Den lille p-guide - Itera

itera.dk

Den lille p-guide - Itera

Den lille p-guide

Er du nogensinde i tvivl om, hvor du må parkere

Med Den lille p-guide kan du hurtigt få overblik

over de vigtigste p-regler.

10 meter-reglen

Tidsbegrænset parkering

‘12

10 meter-reglen

Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds

eller inden for 10 meter fra den tværgående

kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

Tidsbegrænset parkering

Under skiltet er ofte anført en

tidsbegrænsning af parkeringen, f.eks.

15 minutter, 1 eller 2 timer.

P-skive

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Spærrelinje

Du må ikke standse eller parkere ved siden af

en spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet

og linjen er mindre end 3 meter, og der ikke

findes en punkteret linje mellem køretøjet og

spærrelinjen.

Opmarchområde

Du må ikke standse eller parkere på en strækning,

hvor kørebanen før et vejkryds er inddelt i

vognbaner ved hjælp af spærrelinjer. Eller inden

for 5 meter før begyndelsen af spærrelinjerne.

Spærrelinje

Opmarchområde

Standsning / parkering forbudt

Hvornår gælder skiltene

FORTOV

FORTOV

Rev.nr. 1-2012

Cykelsti

Gågade, legeområde og p-billet zone

Parkering og afmærkning

Vidste du, at ...

Fodgængerfelt

P-afgift og klager

NB: Teknik- og Miljøforvaltningen har som et

forsøg malet gule trekanter på kantstenene

i Københavns Kommune, som en service, der

skal hjælpe bilisterne med at parkere de lovpligtige

10 meter fra et vejkryds. Servicemarkeringen

har ingen juridisk betydning.

Ved tidsbegrænset parkering skal der bruges

p-skive. Enkelte steder stilles der krav om at

bruge p-skive og p-billet samtidigt. Husk at

p-skiven skal indstilles ved parkeringens start.

Hvis parkeringen begyndes før en periode med

tidsbegrænsning og fortsætter ind i denne,

skal viseren indstilles på det tidspunkt, tidsbegrænsningen

begynder. Du kan få en p-skive

gratis hos Center for Parkering.

Husk at din p-skive skal være intakt.

FORTOV

under 3 m

FORTOV

5 m

En spærrelinje er en fuldt optrukket linje.

Færdselslovens

parkeringsregler

Den overordnede baggrund for parkeringsreglerne

er fastsat i Færdselsloven

(§§ 28-29).

Du kan læse mere på:

www.kk.dk/parkering

Standsning forbudt

Her må du hverken standse

eller parkere.

Parkering forbudt

Her må du ikke parkere. Du må

dog standse i op til 3 minutter.

Af- og pålæsning af gods og afog

påstigning af passagerer er

tilladt.

Hvornår gælder skiltene

Mandag - fredag

Lørdag

Søn- og helligdage

Cykelsti

Du må ikke standse eller parkere ud for en cykelsti-udkørsel

eller mindre end 5 meter foran

udkørslen, men du må gerne holde på den anden

side af udkørslen.

CYKELSTI

5 m

5 m

Udkørsel fra

cykelsti

Udkørsel fra

cykelsti

Gågade

Her må du ikke parkere, medmindre

der er særligt afmærkede parkeringspladser.

Husk p-billet/p-skive, hvis

påkrævet.

Opholds- og

legeområde

I dette område må du ikke parkere,

medmindre der er særligt afmærkede

parkeringspladser. Husk p-billet/pskive,

hvis påkrævet.

Før og efter skilte

Før og efter: Skiltet gælder

både før og efter skiltestanderen.

15-18

Øvrig tid

FORTOV CYKELSTI

FORTOV

Du må ikke standse eller parkere helt eller delvist

på en cykelsti.

P-billet zonen starter

Når du har passeret skiltet, er du inde

i betalingsområdet, hvor der kræves

p-billet.

Efter: Skiltet gælder efter

skiltestanderen.

Bemærk “øvrig tid” dækker perioden, der ikke

er angivet på tavlen.

P-billet zonen ophører

Når du har passeret skiltet, er du ude

af betalingsområdet.

Før: Skiltet gælder før skiltestanderen.

CYKELSTI

FORTOV

Mission

Parkering og afmærkning

Vidste du, at ...

Fodgængerfelt

Har du fået en p-afgift

Center for Parkerings mission er at skabe

trafiksikkerhed og tilgængelighed gennem

kontrol og service i forhold til parkering.

Et køretøj skal ved parkering anbringes i vejens

længderetning ved kørebanens ydrekant. Medmindre

andet er tilkendegivet ved afmærkning

- husk at se efter øvrige restriktioner.

Du må gerne holde foran eller ved siden af en

brandhane.

Hvis du sidder i bilen og holder ulovligt, kan du

få en p-afgift, da parkerings- og standsningsforbud

gælder for køretøjer med eller uden

fører.

Du må ikke standse eller parkere på et fodgængerfelt

eller inden for 5 meter før fodgængerfeltet

(i færdselsretningen). De 5 meter gælder

også, selvom der er lysreguleret.

Har du fået en p-afgift, kan du betale afgiften

via girokortet, der sidder på afgiften. Prisen er

510 kr.

Ønsker du at klage

Formål

Parkeringsordningen i København skal

medvirke til at byen er fremkommelig og

sikker at færdes i for både bilister, cyklister

og fodgængere.

FORTOV

Reglen om, at du skal holde minimum 10

meter fra et vejkryds gælder i hele Danmark,

dvs. også i København.

Du må ikke standse eller parkere på fortovet

i Københavns Kommune, med mindre der er

afmærket til det.

Du må hverken af- og pålæsse eller af- og påstige

på standsning forbudt.

FORTOV

FORTOV

5 m

Har du fået en p-afgift, som du er uenig i,

kan du sende en klage til os online på

www.kk.dk/parkering eller via brev til Center

for Parkering, postboks 446, 1505 Kbh. V.

Vær opmærksom på, at din klage afgøres ud

fra, om reglerne er overtrådt. At parkering har

fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv

frafald af afgiften.

