Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

194

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

1096 Bæklampret

Ha

Vurderet

Ugunstig

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Genopretning af gunstig status

For få egnede gyde- og levesteder Ingen Indsats i 1.

planperiode

Mulige virkemidler:

Ingen indsats i 1.

planperiode

Habitatområde:

194

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

1149 Pigsmerling

Ha

Vurderet

Gunstig

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Bevaring af gunstig status

Spærringer i vandløb Ingen Indsats i 1.

planperiode

Mulige virkemidler:

Ingen indsats i 1.

planperiode

28. september 2009 Side 21 af 47

More magazines by this user
Similar magazines