STALDE TIL øKOLOGISKE SLAGTESVIN - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

STALDE TIL øKOLOGISKE SLAGTESVIN - LandbrugsInfo

langs lejet via porte i væggen. Samme porte kan benyttes

ved udmugning af halmen i lejet.

6. Gødningshåndtering

Linespil under alle spaltegulve sikrer en nem - daglig

- fjernelse af gødningen. Kanalernes dybde er 42 cm og

samlekanalen har bagskylning til fortank. Der er 40 eller

60 m3 fortank med både gylleomrører og pumpe.

7. Miljøforhold

Gyllekølingen og de forventede rene faste gulve i ude og

indeareal er med til at mindske ammoniakfordampningen.

Fordampningen af ammoniak er blandt andet afhængig af,

hvor stort et areal i stierne, der anvendes som gødeareal

samt af udetemperaturen. Med det valgte layout og

placering af overbrusning, forventes det at grisene vil

etablere et meget veldefineret og afgrænset gødeareal

i det udendørs areal. Kølingen af gødningskanalerne vil

samtidig sænke gødningstemperaturen. Samlet vurderes

det derfor at ammoniakfordampningen fra stalden vil

være på niveau med en traditionel slagtesvinestald til

konventionel produktion. Det skal dog understreges, at

der ikke er gennemført undersøgelser, som dokumenterer

fordampningens omfang.

31

More magazines by this user
Similar magazines