tilbud, og at andre ikke henviser<br />

patienterne til de tilbud, der findes, skriver<br />

Politiken.<br />

I rapporten indgår også undersøgelser af<br />

erfaringerne hos nogle af de patienter, der<br />

rent faktisk fik en genoptræningsplan. De<br />

viser, at to tredjedele af patienterne ikke selv<br />

har været taget med på råd i forbindelse med<br />

genoptræningsplanen, selv om det fremgår af<br />

loven, at det skal de. Og at netop de patienter,<br />

som ikke er taget med på råd, oftest er dem,<br />

der ikke få gennemført deres genoptræning.<br />

200.000 danskere lever med KOL, der hvert<br />

år tegner sig for 23.000 indlæggelser på<br />

hospital, fordelt på 13.000 personer ●<br />

Nyt RYGEUDSPIL er ikke godt nok<br />

Regeringen præsenterede sidst i marts måned,<br />

deres nye udspil til fremtidens rygepolitik<br />

i Danmark. Offentlige arbejdspladser bliver<br />

helt røgfri, mens der ikke kommer klare effektive<br />

regler for private arbejdspladser. Der<br />

bliver heller ikke indført reelt rygeforbud<br />

i det offentlige rum og på restauranter og<br />

værtshuse, idet det stadig vil være muligt at<br />

ryge i rygerum.<br />

- Regeringens udspil er ineffektivt og<br />

medvirker til at sløre budskabet om, at<br />

passiv rygning er sundhedsskadeligt, siger<br />

Charlotte Fuglsang, direktør i <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong>.<br />

- Der er flere problemer i regeringens<br />

udspil. For det første er det problematisk, at<br />

udspillet fortsat tillader rygning i rygerum,<br />

selvom alle undersøgelser viser, at det er stort<br />

set umuligt at hindre røgen fra rygerum i at<br />

slippe ud i de øvrige lokaler. For det andet<br />

må der fortsat ryges fuldstændig frit på værtshuse<br />

og barer, under 100 m2, hvilket ikke<br />

sikrer kunder og personale mod skaderne fra<br />

passiv rygning. Og for det tredje så mangler<br />

der fortsat klare regler, der sikrer ansatte på<br />

private arbejdspladser mod skaderne fra<br />

passiv rygning siger Charlotte Fuglsang fra<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> er med i netværket<br />

”Nej til passiv rygning” ●<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

15


Kort Nyt<br />

TAGER DU DIN MEDICIN RIGTIGT<br />

Alt for mange KOL-patienter og astmatikere tager deres inhalationsmedicin<br />

forkert. Derfor tilbyder alle landets apoteker gratis rådgivning, hvor du som<br />

KOL- eller astmapatient kan få at vide, om du tager din medicin rigtigt.<br />

Der er forskellige inhalations-teknikker til forskellige inhalatorer, og mange<br />

KOL- og astmapatienter synes, at det er svært at bruge en inhalator, eller de<br />

har svært ved at finde ud af, om de har fået den rigtige dosis. Hvis medicinen<br />

skal nå lungerne, er det vigtigt, at inhalationsteknikken er korrekt. Nogle oplever<br />

også, at deres medicin er sluppet op, inden den ifølge recepten burde være<br />

det.<br />

Apotekernes tilbud hedder ’Tjek på inhalationen’. Det er både et tilbud til nye<br />

KOL- og astmapatienter, som ikke har prøvet at bruge inhalations-medicin før.<br />

Og det er samtidig et tilbud til patienter, som har taget medicinen i længere<br />

tid, men som stadig synes, de har svært ved inhalationen og inhalatoren.<br />

Er du i tvivl, om du tager din inhalations-medicin rigtigt, så gå ned på dit lokale<br />

apotek og få en demonstration og gode råd om, hvordan du gør. Alle apoteker<br />

i Danmark er forpligtet til at tilbyde denne rådgivning.<br />

KOM TIL MINI-SUNDHEDSMESSE I EBELTOFT<br />

Den 29. april 2006 afholder en række organisationer sundhedsmesse<br />

i Ebeltoft. Messen er åben for alle, der har lyst til at vide<br />

noget mere om, hvordan man får et sundere liv. <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

vil være til stede og tilbyde lungefunktionsmålinger<br />

til alle interesserede. Der er åbent hus i tidsrummet 11-16, hvor<br />

man også kan få målt sit blodtryk og sin blodsukker-procent, eller<br />

høre foredrag om aktuelle emner. Derudover bliver der information<br />

om kost og motion, underholdning og kaffe/kage.<br />

Arrangementet finder sted den 29. april 2006 mellem kl. 11-16 i<br />

Ebeltoft Sognegård, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft.<br />

