Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Kolofon

Titel:

Forslag til Natura 2000-plan

2009-2015. Suså, Tystrup-

Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds

Mose og Porsmose.

Natura 2000-område nr. 163.

Habitatområde H145, H146 og

H194.

Fuglebeskyttelsesområde F91

og F93.

Emneord:

Habitatdirektivet, miljømålsloven,

målsætning, indsatsprogram,

Natura 2000-planer,

Suså, Tystrup-Bavelse Sø,

Slagmosen, Porsmosen.

Udgiver:

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Ansvarlig institution:

Miljøcenter Nykøbing F

Parkvej 37

4800 Nykøbing F

www.blst.dk

Dato: dd-mm-2009

Forsidefoto:

Susåens udløb i Tystrup Sø ved

Tamosen.

Fotograf: Jan Kofod Winther.

Resume:

Forslag til Natura 2000-plan for

Suså, Tystrup-Bavelse Sø,

Slagmosen, Holmegårds Mose

og Porsmose (nr. 163). Natura

2000-planen skal sikre gunstig

bevaringsstatus for områdets

udpegede arter og naturtyper.

Området og truslerne mod de

udpegede naturtyper og arter

beskrives, og der fastlægges

målsætninger og indsatser for

naturtyperne og arterne. Der

foretages en strategisk miljøvurdering

af planen.

Må citeres med kildeangivelse

Copyright:

By- og Landskabsstyrelsen,

Miljøministeriet

Sprog:

Dansk

År:

2009

ISBE nr. 978-87-7091-408-6

ISBN nr. 978-87-7091-409-3

More magazines by this user
Similar magazines