13.11.2012 Views

Mars-sonden “Curiosity” til Gale-krateret

Mars-sonden “Curiosity” til Gale-krateret

Mars-sonden “Curiosity” til Gale-krateret

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mars-sonden “Curiosity” til Gale-krateret

Hvad er nyt under Solen? – og lidt om danske bidrag

Morten Bo Madsen, Astrofysik og Planetforskning, Niels Bohr Institutet

NOVA, 2012-03-06

1


Først lidt historie:

Viking-missionerne havde til formål at lede efter liv på MARS

• NASA's Viking-missioner i 70'erne viste at det ikke

er “ligetil” at finde liv på Mars:

• 3 ud af 4 biologi-eksperimenter: “+”, et: “–”!

• Kun spor af organisk kemi …

Mars-jord kraftigt oxyderende (mere herom

senere)

• Derfor har både NASA og ESA sidenhen grebet

tingene mere systematisk til værks ...


Først lidt historie:

Viking-missionerne havde til formål at lede efter liv på MARS

• NASA's Viking-missioner i 70'erne viste at det ikke

er “ligetil” at finde liv på Mars:

• 3 ud af 4 biologi-eksperimenter: “+”, et: “–”!

• Kun spor af organisk kemi …

Mars-jord kraftigt oxyderende (mere herom

senere)

• Derfor har både NASA og ESA sidenhen grebet

tingene mere systematisk til værks ...

Søren E. Larsen fra DTU’s

vestlige filial (dengang Risø

Nationallaboratorium)

studerede vind på Mars

denne mission.


Med inspiration fra Viking foreslog Jens Martin Knudsen en række magneteksperimenter

– disse fløj første gang på Mars Pathfinder

Image credits / permission:

University of Arizona , NASA, JPL and the Niels Bohr Institute

Mars Pathfinder 1997

Imager for Mars Pathfinder (IMP) Logo

Credits / permission: University of Arizona


Mars Pathfinder magnet-eksperimenter

Resultater:

Gennemsnitlig mætningsmagnetisering af indfanget støv 1-6 Am 2 kg -1

Partiklerne er sammensatte af individuelle mineral-korn

og sandsynligvis dannet i vand

Image credits / permission:

Niels Bohr Institute, University of Arizona and NASA, JPL


”Magnetic Properties Experiments” på Spirit og Opportunity

(2004 – 2010 and 2004 - ?)

Rovernes elforsyning kommer fra solceller

Robotarm med “Mikroskop”,

Slibeværktøj (med magneter)

Mössbauer spektrometer og grundstofanalysator

Image credits / permission:

NASA, JPL, Niels Bohr Institute, Cornell University and Honeybee Robotics, New York.

A010 A416

A417 A711

Bemærk:

Det radiometriske kalibreringstarget

støver mere og mere til, men

et sted forbliver relativt rent

Dette førte til en invitation til deltagelse i

NASA’s næste mission til Mars-overfladen:

Phoenix

6


Det luftbårne støv indfanget på magneterne flytter omkring

som vinden blæser – her Opportunity

B-180 B-310 B-553 B-620 B-1072

Mikroskop-billede af

Opportunity's

capture magnet

sol 337

Image and data credits / permission:

NASA, JPL, Niels Bohr Institute, Mainz University and Cornell University

Mössbauer spektrum af støv på

Opportunity's capture magnet, sol 328 - 330


Det er denne højt oxyderede jern-holdige komponent

– i mangel af bedre viden kaldt ”nano-phase oxide” –

vi har foreslået at undersøge nærmere ved hjælp af

instrumenterne om bord på MSL.

Mere herom senere …

Der var jo andre formål med roverne end lige at studere magnetisk støv ;-)

Image credits / permission:

NASA, JPL

8


Spirit i Gusev krater Opportunity på Meridiani-sletten

Image and data credits / permission:

NASA, JPL, Arizona State University, MIT, Washington University

[Christensen et al., 2001]

hematit-signal i TES-spektre


Spirit i Gusev krater Opportunity på Meridiani-sletten

Image and data credits / permission:

NASA, JPL, Mainz University, USGS, and Cornell University


Eksempler på udnyttelse af Pancam’s spektroskopi

Image and data credits / permission:

William Farrand,

Space Sci. Inst. Boulder

NASA, JPL, and Cornell University


Opportunity på Meridiani-sletten

”Empty” og ”Berrybowl”

Image and data credits / permission:

NASA, JPL, Mainz University and Cornell University

12


Spirit i Gusev krater

Clovis (Gusev, Mars)

Image and data credits / permission:

