God borgerservice

files.conferencemanager.dk
  • No tags were found...

God borgerservice

Borgerservicekonference 2011


Hvad er god

borgerservice

2


God borgerservice

3


Processen for udarbejdelse af borgerservice strategi

4


Definition af ATA – begrebet (Ansigt-Til-Ansigt)

ATA-borgere er den

gruppe af borgere,

som fysisk møder

op i borgerservice.

De kan inddeles i 3

grupper:

-normalgruppen

-borgere der ikke er

digitalt parate

-Borgere med

særlige behov, som

kræver ekstra hjælp

og opmærksomhed

Normalgruppen.

Har ikke behov for

særlig

opmærksomhed

Borgere der ikke er digitalt

parate. Denne gruppe skal have

særlig opmærksomhed med

tilskyndelse og hjælp til at

komme i gang med at bruge de

digitale kanaler.

Borgere med

særlige behov.

Denne gruppe af

borgere skal

have en særlig

opmærksomhed

og hjælp 5


Eksempel 1: Flytning til ældrebolig eller på plejehjem

6


Eksempel 2: Skilsmisse hvor der er børn involveret

7


Eksempel 3: Folkepension – ægtefælle er

folkepensionist

8


Eksempel 4: Borger skal på barselsorlov – borger er gift

9


Eksempel 5: Borger bliver arbejdsløs - borger er gift

10


Eksempel 6: Efterladte borger meddeler at ægtefælle er

død – efterladte er folkepensionist - ingen børn

11


Eksempel 7: Borger der hverken kan tale, forstå eller

skrive dansk møder op i borgerservice

12


Eksempel 8: Borger som er sengeliggende kontakter

borgerservice pr. telefon – borger har ingen familie

13

More magazines by this user
Similar magazines