Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

194

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

3140 Kalkrige søer og vandhuller med

kransnålalger

645 Ha

Vurderet

Ugunstig

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Genopretning af gunstig status

Atmosfærisk N-deposition

Næringsstofbelastning

Reduktion af

næringstilførsel

Reduktion af

næringstilførsel

Mulige virkemidler:

Administrative

retningslinjer

Mulige virkemidler:

Tiltag via vandplanen

28. september 2009 Side 25 af 47

More magazines by this user
Similar magazines