Præmierede bygningeri perioden 1954-2003. - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk
  • No tags were found...

Præmierede bygningeri perioden 1954-2003. - Aalborg Kommune

Godt og smukt byggeri mv. Aalborg Kommune

År Gade/vej Husnr. Arkitekt Bygherre Bemærk.

1981 Poseidonvej 1-41 Chr. Pedersen Firma Jørgen Pedersen ApS

1981 Edward Niemanns Vej 11 Per Glerup/Peter Kjelgaard Direktør, civilingeniør Uffe Nielsen

1981 Gunderup Præstegård Poul Brøgger Gunderup menighedsråd

1981 Langagervej 1 Jacob Blegvad - arkitektkontor A/S Aalborg Stiftstidende A/S

1981 Thomas Boss Gade 6 HardyVibe-Hansen/Chr. Lomborg Aalborg kommune, mag. 5. afd.

1981 Hjelmarstald 13 Per Thomsen Anne-Marie Rubin/Per Thomsen

1982 Hobrovej 437 Erik Jensen Amts Landboforening

1982 Th. Staunings Vej 51 Peter Dahlgaard FinnTolburg

1982 Klarup Søren Bøgeskov Klarup Meninghedsråd

1982 Kjellerupsgade 12-14 Arne Kjær Aalborg Byorkester

1982 Nytorv 26 Hans Dahl/Torben Lindhardtsen Aalborg kommune, magistratens 1. og 4. afd

1982 Hjelmerstald 10 J. Fentz J. Fentz

1983 Høvejen 85 Poul Brøgger Hvorup Menighedsråd

1983 Rørdalsvej 44 Jacob Blegvad Aalborg Portland cementfabrik

1983 Jomfru Anegade 14 Henning Schultz Aalborg kommune, mag. 4. afd.

1983 Nørregade 18 Sunday Sytmen Grosserer N. L. Alexanderzen

1984 Postmestervej 1 Erik Appel, Postens bygningstjeneste Post- og telegrafvæsenet

1984 Korsgade 24,26,30 Jacob Blegvad Almennyttigt byfornyelsesselskab

1984 Vejgaard Bymidte 1/26 Frank Vestergaard Ejendomsselskabet A/S

1984 Damstræde Hans Dall/Torben Lindhardtsen "Himmerland"" afd. 41"

1984 Metisvej Sunday Sytmen "Boligforeningen ""Fjordblink"" afd. 16"

1984 Thorsens Allé 27 Søren Pedersen Elizabeth og Torben Nielsen

Udarbejdet af Sv. Aage Jakobsen, okt. 96

More magazines by this user
Similar magazines