FORTOV


Rungsted

Plads

Sandbjerggade

Gade

Agnes

Henningsens

Vej

Østerbrogade

Urbansgade

Hol-

Svend- borgg.

s

j

Marmorkaj

Bradbænken

ERSØPARKEN

Bispebjerg

Station

ro

er

ørrebrogade

Hillerødgade

Lundtoftegade

der

n

. ds

le

s

nehøj

hallen

Bispebjerg Bak

Lundtoftegade

Allé

vej

g-

ivervej

s

mer

dtsens

ds

Borgmestervangen

Esromgade

Lundtoftegade

Ole

Jørgensens

Gade

Enghave

Kirke

Vestre

Fængsel

Bavnehøj

Skole

Plads

Krogerupgade

s Borups Allé

alsvej

j

Ceresvej

disonsvej

j

Asgårdsvej

Prins

Constantins

Vej

s

Vej

ej

Vej

svej

dtvigsvej

evej

Kochsvej

Ågade

Carstensgade

Jerichaus-

gade

Vej

t Nikolaj

ner-Vej

et

ej

Henrik

Steffens

Amicisvej

Hostrups

Stefansgade

Have

Nyvej

eriksberg Allé

Ernst

Meyers

Gade

Carlsberg Vej

Aksel

Larsens

Plads

Farum-

Nørrebro

Vænge

Skotterupgade

Grundtvigs

Sidevej

Vej

Henrik Ibsens Vej

Høkerboderne

Nærumgade

Franckesvej

Falkonergårdsvej

Vesterfælledvej

gade

Dr. Abildgaards

Allé

Bianco

Lunos

Allé

Platanvej

Vesterfælledvej

Alsgade

. Borgens Vej

øj Allé

dvard

torms

Vej

Mjølner

Parken

Nordbanegade

Kirke

Stefansgade

Døves

Kirke

Gasværksvej

Angelgade

Slien

Skt.

Stefans

Kirke

Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune

Jagtvejens

Skole

Den kgl. Veterinærog

Landbohøjskole

Sct.

Thomas

Kirke

Banevingen

Heimdalsgade

Bragesgade

Nørrebrogade

Anna

Kirken

Skole

Havef.

4. Maj

1921

Samuels

Kirke

Stevnsgade

Skole

Rådmandsgades

Skole

Teknisk

Skole

Assistens

Kirkegård

Hermes

Hallen

Skøjtehal

Skole

Den kgl.

Veterinærog

Landbohøjskole

Skolen

ved

Bulowsvej

NyCarlsb.

Vejens

Skole

Vega

Enghave

Station

Lersøstien

Hamletsgade

Mimersgade

Baldersgade

Alsgade

Slesvigsgade

Tagensvej

Brages-

Ægirsgade

Holtegade

Allersgade

Julius Bloms Gade

Baldersgade

Dagmarsgade

Gormsgade

Sø lerød- gade

Jægersborggade

Kronborggade

Hørsholmsgade

Hellebækgade

Husumgade

Rantzaus-

gade

Lyrskovgade

Ejdersted

gade

Madvigs Allé

Etlars Carit Vej

Jagtvej

Laurids Skaus G.

Rolighedsvej

Slangerup- gade

gade

Thorvaldsensvej

Bülowsvej

Martensens Allé

Helenevej

Kingosgade

Hedebygade

Bev-

Bülowsvej

Amalievej

Kastanievej

Lindevej

Mynstersvej

Vesterbrogade

Amerikavej

Bjelkes Allé

Hiort Lorenzens

Gade

N.J.

L.I. Brandes Allé

Tøndergade

Ballumgade

Møgeltøndergade

Trøjborg-

gade

P-zoner

Hans

Olriks

Vej

Johan

Kellers

Vej

Enghavevej

Fjords Allé

Paludan

Müllers

Vej

en

Dannevir- kegade

Carl

Bernhards

Vej

Enghave

Passage

Hans Egedes

Brorsonsgade

Enghavevej

Uraniavej

Alhambravej

toftgad e

gade

Henrik

Brorsons

Kirke

NØRREBRO

Kapt.

Jonsens

Skole

Skole

Sct.

Matthæus

Kirke

Rovsingsgade

Vermundsgade

Aldersrogade

Brynhildegade

Ægirsgade

Nannasgade

Brohusgade

Haderslev- gade

Thorsgade

Uffesgade

Haraldsgade

Skole

P. D.

Løvs

Allé

Mimersgade

Odinsgade

Nørrebros

Runddel

Hans

Sønder Boulevard

Vølundsgade

Jagtvej

Jagtvej

Hellig

Kors

Skole

Skole

Forum

Skt.

Markus

Kirke

Apostolkirken

Ragnhildgade

Radio

huset

Kristi

Kirke

Absalons

Kirke

Rovs

Lersø

Sigurdsgade

Titangade

Thorsgade

Asnæsg.

Fensmark-

Udbygade

Stevnsgade

Prinsesse Charlottes Gade

Tavsens

Jægergade

Rosenørns Allé

Haderslevgade

Enghave

Bustrup-

Rungs

Hauchsvej

Plads

Ny

Fuglevangsvej

J.M.Thieles

Vej

Harsdorffsvej

Boyes-

Rødding-

gade

Gade

Bomhoffs

Have

Kaalundsgade

Tove

Ditlevsens

Plads

H.C. Ørsteds Vej

gade

Vester Gågade

Passage

Erik

Ejegods

Gade

Gade

Erik

Menveds

Vej

Bille

Brahes

Vej

Lykkesholms

Allé

Gammel Kongevej

Tårnborgvej

St. Thomas

Allé

Flensborggade

Liva Weels

Plads

Gade

Frejasgade

Rantzausgade

Steenwinkelsvej

Valdemarsgade

Matthæusgade

gade

Carlsberg

Vej

Skyttegade

Knud

Lavards

Gade

Åboulevard

Oehlenschlægersgade

Istedgade

Sankelmarks-

Valdemarsgade

Skydebanegade

Steenstrups

Allé

Titangade

Hildursgade

Parkallé

Vibekegade

Rådmandsgade

Fogedmarken

Jagtvej

Simeons

Kirke

Bethania

Kirken

Tekn.

skole

Godsbanegården

Skydebanehaven

Vibenhus

Butikscenter

Navigations

Skole Danmark

Farmaceutiske

Højskole

Zoologisk Datalogisk

Museum Institut

August

Krogh H.C.

Instituttet Ørsted

Instituttet

De

Gamles

By

Mosaisk

Kirkegård

Det

Ny

Teater

Elias

Kirke

Gethsemane

Kirke

Sakraments

Kirke

Blå

gårds

Kirke

Skt.

