Hvornår har du sidst været inde og tjekke alle de medlemsfordele ...

landboungdom.dk
  • No tags were found...

Hvornår har du sidst været inde og tjekke alle de medlemsfordele ...

Nye medlemsfordele

Hvornår har du sidst været inde og

tjekke alle de medlemsfordele, du

har som medlem af LandboUngdom

Du finder dem på www.landboungdom.dk

under ”Bliv medlem”

– ”Medlemsfordele”. Der kommer

løbende nye til. Senest har vi lavet

disse to nye aftaler med www.dynavox.dk

og www.gladedageshoppen.dk

. Du skal blot følge vejledningen

herunder.

Dynavox shoppen

www.dynavox.dk er en dansk webshop,

der forhandler HiFi udstyr til

rimelige priser. Når du er medlem af

LandboUngdom får du medlemsrabat

på 20 % på alle produkter i vores

webshop.

Rabatten opnås, ved, at man i indkøbskurven

på www.dynavox.dk ser

et felt, der hedder ”firmakode”, når

du har puttet et produkt i indkøbskurven.

Indtast koden ”LandboUngdom”

i feltet firmakode på siden,

og du vil med det samme se en rabat

på 20 % af prisen for det produkt,

som du har puttet i indkøbsvognen.

Udover den generelle rabat på 20 %

vil vi også et par gange i kvartalet

have nogle tidsbegrænsede særtilbud

på udvalgte produkter til LandboUngdoms

medlemmer, med en

rabat i niveauet 30-50 %.

GladeDage Shoppen

www.gladedageshoppen.dk er en

dansk webshop, der forhandler

mange forskellige typer produkter.

Når du er medlem af LandboUngdom

får du medlemsrabat på 20 %

alle produkter i vores webshop.

Rabatten opnås, ved at man i indkøbskurven

på www.gladedageshoppen.dk

ser et felt, der hedder

”firmakode”, når du har puttet et

produkt i indkøbskurven. Her Indtaster

du koden ”LandboUngdom”,

og du vil med det samme se en rabat

på 20 % af prisen for det produkt,

som du har puttet i indkøbsvognen.

Udover den generelle rabat på 20 %

vil vi også et par gange i kvartalet

have nogle tidsbegrænsede særtilbud

på udvalgte produkter til LandboUngdoms

medlemmer, med en

rabat i niveauet 30-50 %.

13


LU:

Tekst: Jesper Hall

Foto: Keld Christensen

Svend Bøgh Larsen, ny regionformand

i Vendsyssel.

Laura Søndergaard, nyvalgt i

Ringkøbing Ulfborg LU.

Fem hurtige spørgsmål

14. til 18. januar mødtes 29 LU’ere

til årets Vingstedkursus på Vingstedcentret

ved Vejle. Det blev

nogle intensive dage, der mundede

ud i fest sammen med deltagerne

på Dogmedagen (se side 18). Vi har

spurgt fem deltagere om deres oplevelser

på kurset.

1. Hvorfor tog du på Vingsted

Svend H: Jeg er lige blevet valgt

ind i en ny bestyrelse, og så synes

jeg, det var en god måde at få mere

styr på, hvordan man arrangerer og

planlægger.

Rune: Jeg ville gerne lære noget

mere om mig selv, om hvordan jeg

skal optræde over for andre, så de

gør, som jeg gerne vil have. Så man

bliver mere interessant at høre på

for andre.

Laura: Jeg skulle starte nyt arbejde,

og så passede det lige ind i

mine planer.

Rikke: Jeg er lige blevet næstformand

i Møn LU, og der var mange,

der roste kurset.

Svend B: For at lære noget. Jeg

har en veninde, der var med sidste

år, og hun anbefalede det.

2. Hvad var din bedste oplevelse

på kurset

Laura: Jeg er en person, der elsker

at møde nye mennesker, så jeg mener,

at det giver livsglæde at lære

nye mennesker at kende.

Svend B: Alle de nye folk man lærte

at kende.

Rikke: Det var sammenholdet.

Svend H: Det at være sammen med

andre mennesker, der brænder for

LandboUngdom.

Rune: Fællesskabet, det at lære noget.

De fleste af arrangementerne.

3. Hvilken opgave eller øvelse fik

du mest ud af

Laura: Vi brugte en dag på at

kommunikere foran andre. Der

fandt man ud af, at det ikke er så

farligt at tale foran en forsamling.

Det kan jeg helt klart bruge i fremtiden.

Man lærer også at sætte et

budskab sammen.

Svend B: Vi lavede en udendørs

øvelse, hvor man skulle have bind

for øjnene og finde frem til et

tov. Det fik mine øjne op for, hvor

mange gange man famler sig frem

i blinde, hvor det ville have været

meget nemmere, hvis man koordinerede

samarbejdet fra begyndelsen

af.

Rune: Det var interessant at se,

hvordan folk reagerer, når de skal

14


Svend Hedegaard,

Hobro LU.

Rune Juul Andersen,

Herning LU.