NASA, JPL, Mainz University and Cornell University

13


Phoenix Mars Lander (2008) – en faststående lander med robotarm

Image credits / permission:

Lockheed Martin, Niels Bohr Institute, University of Arizona, and NASA, JPL

Billedet viser en af tre radiometriske

kalibreringstargets (“caltargets”)

– alle designet og fremstillet

på Niels Bohr Institutet


Disse “caltargets” blev brugt til kalibrering af alle missionens farvebilleder

(og spektroskopisk data)

Image credits / permission:

Niels Bohr Institute, Texas A&M University, University of Arizona, and NASA, JPL


Spektre fra sweep magneterne på MER roverne,

et spektrum fra en magnet (del af caltarget) på Phoenix

og spektret af støv i støvstorm set fra Hubble rumteleskopet.

Data credits / permission:

Niels Bohr Institute, Texas A&M University, University of Arizona, Jim Bell, and NASA, JPL


Phoenix beviste at der er vand(-is) i undergrunden hvor Phoenix

landede – og at oxydanten (opdaget med Viking) i jorden er en

perchlorat-forbindelse.

Dette forklarer hvorfor det ikke er simpelt at detektere organiske

forbindelser på Mars – de blir simpelthen ødelagt!

Data credits / permission:

University of Arizona, and NASA, JPL


Partikelstørrelsesfordelingen

af Marsjorden

opsamlet ved

Phoenix viser at der

er overraskende få

partikler I lerstørrelses-fraktionen

i

jorden.

Dette betyder at vand

kun kan have været

aktivt (effektivt) ca.

5.000 ud af 500

millioner år på dette

sted.

Pike et al., 2011, Geophys. Res. Letters.


Mars Science Laboratory (Curiosity, > 900 kg)

anvender en helt ny præcisions-landingsmetode: En “Sky Crane”

Mastcam

REMS

MAHLI

APXS

Brush

Drill / Sieves

RAD

ChemCam

MARDI

DAN

Analytiske instrumenter indeni roveren:

“Sample Analysis at Mars (SAM)”

“Chemistry and Mineralogy X-ray diffraction

(CheMin)”

Image credits / permission:

NASA, JPL


De danske

undersøgelser:

Vi vil bestemme

(og identificere) indholdet af

hydrerede jern-oxyhydroxider

i Mars-jorden vha. CheMin

(X-ray diffraction)

Vi vil udsøge de bedste prøver

til CheMin vha. LIBS, Mastcam,

MAHLI og DAN.

Desuden vil vi undersøge evt.

organiske komponenter på

overfladerne vha. SAM.

Image

Image

and

credits

data credits

/ permission:

/ permission:

NASA,

NASA,

JPL,

JPL

Niels Bohr Institute, Mainz University

Mössbauer spektrum af støv på

Opportunity's capture magnet, sol 328 - 330

21


Videnskabelige mål

MSL’s primære videnskabelige mål er at udforske et

landingssted som en mulig habitat for liv og at vurdere

potentialet for at eventuelle biosignaturer kan være bevarede.

Målene inkluderer:

•Vurdering af det biologiske potentiale af landings-stedet

gennem undersøgelser af organisk kemi, udvalgte

grundstoffer og biomarkører

•Karakterisering af geologi og geokemi, både kemisk,

mineralogisk, og isotop-sammensætning, og geologiske

processer

•Undersøgelse af vands rolle, atmosfærens udvikling og

nutidens vejr/klima

•Karakterisering af spektret af stråling ved overfladen


Mawrth Vallis: Ældste stratigrafiske aflejring

tilgængelig på Mars?

Holden Crater: Det mest komplekse

flodaflejringssystem på Mars?

Mulige valg for MSL’s landing

Gale Crater Det højeste (tykkeste) stratigrafiske

tværsnit på Mars?

Eberswalde Crater: Det/den mest interessante

delta/sø på Mars?


Image credits / permission:

NASA, JPL

Candidate Landing Sites


Overgang fra

lermineraler

til sulfater

i et dybt bassin

Som at lande i

Valles

Marineris

Tyk/Høj profil giver

mulighed for

studier af

Mars-miljøet

meget langt tilbage

i tiden

Image credits / permission:

NASA, JPL

Gale krateret: Et bjerg af aflejrings-lag

25


Gale tilhører en familie af fyldte kratere

24

Image credits / permission: NASA, JPL


Bestigning af bjerget

K. Edgett, MSSS


Stratigrafi og en Planets historie

Sedimentære klipper indeholder information om miljø-ændringer

Image credits / permission: NASA, JPL


Image credits / permission:

NASA, JPL

Nu: Film – og herefter: Pause!

