00019-Marthine Jensen - Personbeskrivelse med ... - helec.dk

helec.dk
  • No tags were found...

00019-Marthine Jensen - Personbeskrivelse med ... - helec.dk

Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

No. 19

Marthine Jensen

Marthine Jensen med barnebarnet

Egon Christensen (4)

Forældre

Børn

: nr. 38 Niels Jensen (Væver) og nr. 39 Mette Kirstine Christensen.

: Niels Jensen Christensen, Helga Annette Kristiane Christensen (9) Reinhold Christensen, Edit Christen-­‐

Sen og tvillingerne Kamma og Ingeborg Christensen.

Navn

Født

Døbt

Faddere

Gift

Stilling

Død

Dødsårsag

: Marthine Jensen

: 28. juli 1877 i Romdrup Nørkær, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

: 28. oktober 1877 i Romdrup Kirke, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

: Pigen Maren Christensen i Romdrup, Pigen Marie Jensen af Nørkær, Indsidder Anders Chr. Olsen af

Aalborg, Ungkarl Jens Chr. Jensen af Nørkær og Ungkarl Jens Laustsen af Romdrup.

: 12. november 1902 i Romdrup Kirke med Søren Christian Christensen (18)

: Tjenestepige, syerske og husmor.

: 28. april 1937 i Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Begravet fra Romdrup Kirke den 2. maj 1937.

: Blodprop – blev 59 år.

Marthine Jensen blev født den 28. juli 1877 i Romdrup Nørkjær eller Romdrup

Kjær, som var almindelig tale på den tid.

Hendes forældre er indsidder Niels Jensen Væver (38) og hustru Mette Kirstine

Christensen (39), der boede på det meget lille husmandssted, Vadekrog matr. nr.

8b, ude på Romdrup Nørkjær.

Marthine Jensen blev døbt den 28. oktober 1877 i Romdrup Kirke. (Kirkebog 1865-­‐

1878, fødte kvindekøn, side 74, nr. 10 for 1877, for Romdrup/Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Romdrup Kirke

I 1880 boede Marthine Jensen, 2 år, sammen med sin familien, der på det tidspunkt bestod af forældrene og 4

søskende, samt en tjenestepige. Familien er registreret som boende i et hus i Romdrup Kjær. (Folketællingslisten fra 1.

februar 1880 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Marthine Jensen gik i skole i Romdrup/Klarup Skole, og allerede som 9-­‐årig (i 1886) kom hun ud at tjene som pige på

gårdene samtidig med, at hun skulle passe sin skolegang, hvilket må siges at være en hård tilværelse for et barn, men

på den tid var det meget almindeligt, at fattige folks børn kom ud at tjene.

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

1


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Den 24. juni 1889 døde Marthine Jensen’s fader, Niels Jensen (38), kun 48 år gammel, hvilket må have været et hårdt

slag for Marthine, som på dette tidspunkt kun var 12 år gammel. (Kirkebog 1879-­‐1891, døde mandskøn, side 179, nr. 1 for 1889,

Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Faderens død gjorde det vanskeligt for den store familie at klare sig, og alle børnene fortsatte derfor med at tjene på

forskellige gårde i en meget ung alder, og den 1. februar 1890 ses Martine (Marthine) Jensen, 12 år, at tjene som pige

på en gård hos enken Ane Jensen. (Folketællingen fra 1. februar 1890 for Romdrup sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Martine (Marthine) Jensen boede og tjente i Klarup i 1891, hvor hun også blev konfirmeret

den 4. oktober 1891 i Klarup Kirke.

Hendes forældre er registreret som værende indsidder Niels Jensen (38) og hustru Mette

Kirstine Christensen (39) fra Romdrup Nørkjær. Marthine Jensen er registreret som født

den 28. juli 1877 i Romdrup og døbt i Romdrup Kirke den 28. oktober 1877. Hendes

standpunktskarakterer er noteret som mg både for kundskab og opførsel. Hun er

vaccineret (kopper) den 24. juli 1878 af Gad. (Kirkebog 1879-­‐1891, konfirmerede piger, side 141, nr. 1

for 1891, Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

I henhold til den mundtlige overlevering fra Egon Christensen (4) blev Marthine Jensen

uddannet til syerske eller sypige efter sin konfirmation, og efter endt uddannelsen som

Marthine som ung pige syerske ernærede hun sig ved at gå rundt fra hus til hus, hvor hun syede for folk, hvis de

havde noget, der skulle syes. Dette var en meget anvendt måde for mange af de såkaldte

sypiger omkring 1800/1900 tallet.