Rikke Juul Pedersen,

nyvalgt i Møn LU.

til Vingstedkursisterne

samarbejde. Vi havde en tegneopgave,

hvor vi sad ryg mod ryg. Vi

skulle tegne noget, og forklare til

den, der sad bagved, uden at vedkommende

måtte sige noget. Der

fik man virkeligt testet samarbejdsevnerne.

Rikke: Den anden tegneopgave. Vi

skulle være i tre rum, og så planlægge

bygningen af et hus, en del

af gangen uden at se, hvad de andre

laver. Det kræver virkelig, at

man lytter til hinanden.

Svend H: Tegningerne tror jeg. I

det hele taget det at snakke sammen,

at samarbejde og blive hørt.

4. Er det vigtigt at videre -

uddanne sig

Svend B: Ja, der er altid nye udfordringer.

Laura: Livet går ud på at videreuddanne

sig selv. Det er trist, at

der er alt for mange mennesker,

der står i stampe. Jeg skal helt

klart på Martskursus også.

Svend H: Det burde være obligatorisk

for nye bestyrelsesmedlemmer.

Rikke: Ja. Nu kommer jeg selv

fra en handelsskolebaggrund, så

der var nogle af tingene, jeg kunne

nikke genkendende til. Men

nu har jeg lige set programmet

for Martskursus, det virker som

om der er en masse nye ting for

mig.

Rune: Ja, for ellers går man bare

rundt i sin egen lille verden, og

tænker at ”det kan jeg da godt”.

Det er vigtigt at kunne kommunikere.

5. Hvordan ville du sælge kurset

til nogen, som ikke kender det

Rikke: På sammenholdet og den

personlige udvikling.

Svend H: På de nye venner man

får, ogdet at finde ud af med

sig selv, hvad man egentlig kan, og

hvad man er god til. Når vi næste

gang skal lave et arrangement, så

ved jeg præcis, hvad det er, jeg er

bedst til.

Rune: Jeg lægger vægt på fællesskabet.

At få nye venner og lære

ting, der kan bruges i din hverdag

overalt.

Laura: Jeg har faktisk prøvet at

sælge det til min lillebror, men han

er en af dem, der ikke vil lære noget.

Man møder ellers nye mennesker,

får bekendtskaber over hele

landet og lærer noget om sig selv i

nye situationer.

Svend B: Sammenhold på en ny

de og det, at man kommer til at

tænke i andre baner.

Se billeder fra Vingstedkurset

de næste sider.

15


Vingstedkursus

Den 14.-17.

januar 2009


LU:

Dogmedag

Tekst: Johan Mulder, Jesper Hall

Foto: Jesper Hall

Hvad er LandboUngdoms dogme

Hvad er det for en grundantagelse,

vi hver især har om foreningen,

som gør, at vi vender tilbage til arrangementer

gang efter gang Eller

sagt på en anden måde: Hvorfor

er det, at netop du synes, det er

sjovt at være med

Dogmefilm

Lørdag 17. januar, mødtes 30

LU’ere på Vingsted Centeret for

at være med til dogmedagen. En

kammerat og jeg var kørt sammen

derop, og undervejs gik snakken

om, hvad det dog var, vi havde rodet

os ind i. Merete Due Paarup og

Henrik Væver fra ImageConsult tog

imod med morgenbrød, og så gik

det ellers løs. Vi fik at vide, at vi

skulle lave en kort film, som skulle

lægges ud på Youtube og hjemmesiden.

De fleste af os var skeptiske.

Filmselskaber

Vi blev delt ind i grupper på fem

hver. Derefter skulle vi finde på et

navn til vores filmselskab. Vores

filmselskab kom til at hedde Biofilm,

og vores kampråb var.”Så’r

der høstet”. Andre filmselskaber

var Tip Film å/s, Farmer Films,

PMS Productions og Happiness

Productions & ko. Vi skulle selv

finde på vores film, dog fik vi et

oplæg til et tema, så vi ikke var på

helt bar bund. Vores emne var Dus

med himlens fugle. Vi gik i gang

med at brainstorme, jeg må indrømme,

vi fik mange sjove ideer,

men de var nok ikke alle lige nemme

at lave.

Mobiltelefon som kamera

Til sidst blev vi enige om, at filmen

skulle handle om den onde godsforvalter,

som kom ud i problemer

hele tiden, og så skulle der være

en LU’er, som kom til at redde det

hele. Det var sjovt, at lave filmen,

som skulle filmes på mobiltelefon,

og uden klip. Derfor var det supervigtigt

at planlægningen var perfekt,

så vi vidste præcis hvad der

skulle ske hvornår. Det var svært at

det hele passet ind i et klip, for

det skulle laves uden klip, og uden

at trykke på pause knappen.

18


LandboUngdoms

popcornpiger

”Et dogme er en grundantagelse, der ikke er til diskussion.

Videnskabelige beviser og analyser vil derfor ikke kunne anfægte

et dogme, men man kan godt gøre op med et dogme.”

Biofilm vinder to LU Awards

PMS Productions vinder 1 LU Awards

Dogmedags Awards 2009

Om aftenen skulle der afholdes

en galla, hvor der blev uddelt LU

Awards. Vores film var så god at vi

vandt to awards for bedste og sjoveste

film. Alt i alt synes jeg det var

en dejlig dag, hvor man kunne lære

nye mennesker at kende og prøvet

at lave sin egen film.

