Fire NKF - VDS - electrical

adara.bg.com

Fire NKF - VDS - electrical

3. Доставка и транспорт

3.1 Доставка

Помпите се доставят от фабриката производител в дървена

или дървена/картонена кутия, предназначена за

транспортиране чрез мотокар или друго подобно превозно

средство.

3.2 Транспорт

За повдигане на целия помпен агрегат изполвайте халките за

повдигане, монтирани на фундаментната рама.

Фиг. 1

Предупреждение

Двигателите на помпите са оборудвани с

халки за повдигане, които не трябва да се

използват за повдигане на целия помпен

агрегат.

Правилно повдигане на помпения агрегат,

например с помощта на кран

TM03 2933 4905

4. Идентификация

4.1 Кодово означение

Пример: Fire NK F 80 -250 /270 E F X D B A B

Fire:

Противопожарни

системи

Тип помпа

F: Помпа, одобрена за

противопожарни нужди

Номинален диаметър на

нагнетателния изход

[mm]

Размер на корпуса на помпата

[mm]

Действителен диаметър на работното

колело

[mm]

Задвижващ механизъм

E: Електродвигател, 50 Hz

Одобрение на помпата

F: VdS

Одобрение на системата

X: Без одобрение

Тръбни връзки

D: DIN

Контролно табло

B: За монтиране на фундаментна рама

W: За монтиране на стена

X: Без табло

Уплътнение на вала

A: BAQE

Съединител

A: Стандартен

B: Дистанционна втулка

Примерът е на помпен агрегат Fire NKF 80-250 с VdS

сертификат, включващ следните елементи:

• Работно колело 270 mm

• Уплътнение на вала BAQE

• съединител с дистанционна втулка

• контролно табло за монтиране на фундаментната рама.

4.2 Табела с данни

Фиг. 2

Неправилно повдигане на помпата

TM03 3769 1006

Type:

part No.

serial No.

Fire NKF 80-250/270-E-F-X-D-B-A-B

96157421

123456789

Main Supply:

impeller diameter:

3X400V 50Hz

270

Q: 150 m /h

H: 112 m

P2: 55 kW

n: 2940

-1

min

IP 55

G: 346 kg

65542145624565

Made in Germany P1 0640

VdS pump VdS-approved

65542145624565

TM03 6012 4106

Фиг. 3

Пример за табела с данни на помпа Fire NKF

88

More magazines by this user
Similar magazines