I 1899 tjente/boede pigen Marthine Jensen i Øster Sundby, hvilket fremgår af fadderlisten i forbindelse med

dåbsregistreringen for Ejnar Andersen, hendes søster Caroline Jensen’s søn, der blev døbt den 28. januar 1899 i

Romdrup Kirke. (Kirkebog 1892-­‐1910, fødte drengekøn, side 16, nr. 1 or 1899, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

I 1901 boede Marthine Jensen, født 23. (28.) juli 1877 i Romdrup, hjemme hos sin moder, Mette Kirstine Christensen

(39), sammen med 3 af sine søskende i Romdrup Kjær. Marthine Jensen var registreret som ugift og beskæftiget som

syerske. (Folketællingslisten fra 1. februar 1901 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Søren Christian Christensen (18) indrejste fra Storvorde til Romdrup, og det fremgår af folketællingen for 1901, at han

var tilflyttet kommunen i 1899. Han var tjeneste tyende på gården Staaholm (Stoholm) (matr.nr. 18a i Romdrup, tæt på

Romdrupvej) hos Peder Nielsen’s enke, Anne Sofie Nielsen, født Winther.

Marthine Jensen mødte den charmerende unge mand under hans

ophold i Romdrup, og de blev gode venner og kærestefolk, hvilket

førte til, at de den 12. november 1902 blev gift i Romdrup Kirke.

I kirkebogen er de registreret som:

Sypige Marthine Jensen, født 28. juli 1877 på Romdrup Nørkær,

som datter af parcellist Niels Jensen (38) og hustru Mette Kirstine

Christensen (39) på Romdrup Nørkær, og

Arbejdsmand Søren Christian Christensen (18), født den 25.

september 1875 i Gudum Sogn, Fleskum Herred, som søn af

husejer Anders Peter Christensen (36) og Kirsten Samuelsen (37) i

Gudumholm.

Forloverne var husejer Anders Peter Christensen (36) (gommens

fader) i Gudumholm og Mølleejer Christen Nielsen (Clausen) i

Romdrup.

Tillysningen blev bestilt den 18. oktober 1902, og kirkelig

Marthines og Sørens bryllupsbillede

udførelse fandt sted den 19. og 26. oktober samt den 2. november

1902, og selve vielsen blev foretaget den 12. november 1902 af sognepræst Andreas Immanuel Fich i Romdrup Kirke.

(Kirkebogen 1892-­‐1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Efter ægteskabet fortsatte Marthine Jensen med sit arbejde som syerske, men i modsætning til tidligere syede hun nu

hjemmefra, efter bestilling fra kunderne.

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

2


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Hvor ægteparret bosatte sig lige efter deres vielse er ikke umiddelbart dokumenteret, ligesom de ikke er fundet i

folketællingen for 1906 vedrørende Romdrup og omliggende sogne. Ifølge folketællingen 1921 flyttede Søren Christian

Christensen (18) imidlertid først til kommunen i 1903, men dette modsiges i folketællingen fra 1901, hvor det fremgår,

at han tog ophold i kommunen i 1899, og at han i 1901 boede/tjente hos på Stoholm.

Søren Christian Christensen (18) og Marthine Jensen fik da også børn, der er født i Romdrup i henholdsvis 1903 og

1904, og det fremgår af kirkebogen, at forældrene boede i Romdrup, og i henhold til den personlige overlevering af

barnebarnet Egon Christensen (4) skulle de have bosat sig i Romdrup umiddelbart efter brylluppet, hvor de lejede (var

indsidder af) et hus.

