Referat fra bestyrelsesmøde i Hjerneskadeforeningens lokalafdeling ...

hjerneskadeforeningen.dk

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjerneskadeforeningens lokalafdeling ...

‣ Inger Lise

Som meddelt på sidste bestyrelsesmøde havde vi modtaget en invitation fra

Gribskov kommune om deltagelse i Kulturnatten den 4. september – men desværre

bliver vi nødsaget til at melde afbud, men Jan Most fra Frivillighedscentret

vil være os behjælpelig med uddeling af informationsmateriale.

‣ Vivi

Problemer med stor deltagelse i lokalafdelingens aktiviteter.

Vivi ønskede en drøftelse af det meget begrænsede deltagerantal ved lokalafdelingens

arrangementer – det blev besluttet at tage en drøftelse med de

øvrige lokalafdelinger i Region Hovedstanden for at undersøge muligheden for

et tættere samarbejde omkring arrangementer som med fordel kan arrangeres

fælles.

Inger Lise og Lisbeth vil tage dette punkt med på det kommende regionsmøde

Nyt fra DH- Rudersdal.

Vivi har modtaget en invitation til en sommerfest i frivillighedscentret i

Rudersdal, hvor hun får mulighed for at fortælle om Hjerneskadeforeningen.

I den forbindelse blev det aftalt, at Lisbeth fremsender lidt om Hjerneskadeforeningen

til Vivi som hun kan anvende til sit oplæg.

‣ Lisbeth

Intet

4. Planlægning/status af kommende aktiviteter

15. august sommertur til Nivågårdsamlingen samt Tegners museum i Rusland

ved Dronningmølle

På grund af for ringe tilslutning – kun 6 har tilmeldt sig, må turen desværre

aflyses.12. september sommerfest med de øvrige lokalforeninger i Region Hovedstaden

Tilmeldingsfristen er endnu ikke overstået.

Aftalt at Lisbeth kommer så tidligt, at hun kan være med tl at gøre klar – dække

borde m.v.

30.10 - 01.11.2009 - weekendkursus

Lisbeth orienterede om kurset, som vil blive afholdt i Sverige

5. Eventuelt – herunder næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Inger Lise og Rene den 18. november.

Lisbeth Holmgaard

2

More magazines by this user
Similar magazines