Jørgens

Kirke

Skt. Jør- gens Sø

Skole

VESTERBRO

VASBYGADE

Studsgaardsgade

Gyritegade

Guldbergsgade

Tibirke- gade

Nørrebrogade

Ingerslevsgade

Kapelvej

Rantzaus-

gade

Griffenfeldsgade

Tagensvej

Rønnegade

Arresøgade

Refsnæsgade

gade

Griffenfeldsgade

Danasvej

Vesterbrogade

Saxogade

Westend

Dannebrogsgade

Estlands-

Saxogade

Worsaaesvej

Forchhammers- vej

Danasvej

Vej

Sankt Knuds

Bagerstræde

Flensborggade

Otto Busses Vej

Rød zone

Grøn zone

Blå zone

Martinsvej

Lykkesholms

Allé

Johnstrups

Allé

Forhåbningsholms Allé

Oehlenschlægersgade

Svanholmsvej

Skjalm

Hvides

Gade

Kapelvej

Frederik

VII’s

Gade

gade

Meinungsgade

Egegade

Gilbjerggade

Solitudevej

Slotsgade

Vævergade

Adolph

Steens

Allé

Niels Ebbesens Vej

Frederiksberg

Allé

Otto Busses Vej

Vej

Svend Trøsts

Carl

Plougs

Vej

Otto

Krabbes

Plads

Dannebrogsgade

Dybbølsgade

Asger Rygs

Gade

V

Arkonagade

ldm. Holmers

Gade

dolph Berghs Gade

Prins

Jørgens

Gade

Sankt

Markus

Allé

Gammel

F. F. Ulriks Gade

Lersø Parkallé

Sjællandsgade

Korsgade

Åboulevard

Julius Julius

Thomsens Thomsens

Plads Gade

Vodroffs

Tværgade

Litauens

Plads

Jacob

Dannefærds

Vej

Prinsesse

Maries

Allé

Stenosgade

Sundevedsgade

Valdemarsgade

Saxogade

P. Ørums

Gade

Teglværks-

yvej

Haraldsgade

Ragnagade

Biskop

Ole

el- stedsgade

Krags

Vænge

Maaløes

Vej

Klostervænget

Stadens

Vænge

Guldbergsgade

Peter

Fabers Gade

Herman

Triers

Plads

Møllegade

Vodroffsvej

Vodroffsvej

Tømrergade

Stengade

Edith

Rodes

Vej

Alleen

Kristus

kirken

Øksnehallen

Euro-

School

Jesu

Hjerte

Kirke

H.C.

Ørsted

Værket

Om

Lyngbyvej

Hammers-

husg.

Aldersrogade

gade

Thit

Jensens

Vej

H. Pontoppidans

Vej

Møllegade

Nørre Allé Nørre Allé

Brandst.

Brandstation

Daniel

Kirken

Maria

Kirke

Hillerødgades

Skole

Taksigelseskirken

Klostervgt.

Skole

Fogedgården

Havreskole

markens-

Tandlægeskolen

Skt.

Johannes

Kirke

Peblinge Sø

ade

Sejerøgade

Tinghus

Husets

Teater

Flæsketorvet

Allé

Frederik

Bajers Plads

Katolsk

Apostolisk

Kirke

Vesterport

Station

Kødbyen

Niels

Steensens

Bryggervangen

Samsøgade

Australiensvej

Vibenhus

Rundel

Nyrops- gade

Kampmannsgade

Vester Søgade

Nørre Allé

Ahornsgade

Elmegade

Fælledvej

Baggesensgade

Blågårdsgade

Korsgade

Smedegade

Svendsg.

Absalonsgade

Godsbanegade

Esbern

Snares

Gade

Svineryggen

Eskildsgade

Bangertsgade

Todes-

Ewaldsgade

Kleinsgade

Værnedamsvej

Hornbækgade

Struenseegade

Tjørnegade

Florsgade

Gasværksvej

Istedgade

Sommerstedgade

Krusågade

gade

Kongevej

Birkegade

Blågårds

Plads

Jesper

Brochmands

Korsgade

Gartnergade

Murergade

Suomisvej

Filippavej

Vesterbros

Torv

Otto Busses Vej

Belvedere

Gade Hans

Gyldenløvesgade

Viktoriagade

Dyrkøb

Skelbækgade

Hans

Kirks

Vej

Polititorvet

Poppelgade

Meinungsgade

Nivågade

Sønder

Boulevard

Nørre

Sideallé

Gunthers

Passage

Acaciavej

Vodroffslund

Haveselskabetsvej

Svanemosegårdsvej

Eriksgade

Broagergade

Rejsbygade

Küchlersgade

Lundbyesgade

Ullerupgade

Mysundegade

Bissensgade

Letlandsgade

Istedgade

Freundsde

Kongshøjgade

Gråstensgade

Frederiksstadsgade

Krügersgade

Ahlmannsgade

O2

Fælledvejens

Passage

Wesselsgade

Skt

Jørgens

Allé

Abel

Vester Søgade

Nyrops-

gade

Skt.Hans

Gades

P.

Halmtorvet

Øster A lé

Jensens

Skt.

Kjelds

Plads

Panum

Instituttet

Legeplads

Dybbølsbro

Station

Fisketorvet

Cirkus

Bygningen

Scala

Axeltorv

Rysensteen

Gym.

DGI-byen

Kvægtorvet

Klosterhaven

FÆLLEDPARKEN

Borgmester

Ved

Klosteret

ictor

endix

ade

Juliane Maries Vej

Tagensvej

Ourøgade

Henrik

Harpestrengsvej

Skt

Ravnsborggade

Peblinge Dossering

gade

Turesensgade

Meldahls-

Skt. Kjelds Gade

Borgmester

Blegdamsvej

Læssøesgade

Nørre Søgade

Vesterbrogade

Helgolandsgade

Cathrines Gade

Kødboderne

Skt.

Hans

Torv

Lille

Istedgade

Slagtehus-

gade

Skibb roen

Tømmergravsgade

gade

Staldgade

Dybbølsbro

Ravnsborg

Tværgade

Vester

Farimagsgade

Reventlows-

gade

Ryes-

Dronning

Louises

Bro

Colbjørn-

Kjeld

Langes

Gade

Istedgade

Hammerrichs-

gade

TØMMERGRAVEN

Sortedams Sø

Nansensgade

ØRSTEDS

PARKEN

Sct.