De boede som indsiddere, indtil Søren Christian Christensen (18), fik råd til at bygge sit eget hus, hvilket han fik på et

eller andet tidspunkt før 1916, hvor han i folketællingen står opført som husejer, men det var formentligt i 1912/13,

hvor han ved Ålborg Dyrskue vandt hovedgevinsten, et hestekøretøj med heste, som han solgte og så fik råd til at bygge

et hus for på Romdrup Bakke nr. 3, matr. nr. 51, (ny bygning opført i 1991 på Romdrup Bakke nr. 3, 9270 Klarup matr.nr. 51), hvor de

boede resten af deres liv.

Det var Marthine Jensen’s moder Mette Kirstine Christensen (39), der havde fået 1 krone med til dyrskuet, for hvilket

hun skulle trække et lod for Søren Christian Christensen (18), og heldet var med dem, og han vandt den store

hovedgevinst.

Efter overrækkelsen af præmien satte Mette Kirstine Christensen (39) sig op i vognen og hastede hjem til Søren

Christian Christensen (18) kørende som sjældent set af en kvinde samtidig med, at hun slog knald med pisken, hvilket så

sandelig var et særsyn for en kvinde.

Dette blev der talt og fortalt meget om i Romdrup i lang tid efter.

Jf. Folketællingslisterne boede de i Romdrup by, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, ved tællingen i 1911 til og

med den sidste tællingen i 1930.

Af særlige bemærkninger noteret i forbindelse med folketællingerne, kan nævnes, at de i 1916 var blevet husejer, og at

deres årlige indkomst var 400 kr., hvoraf de betalte 0 kr. i skat til staten og 2 kr. i skat til kommunen.

I 1921-­‐tællingen er det nævnt, at hendes mand Søren Christian Christensen (18) tog bopæl i kommunen i 1903.

I 1930-­‐tællingen fremgår det, at de havde et plejebarn, Egon Christensen (4), født 5. marts 1923 (Han er født i 1924, og

det er deres barnebarn, hvis moder er Helga Annette Kristiane Christensen (9)).

Endvidere fremgår det, at de blev gift i 1902 og fik 5 børn, hvoraf de 2 var døde (dette er heller ikke korrekt, de fik 6 børn,

og der var 3 børn, der døde).

Det fremgår også, at Marthine Jensen var invalideret (hun havde svært leddegigt, der deformerede hendes led). Søren Christian

Christensen var formentlig af samme årsag med til at stifte og igangsætte Folke-­‐ og Invalidepensionist Foreningen i

Romdrup. (Folketællingslisterne fra 1. februar 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Mathilde Jensen og Søren Christian Christensen fik i deres ægteskab i alt 6 børn, hvoraf de 3 af børnene desværre døde

kort tid efter fødslen, 1 søn døde i 1906 i hjemmet efter et par dage, og inden der blev foretaget dåbshandling, og 2 af

børnene, som var piger og tvillinger, døde i 1915 på Aalborg Amtssygehus få timer efter fødslen, ligeledes uden at der

blev foretaget dåbshandling.

Deres børn:

Niels Jensen Christensen, født den 18-­‐10-­‐1903 i Romdrup, død den 29-­‐05-­‐1995 i Romdrup.

Helga Annette Kristiane Christensen, født den 11-­‐12-­‐1904 i Romdrup, død den 28-­‐05-­‐1967 i Ålborg.

Reinhold Christensen, født den 17-­‐03-­‐1906 i Romdrup, død den 19-­‐03-­‐1906 og begravet fra Romdrup Kirke den 25-­‐03-­‐1906.

Edit Nora Christensen, født den 03-­‐08-­‐1907 i Romdrup, død den 26-­‐05-­‐1998 i Godthåb.

-­‐ og tvillingerne

Kamma Christensen, født den 15-­‐03-­‐1915 på Aalborg Amtssygehus, Budolfi Sogn, død 6 timer efter fødslen, begravet fra Romdrup

Kirke den 17-­‐03-­‐1915 og

Ingeborg Christensen, samme som ovennævnt, dog levede hun kun en ½ time.