34


Størrelsen af MSL – En jordisk analog

2009 MSL Rover

The data/information contained herein has been reviewed and approved for release by JPL

Export Administration on the basis that this document contains no export-controlled

information.

2005 MINI Cooper S

Image credits / permission: NASA, JPL


Mastcam

REMS

Jet Propulsion Laboratory

MAHLI

APXS

Brush

Drill / Sieves

Scoop

RAD

Rover bredde: 2,8 m

Instrumentdækhøjde over grund: 1,1 m

Frihøjde: 0,66 m

Højde af mast: 2,2 m

Image credits / permission: NASA, JPL

MSL videnskabelig nyttelast

ChemCam

MARDI

DAN

REMOTE SENSING

Mars Science Laboratory Project

Mastcam (M. Malin, MSSS) – Farve- og tele-kamera med

video og filtre til atmosfærisk opacitet

ChemCam (R. Wiens, LANL/CNES) – Kemisk

sammensætning; meget lang tele

KONTAKT-INSTRUMENTER (PÅ ROBOT-ARM)

MAHLI (K. Edgett, MSSS) – “Hånd-linse”-farvebilleder

APXS (R. Gellert, U. Guelph, Canada) - Kemisk

sammensætning

ANALYTISK LABORATORIUM (ROVERens KROP)

SAM (P. Mahaffy, GSFC/CNES) – Kemisk og isotopsammensætning,

inklusive organiske forbindelser

CheMin (D. Blake, ARC) - Mineralogi

KARAKTERISERING af OMGIVELSER / MILJØ

MARDI (M. Malin, MSSS) - Nedstigningsbilleder

REMS (J. Gómez-Elvira, CAB, Spain) - Meteorologi / UV

RAD (D. Hassler, SwRI) - Høj-energi strålingsmiljø

DAN (I. Mitrofanov, IKI, Russia) – Brint i den øverste meter


Mast kamera (Mastcam)

Principal Investigator: Michael Malin

Malin Space Science Systems

Mastcam producerer farve- og stereo-billeder

af landskab, klipper, jord og støv plus frost/is,

og vil udføre atmosfæriske undersøgelser

• Snæver-vinkel (5.1° FOV) og medium-vinkel

(15° FOV) kameraer (100 og 34 mm fokallngd.)

• Bayer mønster filter design til naturlig farve plus

smalle båndpas-filtre til spektroskopi

• Høj rumlig opløsning: 1200�1200 pixels (0.2

mm/pixel ved 2 m, 8 cm/pixel ved 1 km’s

afstand)

• HD-video med 5 billeder/s, 1280�720 pixels

• Stort internt lager: 256 MByte SRAM, 8 GByte

flash

Image credits / permission: NASA, JPL, Malin Space Science Systems


ChemCam (LIBS)

Principal Investigator: Roger Wiens

Los Alamos National Laboratory

Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements

ChemCam laver grundstofanalyser

vha. laser-induceret nedbrydningsspektroskopi

(LIBS)

• Hurtig karakterisering af klipper og jorde

på op til 7 m’s afstand

• Vil identificere og klassifisere klipper,

jorde, småsten, hydrerede mineraler,

vejrnedbrydningsprodukter og is

• Analyse-plet-størrelse < 0.5 mm

• 240-850 nm spektral følsomhed

• Støv-fjernelse; dybdeprofilering til > 0.5

mm

• Høj-opløsnings kontekst-billeder

(opløsning ~1 mm i 10 m’s afstand)

Mast-enhed

J.-L. Lacour (CEA)


Alpha-partikel Røntgen-spektrometer

Principal Investigator: Ralf Gellert

University of Guelph, Ontario, Canada

Canadian Space Agency

APXS bestemmer den kemiske

sammensætning af klipper, jorde og

processerede prøver

• En kombination af partikel-induceret

røntgen-emission og røntgen-fluorescence

vha. 244 Cm kilder

• Klippe-dannende grundstoffer fra Na til Br

og tungere

• Nyttig til undersøgelse af både vandret og

lodret variation, overflade-ændringer og

detektion af salt-dannende grundstoffer

• En faktor ~3 forøget følsomhed; og

forbedret dag-temperatur effektivitet

sammenlignet med MER (figuren til højre)


Mars Hand-Lens Imager (MAHLI)