Andreas

Kirke

Tysk

Skole

Industriens

Hus

Tivoli

Teknisk

Skole

Københavns

Hovedbanegård

Tivolis

Koncertsal

GASVÆRKS

HAVNEN

KALVEBOD BRYGGE

SYDHAVNEN

Nygårdsv

Tåsingegade

Langøgade

Vejrøgade

Manøgade

Vennemindevej

Jensens Allé

Ryesgade

Vendersgade

Ahlefeldts-

gade

H.C.Andersens Boulevard

Plads

Staunings

gade

sensgade

Kvægtorvsgade

Fiskerihavns gade

O2

Ingerslevsgade

Havneholmen

ygge

Frederik V’s Vej

Søtorvet

Nørre Farimagsgade

Stræde Peders

Studie-

Fredensgade

Skt

Jernbanegade

stræde

Lille

Fredensgade

Schleppegrellsgade

Thorupsgade

Trommesalen

Reverdilsgade

Stampesgade

Jarmers

Plads

Fiskeøen

eløgade

Hesseløgade

Jagtvej

Trepkasgade

Rømersgade

Bernstor fsgade

Botanisk

Museum

Arbejdermuseet

Livgardens

Museum

Kaserne

gade

Drejøgade

Masnedøgade

Kansl e rgade

Parken

Øster Allé

Per Henrik Lings Allé

Fredens

Kirke

BOTANISK

HAVE

Københavns

Rådhus

Irmingersgade

Helgesensgade

Ryesgade

Larslejstræde

Nørre Voldgade

Fredensbro

Frederiksborggade

Vester Voldgade

Vendersgade

Teglgårdstræde

Lundingsgade

Sortedam Dossering

Øster Søgade

Gothersgade

rygge

Islands Brygge

Israels

Plads

Thorvald

Borgs

Gade

Linnesgade

Ove

Rodes

Plads

Ny Blegdamsvej

Kirkepassage

Krudttønden

Kanonhallen

Idrætsanlæg

Tennishal

Skt. Jakobs

Kirke

Nazaret

Kirke

Ryesgades

Skole

Sortedams Sø

Krauseparken

Pumpehuset

Frihedsstøtten

Universitet

Vor

Frue

Kirke

Nytorv

Dom

huset

Den kgl.

Veterinærog

Landbohøjskole

Gymnasium

Glyptoteket

Falck

Huset

Ch

Politigården

Sortedam

Gymnasium

Bordings

Friskole

Københavns

Universitet

Geologisk

Museum

Palmehus

Skolen

ved Ingemannsvej

Metropolitanskolen

HANS

TAVSENS

PARK Blågårds

Skole Hellig

Kors

Kirke

Sjællandsgades

Skole

Nørreport

Station

vej

Reersøgade

Tåsingegade

Serridslevvej

Thyrasgade

Hermodsgade

Heimdalsgade

yrbødervej

Hjelmsgade

Bryggergade

Oliemøllegade

Vingelodden

Annekegade

Hedemannsgade

Sortedam

Trinitatis

Kirke

Nationalmuseet

Krebs

Skole

Havefor.

Bryggen

Vibenshus

Skole

Davids

Kirke

Ingrid

Jespersens

Gymnasium

Statens

Museum

for

kunst

Rosenborg

Slot

Helligånds

Kirke

KALVEBOD BRYGGE

ISLANDS

BRYGGE

gesund

Jagtvej

Jacob Erlandsens

Gade

Marskensgade

Østerfælled

Torv

Olufsvej

Blegdamsvej

Tværgade

Kertemindeg.

Gunnar Nu

Hansens Plads

Brumleby

Wiedeweltsg.

Webersgade

Rørholmsgade

Gammeltoftsgade

Stoltenbergsgade

Studie- stræde

illerivej

Islands Brygge

Drechselsgade

døgade

Øster

Nørregade

Vestergade

Fiolstræde

Kattesundet

Søgade

Lavendel-

Rosen-

gården

stræde

Tietgensgade

Hardangergade

Bartholinsgade

Rømersgade

Linnésgade

Hambrosgade

Mitchellsgade

Islands

Sølvgade

Ole Suhrs Gade

Øster Farimagsgade

Mikkel

Bryggers

Gade

Frederiks- berggade

Bag

Rådhuset

Ved

Glyptoteket

Edvard

Falcks

Gade

Storm-

Li. Colbjørnsensg.

Stenderupgade

Palnatokesgade

Bodilsgade

Sigerstedgade

Slagterboderne

Gl. Torv

Brygge

Jens Juels G.

str.

Løngang-

Norsvej

Sveasvej

Schønbergsgade

Svineryggen

Nansensgade

Frederiksborggade

Schacksgade

Dahlerupsgade

Larsbjørnsstræde

Herholdtsgade

Rådhuspladsen

Otto

Mønsteds

Gade

Niels Brocks Gade

Krystalgade

Farvergade

Slutteri-

gade

Øster

Store

gade

S gade

Poul Nyborg- gade

Henningsens

Plads

Dossering

Høyensg.

Kannikestræde

Kloster-

stræde

Skindergade

Dantes

Plads

Collinsgade

Voldmestergade

Århusgade

Zinnsg.

Tøjhusmuseet

Rundetårn

Esajas

Kirke

Holmens

Kirkegård

Østre

Farimagsgades

Skole

Randersgade

Øster Farimagsgade

Hans

Tausens

Kirke

Østre Gasværk

Teater

Randersgades

Skole

Luther

Kirke Den

Sociale

Højskole

Christiansborg

Ridebane

D.S.B.

Brandstation

Garnisons

Kirkegård

Den

Franske

Skole

Den Hirschsprungske

Samling

KONGENS

HAVE

Assensg.

Vordingborggade

Korsørgade

Koldinggade

Ålborggade

Viborggade

Strandboulevarden

Rothesgade

Lindenovsgade

Ribegade

Ribegade

Skt. Jakobs Gade

Gustav

Adolfs

Gade

Odensegade

Molekaj

Carl

Johans

Gade

J. E. Ohlsens

Gade

Trianglen

J.A.Schwartz

Gade

Takkeladsvej

Hallinsgade

Søgade

Skovgaardsg.

