Temadag: Håndholdt teknologi til læsning og skrivning

servicestyrelsen.dk
  • No tags were found...

Temadag: Håndholdt teknologi til læsning og skrivning

Temadag: Håndholdt teknologi

til læsning og skrivning

29. januar 2013, Comwell Middelfart


Temadag: Håndholdt teknologi til læsning og skrivning

Temadagen har fokus på brug af håndholdt hverdagsteknologi til læsning og skrivning. Hvordan kan iPad/

tablets og Smartphones støtte mennesker i læse- og skrivevanskeligheder i skole, uddannelse, erhverv og

privatliv

Håndholdt teknologi vil i de kommende år være i en rivende udvikling. Vi vil med disse temadage sætte fokus

på denne udvikling, idet implementeringen og anvendelsen af teknologien vil være i højsædet. I forlængelse

af computerbaseret it-støtte til læsning og skrivning, fokuserer denne temadag på spørgsmål som: Hvordan

kan den håndholdte teknologi supplere og/eller erstatte it-rygsæk eller computer Hvordan organiseres

undervisningen for børn, unge og voksne Hvilke nye pædagogiske og didaktiske metoder er erfaret

hidtil

En række foreløbige projektresultater og erfaringer fra Danmark præsenteres, idet der lægges op til debat og

erfaringsudveksling, hvor deltagernes egne bidrag kommer i spil.

Målgruppe:

Konferencen henvender sig til lærere, ledere, voksenundervisere, it-vejledere og andre fagpersoner, der arbejder

med eller interesserer sig for brug og implementering af håndholdte teknologier i forhold til børn, unge

og voksne.

Program

9.00 - 9.30 Registrering samt morgenmad

9.30 - 9.35 Velkomst og dagens program

v/ Birgit Dilling Jandorf, Socialstyrelsen

9.35 - 10.15 Fra Computer og it-rygsæk til håndholdt teknologi - hvad, hvornår og hvordan

v/ Erik Arendal, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Mens en computer og it-støtte til læsning og skrivning er ved at blive redskab for alle i

undervisningen, er håndholdt teknologi måske ved at ”overhale indenom”. Hvad er status

på området Hvordan kan forskellige platforme og teknologier erstatte eller supplere

hinanden Hvordan fastholdes fokus på elevens behov for støtte – og ikke på teknologiens

muligheder

10.15 - 11.30 Pædagogisk og didaktisk praksis på ordblindeefterskoler

v/ Niels Martin Sørensen og Daniel Stagis Nielsen, Lystruphave Efterskole

v/ Stine Lakmann, Farsø Efterskole

Med sit fokus på unge ordblinde har ordblindeefterskolerne taget den håndholdte

teknologi til sig, og brugen af bl.a. en smartphone i lommen er hverdag i skolernes undervisning.

De pædagogiske, didaktiske og organisatoriske erfaringer præsenteres og

diskuteres, idet den konkrete teknologi bl.a. repræsenterer henholdsvis styresystemerne

Android/Google (Lystruphave) og iOs/Apple (Farsø)

Debat med salen.

11.30 - 12.00 Sådan bruger jeg mit udstyr

12.00 - 13.00 Frokost

v/ Christian Bock, Gråsten

Christian Bock er svært ordblind og superbruger af håndholdt teknologi. Han vil i oplæget

præsentere, hvordan han anvender udstyret, og hvordan han får støtte i hverdagen til at

varetage såvel sit arbejde som selvstændig konsulent og privatlivets udfordringer.


13.00 - 14.00 Seminarer

Der vil være to seminarer rettet mod arbejdet med henholdsvis børn og voksne.

Deltagerne skal ved tilmelding vælge, hvilket seminar man ønsker at deltage i.