Du kan se Dogmedagsfilmene

på www.landboungdom.

dk under ”Nyheder & information”

– ”Video”.

Du kan også finde dem på

Youtube og via LandboUngdoms

profil på Facebook.

LandboUngdoms dogmer

ImageConsult er et reklamebureau

fra Kolding, og når de indleder et

arbejde med en ny kunde, spørger

de altid, hvordan kunden selv opfatter

sit produkt.

- Det gælder om at få fortalt den

sjove historie om produktet, uanset

om det er makrelsalat eller foreningsarbejde.

Her tænker I måske

det ved alle da”, men det gør de

ikke nødvendigvis. Derfor gælder

det om at komme en tur op i helikopteren

og tag et kig på LU. Hvorfor

er det, at jeg synes det er fedt

Først når du ved, hvad det er for

værdier, du tillægger LandboUngdom,

kan du sprede budskabet til

andre, fortalte Merete Paarup. Hvad

er det for værdier vi tillægger LandboUngdom

De ord, der gik igen i

grupperne var fællesskab, morskab,

eventyr, netværk, oplevelser, udfordringer

og personlig udvikling.

19


Praktikperiode

Danskerne har altid været et rejselystent

folk og for unge i landbrugssektoren

har det ikke været

nogen undtagelse. Unge under uddannelse

har således gennem tiderne

rejst ud og lært om landbrug

under fremmede himmelstrøg. Rejser

og udlandsophold som har givet

indsigt, inspiration, venskaber

og viden af stor værdi for resten

af livet.

Nye regler

Et praktikophold i udlandet giver

desuden internationale, faglige og

menneskelige kvalifikationer, som

bliver nogle af de mest efterspurgte

i erhvervslivet i årene fremover. Nu

har nye regler (kaldet PIU) gjort det

endnu mere attraktivt at lægge dele

af sin erhvervsuddannelse, herunder

landbrugsuddannelsen, som praktik

i udlandet. Der er tale om praktik i

perioden til og med 2. hovedforløb.

Og der er ikke kun tale om de traditionelle

destinationer som Australien,

USA, New Zealand, men om

hele verden.

Godkendt som landbrugsuddannelse

PIU står for praktik i udlandet, og

ordningen som er et dansk mobilitetsprogram,

giver mulighed for, at

praktikopholdet kan blive godkendt

som en del af den danske landbrugsuddannelse,

og at der

gives økonomisk tilskud til

eleven (eller den danske arbejdsgiver).

Der findes to

former for udsendelser, hvor

aktøren er hhv. en skole eller

en arbejdsgiver:

• Skoleudsendelser

(uden dansk uddannelsesaftale)

• Udstationeringsmodellen (uddannelsesaftale

med dansk læremester)

Uanset hvad der vælges, foregår

alle skoleopholdene i Danmark.

Støtte fra AER (Arbejdsgivernes

Elev Refusion)

Med en godkendt

20


Tekst og foto: Poul Arne Jansen

i udlandet

uddannelsesaftale med en dansk

arbejdsgiver og med praktikophold

i udlandet i mindst en måned

og max. 19 mdr. (udstationering),

yder AER følgende støtte:

• Udgifter til rejse ud og hjem,

også når du skal på skoleophold

i Danmark

• Udgifter til flytning ud og

hjem

• Udgifter til lønforskel

mellem den danske og

den udenlandske elevløn

Det forudsættes, at den

danske arbejdsgiver betaler

udgifterne og det er

også kun denne arbejdsgiver,

der kan få refusionen,

som dækker 100 % efterbetalt

fra AER.

gennemføres i udlandet. AER følgende

støtte:

• Rejseudgifter til samtalen med

arbejdsgiveren i udlandet (max.

3 rejser)

• Udgifter til rejse ud og hjem,

også når du skal på skoleophold,

samt befordring under

skoleopholdet svarende til billigste

offentlige transport

• Udgifter til din flytning ud og

hjem

• Halvdelen af dine boligudgifter

(p.t. højest kr. 1.800,00 pr. måned)

• Tilskud til indskud eller gebyr til

en ejendomsmægler

• Tilskud til forsørgere til merudgifter

til dobbelt husførelse

• Godtgørelse under danske obligatoriske

skoleophold (dansk

løn under skoleophold)

Udover godtgørelsen under skoleophold,

kan AER give dig op til

max. kr. 25.000,00 pr. kalenderår

i refusion af dine udgifter. Alle

udgifter skal dokumenteres overfor

AER. Det er derfor vigtigt, at

gemme alle kvitteringer m.v.

Godt igang med PIU

Forudsætning for støtte fra AER

og for blåstempling som en del

af uddannelsesforløbet er at praktikstedet

er forhåndsgodkendt.

Godkendelsen kan fortages af studievejledningen

på din landbrugsskole.

Med praktik i udlandet efter skolen,

uden dansk uddannelsesaftale,

kan alle praktikophold

21

.DK & .COM

More magazines by this user
Similar magazines