Wilhelm

Marstrands

Gade

Eckersbergsg.

Abildgaardsg.

Hindegade

Tornebuskegade

Øster Søgade

Lundsgade

Nørre Voldgade Øster Voldgade

Stræde

stræde

Fiol-

Hvitfeldts

Vimmelskaftet

Skoubogade

Peder

Øster Farimagsgade

Skt.

Gertruds

Str.

Hauser-

gade

Bad-

Sølvgade

Gråbrødretorv

str.

Brolæggerstr.

Rådhus-

stræde

Åbenrå

Suhms-

gade

Købmagergade

Ll.

Kongensgade

stue-

Asylgade

Hestemøllestræde

Vandkunsten

Magstræ

de

Ny Vestergade

Anker

Heegaards

Gade

Knabro- str.

H. C. Andersens Boulevard

O2

Vor

Frue Pl.

Axel Heides Gade

Gade

Artillerivej

GadePoul Hartlings

Jens Otto

Krags

Nybrogade

Fakse

Tværg.

Københavns

Universitet

ROSENBORG

HAVE

Slots

kirke

Thorvaldsens

Museum

Charlottenborg

Chr. IV’s

Bryghus

Løgstørgade

Viborggade

Sorøg.

Classensgade

ØSTRE

ANLÆG

Jerusalems

Kirke

Sølvgades

Skole

Skt.

Nikolaj

Kirke

Slotsplads

CHRISTIANS

Kgl.

Bibliotek

Kalvebod

Bastion

Njalsgården

Rådhusanneks

Middelfartgade

Korsør-

gade

Langelinie

Skole

Døve

skole

Hans

Egedes

Kirke

Kræftens

Bekæmpelse

Danmarks

Design Skole

Østre

Borgerdyd

skole

Østerport

Station

Holmens

Kirke

Århusgade

Silkeborggade

Gammel Kalkbrænderivej

Nordre

Rosenvængets Allé

ABC

Gade

Sæbyg.

Faksegade

Slagelse-

Bopa

Plads

Fåborgg.

Ved

Hegnet

Hovgaardsgade

Rosenvænget

Side

Alle

gade

Stockholmsgade

Århus

Plads

Grenåg.

Drewsens

Vej

Hobrog.

Frihavnsgade

Ved

Vænget

A.L.

Saabyesvej

Willemoesgade

Melchiors

Plads

A.F.

Kriegers Vej

Rosenvængets

Holsteinsg.

Lip- kes- gade

Dag Hammarskjölds Allé

Sølvgade

Klareboderne Møntergade

Amagertorv

Læderstræde

Gammel

Strand

Frederiksholms Kanal

Ny Kongensgade

Puggaards- gade

H.C.

Hansens

Gade

Erik Eriksens

Gade

Rysensteensgade

Sturlasgade

Hans Hedtofts

Gade

J. C. Christensens

Gade

Kirke

Hauser

Plads

Landemærket

Niels Hemmings. G.

Snare-

gade

Kompagnistræde

Gothersgade

Vester Voldgade

Islands Brygge

Islands Brygge

Carl Th.

Zahlesgade

Naboløs

Nina

Bangs

Pl.

Snorresgade

Georg

Brandes

Plads

dorfsg.

Vindebrogade

Bertel

Thorvaldsens

Plads

Prinsens

Bro

Langebro

Egilsgade

Halfdansgade

Kigkurren

Victor

Borges

Plads

Upsalagade

Olof

Gammel Mønt

Isafjordsgade

Chr.

IX’s Gade

Citypassage

Kronprinsensgade

Svær-

Strøget

Højbro

Pilestræde

Tøjhusgade

Thorshavnsgade

Egilsgade

Højbro

Plads

Store

Kirkestr.

Visby- gade

Ny

Kristen

Bernikows

Gade

Lille

Kirkestr.

Prins

Jørgens

Gård

Hjalmar

Brantings

Plads

Palmes Gade

Stokhusg.

Store

Rigensgade

Regnegade

Holstebrogade

Hovedvej

Nyboder

Skole

Skt.

Pauls

Kirke

Kgs. Nytorv St.

Det

Kongelige

Teater

National

banken

Børsen

BRYGGE

Casino

Copenhagen

Havefor.

Faste

Batteri

Strandboulevarden

Skole

Frihavns

Kirke

Classens

Have

Kastelskirken

Havneparken

Havnebadet

Den Sorte

Diamant

Christians

Kirke

Islands

Brygge

St.

NDERIHAVNSGADE

Nordhavn

Station

Østerport

Station

Dansescenen

Gustafs

Kyrka

Statens

Seruminstitut

Københavns

Universitet

Churchill

parken

NIELS JUELS GADE

Østbanegade

Århusgade

Næstvedgade

Livjægergade

Præstøgade

Fiskedams- g.

Wi lemoes- gade

Kastelsvej

Hjørringgade

Aggersborgg.

Vej

Bergensgade

Østbaneg.

Vordingborgg.

Silkeborg Plads

Timiansg.

Klerke- gade

Grøn-

Østergade

Gade

Adelgade

Bremerholm

Vingård-

Admiralgade

Boldhusg.

negade

Gammel

Kalkbrænderivej

Holms

Gernersgade

Fredericiagade

Sølvgade

Adelgade

Marstalsgade

Steen

Billes

Gade

Odins

Tværgade

Nøddebogade

Skodsborggade

Guldbergs

Plads

Vedbækgade

Sorgenfrigade

Lynæsgade

Heinesgade

Fyensgade

Fredensborggade

Asminderødgade

Ørholmgade

Høsterkøbgade

Universitetsparken

Gunhildsgade

Valkyriegade

Fafnersgade

Valhalsgade

Skrivergangen

Fenrisgade

Balders

Plads

Overskæringen

Slejpnersgade

Eddagården

Vulkan-

gade

Ydunsgade

Midgårdsgade

Hylttebro

ristineberg

Reersøgade

Vardegade

Vardegade

Århusgade

Viborggade

Vejlegade

Horsensgade

Nøjsomhedsvej

Krausesvej

Marstalsgade

Holsteinsg.

Kristianiagade

Frederiks

kirke

(Marmorkirken)

Garnisons

Kirke

Enhjørningens

Bastion

Stadsgraven

Nordre

Frihavnsgade

Spangbergsgade

Jens

Munks

Gade

B&W

Museet

AVN

Classensgade

A

ger

Forbindelsesvej

Trondhjems

Plads

Gefionsg.