Børn:

v/ Anders Gilleladen, Odder Kommune

v/ Iben Brink Haahr, Højby Skole, Odense

v/ Visti Søvsø Hansen, Kompetencecenter for Læsning, Aarhus

Er it-rygsækken og computeren ved at blive afløst af håndholdt teknologi Kommuner,

skoler og klasser køber i stor udstrækning udstyr som supplement/erstatning for computeren

og dens it-støttemuligheder. Hvilke fordele og ulemper giver det Hvilke erfaringer

er gjort og hvad er konsekvenserne for elever i læsevanskeligheder Hvordan implementeres

teknologien i undervisningen i grundskolen, og hvordan fremmes inklusionen

Oplæg, erfaringsudveksling og debat

Voksne:

v/ Allan Madsen, Institut for Kommunikation & Handicap, Aarhus

v/ Marenlise Facius, Thy-Mors HF & VUC

v/ Per Anderson, Institut for syn og hørelse, Region Nordjylland

Der fokuseres på voksne ordblindes anvendelse af håndholdt teknologi. Dels som en del

af ordblindeundervisningen for voksne og dels i arbejde og privatliv. Hvilke nye muligheder

giver teknologien voksne ordblinde, og hvilken teknologi er anvendelig Hvilke nye

kompetencer kræver det hos såvel brugeren, underviseren og andre fagpersoner Hvilke

muligheder er der i lovgivningen for udlån, bevilling eller støtte til anskaffelse af apps og

håndholdt udstyr

Oplæg, erfaringsudveksling og debat

14.00 - 15.00 Hvad skal jeg vælge og hvordan gør jeg - "fingrene i fadet"

Der vil være to seminarer rettet mod henholdsvis styresystemerne Android/Google eller

iOs/Apple (iPad, iPhone, iPod).

Deltagerne skal ved tilmelding vælge, hvilket seminar man ønsker at deltage i.

Android/Google:

v/ Max Jensen, Socialstyrelsen

v/ Niels Martin Sørensen og Daniel Stagis Nielsen, Lystruphave Efterskole

v/ Christian Bock, Gråsten

iOs/Apple:

v/ Erik Arendal, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

v/ Stine Lakmann, Farsø Efterskole

v/ Allan Madsen, Institut for Kommunikation & Handicap, Aarhus

Forskellige enheder, programmer og muligheder præsenteres. Med instruktion fra oplægsholdere

og ved fælles inspiration og erfaringsudveksling arbejdes der konkret med udstyr

og programmer/apps. Der vil være enkelte enheder til låns, men deltagerne forventes at

bruge egne og medbragte enheder. Der vil efter aftale være mulighed for at deltagerne

bidrager med korte præsentationer.

15.00 - 15-20 Kaffe, kage og frugt


15.20 - 15.45 Hvad kan vi nu, og hvad er på vej

v/ Max Jensen, Socialstyrelsen

Apple, Google og Microsoft har tilgængelighedsprogrammer, der skal gøre den mobile

platform tilgængelig for alle. Hvordan ser det ud lige nu, og hvad er fremtidsperspektiverne

Hvad kommer cloudcomputing til at betyde og har det en fremtid RfID og NVC teknologi

i de mobile enheder - har det en fremtid, og kan det være med til at støtte personer

i læse- og skrivevanskeligheder

15.45 - 16.00 Afslutning og perspektivering af temadagen

v/ Birgit Dilling Jandorf, Socialstyrelsen

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Temadagen afholdes d. 29. januar 2013 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart,

tlf. 76 34 11 00. Se www.comwell.dk for kørselsvejledning m.m.

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmelding senest d. 9. januar 2013.

Der er lukket for tilmelding.

Pris for temadagen er kr. 1500,- kr. pr. person inkl. forplejning.

Eventuelt afbud

Afbud skal sendes til konferencer@sm.dk - i emnefeltet skrives der "AFBUD Temadag: håndholdt teknologi til

læsning og skrivning den 29. januar 2013".

Ved afbud efter den 9. januar 2013, refunderes konferencegebyret ikke. Du kan dog sende en kollega i stedet.

Yderligere information

Yderligere information om temadagen fås ved henvendelse til konferencer@sm.dk. Spørgsmål om det faglige

indhold rettes til: Max Peder Jensen: mpj@socialstyrelsen.dk eller Birgit Dilling Jandorf:

bdj@socialstyrelsen.dk.