en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden

energiprincip.eu
  • No tags were found...

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden

• Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby

Boligforening af 1942, fusionerede i 2008.

• Det nye navn blev: Frederikshavn Boligforening.

• Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150

kommunale boliger.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet”.


Forretningsfører

Kim Madsen

Ad Hoc gruppe

Direktionen

Souschef

Finn olsen

Sekretær

Ulla

Regnskabschef

Claus Thomsen

Udlejningschef

Helle Dam

Driftschef

Jesper Nymark

Bogholderimedarbejder

Lene Rhiger

Udlejningsmedarbejder

Aase Reichstein

Gruppe A

Renovering, 10 års planer

Karl Falden

Christian Sørensen

Ann-Karina

Bogholderimedarbejder

Ann La Cour

Udlejningsmedarbejder

Laila Nielsen

Gruppe B

Økonomi og Indkøb

Jesper Nymark

Karl Falden

Beboerservice

Rita Vestergaard

Udlejningsmedarbejder

Mette Kristensen

Gruppe C

Daglig drift

Syn

Ejendomsfunktionærene

Beboerservice

Anette Jensen

Køkken og rengøring

Pia Zinn

Gruppe D

Håndværkerafdelingen

Rengøringsafdelingen

John Svenningsen


en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet”.


• Kravene ifølge den energipolitiske aftale af 2008, skal energiforbruget i nye

bygninger, reduceres i forhold til BR08, med følgende procenter:

• 25% i 2010, gælder fra 01.01.2011.

• 25 % i 2015.

• 25 % i 2020.

• Bygninger som opføres i Energiklasse 2010, vil have en energibesparelse

på 25% i forhold til BR08

• Bygninger som opføres i Energiklasse 2015, vil have en energibesparelse

på 50% i forhold til BR08

• Bygninger som opføres i Energiklasse 2020, vil have en energibesparelse

på 75% i forhold til BR08.

• Frederikshavn Boligforening har vedtaget på repræsentantskabsmødet den

26.05.2010, at alt nybyggeri skal opføres i minimum Energiklasse 2015.

• Renovering af eksisterende afdelinger, skal tilstræbes Energiklasse 2015.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet”.


Mariested

Bosted for sindslidende

Energiklasse 2015

Ombygning og nybygning

Energitiltag:

• Jordvarmeanlæg til

rumopvarmning og varmt

brugsvand.

• Solceller til produktion af el

Kilde: ARKINORD A/S


Senhjerneskade Center (SCN)

For borgere med senhjerneskader.

Energiklasse 2015.

Energitiltag:

Lavtemperatur opvarmning

Returvarme fra fjernvarmen.

Servicebygning for personale samt forsknings -og uddannelsescenter,

for forskere med speciale I hjerneskader, bl. a. Aalborg Universitet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet”.


24 handicap boliger i Skagen

24 plejeboliger

Energiklasse 2015

Energitiltag

• Jordvarmeanlæg


Sæby Strand

86 lejeboliger

Energiklasse 2015-2020.

Energitiltag:

Solfanger og fjernvarme til

rumopvarmning samt

varmt brugsvand.

Overskydende produktion

fra solfangere sælges til

Sæby Varmeværk.


Hånbæk 2005-2012

• Udlejningsvanskeligheder

• Nedslidte lejligheder

• Ghettodannelser

• Reduceres fra 664 lejligheder til 464 lejligheder

• 4 blokke nedrives, og nogle lejligheder sammenlægges

• Ingen alternative energitiltag


Helhedsplaner med tilsagn Landsbyggefonden

• Afd. 2 - Højbo, 30 lejligheder - et nødvendigt projekt.

• Afd. 1 - Vinkelgården, 66 lejligheder.

• Afd. 3 - Bakkegården, 101 lejligheder.

• Afd. 4 - Cloosparken, 24 fritliggende huse.

• Afd. 14 - Lindebo, 192 lejligheder.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet”.


Højbo, et nødvendigt projekt

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet”.


Højbo er opført 1949/50.

30 ens 3-værelses lejligheder på hver 72 m2.

Ejendommen er opført efter krigsårene, med for daværende materialer,

og datidens byggeskik.

I den tid byggede man ofte ydervæggene med faste bindere, som

medførte mange kuldebroer i konstruktionen.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet”.


H ØJBO

ET EN ERGI N EUTRALT

REN OVERIN GSPROJEKT

REEL N ULEN ERGILØSN IN G

H USET PRODUCERER MERE

EN ERGI EN D DER FORBRUGES

BEBOER FÅR EN FREMTIDSSIKRET

BOLIG SOM LIGGER I ET

ATRAKTIVT

KVARTER TÆ T PÅ CEN TRUM

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet”.


Energiskole

• Er jeg gul eller grøn

• Varmeforbrug MWh

• Relativ luftfugtighed %

• Luftskifte

• Elforbrug

• Rumtemperatur

• Der vil være mulighed for,

at se sit forbrug, i forhold

til gennemsnittet i ejendommen.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet”.


22.653 m2 tagflade, som vil være velegnet til solfangere, svarende til ca. 11.000 MWh.

Frederikshavn Boligforening i Frederikshavn, har brugt 21.200 MWh fjernvarme i 2009.

Ved energirenovering af vores boliger, vil vi kunne reducere forbruget med min. 50%.

Vi vil naturligvis have et kæmpe overforbrug af varmt vand om sommeren. Dette vil vi gerne sælge til

fjernvarmen, og så købe fjernvarmen retur i vinterhalvåret.

Ved brug af solfangere på de øvrige boliger og blokke i Frederikshavn, vil vi påstå, at fjernvarmen vil

kunne lukke kedlerne i sommerperioden, og udelukkende kun aftage varme fra solfangerne.


Basismodel

Fjernvarme

Gulvvarme


”Vi kan ikke bestemme, men vi kan påvirke”

• Christiansborg/Landsbyggefonden, støtte til energirenovering,

nytænkning, ønske kunne være, at energitiltag kunne erstatte

tilgængelighed osv.

• Christiansborg/Realkreditinstitutter, langtidslån til energirenovering

• Solfangere, fjernvarme, lavtemperatur for opvarmning,

overskudsvarme, neddrosle eller helt lukke varmeværket om

sommeren.

• BBR, brutto areal forøges, mister boligsikring/ydelse

• Nettoareal formindskes kraftigt, når man bygger energirigtigt.

65 m2 bolig reduceres til ca. 44 m2 i nettoareal.

More magazines by this user
Similar magazines