Petersborgvej

Skarøgade

Trondhjemsgade

Elsdyrsgade

Haregade

Borgergade

Dronningens Tværgade

Borgergade

stræde

Børsgade

Langebrogade

Amager Boulevard

Egilsgade

Roseng.

Langebro

Kronprinsessegade

Østergade

Nikolaj

Ved Stranden

Ved

Njalsgade

Skt Pauls

Gade

Gåsegade

Marmorbroen

Bryghusgade

Christiansborggade

Malmøgade

Slotsholmsgade

Gammelvagt

Oslo Plads

Suensonsgade

Store

Palæ-

gade

Kongens

Nytorv

Bour. P.

Artillerivej

Aug.

Svaneg.

Krokodillegade

Delfingade

Olfert Fischers Gade

Ny

Adelg.

Baron

Boltens

Gård.

Lønporten

Vognmagergade

Sjæleboderne

Pustervig

Kultorvet

Hovedvagtsg.

Antonig.

Løvstræde

Dybensg.

Holmens

Bro

Søren

Kierkegaards

Plads

Klakvigsgade

Leifsgade

Artillerivej

Nygade

Fortunstræde

Nikolajgade

Hyskenstræde

Lakse-

Bremerholm

gade

Adel- gade

Holmens Kanal

Hammershøjs

Kaj

Appelbys

Plads

Øster Voldgade

Nicolai

Eigtveds

David

Balfours

Gade

Amagergade

Voldgården

Kongensgade

bæk-

gade

Halsskovgade

Herninggade

Jellingegade

Brammingegade

Skanderborggade

Ribegade

Kirsteinsgade

Østbanegade

Fridtjof

Nansens

Plads

Østbanegade

KALKBRÆNDERIHAVNSGADE

FOLKE

BERNADOTTES ALLÉ

Store Kongens gade

BREDGADE

kaj

krogs-

Sundkrogsgade

Skt Pauls

Gade

Bornholmsgade

Rævegade

Skt.

Annæ

Passage

Gade

boulevarden

Strand-

gade

Århusgade

GRØNNINGEN

Odd

Fellow

Palæet

Sund-

Gittervej

Panterens

Bastion

Amalienborg

CITY

Frihavnen

KASTELLET

CHRISTIANSHAVN

ØRESTAD

Smedelinien

Glyckstadtsvej

Billedvej

Stubkaj

Sandkaj

Ringkøbing

gade

Bogensegade

Jernvej

Redhavnsvej

Stålvej

Forbrugerstyrelsen

Laborantskolen

Vandrerhjem

Christianhavns

St.

Kong

Haakons

Kirke

Sundkirken

Universitetet St.

(DR Byen)

Skt. Alban

Church

Spejdermuseum

Frihedsmuseet

Told- og

Skattestyrelsen

Amalieparken

Amager

Fælled

Skole

Chr.h.

Skole

Chr.havns

Gymnasium

Vor

Frelsers

Kirke

Voldboligerne

Chr.havns

Skole

Ved

volden

Elefantens

Bastion

Priser

Sundmolen

for parkering

KRONLØBSBASSINET

Lüdersvej

NORDBASSINET

Unicef

Plads

Fredericia- gade

Store

Poul

Ankers

Gade

Lille

Strandstræde

Heibergs-

gade

Knippelsbro

Johan

Semps Gade

Ved Kanalen

Weidekampsgade

Christianshavns

Voldgade

Myggenæsgade

O2

O2

Ørestads Boulevard

Tom

Peder

Tordenskjoldsgade

Kristiensens Vej

Jens

Kofods

Gade

Nyhavn

Lille

Farimagsgade

Vildandeg.

Hjertensfrydsgade

Hammerensgade

Krusemyntegade

Tigergade

Amerika

Plads

Tømmerkaj

Dampfærgevej

Marmorvej

Amerikakaj

Fortkaj

VESTBASSIN

Rosendalsg.

Ringstedg.

Sønderborggade

Kroghsgade

Mandalsgade

Stavangergade

Esplanaden

Amaliegade

Skt. Annæ Plads

Strandstr.

Nyhavn

Cort

Adelers

Gade

Holbergsga de

Skrams

Gade

Strandgade

O2

Herluf

Havnegade

Asiatisk

Plads

St S.

Voldstr.

Strandgade

Torvegade

Sofie- gade

Overg. Oven Vandet

Njalsgade

Nordhavnskaj

Nyhavns

Bro

Trolles

Gade

Gammel

Dok

Amaliegade

Wildersgade

tegade

Stormbroen

Christianshavns

Kanal

Langelinie

Skt Annæ Gade

Overg. Neden Vandet

Prinsessegade

Middelgrundsvej

Christianshavns

Voldgade

Enveloppevej

Karen

Blixens Vej

O2

Mikkel

Vibes

G.

Toldbodgade

Kornkaj

Indi avej

Klubiensvej

Hverdage Kl. 08-18

Redmolen

Kl. 18-23

Kl. 23-08

NORDHAVNEN

Lørdage Kl. 00-08

Kl. 08-17

Efter kl. 17

Midtermolen

Silokaj

SØNDREFRIHAVN

Arendalsgade

Nordborggade

Næstvedgade

Præstøgade

Løfasvej

Hjortøgade

takkeund

Indiakaj

Langelinie

Overg. Oven Vandet

Ved Stadsgraven

Amagerfæ ledvej

ØSTBASSIN

Ravelinen

Oslo

Den lille

Havfrue

Dokøen

CHRISTIANSHOLM

Krøyers

Plads

Wilders

Plads

Dronningensgade

Rued Langgaards Vej

Kaj Munks Vej

Emil Holms Kanal

August

Schades

Vej

Kvæsthusbroen

Torvegade

Christianshavns Kanal

Løvens

Bastion

Ved Amagerport

Orientkaj

Sundkaj

FRIHAVNEN

Pakhuskaj

Langelinie Allé

Larsens Plads

Amager Boulevard

Svinget

Norgesgade

Sundholmsvej

Langelinie

Andreas

Bjørns

Gade

Bådsmandsstræde

Ved

Mønten

Peter

Vedels

Gade

Amagerfælledvej

Grønjordsvej

Grønlanske

Handels

Plads

Ved

Christmas

Møllers

Plads

Linden

Langelinie Allé

Nordre

Toldbod

Sundholm

Langelinie

Operaen

Peder Lykke

Skolen

HOLMEN

Trangraven

Burmeistersgade

Prinsessegade

T

Kaninøen

Markmandsgade

Svinget

Kongedybet

Finlandsgade

Orlogs-

Trangravsvej

Bodenhoffs

Plads

Under

Elmene

Syvens

Allé

Æblestien

Hollænderdybet

Peder

Brydes

Allé

Lykkes

Dokøvej

Swinoujscie

CHRISTIANIA

Bymuseet

Kristkirken

Engskolen

Enghaveparken

Immanuelskirken

Synagoge

Matthæusgades

Planetariet

Handelshøjskolen

Købmandsskolen

Martinskirken

Gefionspringvandet

Havefor.

