KUUL pjece

kuul.dk
  • No tags were found...

KUUL pjece

Ultraløb, motion og

velgørenhed i forening

– til fordel for hjertebørn på Skejby og Rigshospitalet

Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby • LE0208JH

KUUL.dk – Vi gør en forskel


KUUL.dk

KUUL.dk er fire løbere, der kan lide at løbe langt – rigtigt langt. Den lidenskab

vil vi gerne kombinere med muligheden for at hjælpe de indlagte børn,

og deres familier, på afdelingerne for hjertebørn på Århus Universitetshospital,

Skejby, og på Rigshospitalet.

Vi har dyrket ultraløb gennem en del år. Tilsammen er det pr. 1. januar

2008 blevet til 233 marathonløb og 61 ultraløb i hele verden. Ultraløb er

distancer udover maratondistancen på 42,195 kilometer. Den typiske ultradistance

er 100 kilometer.

Ultraløbere opfattes ofte som enspændere, der har nok i sig selv. Denne

opfattelse vil vi gerne være med til at ændre ved at vise, at vi har overskud

til at løbe for en hjertesag.

Formålet med KUUL.dk er at rejse midler til at skabe glæde hos de børn/

forældre, der er indlagt på afdelingerne for hjertebørn, samt de medarbejdere,

der hver dag gør deres bedste for at gøre opholdet for patienterne så

tåleligt som muligt. I 2007 samlede vi penge og legetøj ind for 200.000 kr.

til hjertebørnene i Skejby. I 2008 udvider vi konceptet, så vi også løber for

hjertebørnene på Rigshospitalet.

Årsagen til at vi netop vælger børnehjerteafdelinger er, at én af os i 2000

fik en datter, der var født med en alvorlig hjertefejl. Hun døde efter en operation

og blev kun 6 uger. Familien oplevede, sammen med deres to raske

børn, en utrolig bekymring og sorg, men også en fantastisk støtte fra andre

forældre, personalet og afdelingen.

Navnet KUUL.dk kommer dels fra det norske „Kuul“, som betyder „Sejt“,

men for os leder det også tankerne hen på det engelske „Cool“. „.dk“ har vi

tilføjet for at minde om vores hjemmeside: www.kuul.dk.

Venlig hilsen

Gert Hougaard Henrik Schriver Jan Tagesen Nikolas Nørby

KUUL.dk – Vi gør en forskel

Forsidefoto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Hjertebørn

I Danmark fødes hvert år mere end 500 børn med

en hjertesygdom, som kan være mere eller mindre

kompliceret, men stort set alle kræver operation.

Mange har desuden behov for livslang kontrol på

et hjertecenter, fordi operationen ikke kan gøre

dem helt raske, eller fordi der med tiden kan opstå

problemer, som kræver behandling.

Børn med medfødt hjertesygdom bliver behandlet

enten på Århus Universitetshospital, Skejby,

eller på Rigshospitalet.

Læs mere på www.skejby.dk og www.riget.dk

Støt hjertebørnene

Vores hovedsponsorer har deres navn på forsiden af hjemmesiden og profileres

på vores løbetøj. Sammen med hovedsponsorerne laver vi events,

som eksempelvis deltagelse i DHL stafetten i Århus og København, hvor

sponsorerne donerer et beløb pr. løber der stiller op for KUUL.dk. Det kunne

også være en kombination af et foredrag og en løbetur med virksomhedens

aktionærer.

Vi tilbyder sponsorer at få navn og logo på vores hjemmeside. KUUL.dk

kommer gerne og holder motiverende foredrag for ledelse og medarbejdere.

Som sponsor kan man anvende KUUL.dk-logoet aktivt såvel internt som

eksternt for at synliggøre virksomhedens sociale engagement.


Bidrag

Af de indsamlede bidrag går minimum 75% direkte til hjertebørnene, og højst

25% anvendes til markedsføring og administration.

Alle kan give et bidrag via SMS – skriv til 1231:

kuul 50

kuul 100

kuul 150

så støtter du vores arbejde med at hjælpe hjertebørn med henholdsvis 50,

100 eller 150 kr.

Større bidrag kan indbetales i Spar Nord Bank eller via netbank til:

Reg.nr. 9004

Kontonummer 4569927337

Har du en virksomhed og gerne vil være sponsor, så kontakt os for et møde.

Tak for din støtte.

KUUL.dk

Bushøjvej 229

8270 Højbjerg

Telefon 51 17 40 90 (Henrik)

E-mail: mail@kuul.dk

More magazines by this user
Similar magazines