79.000 DØR AF PASSIV RYGNING<br />

Passiv rygning kræver hvert år 79.000 dødsfald i<br />

de 25 EU-lande. Det viser nye tal fra europæiske<br />

lunge-, hjerte- og kræftorganisationer.<br />

En ny rapport ”Lifting the Smokescreen” opgør<br />

dødsfald af lungesygdomme, lungekræft, hjertekarsygdomme<br />

og apopleksi, der skyldes passiv<br />

rygning.<br />

”Lifting the Smokescreen” er det første bud på<br />

konsekvenserne af passiv rygning på europæisk<br />

plan, og rapporten udgives af Smoke Free Partnership,<br />

der blandt andet består af den europæiske<br />

lungeorganisation ERS.<br />

Rapporten skønner, at 1714 danskere hvert år dør<br />

som følge af passiv rygning.<br />

16 LUNGENYT nr. 2 2006


Kort Nyt<br />

OVER 500 HAR FÅET LUNGE-TEST<br />

I november 2005 åbnede <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> sit<br />

eget lungefunktionstilbud, hvor alle interesserede kan<br />

komme ind fra gaden og få målt sin lungefunktion.<br />

Siden har over 550 personer været forbi foreningens sekretariat<br />

og taget lunge-testen, der kan afsløre, om man<br />

er ved at udvikle KOL, astma eller andre lungelidelser.<br />

25% HAVDE KOL<br />

Lungefunktionstilbuddet er samtidig et initiativ, hvor<br />

alle patienterne systematisk evalueres, og overlæge fra<br />

Bispebjerg Hospital Vibeke Backer samler alle data for at<br />

se nærmere på lungefunktionsmålingerne. De foreløbige<br />

resultater viser, at hele 25% af de fremmødte med stor<br />

sandsynlighed har KOL i moderat eller svær grad – en<br />

del af disse personer har aldrig før fået stillet diagnosen<br />

– og mange får ingen behandling.<br />

TILBUDDET FORTSÆTTER<br />

Det gratis tilbud om lungefunktionsmåling fortsætter<br />

den første onsdag i hver måned mellem kl. 15-17 – næste<br />

gang onsdag den 3. maj 2006.<br />

SPIROMETRIPROJEKTET VANDT 2. PRÆMIE<br />

Sygeplejerskerne Hanne Dybdal Ehlers og Sophie Bolton<br />

stillede i april op i den årlige "poster-konkurrence" ved<br />

landsmøde i FSLA – lunge og allergi-sygeplejerskernes<br />

selskab. Her vandt de 2. præmie for en præsentation af<br />

spirometriprojektet i <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>, som de<br />

kyndigt står i spidsen for.<br />

FAKTA OM<br />

LUNGEFUNKTIONSMÅLING:<br />

En lungefunktionsmåling foretages<br />

ved, at man blæser alt,<br />

hvad man kan ned i et rør, der<br />

måler hvor kraftigt, man kan<br />

blæse i én udånding. Jo lavere<br />

lungefunktion, man har, jo værre<br />

KOL har man. Man kan inddele<br />

KOL-patienter i mild, moderat,<br />

svær og meget svær KOL, alt efter<br />

hvor meget lungefunktion, de har<br />

tilbage (målt som FEV1):<br />

Mild KOL: Over 80 % af forventet lungefunktion<br />

tilbage<br />

Moderat KOL: Mellem 50 % og 79 % af forventet<br />

lungefunktion tilbage.<br />

Svær KOL: Mellem 30 % og 49 %<br />

af forventet lungefunktion tilbage.<br />

Meget svær KOL: Under 30 % af forventet lungefunktion<br />

tilbage.<br />

En lungefunktionsmåling kaldes også for en spirometri.<br />

GRATIS TRÆNINGS-VIDEO FOR LUNGESYGE<br />

Mange patienter med en lungesygdom begrænser deres fysiske<br />

aktivitet, fordi de tror, at det er farligt at blive forpustet.<br />

Men det er faktisk kun godt for lungesyge at bruge deres krop<br />

– også selvom man bliver forpustet. Du kan som medlem af<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> gratis bestille videoen ”Træning for<br />

