Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

145

Holmegårds Mose

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for

naturlig gendannelse

6,6 Ha

Vurderet

Ugunstig

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Genopretning af gunstig status

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler:

Rydning af vedplanter

Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler:

Afgræsning

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af

næringstilførsel

Mulige virkemidler:

Administrative

retningslinjer

28. september 2009 Side 9 af 47

More magazines by this user
Similar magazines