Præmierede bygningeri perioden 1954-2003. - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk
  • No tags were found...

Præmierede bygningeri perioden 1954-2003. - Aalborg Kommune

Godt og smukt byggeri mv. Aalborg Kommune

År Gade/vej Husnr. Arkitekt Bygherre Bemærk.

1972 Kong Christians Alle 50 E. & Alvar Aalto/Jean Jacques Barüel Nordjyllands Kunstmuseum

1972 Bakkegaardsvej 28 Henning Schultz Limfjordskollegiet

1972 Liselund Børge Ruby "Selvejende institution ""Liselund"""

1972 Fuglevænget 9 Vibe Hansen/K. W. Orland Civilingeniør Berg Bach & Kjeld Egmose A/S

1972 Ny Nibevej Jacob Blegvad Hasseris Boligselskab

1972 Leharparken 84 Peter Dahlgaard Arkitekt Peter Dahlgaard

1972 Østeraa, Maren Turisgade 25,6 Vilhelm Bøgh Købstædernes alm. brandforsikring

1973 Rørdalsvej Jacob Blegvad "Aalborg Portland cementfabrik ""Rørdal"""

1973 Hasserisvej 300 Henning Jørgensen/Jacob Blegvad Byggeudvalget for Hasseris Gymnasium

1973 Peder Barkesgade 32 K.W. Orland Arkitekt K. W. Orland

1973 Strubjergvej 33-159 J. R. Cramer J. R. Cramer

1973 Strøybergvej 66 Kjeld Dirchinck-Holmfeld Kjeld Dirchinck-Holmfeld

1973 Jens Stoffersens Vej 11 Henning Jørgensen Direktør J. J. Lund

1974 Gistrupparken 24 Peter Dahlgaard Arkitekt Peter Dahlgaard

1974 Vodskov Chr. Pedersen Læg. Erling og Per Fischer og Tandl. Ib Krøyer

1975 Østeraa 13-15 N. J. Dam/K. Dirchinck-Holmfeld Den Danske Provinsbank A/S

1975 Håndværkervej 22 Torben Stockholm Bilforhandler Ronald Kjærsgaard

1975 Hadsundvej 33 Arne Kjær Aktieselskabet Kjøbenhavs Handelsbank

1975 Smedegaardsvej 58 J. Blegvad/H. Schultz/Chr. Pedersen Aalborg Kommune, Socialforvaltningen

1976 Kastetvej 83 Jacob Blegvad Svømmeudvalget - Aalborg/Hasseris kommuner

1976 Hjelmerstald 18 Henning Gunvald Direktør Ruth Krog Hansen

1976 Kayrødsgade 26-44 Torben Stockholm Boligselskabet Limfjorden

1976 Byplanvej Inger og Johannes Exner Sdr. Tranders sogns menighedsråd

1976 Herningvej 1 Jacob Blegvad C. W. Obel kollegiet

1976 Sundsholmen 3 Kjeld Maltha Nordjysk Metal-Industri A/S

Udarbejdet af Sv. Aage Jakobsen, okt. 96

More magazines by this user
Similar magazines