lungesyge”, hvor du derhjemme kan følge med i simple øvelser,<br />

der styrker din vejrtrækning og dine arm- og benmuskler.<br />

Videoen fås som almindelig VHS-videobånd eller som DVD.<br />

Ønsker du trænings-videoen kan du bestille den hos <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong>s sekretariat telefon 3874 5544 eller mail<br />

info@lunge.dk. Videoen er produceret af GlaxoSmithKline.<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

17


Husk årsmøde i <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong><br />

– torsdag den 1. juni 2006<br />

Alle medlemmer er velkomne<br />

til årsmøde, der i år bliver afholdt på<br />

Kolding Fjord Hotel<br />

Dagsorden for årsmøde vil omfatte:<br />

- Valg af dirigent<br />

- Formandens beretning<br />

- Den lægelige viceformands beretning<br />

- Forelæggelse og godkendelse af regnskab<br />

- Forslag til ændring af foreningens vedtægter<br />

- Forelæggelse af forslag til bidrag, jf. § 3, stk. 3<br />

- Valg af revisor<br />

- Eventuelt.<br />

I henhold til vedtægternes paragraf 5, stk. 4 vil bestyrelsen fremsætte<br />

forslag til ændring af foreningens vedtægter. Ændringen<br />

ønskes bl.a. som følge af strukturreformen, der træder i kraft den<br />

1. januar 2007. Bestyrelsen foreslår bl.a. i den forbindelse, at<br />

vedtægterne ændres, således at KL fremover besætter 2 pladser i<br />

foreningens bestyrelse. Forslaget til vedtægtsændringer udsendes<br />

sammen med indkaldelsen til årsmødet. Indkaldelsen afsendes<br />

fra sekretariatet til alle medlemmer omkring 1. maj.<br />

Tid og sted<br />

Årsmødet finder sted torsdag den 1. juni 2006 mellem kl. 16-19.<br />

Bemærk at Alfa-1-foreningen holder årsmøde samme dag klokken<br />

15, hvorefter <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s årsmøde begynder<br />

kl. 16. Kolding Fjord Hotel ligger på adressen:<br />

Hotel Koldingfjord<br />

Fjordvej 154<br />

Strandhuse<br />

6000 Kolding<br />

Tlf.: 75 51 00 00<br />

Som afslutning på årsmødet – omkring kl. 18.30<br />

– inviterer <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> på et lettere traktement.<br />

18 LUNGENYT nr. 2 2006


AF Mette Christensen. Tak til Inger-Marie Børgesen.<br />

Fotos fra bogen "Dansk Sygeplejehistorisk Musem", 2002.<br />

Foto fra 1911<br />

Koldingfjord<br />

– dengang<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> holder sit årsmøde på<br />

Koldingfjord Hotel til juni. Men for 100 år siden var livet<br />

på Koldingfjord et helt andet. Dengang fungerede<br />

stedet som sanatorium for tuberkuloseramte børn.<br />

Foto fra 1920<br />

Foto fra 1919<br />

I begyndelsen af 1900-tallet var <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong>s hovedopgave at bekæmpe<br />