Principal Investigator: Ken Edgett

Malin Space Science Systems

MAHLI kan karakterisere historien og processer

arkiveret I geologiske materialer

• Undersøger struktur og tekstur af

klippemateriale, jord og støv, og frost/is i en

skala af µm til cm

• Returnerer 1600×1200-pixel farvebilleder og

video; syntetiserer bedste fokus billeder og

“depth-of-field” højde-kort

• Højeste opløsning mulig er 14 �m/pixel

• Kan fokusere på passende afstande til både

landskabsbilleder og “engineering

support”/diagnose billeder

• Hvidt lys og UV LEDs for velkontrolleret belysning

plus fluorescens

Image credits / permission: NASA, JPL, Malin Space Science Systems


Kemi og Mineralogi (CheMin)

Principal Investigator: David Blake

NASA Ames Research Center

CheMin: definitiv mineralogisk

identifikation

• Røntgen-diffraktion (XRD); standardteknik

til mineral-analyse

• Identifikation og kvantificering af

mineraler i geologiske materialer

(f.eks., basalter, evaporitter, jorde)

• Vil bidrage til vurdering af vands rolle

for mineral-dannelse, aflejring og

strukturelle ændringer

• Nøjagtighed på ±15% for

koncentrationer af de hyppigst

forekommende mineraler


Sample Analyse på Mars (SAM)

Principal Investigator: Paul Mahaffy

NASA Goddard Space Flight Center

SAM Suite af Instrumenter

Quadrupol Masse-Spektrometer (QMS)

Gas-kromatograf (GC)

Tunbart Laser Spektrometer (TLS)

• Undersøg kilder og destruktionsmekanismer for

carbon forbindelser og søg efter organiske

forbindelser med biotisk eller prebiotisk

relevans

• Find den kemiske og isotopiske signatur af andre

lette grundstoffer, som er vigtige for liv som vi

kender det fra Jorden

• Studér atmosfære/overflade-virkninger, som

udtrykt ved spor-forbindelsers sammensætning

• Undersøg atmosfærens og klimaets udvikling

gennem isotopmålinger af ædelgasser og lette

grundstoffer

• QMS: molekulær og isotopisk

sammensætning i 2-535 Dalton masseområdet

for atmosfære- og prøver af gas

udviklet ved dekomposition

• GC: opløser komplekse blandinger af

organiske forbindelser i bestanddele

• TLS: Forekomst og isotopisk

sammensætning af CH 4, CO 2 og H 2O


Dynamisk Albedo af Neutroner (DAN)

Principal Investigator: Igor Mitrofanov

Space Research Institute (IKI), Rusland

DAN måler koncentrationen af H- og OHholdige

materialer (dvs. f.eks. adsorberet

vand eller hydrerede mineraler)

• Aktiv neutron-spektroskopi vha. pulsede 14 MeV

neutroner

• Genererer profiler langs køre-sporet (“rover

traverse”) i en dybde af ned til 1 m

• Kan opløse henfaldskurver og energi-spektre af

de returnerede pulser

• Nøjagtighed på 0.1-1 vægt% af vand (eller vandækvivalent

brint) afhængigt af målemetoden

Detektorer for termiske &

epitermiske neutroner

Pulserende

neutron-generator


De danske

undersøgelser:

Vi vil bestemme

(og identificere) indholdet af

hydrerede jern-oxyhydroxider

i Mars-jorden vha. CheMin

(X-ray diffraction)

Vi vil udsøge de bedste prøver

til CheMin vha. LIBS, Mastcam,

MAHLI og DAN.

Desuden vil vi undersøge evt.

organiske komponenter på

overfladerne vha. SAM.

Image credits / permission:

NASA, JPL

44


Image credits / permission:

NASA, JPL

45


Kontakt-information og links:

Morten Bo Madsen, mbmadsen@nbi.ku.dk, www.nbi.ku.dk/mars

http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/ Mars Science Laboratory

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/mission/overview/ Mars Science Laboratory

http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?collection_id=18895&m

edia_id=134925481 Videos

http://ssed.gsfc.nasa.gov/sam/ Sample Analysis at Mars – instr.-site

phoenix.lpl.arizona.edu NASA’s Phoenix Mars Lander

marsrovers.jpl.nasa.gov Mars Exploration Rovers (Spirit and Opportunity)

www.athena.cornell.edu/ Science team web-side for Mars Exploration Rovers

Andre nyttige links:

www.nasa.gov/mars Generel link til NASA’s Mars-missioner

www.nbi.ku.dk/mars Mars-gruppen ved NBI

www.marslab.dk Mars Simulerings Laboratoriet, Aarhus Universitet

http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html

ESA’s Mars mission Mars Express

46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!