Kommunikation gennem tiderne - BLBoligen.dk

blboligen.dk
  • No tags were found...

Kommunikation gennem tiderne - BLBoligen.dk

Klar arbejdsdeling!

Opstil klare retningslinjer for arbejdsdelingen mellem afdelingsbestyrelsen og

administrationen!

• Almindelig vedligehold – Ejendomsfunktionæren udfører

Kvartalsoversigter til afd.best.

• Indhentning af pristilbud - Administrationen udfører

• Rekvirering af håndværkere - Administrationen udfører


• Afd.mødets beslutninger - Boligorganisationens ledelse er

føres ud i livet

ansvarlig – afd.best. følger op

24

More magazines by this user
Similar magazines