tuberkulosen. Dengang hed foreningen Nationalforening<br />

til Tuberkulosens Bekæmpelse.<br />

Allerede da man stiftede Nationalforeningen<br />

i 1901 besluttede man at bygge et børnesanatorium<br />

til behandling og bekæmpelse af<br />

tuberkulose. Man mente, at tuberkulosen,<br />

som på det tidspunkt var en folkesygdom,<br />

kunne behandles ved, at patienter fik massere<br />

af sollys, frisk luft, ro, en nærende kost<br />

og omsorg i landlige omgivelser. Man havde<br />

ikke endnu udviklet en medicinsk behandling<br />

af tuberkulose.<br />

Finansieret på julemærker<br />

I 1901 var der et stort behov for et nyt børnesanatorium<br />

i Danmark, men der var ikke<br />

penge til at starte et byggeri. Postmester<br />

Einar Holbøll opfandt 2-øres julemærket til<br />

gavn for børn. Julemærket blev en succes,<br />

og julemærkekomiteen med Einar Holbøll<br />

i spidsen fastslog i en pressemeddelelse i<br />

november 1904, at ”Formaalet med Salget<br />

af Mærkerne er Indsamling af Penge til et<br />

Hospital for tuberkuløse Børn”. Når sanatoriet<br />

var færdigbygget, var ideen, at det skulle<br />

overdrages gældfrit til Nationalforeningen<br />

til Tuberkulosens Bekæmpelse, der derefter<br />

skulle stå for den daglige drift.<br />

Byggeriet gik i gang i 1909 ved Louisehøj<br />

på nordsiden af Kolding Fjord. Louisehøj lå<br />

langt fra byen, så man mindskede risikoen<br />

for smitte, samtidig var der rigeligt med ren<br />

og frisk luft til, at behandlingen af de tuberkuloseramte<br />

børn kunne finde sted.<br />

Smukt og pompøst byggeri<br />

Det var arkitekten Valdemar Ingemann, der<br />

blev valgt til at stå for projektet. Han var i forvejen<br />

arkitekt for Nationalforeningen og havde<br />

derfor allerede erfaring med sanatoriebyggeri<br />

blandt andet i Silkeborg. Valdemar Ingeman<br />

lod sig inspirere af forskellige arkitektoniske<br />

retninger, bl.a. barok, og lod bygningsværket<br />

opføre i en pompøs fremtoning. Han valgte<br />

at bygge efter bloksystemet, hvilket ikke var<br />

så normalt på den tid inden for hospitalsbyggeri.<br />

Normalt byggede man i pavillonstil,<br />

fordi det var vigtigt at adskille de forskellige<br />

sygdomsgrupper fra hinanden. Men på et<br />

sanatorium lider folk af den samme sygdom,<br />

så derfor var det ikke nogen fordel at have<br />

adskilte bygninger.<br />

I 1911 stod byggeriet færdigt med kapacitet<br />

til ca. 120 børn. Prisen for byggeriet<br />

var blevet dyrere end forventet, og åbningen<br />

skete i stilhed.<br />

For få sengepladser<br />

Behovet for ekstra sengepladser endte med, at<br />

man i 1917 tilbyggede en pavillon, der skulle<br />

tage i mod de mindste børn og spædbørn. I<br />

1933 var behovet for sengepladser så stort, at<br />

man valgte at bygge endnu en pavillon.<br />

Hovedbygningen og de to pavilloner var alle<br />

udstyret med faciliteter til udendørs ophold i<br />

sygesengen. Området omkring bygningerne<br />

var beplantet med nåletræer, som man mente<br />

kunne være med til at skabe den rene og friske<br />

luft. Skoven omkring sanatoriet blev anlagt<br />

med stier og stisystemer, så børnene kunne<br />

få deres daglige motion. Desuden havde de<br />

mindst syge børn mulighed for at få deres egen<br />

køkkenhave, som de selv skulle passe.<br />

Helbredelsesprocenten på sanatoriet var på<br />

85 % i 1930-1940. I 1950 lukkede sanatoriet,<br />

da man på det tidspunkt havde et udbygget<br />

vaccinationsprogram og var i stand til at behandle<br />

tuberkulose med antibiotika.<br />

I 1958 og frem til 1987 overgik bygningerne<br />

til åndssvageforsorgen under navnet<br />

”Koldingfjordskolen”. I 1990 blev hovedbygningen<br />

indrettet som ”Hotel Koldingfjord”,<br />

og i 1999 åbnede ”Dansk sygeplejehistorisk<br />