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

3


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Mathine med Niels Jensen og Helga Anette Christiane i 1905

Fra v. Marthine, Helga Anette Christiane, Edit, Søren Christian og Niels Jensen foran deres nye hus omkring 1912-­‐13

Ud over deres egne børn, havde de som nævnt deres barnebarn, Egon Christensen (4), i pleje, da hans moder Helga

Annette Kristiane Christensen (9) ikke kunne tage sig af ham. Egon Christensen (4) var født som et uægte barn, og da

Helga var nødt til at arbejde som tjenestepige, havde hun ingen mulighed for også at have et lille barn at passe.

Deres plejebarn, Egon Christensen (4), fortsatte dog med at bo hos sine bedsteforældre hele sin barndom, også selvom

hans moder Helga Anette Christiane Christensen senere giftede sig i 1930 med Kristian Nielsen og bosatte sig i Ålborg.

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

4


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Marthine med sit barnebarn Egon Christensen (4) i 1924 og her sammen med sine døtre Helga og Edit også i 1924

Billederne er taget på området mellem deres hjem og Kirken, der ligger på en stor høj

Marthine Christensen blev i en ung alder desværre ramt af en slem kronisk leddegigt, som invaliderede hendes led,

specielt hendes fingre, der blev meget krogede og skæve, men på trods af dette handicap fortsatte hun med at sy, og

efter sigende var hun endda meget dygtig til dette. Hendes invaliditet er nævnt i bemærkningerne i folketællingen

1930.

Leddegigt er en inflammatorisk sygdom, og det betyder, at man har en betændelsesreaktion i sine led. Samtidig begynder kroppens

immunsystem at forandre sig og danne antistoffer -­‐ blandt andet den såkaldte gigtfaktor. Når man har leddegigt, har man en kronisk

betændelse i den indre ledhinde, som derfor bliver tykkere og begynder at fremstille mere ledvæske end normalt. Ledhinden vokser på et

tidspunkt ind over brusken, hvorefter den begynder at producere stoffer, der skader vævet. Og på sigt vil dette ødelægge brusk og knogle.

Marthine sammen med sin datter Helga og hendes to børn, Egon og Tove, i 1933-­‐34 – kun et par år før Marthine’s død

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

5


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Mathilde Jensen og Søren Christian Christensen i 1936

Marthine Christensen døde i hjemmet den 28. april 1937, og kort før sin død kaldte hun på sin mand og meddelte, at

han skulle samle alle børnene og lægen, for nu var det tiden, at hun skulle dø.

Børnene nåede alle at komme hjem og sige farvel, men lægen nåede ikke frem, inden Mathilde var død. Barnebarnet,

Egon Christensen (4), var der også, men han var kun 13 år og meget chokeret over det, der skete, så han turde ikke gå

ind til Marthine og sige farvel.

Marthine Christensen blev begravet den 2. maj 1937 fra Romdrup Kirke.

Dødsannonce

Gravstedet i Romdrup Kirkegård

Kilder:

Personlig overlevering af Egon Christensen (4).

Kirkebog 1865-­‐1878, fødte kvindekøn, side 74, nr. 10 for 1877, for Romdrup/Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebog 1879-­‐1891, døde mandskøn, side 179, nr. 1 for 1889, for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebog 1879-­‐1891, konfirmerede piger, side 141, nr. 1 for 1891, Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebog 1892-­‐1910, fødte drengekøn, side 16, nr. 1 or 1899, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebogen 1892-­‐1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1890 for Romdrup sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1901 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisterne fra 1. februar 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

6


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebog 1865-­‐1878, fødte kvindekøn, side 74, nr. 10 for 1877, for Romdrup/Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Marthine Jensen født den 18. juli 1877

Samme Kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

7


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Folketælling 1880 og 1890

Dansk Demografisk Database

Samtlige personer i husstanden

Aalborg, Fleskum, Romdrup, Hus i Romdrup Kjær, FT-1880, C1828

Navn:

Alder

:

Civils

tand:

Stilling i

husstanden:

Fødested:

Niels Jensen 39 Gift Husfader Romdrup

Mette Kjerstine Jensen født

Christensen

30 Gift Husmoder Romdrup

Kristine Jensen 8 Ugift deres Barn Romdrup Kjær

Annine Jensen 6 Ugift deres Barn Romdrup Kjær

Jensine Jensen 4 Ugift deres Barn Romdrup Kjær

Marthine Jensen 2 Ugift deres Barn Romdrup Kjær

Karoline Jensen

under

1 år

Ugift deres Barn Romdrup Kjær

Marie Petrea Andreasen 16 Ugift Tjenestepige Sejlflod

Marthine Jensen, 2 år i 1880

Folkeregistreringslisten fra 1. februar 1890 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Marthine Jensen, der var 12 år i 1890, ses at være på en gaard hos enken Ane Jensen

Hun ses registreret som nr. 42.

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

8


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Kirkebog – konfirmation

Kirkebog 1879-­‐1891, konfirmerede piger, side 141, nr. 1 for 1891, Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Samme Kirkebog – højre udklip

Samme Kirkebog – venstre udklip

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

9


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Folketælling 1901

Overskriften

Venstre side af Folketællingslisten

Højre side af Folketællingslisten

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

10


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Kirkebog – vielse

Kirkebogen 1892-­‐1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

11


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Folketælling 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930

Folketællingslisten 1. februar 1911 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt -­‐ udklip

Folketællingslisten 1. februar 1916, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt -­‐ udklip

Folketællingslisten 1. februar 1921, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – venstre udklip

Samme Folketællingsliste – højre udklip

Folketællingslisten 1. februar 1925 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – udklip

Folketællingslisten 1. februar 1930 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – venstre udklip

Samme Folketællingsliste – højre udklip

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

12


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Ålborg amt, herreder og sogne

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

13


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Romdrup Bakke 3, 9270 Klarup

Matrikel nummer 51

Matr.nr. 51

Matrikel kort fra 1913, genoptrykt i 1931

Matr.nr. 51

Romdrup Bakke nr. 3 – matr. nr. 51 i 2010

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

14


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Romdrup Bakke 3, 9270 Klarup

Matrikel nummer 51

Romdrup Bakke i 2011 – en vej som Marthine har gået på mange gange

Romdrup Bakke nr. 3 i 2011 – huset er totalt ombygget, og indkørslen flyttet – var i den anden ende af huset, da Søren boede der

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

15


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

Eftertavle for forældrene

Niels Jensen (38) og hustru Mette Kirstine Christensen (37)

Børn

1) Christen Adam Nielsen

* 15-­‐11-­‐1868

Romdrup Nørkjær, Ålborg

† 09-­‐01-­‐1871 (af kighoste)

Romdrup Nørkjær, Ålborg

2) Christine Jensen gift med Marinus Griem

* 31-­‐01-­‐1872 1895 * 07-­‐05-­‐1872

Romdrup Nørkjær, Ålborg

Budolfi Sogn, Ålborg

† 26-­‐01-­‐1946 † 1953

Budolfi Sogn, Ålborg

Budolfi Sogn, Ålborg

Børn:

1) Nielsine Frederikke Griem

2) Henry Johan Griem

3) Johanne Griem

3) Annine Jensen ugift

* 01-­‐12-­‐1873

Romdrup Nørkjær, Ålborg

† efter 1926

Ukendt

Tvilling til nr. 4

4) Unavngivet barn

* 01-­‐12-­‐1873 (dødfødt)

Tvilling til nr. 3 Annine Jensen

5) Jensine Jensen gift med Søren Sørensen

* 12-­‐09-­‐1875 21-­‐10-­‐1898 * 15-­‐12-­‐1870

Romdrup Nørkjær, Ålborg Romdrup Kirke Mou, Ålborg

† 21-­‐06-­‐1947 † 14-­‐02-­‐1961

Ansgar Sogn, Ålborg

Vor Frelser Sogn, Ålborg

Børn:

1) Anne Sørensen

2) Niels Jensen Sørensen

3) Martin Sørensen

4) Arne Sørensen (død som spæd)

5) Asta Sørensen

6) Erna Sørensen (tvilling)

7) Edit Sørensen (tvilling)

8) Holger Sørensen (død som lille)

