Kursus i passivhusplanlægning - Arkitektforbundet

arkitektforbundet.dk

Kursus i passivhusplanlægning - Arkitektforbundet

Hvorfor passivhuse

PASSIVHUSKURSER

Betegnelsen passivhus refererer til en specifik udformning af boliger med god indendørs

komfort og uden traditionelt opvarmningssystem og mekanisk køling.

Energiforbruget til rumvarme er 15 KwH pr. m2 pr. år. Typisk opnås dette ved:

• Reduceret varmetab ved forbering af isolering og minimering af kuldebroer

• Supereffektive vinduer med optimalt areal og orientering

• Forbedret bygningstæthed

• Mekanisk ventilation med højeffektiv varmegenvinding og lavenergi ventilator

• Kompakt bygning

Kursusrækken om energi og arkitektur skal opruste rådgiverbranchen til at møde klimaudfordringerne.

Kursusrækken planlægges og gennemføres bl.a. i samarbejde med Professor

– Arkitekt Liang Wei, Tsinghua University, Beijing, Professor - Arkitekt Walter Unterrainer,

Vorarlberg, Østrig, Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA), Olav Langenkamp, Klaus Ellehauge &

Troels Kildemoes, Søren Pedersen, Passivhus.dk og Ingeniørfirmaet Esbensen.

Arkitektskolen Aarhus

Nørreport 20

8000 Århus C

8936 0000

a@aarch.dk

www.aarch.dk

Efteruddannelsen: Arkitektskolen Aarhus

Passsivhus introduktionskursus: 18.-19.november 2008

PHPP kursus: 20.-21.november 2008


PASSIVHUSKURSER

Passsivhus introduktionskursus: 18.-19.november 2008

PHPP kursus: 20.-21.november 2008

Rådgiverne i byggebranchen skal fremover indstille sig på, at alle overflødige udgifter til energi

og råvarer skal barberes ned. Konkret betyder det, at der fremover skal være en helt anden fokus

på bygningers energi og ressourceforbrug, og at dette skal være en naturlig og integreret del af

arkitekturen. Passivhus standarden forventes indført i EU i 2011.

Passsivhus introduktionskursus – 18.-19.november 2008

Kurset introducerer til teorierne bag og ideerne med lavenergi og passivhus standard. Kurset

indledes med et inspirationsoplæg med Mellemeuropæiske eksempler på spændende byggerier i

passivhusstandard og en status for situationen i Danmark. Herefter vil der være en gennemgang

af hovedelementerne i et passivhus – med fokus på arkitektur, vinduer, ventilation, indeklima og

klimaskærm. Endelig er der to oplæg til debat om visioner for arkitektur og energi. Afslutningsvist

introduceres til PHPP planlægningsværktøjet (PHPP =Passive House Planning Package).

PHPP kursus – 20.-21.november 2008

I forlængelse af introduktionskurset er der mulighed for at få en praktisk indføring i PHPP. Kurset

gennemgår, hvordan man starter et PHPP-projekt og gennemgår alle elementer i beregningsprogrammet.

Deltagerne kan medbringe egne projekter, og i det omfang, det er muligt, kan man få

assistance til de første beregninger i løbet af kurset. Alle får et beregningsprogram med i kursusprisen.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at man har været på Introduktionskurset. Men

det forventes, at man har basalt kendskab til, hvad et passivhus er.

Begge kurser arrangeres af Efteruddannelsen Arkitektskolen Aarhus i samarbejde med

Ellehauge & Kildemoes og afholdes på Arkitektkskolen Aarhus, Laden Nord, Nørreport 20,

8000 Århus C

Pris: 7.500 kr. for introduktionskurset og 8.500 kr. for PHPP-kurset

– samlet pris for begge kurser: 14.000 kr.

Tilmelding til Susanne.de.Linde@aarch.dk eller på telefon 89 36 01 52.

Onsdag den 19.november

• H2College i Herning – passivhus og brintteknologi v/Lars Sylvester,

Aarhus Arkitekterne

• ‘Home for life’ – energiproducerende énfamiliehus i Lystrup v/ Ellen

Kathrine Hansen, Arkitektskolen Aarhus, projektleder på VELFAC

• Debat

• Introduktion til PHPP

Torsdag den 20. og fredag den 21.november

• Torsdag og fredag er der beregningskursus i PHPP - med bl.a.

Introduktion til PHPP

• PHPP versus Be06

• Præsentaton af PHPP og Be06 konverteringsværktøj

• Gennemgang af øvelseshus

Kalender for kommende kurser om energi og arkitektur

H2College i Herning v/Aarhus Arkitekterne

Tirsdag den 18.november

Tirsdagen starter kl. 9 og byder bl.a. på oplæg om

• ”Passive houses – Tendencies and innovation in Middle Europe v/

Frants Freuendorfer, phc passivhausconsulting, Tyskland

• Passivhuse i Danmark - v/Olav Langenkamp, arkitekt ETH/MAA

• E-RETROFIT-KIT – præsentation af database på Internettet med

best practice eksempler, målinger og praktiske informationer

vedr. renovering til passivhusstandard fra hele Europa v/ Hans

Bjerregaard, Bjerregaard Consulting

• New passivhouse windows v/ Frants Freuendorfer

• Målinger i Komforthusene – ventilation og indeklima i lavenergiog

passivhuse v/ Tine S. Larsen, Aalborg Universitet

• Klimaskærmen - æstetiske og tekniske muligheder

• v/Olav Langenkamp, arkitekt ETH/MAA

Februar 2009

Energirigtig og Sund Renovering - Introduktion til renovering til passivhusstandard

- bl.a. med deltagelse af professor Walter Unterrainer.

April 2009

Introduktion til passivhuse og PHPP planlægning - se program på modsatte side.

Juni 2009

Certificering af Passivhusplanlæggere - 70 timers kursus over 5 uger - 2 dage pr.

uge - i samarbejde med Passivhaus Institut Darmstadt

September 2009

MEGA - Master in Energy and Green Architecture in cooperation with Tsinghua

University Beijing and under surveillance of Professor Walter Unterrainer, Architect,

Austria.

Ring eller skriv til Susanne.de.Linde@aarch.dk eller tlf. 89 36 01 52 for nærmere information.

More magazines by this user
Similar magazines