museum” i de to pavilloner. Både hotellet og<br />

museet eksisterer den dag i dag.<br />

Besøg museet<br />

Tak til Inger-Marie Børgesen, museumsleder<br />

på Dansk Sygeplejehistorisk Museum<br />

for bistand. Museet ligger lige ved Kolding<br />

Fjord Hotel på adressen Fjordvej 152, 6000<br />

Kolding. Der er åbent mellem kl. 11-16 den 1.<br />

juni, hvor <strong>Lungeforening</strong>ens årsmøde finder<br />

sted. Øvrige åbningstider og information kan<br />

findes på hjemmesiden www.dshm.dk eller<br />

via telefon 7632 7676 ●<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

19


Flere indlægges med lungebetændelse<br />

Antallet af danskere der første gang bliver indlagt med lungebetændelse<br />

er steget med 50 pct. over bare 10 år. KOL-patienter er ekstra udsat.<br />

En undersøgelse af ca. 42.000 patienter,<br />

foretaget i Nordjyllands, Viborg og Århus<br />

amter viser, at 20 pct. af patienterne indlagt<br />

med lungebetændelse dør inden for tre måneder<br />

- blandt de over 80-årige dør mere end<br />

30 procent. Resultaterne er offentliggjort i<br />

april-udgaven af lægetidsskriftet Journal of<br />

Internal Medicine.<br />

- Vi ser en klar stigning fra 1994 og frem til<br />

i 2004 i indlæggelser med lungebetændelse.<br />

Det gælder alle aldersgrupper, også efter at<br />

der er justeret for en øget aldring i befolkningen,<br />

siger 1. reservelæge, ph.d. Reimar<br />

W. Thomsen, fra forskergruppen på Klinisk<br />

Epidemiologisk Afdeling, Århus Sygehus.<br />

Mens der i 1994 var 3153 førstegangsindlæggelser<br />

med lungebetændelse, var tallet i 2003<br />

steget til 4927.<br />

KOL forhøjer risikoen<br />

- Noget af stigningen kan muligvis forklares ved<br />

en mere omhyggelig registrering og kodning af<br />

udskrivningsdiagnoser over tid, og evt. ved en<br />

bedret diagnostik. Måske er de praktiserende<br />

læger også begyndt at indlægge flere patienter<br />

med lungebetændelse, frem for at behandle<br />

dem i hjemmet. Det er dog sandsynligt, at en<br />

betydelig del af stigningen må tilskrives, at flere<br />

danskere i dag lever med en kronisk sygdom<br />

som eksempelvis KOL, kronisk hjertesvigt<br />

og diabetes. Det er alle sygdomme, der øger<br />

modtageligheden for lungebetændelse, siger<br />

Reimar W. Thomsen.<br />

Undersøgelsen viste, at både høj alder<br />

og tilstedeværelse af kronisk sygdom øgede<br />

dødeligheden blandt patienterne markant.<br />

- Det er meget høje tal, også i international<br />

sammenhæng. Tallene viser, at rigtig mange<br />

danskere faktisk dør af denne hyppige sygdom,<br />

trods vore dages gode behandlingsmuligheder<br />

med antibiotika og evt. intensiv terapi, mener<br />

Reimar W. Thomsen.<br />

Bliv vaccineret<br />

Det er vigtigt for KOL-patienter at blive vaccineret<br />

mod influenza fordi lungebetændelse<br />

ofte starter som influenza. Desuden er det<br />

helt afgørende for KOL-patienter at stoppe<br />

med at ryge – både fordi det ellers vil forværre<br />

deres KOL, men også fordi rygere er mere<br />

udsat for lungebetændelse end ikke-rygere.<br />

Og som en tredje mulighed bør KOL-patienter,<br />

ifølge Reimar W. Thomsen drøfte med<br />

deres læge, om de kunne have glæde af en<br />

såkaldt pneumokok-vaccine, der muligvis<br />

ville kunne forhindre en del tilfælde af svær<br />

lungebetændelse. Dog giver en vaccine ikke<br />

en sikker garanti for at undgå at blive syg,<br />

og de nuværende vacciner er desværre ikke<br />

nær så effektive hos ældre mennesker som<br />

hos yngre, raske mennesker ●<br />

20 LUNGENYT nr. 2 2006


8. marts for kvinder – og et par rygende mænd<br />

Knap 25 kvinder og et par enkelte unge mænd havde fundet vej til<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s 8. marts arrangement i Århus i Kulturgyngen.<br />

