Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

194

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre 18 Ha

Ugunstig Genopretning af gunstig status

kalkholdig bund (* vigtige

orkidélokaliteter)

Sigtelinje

Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: 1 2 3 4

Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler: Bemærkning:

Afgræsning

Arealreduktion/ fragmentering Ingen Indsats i 1.

planperiode

Mulige virkemidler:

Ingen indsats i 1.

planperiode

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler: Bemærkning:

Rydning af vedplanter Rydning af krat.

28. september 2009 Side 30 af 47

More magazines by this user
Similar magazines