Vennelyst

6. Redan

Norgesgade

Skole

Ulriks

Bastion

Store

Amagerbrogade

5. Redan

Mølle Vej

Uplandsgade

Sverrigsgade

Brigadevej

værftvej

Ekvipagemestervej

Kuglegårdsvej

Islands

Plads

Pusher Street

Anders

Henriksens

Gade

Søartilleri

vej

Vermlandsgade

Ved Sønderport

Hallandsgade

Sundholmsvej

Birketinget

Vej

Takkelloftvej

Galionsvej

Værftsbroen

Arsenalvej

Refshalevej

Philip

de

Langes

Allé

Vor

Frelsers

Kirkegård

Prags

Boulevard

Danneskiold Samsøes Allé

Halvtolv

Holmbladsgade

Amager

Torv

Røsågade

Gullandsgade

Hørhusvej

gade

Tingvej

Glommens-

Sixtus

Batteri

NYHOLM

Sofie

Hedevigs

Bastion

Nathanaels

Kirke

Amager

Centret

Amagerbro

St.

Bethel

Kirken

Sundby

Kirke

Quintus

Bastion

FREDERIKSHOLM

Vilhelms

Bastion

Havefor.

Sommerly

AMAGERBRO

Sønderbro

Skole

Købner

Kirke

Skt. Annæ

Kirke

Amager

Frederiks

Bastion

Carls

Bastion

4. Redan

KRONLØBET

18 kr./time

SVANEGRUND

11 kr./ time

3 kr./time

Quinti

Lynette

MARGRETHEHOLM Periodekort

Charlotte Parkerer du flere dage i samme zone, kan

Amalies

Bastion du købe et Amagerforbrænding

kort, der dækker periodens

parkering. Periodekort skal købes for

1. Redanminimum fem betalingsdage.

Havefor.

Strandhøj

Havefor.

Rosen

Havefor.

Kløvermarken

Havefor.

Kløverblomsten

Kløvermarkens

Idrætsanlæg

2. Redan

3. Redan

P-billetter

Du kan købe p-billetter i billetautomaten og

REFSHALEØEN

betale med mønter og kreditkort. Bemærk,

at der er gebyr på brug af kreditkort.

Havefor.

Bredegrund

3 kr./time

18 kr./time

TREKRONER Gratis

YDERHAVNENE

P-billetten gælder i den zone, hvor den er købt

REFSHALEN samt i en evt. billigere zone. Det betyder, at

rød billet også kan bruges i grøn og blå zone,

og grøn billet også kan bruges i blå zone.

LYNETTELØBET

Husk at mellem kl. 18-08 kan din p-billet

Lynetten

bruges i alle zoner.

Pramkaj

NORDRE

REFSHALE

BASSIN

Eskadrevej

Theodor

Chr.

Plads

lføret

P.

Løwenørns

Vej

Dalslandsgade

Jacob

Holms

Gade

Liflands-

Skotlands-

gade

gade

Kurlandsgade

Tingvej

Per

Knutzons

Vej

Chr

Svendsens

Gade

Leo

Mathisens

Vej

Kanonbådsvej

Geislers-

gade

Brysselgade

H. C.

Sneedorfs

Allé

Eik

Skaløes

Plads

Spanteloftvej

Weimargade

Fabrikmestervej

Bohlendachvej

Masteskursvej

Henrik

Spans

Vej

Skotlands

Plads

Kongebr o-

Henrik

Gernere

Plads

ARSENAL-

ØEN

MELLEM-

BASSINET

LYNETTE-

HAVNEN

Pladskaj

Refshalevej

Refshalevej

Kløvermarksvej

Prags Boulevard

gade

Lybæk-

Bøhmensgade

Ålandsgade

Torben

Oxes

Allé

Englandsvej

Rød zone Grøn zone Blå zone

29 kr./time

11 kr./ time

3 kr./time

3 kr./time

29 kr./time

Gratis

Søren

Dron n

vej

Krudtløbsvej

Vermlandsgade

Frankrigsgade

Refshalevej

William

Wains

Gade

Uplandsgade

Laplandsgade

Holmbladsgade

Ved

Kløvermarken

Holmbladsvænge

Limgården

Meklenborggade

Lyneborggade

Lybækgade

Frankrigshusene

Portugals-

gade

Shetlandsgade

Norbys

Ove Billes Vej

Spaniensgade

Saltholms-

Lyongade

Sigbrits

Dyve- kes

Skipper

Clements

Allé

Drogdens-

gade

Allé

vej

ing Elisabeths

Allé

Allé

Allé

Lyongade

Christian II’s Allé

Siljangade

Ungarnsgade

Moselgade

Sejlklubben

Lynetten

Beboerlicens

PRØVESTE

Hvis du bor i betalingsområdet, kan du købe

en beboerlicens til 705 kr. pr. år.

Forlandet

Badensgade

Wittenberggade

Rødegård

Nordre

Røse

Vej

Rødegård

Kirkegårdsvej

Bredegrund

Hans

Bogbinders

Allé

Hveensvej

Augustagade

Keplersga

Ved

Skansen

Vermlandsgade

Cumberlandsg.

Havefor.