Et fyraftensmøde med fokus på kvinders sundhed arrangeret<br />

i samarbejde mellem <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s lokalforening i Århus<br />

og sekretariatet i Vanløse.<br />

Det er 2. gang, at <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> sætter fokus på<br />

kvinders kamp for bedre sundhed. Målet med arrangementet er,<br />

at gøre kvinder opmærksom på, at kvinders kamp i dag også drejer<br />

sig om sundere livsstilsvaner, hvor rygning spiller en central rolle.<br />

Kulturgyngen havde sørget for nogle hyggelige rammer herunder<br />

dejlige varme og kolde drikke.<br />

Find viljen til rygestop<br />

Herefter tog afdelingslæge Anne Buus fat på et overbevisende og<br />

fagligt kompetent foredrag om, hvor farligt rygning er både for én<br />

selv, samt omgivelser dvs. det ufødte barn, ægtefælle, børn m.v.<br />

Anne Buus fortsatte på dynamisk vis sin opremsning af rygningens<br />

betydning for andre dårligdomme såsom øget risiko for nedsat<br />

levetid, impotens, nedsat kondi etc. En opremsning der gjorde, at<br />

ikke mindst de unge mænd, som havde indrømmet, at de var rygere,<br />

sank længere og længere ned i stolen. Faktisk blev lysten til en smøg<br />

mindre og mindre i takt med, at Anne Buus skred fremad med sit<br />

foredrag, indrømmede den ene mand.<br />

Anne Buus lagde ikke skjul på, at det gjorde hende meget trist at se<br />

hendes patienter med alvorlige lungesygdomme have så forfærdeligt<br />

svært ved at gennemføre et rygestop, når nu hun kunne love dem et<br />

bedre liv med sygdommen, hvis de kunne lægge tobakken på hylden.<br />

”Man må finde knappen på ryggen, hvor viljen sidder og træffe sin<br />

personlige beslutning”, sagde Anne Buus med et glimt i øjet.<br />

Flere udadvendte aktiviteter<br />

Formanden for <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s lokalforening i Århus amt,<br />

Eva Ryberg, fortalte om lokalforeningens opgaver og aktiviteter. Her<br />

lagde Eva Ryberg vægt på, at lokalforeningen gerne vil stå i spidsen<br />

for aktiviteter, som er udadvendte og retter sig mod både lungepatienter<br />

og deres pårørende samt folk der generelt interesserer for at<br />

få lungesygdomme gjort synligere i sundhedsdebatten. Eva Ryberg<br />

fortalte også om sine forventninger til patientforeningernes rolle,<br />

når kommunerne overtager en række sundhedsopgaver fra januar<br />

2007. Det kan måske betyde større synlighed for bl.a. <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong>, håbede Eva Ryberg.<br />

Ganske kort fortalte direktør Charlotte Fuglsang, lidt om de initiativer,<br />

der er taget i <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> til gavn for lungesyge.<br />

Det gælder bl.a. Lungelinien og gratis medlemskab for nydiagnosticerede<br />

lungesyge. Charlotte Fuglsang håbede, at det i løbet af nogle<br />

Læge Anne Buus (t.v.) foretager lungefunktionsmåling.<br />

år kunne lykkes for <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> at få gjort forebyggelse<br />

og bekæmpelse af lungesygdomme tydeligere i sundhedspolitikken,<br />

på linje med indsatsen på hjerteområdet.<br />

Og så blev dagen afsluttet med, at alle fik målt deres lungefunktion<br />

under kyndig vejledning af projektsygeplejerske Birthe Hellquist samt<br />

Lotte Bloch Christensen fra Århus Sygehus. De unge mænd - fik en<br />

”på opleveren” og selvom det jo var et kvindearrangement, så var<br />

der mindst to unge mænd, der kom derfra med gode grunde til at få<br />

lagt smøgerne på hylden ●<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

21


Nyt fra lokalforeningerne<br />

Indkaldelse til Alfa-1foreningens generalforsamling 2006<br />

Der indkaldes hermed til generalforsamling<br />

i Alfa-1-foreningen:<br />

Tidspunkt: Torsdag den 1. juni 2006<br />

kl. 15.00<br />

Sted: Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154,<br />

Strandhuse, 6000 Kolding<br />

Dagsorden iflg. vedtægterne:<br />

- Valg af dirigent<br />

- Bestyrelsens beretning om landsforeningens<br />

virksomhed i det forløbne år<br />

- Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab<br />

til godkendelse<br />

- Valg af bestyrelsesmedlemmer<br />

- Valg af 2 suppleanter<br />

- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller<br />

medlemmer<br />

- Eventuelt<br />

Der vil blive udsendt indkaldelse til generalforsamlingen<br />

til samtlige medlemmer.<br />

Der kræves ikke forudgående tilmelding til<br />

generalforsamlingen.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> afholder årsmøde<br />