9) Holger Sørensen

10) Meta Kristine Sørensen

11) Elly Sørensen

12) Aksel Sørensen

6) Marthine Jensen – personbeskrivelsens nærværende person

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

16


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

7) Caroline Jensen kærester med Poul Aurelius Andersen

* 20-­‐03-­‐1879 *

Romdrup Nørkjær, Ålborg

ukendt

† 13-­‐12-­‐1965 †

København

ukendt

Børn:

1) Ejnar Andersen (død 1 år gammel)

Børn:

1) Gunnar Niels Theodor Andersen

2) Lilly Poula Margrethe Andersen

3) Kaj Børge Ib Andersen

gift med

11-­‐10-­‐1903

Sankt Pouls Kirke

København

Niels Andersen

* 02-­‐06-­‐1860

Solbjerg, Ålborg

† 05-­‐06-­‐1927

Ryesgade 10, st.

København

8) Kjeld Jensen (Alsholm) gift med Johanne Sørensen

* 22-­‐01-­‐1881 05-­‐05-­‐1906 * 30-­‐09-­‐1883

Romdrup Nørkjær, Ålborg Vor Frue Kirke Drastrup, Hornum, Ålborg

† 31-­‐05-­‐1963 Ålborg † 10-­‐02-­‐1978

Ålborg

Ålborg

Børn:

1) Erhardt Jensen (Alsholm)

2) Mary Jensen (Alsholm)

3) Elmo Kjeld Jensen (Alsholm)

9) Laurine Marie Jensen gift med Ole Anton Olesen (Holsko)

* 04-­‐08-­‐1882 14-­‐01-­‐1910 * 04-­‐10-­‐1879

Romdrup Nørkjær, Ålborg Romdrup Kirke Volstrup, Dr.lund, Ålborg

† 15-­‐07-­‐1952 † 06-­‐10-­‐1963

Romdrup, Ålborg

Romdrup, Ålborg

Børn:

1) Gudrun Agnete Holsko

2) Anna Holsko

3) Ebba Ingeborg Holsko

4) Børge Holsko

10) Otine Jensen ugift

* 23-­‐02-­‐1884

Romdrup Nørkjær, Ålborg


Ukendt

11) Elvine Jensen gift med Marinus Nielsen

* 11-­‐02-­‐1887 11-­‐09-­‐1908 * 08-­‐09-­‐1880

Romdrup Nørkjær, Ålborg Romdrup Kirke ukendt

† 10-­‐12-­‐1960 01-­‐05-­‐1963

ukendt

ukendt

Børn:

1) Elly Nielsen

2) Stig Nielsen

3) Nielsine Merete Nielsen

4) Maren Christiane Nielsen

5) Ester Marietta Nielsen

6) Gunnar Herluf Nielsen

De havde derudover en datter, der hed Maren, som døde ca. 2 år gammel, og en søn, der hed Erling, som døde ca. ½ år

gammel

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

17


Marthine Jensen (19)

Slægtshistorie

12) Unavngivet barn

* 02-­‐03-­‐1892 (dødfødt)

Romdrup Nørkjær, Ålborg

Niels Jensen Væver døde den 24-­‐6-­‐1889, men faderens navn er ikke

angivet i kirkebogen, men Anders Christensen var ansat som bestyrer

hos Mette Kirstine Christensen, og de havde et kæresteforhold, ligesom

han er far til barn nr. 13, Martin Christensen, så det er alt overvejende

sandsynligt, at han også er far til det dødfødte barn.

13) Martin Christensen (Alsholm) gift med Magna

* 21-­‐02-­‐1895 * 24-­‐08-­‐1893

Romdrup Nørkjær, Ålborg

ukendt

† 29-­‐11-­‐1959 † 28-­‐07-­‐1970

ukendt

ukendt

Børn:

1) Inger Alsholm

2) Ruth Alsholm

Se yderligere om de næste generationer i ”Optegnelsen over aner og efterkommere efter Mette Kirstine Jensen

Specifikt for efterkommer efter Marthine og Søren – se under nr. 4 – Egon Christensen

Leif Christensen

Redigeret 20-04-2012

18

More magazines by this user
Similar magazines