Prøvestenen

Kofoeds

Generelt for alle Skolezoner gælder, at det er

Serbiens-

gade

Polensgade

fritaget Allehelgens for at overholde Sundparken evt. lokale

Kirke

Lergravsparken

St.

anlæg

Idræts

Sundpark

LERGRAVSPARKEN

Skole

Moselgade

SUNDBY

ØSTER

Refshalevej

Refshalevej

Vindmøllevej

Ra finaderivej

Prags Boulevard

Nyrnberggade

Brobergsgade

Flinterenden

Tjørnerækken

Ungarnsgade

Hessensgade

Lergravsvej

Sternberggade

Blekingegade

Finlandsgade

Tovværkgade

Ebertsgade

Reberbanegade

Murciagade

Brigadegården

Belgiensgade

Lillegrund

Fehmernsg.

Kongedybs

Allé

ardi-

Lysefjordsgade

Sofie

Brahes

Allé

Tycho Brahes Allé

Lille Søndervoldstræde

Vestmannagade

Reykjaviksgade

Bardenflethsgade

Gunløgsgade

Bergthorasgade

Gullfossgade

Bådsmandsstræde

Landgreven

Chr.-

havns

Torv

Proviantpassagen

Poppelrækken

Kraftværksvej

Milanovej

Byglandsgade

Oliebladsgade

Upsalagade

Frederiksgade

Rosenborggade

Silkegade

Kvæsthusgade

Gunløgsgade

Gunløgsgade

Eliasgade

Bremensgade

Østrigsgade

Prøvestens

Allé

Kastrupvej

Højdevej

Græk

Paduavej

Hemsedalsgade

Mjøsensgade

Strickersvej

Sætersdalgade

Kirkegårdsvej

Østerdalsgade

Jenagade

Trægården

Græsvænget

Nyrnberggade

Breslaugade

Lemberggade

Øresundsvej

Sixtusvej

Rialto- vej

Malta

Ætnavej

Lergravsvej

Kvintus

Allé

Luganovej

Krematorium

Sundby

Kirkegård

Filips

Kirke

Kraftværksvej

Kraftværksvej

Holmbladsgade

Oldenborggade

Majporten

Halgreensgade

Østrigsgade

Jemtelandsg.

Smålandsg.

Woltersgade

Bulgariensgade

Østrigsgade

Borgerbo

Pommernsgade

Hannovergade

Korsikavej

Moldaugade

Femkløvervej

Dagøgade

Kornblomstvej

Mellemforts

Allé

Backersvej

Lindgreens

Allé

Strandlodsvej

Caprivej

Messinavej

Marengovej

Amager

Hospital

11 kr./time

11 kr./time

3 kr./time

3 kr./time

11 kr./time

Gratis

Søn- og helligdage Gratis Gratis Gratis

Taksterne er gældende fra 1. januar 2012.

Taksterne fremgår tillige af billetautomaterne.

Skrabebilletter

Skrabebilletten erstatter MARGRETHEHOLM p-billetten, så du

HAVN

slipper for at løse billet i automaten.

Betal med mobiltelefon

Du kan betale med mobiltelefon for at

parkere. Ring til Easy Park på 70 22 12 48 for

information/tilmelding.

Amagerværket

Erhvervsperiodekort

Go-Kartbane

Alle virksomheder kan købe et erhvervsperi-

Havefor.

Strandlyst

odekort til parkering i hele betalingsområdet.

Et erhvervsperiodekort er gyldigt i alle

zoner. Det koster 59 kr. om dagen og skal

købes for mindst fem dage.

Erhvervslicens

Hvis du er erhvervsdrivende og din

virksomhed har adresse i betalingsområdet,

kan du søge om at købe en erhvervslicens til

2.755 kr. pr. år.

Erhvervslicens og erhvervsperiodekort kan

KLØVERMARKEN

kun udstedes til køretøjer der alene lovligt

kan anvendes erhvervsmæssigt.

På www.kk.dk/parkering kan du både købe

licenser, periodekort og skrabebilletter og

finde ansøgningsskemaer og vejledninger

om alle vores produkter.

Normandigade

Rumæniensgade

Lynettevej

Romsdalsgade

Dovregade

Lærdalsgade

Tyrolsgade

Rubikovej

Sognefjordsgade

Ved

Ved Vesterport

Søpassagen

Engtoftevej

Tullinsgade

Ingemannvej

Banegårdspladsen

Humlebækgade

Herjedalgade

Carlsgade

Hessensgade

Bremensgade

Donaugade

Nordlandsgade

Skånegade

Albaniensgade

Lerfosgade

Ølandsgade

Florensvej

Amagerbanen

gratis at parkere for

• Biler med synligt invalideskilt i bilen

• Motorcykler

Kbh.

Belysningsvæsen

Svømmehal

Østrigsgades

Skole

Brandstation

O2 Kunstindustrimuseet

Skole

Østre

Landsret

Skt. Ansgars

Kirke

A. Newsky

Kirke

Sømandskirken

Musikkons.

Brandstation

Lindgreens

Allé

Lokalskiltning

Har du p-licens eller p-billet, er du ikke

Lergravsvej

Palermovej

Genuavej

Strandlodsvej

Milanovej

Veronavej

Paduavej

vej

B

Ved

Amagerbanen

Valken-

Knippelsbrogade

Yderlandsvej

Sverrigsg.

Sølvtorvet

Tjæregade

Kortløb

Venedigvej

Øselsgade

Telemarksgade

Lodivej

Hørhusvej

øjdelbagade

H-Vej

H-Vej

I-Vej

p-restriktioner på strækninger, hvor der ved

særlig skiltning er markeret tids- eller andre

parkeringsbegrænsninger.

Synlig billet

Husk, at p-licensen eller p-billetten skal

placeres synligt i bilens forrude.

Taksterne gælder fra 1. januar 2012.

Neapelvej

Milanovej

Sorrentovej

Ravennavej

Fredensh

Allé

Genuavej

Livornove

K-Vej

L-Vej

X-Vej

ØSTHAVN

Q-Vej

S-Vej

M-Vej

Havefor.

Sundvænget

P-Vej

Fyrtårnvej

N-Ve

Kasem

Prøvestensbroe

Havefor.

Amager Strand

Amager Strandvej

Øresund

Parkvej

Øresund

Parkvej

Øresundsvej

Strandlodsvej

Milanovej

Engvej

Italiensvej

Marsalavej

vej

Mantuavej

K-Vej

Søfortvej

Krimsvej Toveli

Eng-

Design: TMF DESIGN

Prins

Buris

Vej

Roselillevej

Engve

H

H

Liden

Kirstens

Vej

V

ve

Regit

ve

More magazines by this user
Similar magazines