samme dag og sted kl. 16.<br />

Bestyrelsen håber, at mange medlemmer<br />

vil deltage i generalforsamlingen.<br />

Venlig hilsen<br />

på bestyrelsens vegne<br />

Ole Wayland Hansen<br />

Ilt for livet<br />

Lokal kompetence<br />

international styrke<br />

06.2005 – detlillebureau.dk<br />

<strong>Danmarks</strong> førende leverandør af ilt til<br />

hjemmepatienter<br />

Moderne og fl eksibelt iltudstyr<br />

Landsdækkende service<br />

VitalCard – til ilt i Europa<br />

www.vitalaire.dk<br />

22 LUNGENYT nr. 2 2006


Protektor<br />

Hendes Majestæt Dronning Margrethe<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s bestyrelse<br />

pr. 14. februar 2006<br />

Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark:<br />

Regionsmedlem Nina Berrig<br />

Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen<br />

(formand for bestyrelsen)<br />

2. viceamtsborgmester Karsten Meyer-Olesen<br />

Udpeget af Frederiksberg Kommune:<br />

Peter Kastoft-Christensen<br />

Udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab:<br />

Overlæge Henrik Harving, Aalborg<br />

(lægelig viceformand)<br />

Læge, Eivind Frausing,<br />

Overlæge, dr.med. Lars Laursen,<br />

Overlæge, dr.med. Ebbe Taudorf<br />

Udpeget af Fagligt Selskab for Lunge- og<br />

Allergisygeplejersker<br />

Oversygeplejerske Birthe Hellquist<br />

Valgt af <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s medlemmer:<br />

Eva Borg (viceformand)<br />

Ole Wayland Hansen<br />

Birte Thyssen<br />

Direktør:<br />

Charlotte Fuglsang,<br />

Forskningsudvalget:<br />

Overlæge Henrik Harving<br />

Læge, dr. med. Eivind Frausing,<br />

Overlæge, dr.med. Lars Laursen,<br />

Professor, overlæge, dr. med. Frede Olesen,<br />

Overlæge, dr.med. Ebbe Taudorf<br />

Udvalget til bedømmelse af<br />

ansøgninger fra sygeplejersker og andet<br />

sundhedspersonale:<br />

Oversygeplejerske Birthe Hellquist<br />

(ordførende)<br />

Overlæge, dr.med. Lars Laursen<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> er sekretariat for:<br />

Dansk Lungemedicinsk Selskab<br />

Formand: Adm. overlæge, dr. med. Philip Tønnesen<br />

www.lungemedicin.dk<br />

Fagligt Selskab for<br />

Lunge- og Allergisygeplejersker<br />

Formand: Projektleder Birthe Hellquist<br />

Københavns Amt<br />

Nyt fra lokalforeningerne<br />

Nyt fra Lokalforeningen Københavns Amt<br />

I Frederiksborg Amt har lokalformand Michael<br />

Frisch ønsket at trække sig. Derfor har man<br />

i en fase på vej ind i Region Hovedstaden,<br />

valgt at samordne tilbuddene i Region Hovedstaden<br />

mest muligt, ud fra det synspunkt,<br />

at de tilbud som gives i Regionen er åbne for<br />

alle interesserede medlemmer i <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Lungeforening</strong> og andre interesserede.<br />

