Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

145

Holmegårds Mose

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

7230 Rigkær

0,8 Ha

Ugunstig Genopretning af gunstig status

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Rigkær i Holmegårds

Mose har en høj botanisk

værdi, og der skal rettes

en særlig

opmærksomhed på at

reducere

tilgroningsproblemer.

Mulige virkemidler:

Rydning af vedplanter

Bemærkning:

Løbende pleje

Uhensigtsmæssig hydrologi

Grundvandsindvinding

Forbedring af

hydrologi

Forbedring af

hydrologi

Mulige virkemidler:

Afskæring af dræn og

grøfter

Mulige virkemidler:

Administrative

retningslinjer

28. september 2009 Side 13 af 47

More magazines by this user
Similar magazines