Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

194

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

3150 Næringsrige søer og vandhuller med

Ha

Ukendt Bevaring eller genopretning af

flydeplanter eller store vandaks

gunstig status

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Næringsstofbelastning

Andehold

Reduktion af

næringstilførsel

Reduktion af

næringstilførsel

Mulige virkemidler:

Tiltag via vandplanen

Mulige virkemidler:

Begrænsning el. ophør af

drift

28. september 2009 Side 26 af 47

More magazines by this user
Similar magazines