Netværksgrupperne tror vi på er en god ide, og<br />

de voksende deltagerantal bekræfter dette.<br />

I dag er der to meget aktive grupper,<br />

den ene med mødested på Sundhedscenter<br />

Østerbro i Randersgade og den anden med<br />

mødested enten i Tåstrup Medborgerhus,<br />

eller på Amtsgården i Glostrup. Traditionen<br />

tro holder vi vort halvårlige åbne møde på<br />

Gentofte Amtssygehus, den 15. maj, hvor<br />

temaet er ”Den kroniske patient” med særligt<br />

fokus på KOL patienter.<br />

Derudover inviteres til åbent møde for alle<br />

interesserede på Helsingør Sygehus, den<br />

19. juni, og her er temaet ”Nyt på Lungeområdet.”<br />

Vi håber at se rigtig mange – pårørende og<br />

fagpersoner er også meget velkomne.<br />

Aktiviteter i netværksgrupperne:<br />

Netværksgruppen tilknyttet<br />

Sundhedscenter<br />

Østerbro holder møde. Tirsdag,<br />

den 9. maj 2006, kl. 13.00-15.00<br />

”Besøg på Landbohøjskolen”<br />

Interesserede er velkomne, men tilmelding<br />

ønskes til <strong>Lungeforening</strong>en v. Charlotte Rye<br />

på tlf. nr. 38 76 00 31 eller til lokalformand<br />

Nina Berrig på tlf. 43 64 37 60.<br />

Åbne møder for alle interesserede<br />

Mandag, den 15. maj 2006,<br />

kl. 16.30 – 18.30. I Store Auditorium på<br />

Gentofte Amtssygehus.<br />

Temaet er; ”Den kroniske patient”.<br />

Emner som ”Hvorfor er det en god ide at<br />

fokusere på den kroniske patient”, ”Hvordan<br />

bliver man specialist i sin egen sygdom”, ”Hvad<br />

tænker man som patient” og ”Sidste nyt på<br />

Lungeområdet” er emner som eftermiddagen<br />

vil byde på.<br />

Mandag den 19. juni 2006,<br />

kl. 16.30-18.30. i Kantinen på Helsingør<br />

Sygehus, Esrum vej 145.<br />

Temaet er: ”Nyt på lungeområdet”.<br />

Mødet byder på emner som ”Hvorfor er det<br />

godt med Rehabilitering”, v. Marie Lavesen<br />

klinisk specialsygeplejerske og ansvarlig for<br />

lungerehabiliteringen og ”Sidste nyt om KOL”,<br />

v. overlæge dr. med Finn Veilø Rasmussen,<br />

klinisk lektor v. Københavns Universitet<br />

og ”Nyt fra <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>” v.<br />

direktør Charlotte Fuglsang og lokalformand<br />

Nina Berrig .<br />

Endeligt program for møderne vil blive annonceret<br />

efterfølgende.<br />

Alfa-1-foreningen<br />

Formand: Ole Wayland Hansen<br />

Blommehaverne 25, 4040 Jyllinge<br />

Tlf. 46 78 95 26. Mobil: 20 95 95 26<br />

o.w.hansen@alfa-1.dk<br />

www.alfa-1.dk<br />

Lungenyt nummer 2 - 2006<br />

Ansv. Redaktør Charlotte Fuglsang<br />

Redaktør Morten Linnemann<br />

Indlæg til næste Lungenyt sendes til<br />

info@lunge.dk senest torsdag den 5. juni 2006<br />

Tirsdag, den 20. juni 2006,<br />

kl. 13.00-15.00.<br />

i Sundhedscenter Østerbro,<br />

Randers gade nr. 60, 3. sal.<br />

Vestegnsgruppens næste møde er<br />

Tirsdag, den 2. maj 2006, kl. 14.00 -16.00.<br />

på Amtsgården i Glostrup.<br />

Stationsparken 27.<br />

Der er gratis adgang og alle interesserede er<br />

meget velkomne.<br />

Med venlig hilsen<br />

Nina Berrig<br />

lokalformand.<br />

LUNGENYT nr. 2 2006<br />

23


Maskinel Magasinpost<br />

ID-nr. 42211<br />

Afsender:<br />

Postbox 7777<br />

7000 Fredericia<br />

Tema: Alfa-1-mangel<br />

Alfa-1-foreningen er patientforening for alle<br />

alfa-1-patienter i Danmark. Patientforeningen<br />

er en del af <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>.<br />

Se mere på www.alfa-1.dk, og www.lungeforening.dk<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> udgiver<br />

LUNGENYT<br />

Redaktion:<br />

Herlufsholmvej 37, 2720 Vanløse<br />

Tel: +45 38 74 55 44<br />

Fax +45 38 74 03 13<br />

info@lunge.dk - www.lungeforening.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!